Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Manninagh | Results: 89

Manninagh (=Ir. Manainneach) (n.) Manxman: Myr Manninagh, dy dooghyssagh ren mee lhaih y pheeish mychione y Ghailck hoshiaght. Carn; (adj.) Manks, Manx: Foddee dy beagh sym ec delleyder lioar Manninagh ayn. Carn


Inexact matches:

baght Manninagh Manx perspective

braddan Manninagh bollan, bollan wrasse

brattagh Manninagh Manx flag: Ta Neil Hodgson gra dy vel eh jerkal craa yn brattagh Manninagh, Tree Cassyn Vannin, y nah cheayrt vees eh cosney yn varriaght ayns ratçh Ard-Roar-Vree yn Teihll. BS

conney Manninagh gorse

cultoor Manninagh Manx culture

Ellyntasht Manninagh Manx Museum

flod Manninagh Manx fleet

guiy Manninagh herring

jannoo Manninagh Manxify

kayt Manninagh Manx cat

Manninagh dooie native Manxman, true Manxman: Cheayll mee jiu dy vel Doolish y Karragher, Gaelgeyr as Manninagh dooie, er ngeddyn baase. Carn

Manninagh mie patriotic Manxman

mill Manninagh Manx honey

offishearyn Manninagh Manx officials

Thie Manninagh Manx House

colughtyn nagh vel Manninagh non-Manx firms

Laare Studeyrys Manninagh (f.) Centre for Manx Studies

Lught-Reill Lectraghys Manninagh Manx Electricity Authority

Shirrey Kied-Troailt Manninagh Isle of Man Passport Application

Manxman (n., adj.) Manninagh: You a Manxman, are you not? - She Manninagh oo, nagh nee? JJK idiom

bollan wrasse (n.) braddan Manninagh

Manks (adj.) Manninagh

Manx1 (n.) Gaelg, Gailck: I don't speak much Manx - Cha nel mee taggloo monney Gaelg. JJK idiom; (n.) Manninish; (Yn) Ghaelg; (n., adj.) Manninagh: Yes, I read it in a Manx newspaper - Ren, lhaih mee eh ayns pabyr Manninagh. JJK idiom; (adj.) Gaelgagh

Manx culture (n.) cultoor Manninagh

Manx flag (n.) brattagh Manninagh

Manx fleet (n.) flod Manninagh

Manx honey (n.) mill Manninagh

Manx House (n.) Thie Manninagh

Manx officials (npl.) offishearyn Manninagh

Manx perspective (n.) baght Manninagh

native Manxman (n.) Manninagh dooie

patriotic Manxman (n.) Manninagh mie

true Manxman (n.) Manninagh dooie

Anglo-Manx1 (n.) Anglo-Manninagh

Manxify jannoo Gaelgagh; jannoo Manninagh

Anglo-Manninagh Anglo-Manx

bollan (n.) bollan; braddan Manninagh; muc ruy

Centre for Manx Studies (n.) Laare Studeyrys Manninagh

Isle of Man Passport Application (n.) Shirrey Kied-Troailt Manninagh

Manx cat (n.) kayt cuttagh, kayt Manninagh, stubbin

Manx Electricity Authority (n.) Lught-Reill Lectraghys Manninagh

Manx Museum (n.) Ellyntasht Manninagh, Thie Tashtee Vannin

non-Manx firms (npl.) colughtyn nagh vel Manninagh

gorse (n.) aadjin, aittin, conney, conney frangagh, conney Manninagh, conney mooar; gaittinagh; (v.) gaittinaghey

Manx Loaghtan Marketing Co-Operative (n.) Sheshaght Cho-obbragh son Margeeys y Loaghtan Manninagh

Gaelg (=Ir. Gaeilge) (f.) Gaelic, Manx: Myr she Manninagh mish ta Gaelg aym DF

myr t'ad gra rish so-called: Manninagh myr t'ad gra rish. DF

queig sheeanagh pentatonic: Eer nagh vel agh shey carryn Manninagh queig-sheeanagh ayn Carn

channel (n.) ammyr: It was a Manxman who discovered the channel to Liverpool - She Manninagh ren feddyn magh yn ammyr gys Lerphul. DF idiom; barrey; bollagh; clash; clasheen; feddan; keyllys; piob; (v.) giarrey clasheen; giarrey saaue

discovered feddynit magh: It was a Manxman who discovered the channel to Liverpool - She Manninagh ren feddyn magh yn ammyr gys Lerphul. DF idiom

greatest (adj.) smoo: He was reckoned among the greatest princes - V'eh coontit mastey ny prinsyn smoo. JJK idiom; syrjey: The greatest Manxman that ever was - Yn Manninagh s'yrjey dy row rieau ayn. DF idiom; s'urrymee

herring (n.) guiy Manninagh, ree ny marrey; skeddan: No herring no wedding - Gyn skeddan gyn bannish. JJK idiom

bardaght (f.) poetry, rhyming: Te cur taitnys mooar dooin dy chur magh ayns clou bardaght as skeeal 'sy Ghailck liorish Manninagh ayns Canada! Coraa

carryn tunes: er-lhiams nagh vod possan-kiaull erbee goll nyn lurg dys Britaan Beg, na cheer Celtiagh elley, mannagh vel ny kiaullderyn slane er chee cloie carryn Manninagh ynrican roish yn theay. Carn

cho (=Ir. chomh) as, so: Cho leah as hoig mee dy kiart dy nee Manninagh mish, hoig mee dy row mee eginit dy yannoo caggey noi pooar erbee ta jannoo tranlaase er sleih. Carn

cohoyrtagh contributive, contributor: Y Stiureyder jeh Studeyrys Eear-Cheim ec Laare Studeyrys Manninagh, Fenella Bazin, ta ish gra dy jean ny shlee na feed cohoyrtagh mooadaghey fys mychione shennaghys Vannin. BS

Commeeys Celtiagh (Yn); (The) Celtic League: T'eh er dagh Manninagh dooie dy gholl stiagh ayns Mec Vannin as y Commeeys Celtiagh nish. Carn

contraartys (pl -syn) contradiction, opposition: Va'n Commishoon-brialtys er gheddyn contraartys sy feanish va currit ec Richard Kneen, y fer hug Shirveishyn Lughtyn-thie Manninagh er bun. BS

delleyder pl. delleyderyn businessman, dealer, trader, tradesman, trafficker: Foddee dy beagh sym ec delleyder lioar Manninagh ayn. Carn

eiraghtagh hereditary: hug eh yn twoaie da ny Manninee hene, er conaant nagh b'loys da Manninagh erbee shirrey dy fondaghey greim eiraghtagh erbee er thalloo erbee. Chron

er-boayrd aboard: Vrie mee jeh Hommy cre voish hooar eh skeeal y sterrym, as dooyrt eh dy row Manninagh elley er-boayrd y 'Ben Varrey' as honnick eh yn drogh-haghyrt. Dhoor

fondaghey1 establishment, ground: a'n cheshaght veg jeh ny Ellanee ren tannaghtyn marish, as hug eh yn twoaie da ny Manninee hene, er conaant nagh b'loys da Manninagh erbee shirrey dy fondaghey greim eiraghtagh erbee er thalloo erbee. Chron; perfect; prove

gyn vrishey unvanquished; unbroken: Doardee Gorree da'n phobble Manninagh Olaf y yannoo ny ree orroo tra veagh eshyn hene marroo, as nyn mreearrey-ammys da y chummal gyn vrishey. Chron

joarreeys alienness, banishment, exile, foreignness, foreign place, strangeness: Myr Manninagh cummal ayns joarreeys ayns Sostyn, dy dooghyssagh ta mee laccal cheet dy valley cho mennick as foddym. Carn

kelloorey celebration; celebrate, celebrating: Y feailley, ta kelloorey cultoor Manninagh liorish kiaull, daanyn as ellyn, nee ee goaill toshiaght Jesarn, yn hiaghtoo laa jeig Jerrey Souree. BS

Kerrin y Valley market square: sheshaght ayns foayr jeh faaue dy lhisagh sthowran jeh'n ghraihder-heerey Manninagh Illiam Dhone goll er cur er mullagh Cooinaghtane Smelt, t'ayns Kerrin y Valley. BS

leighderaght (f.) litigate, litigation, pleading, practising law: er y gherrid tra hirr meoiryn-shee Vannin er ny h-ughtaryn jeh ynnyd Vanninagh dy scughey veih ny duillagyn oc y chooid smoo jeh tuarystal mychione leighderaght noi politickeyr Manninagh shinsharagh. BS

linnaghyn (f.) lines: Reagh ad ad hene ayns daa chummey-chaggee as haink ad er nyn doshiaght gys ny linnaghyn Manninagh derrey haink ad gys bun Vaarool y Jiass Chron

marrinagh pl. marrinee deckhand, mariner, merchant seaman, sailor, seafarer, seafaring, seaman: As va John Quilliam, y marrinagh Manninagh ayns flod Nelson Carn

Mooiragh Place by the Sea: Va caa ain son talkal trooid Pairk ny Mooiragh roish chaglym ec y Hydro cour coheshaght currit liorish y Kiannoortys Manninagh Coraa

oastrick pub sign: Scruit er yn oastrick va ny fockleyn shoh, "Tigh Osda a' Chidhe", ennym so-hoiggal da Manninagh as Gaelg echey! GK

Olympagh Olympian, Olympic: Isla Scott, Manninagh as lhee-neughruggagh voish Purt ny h-Inshey, t'ee ny h-oltey jeh possan eddyrashoonagh cour ny Gammanyn Olympagh. BS

ooashlys (f.) dignity, eminency, excellency, nobility, nobleness: Ayns yn ellan shoh, beggan dy vleeantyn er dy henney, va dooinney Manninagh, nyn mard ashoonagh, jeh ooashlys ny mast ain Carn

ooraghtoil refreshing: Keayrtyn elley, v'ee coontey y cliaghtey Manninagh shoh dy ve ooraghtoil. SF

ouyrys suspect: S'quaagh eh, gyn ouyrys, dy vel shoh er haghyr geiyrt chionn er slattys ynsee noa hug niart da cooishyn cultooragh as Manninagh. Dhoor

Perwick Harbour Creek: Mleeaney, t'ad goll gys tree traieyn Manninagh: Balley Cashtal, Perwick as Traie Hwoaie Rhumsaa. BS [Scand]

Poyll Vaaish Pool of Death, Poolvaash: hie mee marish Phil Gawne woish Poyll Vaaish as Manninagh elley. Carn

scoillaraght bursary: Y studeyr Manninagh chossyn scoillaraght y vlein shoh dy gholl gys Scoill-spoar Eddyrashoonagh NASA ayns Houston, Texas, t'ee er jeet erash gys Mannin. BS

scoillarys pupilage; study: Cha bee ooilley ny lioaryn jeant son kuse dy vleeantyn, agh ta cur magh Lioar Queig coontit dy ve ny red mooar son scoillarys Manninagh. BS

shenn sidoor old trooper, old warhorse, veteran: Ta shenn sidoor Manninagh kiarail jannoo jesh-chliaghtey jeh Laa yn Varriaght sy Chapaan. BS

sheshaght chiaullee (f.) choir, chorus: Lhoys da peiagh erbee jannoo briwnys eddyr rinkeyr Yernagh as rinkeyr Vretnagh, eddyr piobeyr Albinagh as piobeyr Manninagh, eddyr sheshaght-chiaullee Vretnagh as sheshaght chiaullee erbee elley fegooish caggey brishey magh Carn; consort

skeeal giare short story: ta screeudeyr ny banglane Manninagh er vriaght jeem dy insh skeeal giare mychione immeeaght ny Ghaelgey rish yn laa t'ayn jiu as er-lheh yn Cheshaght Ghailckagh. Carn

so-hoiggal comprehensible, fathomable, intelligible, understandable: Scruit er yn oastrick va ny fockleyn shoh, "Tigh Osda a' Chidhe", ennym so-hoiggal da Manninagh as Gaelg echey! GK

spret kick, kick out, shove, start, struggle: Eisht spret guilley Manninagh, as y far-ennym echey, ' Ned y guilley keoie,' as d'eie eh magh ayns Gailck, er-creau as jiarg-corree, goaill toshiaght dy yannoo Coraa; last stretch

stholkey1 seize up; strike: Dy beagh ad stholkey, ny keead fer-mooghee Manninagh paart-emshyragh ta nyn olteynyn jeh Sheshaght-cheirdee ny Fir-vooghee, veagh orroo votal ayns teiy er lheh. BS

Stiureyder Eiraght Ashoonagh Vannin Director of Manx National Heritage: By vie lesh stiureyder Eiraght Ashoonagh Vannin thie-tashtee jeh'n diaspora Manninagh y ve sy chenn scoill Dhoor

thannaghey attenuate, bed in, dilute, emaciate, liquefy, rarefy, rarefying, reduce, shallow, slenderize, slim, thin, thinning; (of oil) cracking up; dilution, reduction, rarefaction: er ghra dy nhare çhymmyltaght tarmaynagh ta tayrn sleih gys Mannin na çhymmyltaght boayl ta'n cultoor Manninagh goll er thannaghey, kyndagh rish Manninee eginit faagail yn Ellan dy hirrey kiartaghyn boayl ennagh elley. BS; (of waters) shoal

troghyn troughs: As hoie eh ny slattyn v'eh er speeiney, kiongoyrt rish ny shioltaneyn ayns ny jeeigyn, liorish ny troghyn ushtey Bible; characteristics: freayll kianglaghyn beayn lesh y steat shen, as taishbyney troghyn kynneeagh, cultooroil, crauee, ny troghyn-chengey. Carn; properties; traits: T'eh jannoo list jeh ny troghyn Manninagh raad nagh vel yn Ghaelg goll rish Yernish ny Albinish. Dhoor

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog