Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Myr | Results: 207 (first 200 shown)

myr (conj.) as, as though, like, such, though: Cha vel dooinney agh myr red gyn veg Bible


Inexact matches:

Cre myr (interrog.) In what manner

myr barel at a rough guess

myr bollagh as before: Ta mee cur tastey da eddin nyn ayrey, nagh vel eh lhiam myr bollagh eh Bible; as heretofore

myr fo as under

myr hannish in a whisper: as shen ta shiu er chlashtyn myr hannish voym's Bible

myr haynt covetously

myr lhiantag as an attachment

myr reih for choice: son ta mee er ghoaill dty annaghyn myr reih. Bible

myr sailliu go-as-you-please: lhig da'n pobble girree-magh myr sailliu Bible

myr sampleyr by way of illustration: Myr sampleyr, bee eh feer ghoillee dy yannoo studeyrys er Yernish ec leval-A my t'ou laccal jannoo studeyrys er reddyn goll rish earroodys Carn

myr s'cair duly

myr shen in that manner, so, therefore, thus: Myr shen hooar eh baase Bible; accordingly

myr shoh in this manner, thus: Myr shoh va ny niaughyn as y thalloo er nyn groo Bible

myr s'kiart shipshape

myr spakeyn spokewise

myr trow instance

myr v'eh (of ground) undisturbed; previously: As myr v'eh er ninsh ro laue CS

myr yeearreeit as requested

myr yein faking, ostensible, supposedly

myr yien pretence, show; as though, as if: lhiggey yn baatey sheese er yn ushtey, myr yien dy chur magh akeryn veih toshiaght ny lhuingey. Bible; pretendedly, shamming

reir myr in proportion as

shoh myr thus: Shoh myr hooar eh foill jee Bible

as myr shen and so on, well then

as myr shen magh et cetera

ben myr yien (f.) humbug

cha nee shen myr t'eh that's not how it is

chur myr sampleyr (dy); (to) instance

coyrt myr sampleyr citation

cur myr errey er lumber

cur myr raane pledging

cur myr roie-ockle rish prefix

cur myr roie-raa prefix

cur myr sampleyr cite

dooinney myr yien humbug

eddrym myr caillin coquettish

ghoaill myr reih (y); (to) settle upon: teh er ghoaill myr reih da hene fud biljyn ny keylley Bible

gow myr reih eh select it

jannoo breageydys myr masquerade

jannoo myr yien pretend

Jean siyr myr te (intj) Hurry up then

jeeragh myr y cheilley very same: T'ad jeeragh myr y cheilley. DF

Leshyn myr toilchyn (intj) Serves him right

Lhiats myr hoilliu Success as you deserve

Lhiats myr Toilliu Success as you deserve

lhiggey er myr masquerade

lieh myr lieh fifty-fifty, part one part another: Rheynn ad lieh myr lieh. DF; mediocrity

loayrt myr paab pontificate, pontification

loayrt myr sannish (dy); (to) speak under breath

mooarane myr yn cheddin pretty much the same

myr aile er y clieau wildfire

myr baare er y donnys (intj) To crown all

myr dy beagh eh as it were: cha nee dy foshlit, agh myr dy beagh eh dy follit. Bible

myr dy row as if: lhig Joshua as ooilley Israel orroo myr dy row ad er choayl yn laa Bible

myr gheay Vayrnt ayn at a tearing rate

myr s'feer da hene self-styled

myr shen dy row eh amen, so be it, so may it be: Cordail rish ny goan eu hene myr shen dy row eh. Bible

myr shen hene all the same, even so: as ny-yeih myr shen hene huitt ad giare. Bible

myr shen ve it was so: ta mee er choyrt dy-chooilley losserey glass son beaghey: as myr shen ve Bible

myr shoh lhig eh amen

myr t'ad gra rish so-called: Manninagh myr t'ad gra rish. DF

myr ta heese as under

myr t'eh enmyssit so-called: T'eh goll sheese voish Balesalach liorish y voalley as y jeeig gys Awin Rushen, myr t'eh enmyssit liorish ny Manninee Chron

myr vees feme rish as needed, as occasion: As hig eh gy-kione, tra hig ny cowraghyn shoh ort, dy jean uss gymmyrkey oo-hene myr vees feme rish Bible

myr v'eh roie as heretofore, as in times past: veh ayns yn eanish echey myr veh roïe Bible

myr ve roïe as before

myr y cheilley identical, identically, even: T'ad jeeragh myr y cheilley. DF

myr y clag clockwise

myr yinnagh marrinagh mie seamanlike

niartaghey myr feanish documentation

Nish myr ta (intj) Now then

ooilley myr yien all sham

screeu myr feanish documentation

shen myr t'eh it is so, that's how it is: Cha vel eh agh obbyr caillit dy vel shiu ayns siyr dy irree dy moghey, as cha anmagh goaill fea, as gee yn arran dy imnea: son shen myr t'eh coyrt cadley dauesyn shinney lesh. Bible

shen myr ve it was so: As shen myr ve: son dirree eh dy moghey laa-ny-vairagh Bible

Shoh myr vees eh This shall be: Shoh myr vees eh, tra ver y Chiarn diuish ee yn astyr feill dy ee Bible

traenal myr ynseyder teacher training

myr y tarroo deyill as y charrage sworn enemies.

bwaag (f.) pl. bwaagyn booth: T'eh dy hroggal e hie myr lhemeen, as myr y bwaag ta'n bochilley dy yannoo. Bible; bower, cabin, lodge, hut, pavilion, shed; small shop; cot, cottage: Nee'n thalloo leaystey noon as noal myr dooinney meshtal, as bee eh er ny astyrt myr bwaag Bible; tent: Ta my eash er n'gholl shaghey, as te scughit voym myr bwaag bochilley Bible; round stone, cobble

even so (adv.) myr shen hene; eer myr shen: Even so would he have removed thee out of the strait into a broad place - Eer myr shen veagh eh er scughey uss: ass y chennid gys reamys Bible; eer myr shoh: and do even so to Mordecai the Jew - as jean eer myr shoh rish Mordecai yn Ew Bible; er yn aght cheddin: Even so it is not the will of your Father - Er yn aght cheddin, cha nee aigney nyn Ayr Bible

as before myr bollagh: that it is not toward me as before - nagh vel eh lhiam myr bollagh eh Bible; myr ve roïe: it was not toward him as before - cha row eh lesh myr ve roïe Bible

it was so myr shen ve: I have given every green herb for meat: and it was so - ta mee er choyrt dy-chooilley losserey glass son beaghey: as myr shen ve Bible; shen myr ve: let the dry land appear: and it was so - lhig dan thalloo chirrym cheet rish; as shen myr ve. Bible

as though myr: As though to strike him - Myr dy woalley eh. DF idiom; myr yien

as under myr fo: as under the law - myr fon leigh Bible; myr ta heese

as heretofore (adv.) myr v'eh roie; myr bollagh: Ye shall no more give the people straw to make brick, as heretofore - Cha der shiu maghey shoh coonlagh dan pobble, dy yannoo breekyn, myr bollagh shiu Bible

as if (conj.) myr dy row: And Joshua and all Israel made as if they were beaten before them - As lhig Joshua as ooilley Israel orroo myr dy row ad er choayl yn laa Bible; myr yien

documentation (n.) docamadys, niartaghey myr feanish, screeu myr feanish

humbug (n.) ben myr yien, dooinney myr yien

of a field (gen.) magheragh: As keepers of a field, are they against her round about - Myr arreyderyn magheragh, shen myr tadsyn noi eck magheragh, shen myr tadsyn noi eck Bible

so-called (adj.) myr t'ad gra rish; myr t'eh enmyssit

thus (adv.) myr shen; myr shoh; shoh myr; er yn aght shoh: Thus shalt thou say unto the children of Israel Er yn aght shoh nee oo loayrt rish cloan Israel Bible

chymlee (f.) (pl -yn) chimney: myr y druight moghey, ta lheïe ersooyl, myr y coau ta eebrit lesh y gheay-chassee jeh'n laare-vooie, as myr y jaagh ass y chymlee. Bible

freggyrtys accordance, accountability, accountableness, answerableness, aptness, responsibility: Ta shoh myr eiyrtys jeh scughey'n Çhiarn Bassam magh ass e chiartey myr Shirveishagh Oik Sthie lesh freggyrtys son Coloinyn Barrantagh y Chrooin, as yn Ellan myr nane jeu. BS

irree ny greiney sunrise: As bee eh myr soilshey'n voghrey, ec irree ny greiney, eer myr moghrey gyn bodjallyn; myr y faiyr ta gaase ass y thalloo liorish bree sollys y ghrian lurg frassyn. Bible

peeikear pl. peeikeyryn, peeikearyn descrier, spy: Myr eean freilt ayns cage dy volley eeanlee elley, myr shen ta cree yn vooinjer chluicagh; as myr peeikear t'eh lhie cooyl-chlea son dty lhieggey. Apoc; spoilsport

rassyn seeds: Son myr ta'n thalloo coyrt magh blaa, as myr ta ny rassyn ta cuirrit 'sy gharey cheet er-ash; myr shen ver y Chiarn Jee er cairys as moylley dy vlaaghey magh kiongoyrt rish ooilley ny ashoonyn. Bible

spooyt (f.) cascade, small waterfall, spout, torrent: Hoshiaght cheayll eh myr dy beagh eh cronnane shellanyn, eisht myr feiyr spooyt mooar ayns Glion Meay, as ec y jerrey myr sheean troailt ymmodee sleih. GB

thaish (f.) whisper: Myr sodjey goll, er-lesh dy geayll eh thaish myr coraa bioee, as ny syrjey gaase myr sniessey da v'eh cheet; agh goo er-lheh cha dod eh 'hoiggal dy yannoo ymmyd jeh. PC

cottage (n.) bwaag: The earth shall reel to and fro like a drunkard, and shall be removed like a cottage - Neen thalloo leaystey noon as noal myr dooinney meshtal, as bee eh er ny astyrt myr bwaag Bible; bwane: And the daughter of Zion is left as a cottage in a vineyard - As ta inneen Zion treigit myr bwane ayns garey-feeyney Bible; bwaane; cott

masquerade (n.) daunse far-eddin, mummeraght; (v.) jannoo breageydys myr, lhiggey er myr

Success as you deserve Lhiats myr Toilliu; Lhiats myr hoilliu

jiooldey deny, disclaim, dismiss, disown, dissent, eliminate, exclude, negate, negative, refuse, reject, repudiate, spurn, traverse; loathe: Ta'n annym lane jiooldey rish yn eer kere-volley Bible; thrust out: Myr shoh ren Solomon jiooldey rish Abiathar nagh beagh eh saggyrt y Chiarn Bible; cast off: Neems Judah myrgeddin y scughey ass my hilley myr ta mee er scughey Israel, as jiooldey voym yn ard-valley shoh Jerusalem Bible; abhor: Myr shen dy vel e vea jiooldey rish arran, as e annym rish bee blaystal Bible; dismissal, negation, renouncement, rejection, repudiation

amen (intj) amen; myr shen dy row eh, myr shoh lhig eh

instance (v.) (to); (dy) cosoyley; (v.) dy chur myr sampleyr; mac-soylley, myr trow, sampleyr, trow

prefix (v.) cur myr roie-ockle rish, cur myr roie-raa; (n.) roie-ockle, meer roie

gardar great gust of wind: Nish v'eh myr farrane, reesht myr gardar. Coraa

ghooisht awoke: Myr shen ghooisht yn Chiarn myr fer ass cadley Bible

glassyragh grass: myr y lhuss glass, myr glassyragh er mullagh thie Bible

lheie ersooyl blow over, die out, dwindle, wear off: Ta'n drualtys eck er lheie ersooyl dasyn. DF; (as ice) vanish; waste away: derrey va slane sheeloghe ny deiney-caggee e lheïe ersooyl veih masteyn cheshaght Bible; melt away: ren creeaghyn y pobble lheïe ersooyl, as vad lhag myr ushtey Bible; fade away: Nee joarreeyn lheïe ersooyl, as bee ad agglagh ayns ny ynnydyn follit oc. Bible; pass away: myr ny strooanyn tad lheïe ersooyl Bible; consumed: as lesh chiass ny greiney tad lheïe ersooyl Bible; be no more: derrey ta ny niaughyn lheïe ersooyl, cha jean ad doostey Bible; fly away: Nee eh lheïe ersooyl myr dreamal Bible; depart: Nee bishagh e hie lheïe ersooyl Bible; scattered: Myrgeddin liorish deayrtey neose ushtey tan bodjal trome lheïe ersooyl Bible; worn away: Ta my aalid er nimmeeaght lesh eer seaghyn: as er ny lheïe ersooyl kyndagh rish ooilley my noidyn Bible; done away

lhuss herb: v'ad myr faiyr y vagher, as myr y lhuss glass Bible

reeastanagh dry: dy jean-ym ee myr faasagh, as myr thalloo reeastanagh Bible

as as: And to top it all - As myr baare er y chooish. DF idiom; cha, cho; myr; (adv.) nash

arreyderyn magheragh keepers of a field: Myr arreyderyn magheragh, shen myr tadsyn noi eck cruin my geayrt

barragh (=Ir. barrach) (f.) pl. barree :1 (shorts of lint) tow: bee ny treanee myr barragh as yn obbree myr drilleen Bible

barryn yiarn iron bars: Ta e chraueyn lajer myr prash, as e asnaghyn myr barryn yiarn. Bible

cage cage: Myr eean freilt ayns cage dy volley eeanlee elley, myr shen ta cree yn vooinjer chluicagh Apoc

chray (yn); (the) clod, clay: ver eh princeyn fo-chosh myr y morter, as myr ta pasheyder stampey'n chray. Bible

chyrmey dry: haink yn ushtey magh myr thooilley: myr shen dy roie awinyn ayns ynnydyn chyrmey Bible

cliegeen (f.) COMPARE cliejeen jewel: Myr cliegeen dy airh ayns stroin muickey, myr shen ta ben aalin Bible

cliwe dy ghaa-foyr two-edged sword: Agh tan jerrey eck sharroo myr yn ullymar, gyere myr cliwe dy ghaa-foyr. Bible

coanyn valleys: Myr ny coanyn tad er nyn skeayley magh, myr garaghyn liorish oirr ny hawinyn Bible

drilleen (pl -yn) See drillin sparkle: bee ny treanee myr barragh, as yn obbree myr drilleen Bible

eiyrit shickyr fastened: Ta goan deiney creeney myr lorg-immanagh, as myr treinaghyn eiyrit shickyr liorish mainshtyryn y cho-chruinnaght Bible

frapperaght (f.) 1 cracking, crackle, crackling, crepitate, popping; 2 (n.) crack a: Son myr frapperaght drineyn lostey fo pot, shen myr ta garaghtee'n ommydan Bible

fuygh loau rotten wood: T'eh dy choontey yiarn myr coonlagh, as prash myr fuygh loau. Bible

gollan geayee swallow: Myr eean coar, ny gollan-geayee, shen myr ren mee gaccan Bible

groo cheese: Nagh vel oo er my heeley myr bainney, as er my vinjaghey myr groo? Bible; crowdie, curd

imraghyn beds, furrows: myr shen ta briwnys gaase seose, myr yn aghaue ayns imraghyn y vagheragh Bible

jeushanyn hinges: Myr ta dorrys chyndaa er ny jeushanyn, myr shen tan litcher er e lhiabbee Bible

keyrrey chailjey (f.) lost sheep: As bee eh myr feeaïh ta shelgit, as myr keyrrey chailjey Bible

lheïm leap, skip: Ren ny sleityn lheïm myr reaghyn: as ny croink veggey myr eayin Bible

oainjyr (f.) pl. oainjyryn mistress, prostitute, whore: ta streebagh myr jeeig dowin, as yn oainjyr myr ribbey chion Bible

ollan (f.) (pl -yn) wool: Teh tilgey sniaghtey myr ollan: as skeayley yn lheeah-rio myr leoie. Bible

quallian cub, pup, puppy, whelp: beem's da Ephraim myr lion, as myr quallian y lion da thie Yudah Bible

queeyll wheel: cur orroo dy ve myr queeyll: as myr coau roish y gheay Bible

rollageyn stars: neems bishaghey dty luight myr rollageyn yn aer, as myr y gheinnagh ter oirr ny marrey Bible

unicornyn unicorns: Tan aalid echey myr y reih dow aeg as ta e eairkyn myr eairkyn ny unicornyn Bible

accordingly (adv.) 'naght, reir shen, rere shen; myrgeddin; myr shen: Accordingly I wrote to him - Myr shen screeu mee rish. DF idiom

as requested myr yeearreeit

bind1 kiangley; naisht; queeyllaghey; soailley; warpal; geulee; yok; yokal; chiangley; (impv) kiangle: As an enemy bind and a friend you'll find - Kiangle myr noid as yiow myr carrey. JJK idiom

coquettish (adj.) eddrym myr caillin

curd (n.) binjean; glub; grenooys; groo: Hast thou not poured me out as milk, and curdled me like cheese? - Nagh vel oo er my heeley myr bainney, as er my vinjaghey myr groo? Bible

drunken (adj.) meshtoil; meshtal: and he maketh them to stagger like a drunken man - as teh cur orroo dy leaystey myr dooinney meshtal bible; (v.) er-meshtey: How long wilt thou be drunken? - Caïd vees oo myr shoh er-meshtey? Bible

estimate briwnys; ooley; priceil: as the priest shall estimate it, so shall it stand - myr neen saggyrt priceil eh, shen myr vees eh Bible; prioseil; prioseilys

fifty-fifty (adj.) lieh myr lieh

for choice myr reih

friend (n.) carrey: As an enemy bind and a friend you'll find - Kiangle myr noid as yiow myr carrey. JJK idiom

go-as-you-please (adj.) myr sailliu

heritage (n.) eiraght: Neither as being lords over God's heritage, but being ensamples to the flock - Chamoo myr chiarnyn harrish eiraght Yee, agh myr sampleyryn dan chioltane Bible; eirys

identically (adv.) myr y cheilley

in a whisper myr hannish: She is here, he said in a whisper - T'ee ayns shoh, dooyrt eh myr hannish. DF idiom

it is so shen myr t'eh: I know it is so of a truth - Ta fys aym son firrinys dy nee shen myr te Bible

of ointment ooiley: He maketh the deep to boil like a pot: he maketh the sea like a pot of ointment - Teh cur er y diunid dy vroie myr pot: as yn aarkey dy ve myr pot ooiley Bible

ostensible (adj.) myr yein

pontification (n.) loayrt myr paab

pretendedly (adv.) myr yien

shamming myr yien

spokewise myr spakeyn

supposedly (adv.) myr yein

undisturbed2 (of ground) myr v'eh

Assyria (f.) (Yn) Assyria: Nee ad clussaghey myr ushag veih Egypt, as myr calmane ass cheer Assyria: as soie-ym ad ayns nyn dhieyn hene, ta'n Chiarn dy ghra. Bible

barbarian barbarian: shen-y-fa, mannagh vel mee toiggal yn ghlare t'er ny loayrt rhym, bee'm dasyn ta loayrt rhym myr barbarian; as bee eshyn ta loayrt rhym myr joarree dooys. Bible

boggysagh boastful, brag, smug, triumphant in nasty way: Son myr vee boggysagh ec dt'assee, as booiagh jeh dty lhieggey: shen myr vees ee seaghnit son y traartys eck-hene. Apoc; pl. boggyssee boaster

boteilyn (f.) bottles: ta my chree myr feeyn ta laccal vent; te aarloo dy vrishey magh myr boteilyn dy feeyn noa Bible

calmaneyn 1 pigeons a: As nee eh chebbal unnane jeh ny calmaneyn turtle, ny jeh ny calmaneyn aegey, lheid as oddys eh gheddyn; 2 doves a: Ta shin ooilley gullal myr y vuc-awin, as cooagey dy treih myr calmaneyn Bible

Cashtal Lajer Strong Castle: As hrog Tyrus jee hene cashtal lajer, as hasht ee seose argid myr y joan, as airh ghlen myr laagh ny straïdyn. Bible

Chaayr (f.) (Yn) Chester: Fooar ad eh ny hoie er chaayr ard reeoil, as ayns e laue yesh cummit seose lorg-reill; myr v'ad nyn shassoo er dagh laue dy chiu, 2020 lesh goan bane brynnagh myr shoh loayr eh ro PC

cha gial as sniaghtey snow-white: Va e chione as e olt bane myr ollan, cha gial as sniaghtey; as va e hooillyn myr lossey dy aile Bible

clagh chostal (f.) precious stone: Myr eh ta ceau clagh chostal lesh sling myr shen t'eshyn ver ooashley da'n yiare cheeayllagh. Bible; gem

claghyn yn ooig stones of the pit: Agh t'ou uss tilgit magh ass dty oaie myr bangan loau, as myr coamrey ny merriu ta roight trooid lesh y chliwe, ta ceaut sheese fo claghyn yn ooig Bible

dy myn small: nee'm oo y yannoo myr greïe noa gyere-feeacklagh, ry-hoi tasteraght: as nee oo tasteraght ny sleityn, as broo ad dy myn, as nee oo ny croink myr coau. Bible

er cheau on the side: S'lioar da'n scoillar dy ve myr e vainshter, as y charvaant myr e hiarn: my t'ad er cheau Beelzebub er mainshter y thie, cre woad smoo nee ad e vooinjer y oltooaney. Bible

feanish y ymmyrkey testify: Bee dy yien mie, Phaul: son myr t'ou er n'ymmyrkey feanish jeem's ayns Jerusalem, myr shen neesht shegin dhyt feanish y ymmyrkey ec y Raue. Bible

fegooish cloan childless: As dooyrt Samuel, Myr ta dty chliwe er n'yannoo mraane gyn cloan, shen myr vees dty voir fegooish cloan mastey mraane. Bible

feïeys wildness: Myr ta blass y vee-feïeys soilshaghey yn keint, myr shen ta cree tastagh goaill baght jeh raaghyn foalsey. Apoc

feill assylyn flesh of asses: Son va'n aigney eck soit er e graihderyn, yn eill oc ta myr feill assylyn, as y dooghys oc myr dooghys cabbil. Bible

floagyn rolling things: bee ad er nyn imman myr coau ny sleityn roish y gheay, as myr floagyn roish y gheaychassee Bible; flakes; particles

focklit magh pronounced: Myr shen hie ny postyn va markiagh er muleyn, as camelyn magh, ayns dy chooilley hiyr, myr v'ad eginit liorish sarey yn ree; as va'n decree focklit magh ec Shushan y phlaase. Bible

foyraghey hone, sharpen: Myr drilleen va chentyn nyn gliwnyn foyraghey as nyn shleiyaghyn birragh; by yial myr glonney yn eilley orroo, as va coamrey, ny h-oie rassit lesh yn tappeeys oc. Coraa

fynneraght y laa cool of the day: Ta dty gheiney reeoil myr ny locustyn, as dty chaptanyn myr ny lheimeyderyn mooarey faiyr ta campal fo ny cleiyee ayns fynneraght y laa Bible

geearree fys in pursuit of knowledge: Ta foast boayl ny ghaa faagit 'sy vrastyl, as myr shen myr t'ou geearree fys erbee elley er y vrastyl ny yn fys heose loayr rish scrudeyr Dhoor

gennalys gladness, mirth: nee eh yn aasagh eck myr Eden, as yn eaynagh eck myr garey yn Chiarn ; bee boggey as gennalys er ny gheddyn ayn, toyrt-booise as coraa dy vingys. Bible

goll ny hrooid (of cheque) clearance; go through, pass through: Myr ta ny geayghyn-cassee ayns y jiass goll ny hrooid; shen myr te cheet veih'n aasagh veih cheer atchimagh. Bible

graihderyn lovers: Son va'n aigney eck soit er e graihderyn, yn eill oc ta myr feill assylyn, as y dooghys oc myr dooghys cabbil. Bible

gyn eaddagh naked, unclothed: Shen-y-fa neem's dobberan as keayney hem rooisht as gyn eaddagh: nee'm gullal myr ny dragonyn, as cooagey myr ny hulladyn. Bible

injillid-aigney humbleness of mind; humility: Myr ta ny mooaralee as dwoaie oc er injillid-aigney; myr shen ta ny berchee as dwoaie oc er ny boghtyn. Apoc

jannoo feiyr clatter, making a sound: Smerg da co-chruinnaght yn vooarane pobble ta jannoo feiyr myr feiyr ny faarkaghyn; as da tharmane ny ashoonyn, ta freaney myr sheean thooilley ymmodee ushtaghyn! Bible

jiulean cotler, husbandman, lodger for short time, temporary resident, vassal, sojourner: myr sharvaant failt, as myr jiulean vees eh mayrt Bible

kione-lajeragh arbitrary, contumacious, headstrong, obdurate, obstinate, persistent, strong-willed: Son ta Israel creoi-wannallagh, myr colbagh kione-lajeragh: nish nee yn Chiarn fassaghey ad myr eayin ayns aber aalin. Bible; unruly

kione moddey dog's head: Ta eshyn ta marroo dow myr dy marragh eh dooinney; eshyn ta ouralley eayn, myr eshyn ta chebbal kione moddey Bible

lheim mygeayrt jump about: T'eh cur magh yn ennal ass e veeal myr strooanyn aile, as myr smarageyn aile lheim mygeayrt. Bible

lhiass-ennym alias, by-name, euphemism: Shoh skeeal ta mee er chlastyn veih shenn dooinney ass Caddoo (Sutherland) enmyssit Ali Stewart, ny Ali Doal myr yiarragh ad rish myr lhiass-ennym. GB

lhieent harrish overflowing: as nee eh gatt seose dy slane myr thooilley; as bee eh lhieent harrish, as er ny vaih myr liorish awin Egypt. Bible

meeviallys disobedience: Son myr liorish mee-viallys un dooinney va ymmodee jeant nyn beccee Bible; non-compliance, rebelliousness; transgression: cha leih eh diu nyn mee-viallys, ny nyn beccaghyn. Bible; rebellion: Son ta mee-viallys myr y peccah dy obbeeys Bible

mergagh rusty: nee eh gee oo seose myr y veishteig-vergagh: ga dy vel oo ymmodee myr ny beishteigyn-mergagh, cha chiu as ny locustyn. Bible

moghey (=Ir. moch) early, timely: bee ad myr bodjal y vadran, as myr y druight moghey Bible she, as mynayn niist da rou dyn chessaght ain ren ayd shuinyn achimagh, haink gy moghey gys yn yoi. PB1610

mymboo about them: myr veagh oard-chiardee va dagh builley cloit buirroogh myr taarnagh ass mean bodjal cheet, drillinyn d'aile lheim veih ny foyryn gyere, lossey mymboo, as soilshagh ayns yn aer. PC

myr-chaagh also: as hooar Uriah yn Hittite e vaase myr-chaagh Bible; in like manner; likewise

nastey Nollick Christmas box: By-vie lesh ny meoiryn-shee loayrt rish peiagh erbee honnick red erbee va drogh-ouryssagh ec y traa shen, ny peiagh erbee hooar red ennagh myr shoh myr nastey Nollick, foddee. BS

niessey nearer: myr ta shin gaase ayns eash dy vodmayd gaase ayns grayse, as myr s'niessey ta shin tayrn gys y jerrey ain, dy beemayd wheesh shen smoo aarloo er y hon. CS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog