Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Mannin | Results: 181

Mannin (f.) Isle of Man, Isle of Mann; Man, Mann: Hug Jamys y Cowle cooney mooar lhieu er'n 'ockley magh roish my daag ad Mannin, as v'ad bunnys gyn marran erbee. Carn


Inexact matches:

Mannin Road (n.) Raad Vannin

Mannin Jeeragh Mann Direct

Mannin Libraalagh Liberal Vannin

Mannin Veen Dear Isle of Mann: Harrish yn aarkey lhean dy roie, veih caarjyn deyr as Mannin Veen. Coraa

Mannin Angling Club (n.) Sheshaght Eeastee Vannin

Taste of Mannin (n.) Blass Vannin

Aspick Sodor as Mannin Bishop of Sodor and Mann

Mannin Gyn Orch Zero Waste Man

Partee Mannin Libraalagh Liberal Vannin Party

Ratch Birling Mygeayrt Mannin Round the Island Yacht Race

Strateysh cour Slaynt son Mannin Strategy for Health for the Isle of Man

Mann1 (n.) Mannin: There are many Englishmen in Mann - Ta ymmodee Sostnee ayns Mannin. JJK idiom

Liberal Vannin (n.) Mannin Libraalagh

Man (n.) Mannin, Ellan Vannin

Mann Direct Mannin Jeeragh

cultooroil cultural: Ga nagh vel Mannin dy jeeragh fo smaght Hostyn cha nod oo gra dy vel Mannin seyr, erskyn ooilley ayns cooishyn cultooroil. Carn

fo cheesh (financially) taxed, under tax: t'eh imraait dy dug Murchad mac Dairmod fo chosh dooinney ennagh enmyssit 'mac Rennell' ayns Mannin as dy row Mannin currit fo cheesh echey neesht. GB; tributary

naighteyr journalist, newspaperman, pressman, reporter: Va naighteyr ayns Mannin briaght jeh David Lammy noddagh Mannin jeeaghyn roee gys kiangley messoil noa lesh y Reeriaght Unnaneyssit as y currym noa shoh echey. BS

Raad Vannin Mannin Road

Wiggynnagh Viking: Ta ruillick Wiggynnagh er ny feddyn ayns Cumbria, as ta shenndaaleeyn ayns Mannin jerkal dy jean shoh cooney lhien d'eddyn magh ny smoo mychione ny Wiggynnee v'ayns Mannin BS

Blass Vannin Taste of Mannin

thie lhionney COMPARE thie oast ale house, beer house, boozer, pot house, pub: Dooinney ennagh ayns thie-lhionney ayns Mannin, tra cheayll eh dy row Gaelg goll er ynsaghey ayns ny scoillyn, ren eh guee nagh beagh Mannin cheet dy ve goll rish Bosnia Carn

Dear Isle of Mann (n.) Mannin Veen

Isle of Man (n.) Ellan Vannin, Mannin; Innis Falgey

Isle of Mann (n.) Innis Falgey, Mannin, Ellan Vannin

Liberal Vannin Party (n.) Partee Mannin Libraalagh

Zero Waste Man (n.) Mannin Gyn Orch

Chorn (f.) (Yn) Cornwall: Mannin as Y Chorn. Carn

Sheshaght Eeastee Vannin (f.) Mannin Angling Club

Bishop of Sodor and Mann (n.) Aspick Sodor as Mannin

built troggit: Manx built ship - Lhong troggit ayns Mannin. DF idiom

Round the Island Yacht Race (n.) Ratch Birling Mygeayrt Mannin

Strategy for Health for the Isle of Man (n.) Strateysh cour Slaynt son Mannin

Aboo (intj) Hurrah, To victory, Vivat: Va stoo goll rish Mannin Aboo! Carn

currit er bun established: Va'n gleashaght currit er bun ayns Mannin. DF; founded

Dy ve (intj) Oh to be: Dy ve ayns Mannin! DF

ennymoilagh celebrity: Ren Mannin goltaghey ennymoilagh ny scaanyn jea. BS

lhagragh depression: Hug y lhagragh fliaghey as geay lesh gys Mannin. DF

sleitee (ny) mountainous: Ta Mannin ny sleitee na Mon. DF

ascendancy (n.) eaghtyrys: The English ascendancy in Mann - Yn eaghtyrys Sostynagh ayns Mannin DF idiom

depression (n.) cor, injillaghey, lhag-chreeys, lhaggagh, lhaggan, merginaght, merginys, neugherjagh; lhagragh: The depression brought rain and wind to Mann - Hug y lhagragh fliaghey as geay lesh gys Mannin. DF idiom

mountainous (adj.) sleitagh; (ny) sleitee: Mann is more mountainous than Anglesey - Ta Mannin ny sleitee na Mon. DF idiom

New Zealand (n.) (Yn) Teelan Noa; (Y) Teelynn Noa; Noa Heelan; Zealand Noa: It's night in Mann, when its day in New Zealand - Ta oie ayns Mannin, tra ta laa ayns Zealand Noa. JJK idiom

reared troggit: I was reared and born in Mann - Va mee troggit as ruggit ayns Mannin. DF idiom

ambassadeyr ambassador: Ta Mainshtyr Moffatt er chremmey yn Ard-Shirveishagh er yn oyr nagh dinsh eh da'n ambassadeyr Rooshagh nagh vel Mannin coontey veg jeh'n aght ta'n Reiltys Rooshagh dellal rish cairyn dooinnoil (human rights). BS

ard-eailley celebration, chief festival, festival: Manninee va jannoo ard-eailley jeh'n chultoor as eiraght oc ec Balley Keeill Eoin Laa Tinvaal, dod ad feddyn magh ny ta sleih voish heeraghyn elley coontey jeh Mannin. BS

argidoil argentine, financial, monetary: Cha row thieyn Dandara ayn, ny Volvoyn, ny red erbee elley t'er ve currit er Mannin ayns ennym y Jee argidoil. Carn

arraneyderyn singers: Nee fir chiaullee as arraneyderyn voish Mannin, Nalbin as Nerin, cloie kiaull as goaill arraneyn veih ny cheeraghyn Gaelgagh Dhoor

ashoonagh (=Ir. náisiúnta) Gentile, national: Ta mee er lhaih dy vel curriglym ''ashoonagh'' ec Mannin nish. Carn

Atholl Athol: Sy vlein shen, hug Ard-whaiyl Hostyn er y Diuic jeh Atholl creck Mannin da Crooin Hostyn. Carn

Baarleyr English speaker: ren eh guee nagh beagh Mannin cheet dy ve goll rish Bosnia as caggey goll eddyr Gaelgeyryn as Baarleyryn! Carn

baatey eeastee fishing boat: Agh she Sostnee ren scuirr yn baatey-eeastee Yernagh shen faggys da Mannin. Carn

baih argid invested: Ta Mainshtyr Huhne credjal dy noddagh shen cur ass cree sleih ta kiarail shaghney eeck keeshyn ayns ny çheeraghyn oc hene liorish baih argid ayns bancyn ayns Mannin. BS

barelyn y theay public consultation: T'eh traa dy hirrey barelyn y theay mychione doilleeidyn lesh shirveishyn Raaidyn Aer Goaldagh gys as voish Mannin, coardail rish Bill Henderson, oltey jeh'n Chiare BS

beinney (gen.) of a peak: Daag mee Mannin moghrey Jerdein er yn etlan as va reayrt aalin dooys getlagh harrish Lhiattee ny Beinney as y Vaie Vooar er y raad gys Nherin. GB

bing-choyrlee consultative committee: T'eh heet gys Mannin liorish reaghey jeant ec fer-dellal ynnydagh, Mike Priest, ta ny oltey jeh Bing-Choyrlee Soccar as Oltaghey Vannin. BS

brishey cree heartbreak: v'eh brishey cree Ghoolish dy chummal ayns Mannin ta goll er Sostynaghey gagh laa. Carn

bwhid penes: veagh eh olk dy voghe ny Thoreeyn y varriaght er y fa dy beagh adsyn ginjillaghey keeshyn Hostyn as eisht cha beagh bwhid ghonnagh cheet gys Mannin arragh. Carn

cairyn dooinnoil (f.) human rights: remmey yn Ard-Shirveishagh er yn oyr nagh dinsh eh da'n ambassadeyr Rooshagh nagh vel Mannin coontey veg jeh'n aght ta'n Reiltys Rooshagh dellal rish cairyn dooinnoil. BS

carrooagh gamble, gambler, gambling: Y traa dy gheddyn Kiedyn Carrooagh Er-Linney ayns Mannin, t'eh ny smoo na va sleih gra ayns y toshiaght. BS

coarys-coadee protection system: Dooyrt yn Ard-Reiragh Mike Proffitt dy ren coarys-coadee ayns Blackpool ayns Sostyn giarrey yn lectraghys, er y fa dy ren eh gaghtey ny smoo tappee na'n coarys-coadee ayns Mannin tra haink foill rish ayn BS

cohaggloo comment, commune, confer: Shoh yn chied cheayrt hie yn cohaggloo er cummal ayns Mannin, agh dooyrt y reagheyder, y Shirveishagh-coonee jeh Cultoor sy Chroaish (Croatia), dooyrt eh dy row fys ennagh ec haghteryn BS; conference, interlocution, dialogue, symposium

cohionnal (f.) community, confluence, congregation, congress: Keayrt dy row, dooyrt Bretnagh ennagh ec Cohionnal Celtiagh ayns Mannin Carn

colleishyn colleges: Ny yeih shen as ooilley, ta caa ayn dy bee Mannin scapail veih paart jeh ny reddyn agglagh ta taghyrt ayns ny scoillyn as colleishyn ayns Sostyn as Bretin ec y traa t'ayn. Carn

consyl consul: Consyl y Rank son Nalbin, Monsieur Roche, hug eh shilley er Mannin Jelune as Jemayrt. BS

conveyrt carcases, carcasses: Agh ayns Mannin, ta Bob Carswell gra dy beagh eh ny smoo cooie dy oanluckey ny conveyrt. BS

coonceilee councillors: Goll rish Mannin, ta coonseilee lhiggey da sleih milley yn cheer lesh thieyn ta goll er troggal ayns buill mee-chooie. Carn

cooney mooar asset; great help: Hug Jamys y Cowle cooney mooar lhieu er'n 'ockley magh roish my daag ad Mannin, as v'ad bunnys gyn marran erbee. Carn

coonseilee councillors: Goll rish Mannin, ta coonseilee lhiggey da sleih milley yn cheer lesh thieyn ta goll er troggal ayns buill mee-chooie. Bible

co-phobble community: Bentyn rish yn Vrusheyl as yn Co-Phobble Eurpoagh (EC), ta Mannin ayns stayd feer hymoil. Carn

corvaal (f.) chaos, confusion, mix up, muddle, shambles, turmoil: Er y fa dy row dy liooar phrooghyn er nyn vollaghey ayns Mannin ec y traa shen, she shoh ta lhiggey er dy re ayns corvaal va cooishyn ny Manninee. GB

cosoylaghey allegorise, allegorize, assimilate, associate, compare, metaphor: Mastey ny cheeraghyn Celtiagh, shimmey keayrt ta shin cosoylaghey Mannin rish y Chorn. Carn

cosoylit likened: Va Mannin jeeaghyn moal agglagh cosoylit rish ny cheeraghyn elley ec "Scrif-Celt 85". Carn

cumaadagh conservative: Ta oltey Cumaadagh jeh Ard-Whaiyl y Reeriaght Unnaneyssit er chur jiarg-chorree er sleih sy rheynn-reihys echey liorish aggyrt dy vel  eh cummal ayns Mannin. BS

cur aggle er alarm, daunt, frighten, terrorize: Ren Laa Tynvaal cur aggle er sleih, Veagh Mannin stroiet ec deiney creoi, Agh gagh red mie fy yerrey hoal, Sidooryn Hostyn dy chooilley voayl. Carn

cur ass cree demoralization, demoralize, depress, discourage, dishearten: Ta Mainshtyr Huhne credjal dy noddagh shen cur ass cree sleih ta kiarail shaghney eeck keeshyn ayns ny çheeraghyn oc hene liorish baih argid ayns bancyn ayns Mannin. BS; disheartening

cur ayns cooinaghtyn commemorate: Neemayd cur ayns cooinaghtyn y theay dy daink de Valera dys Mannin as dy row ny recortyssyn shen jeant. Carn; remind

cur bree da turn on: Geiyrt er Sostyn, ta Mannin er hee cur bree da slattys niartal noa vees cur yn ablid da fir-reiltys dy yeeaghyn er haghteraghtyn preevaadjagh jeh sorh erbee. BS

cur lhiettrimys er ban, block, circumscribe, disqualify: My vees ad cur lhiettrimys er giarrey fammanyn quallianyn sy Reeriaght Unnaneyssit, oddagh y red cheddin taghyrt ayns Mannin. BS; handicap; head off

dagh ooilley voayl everywhere: Ta ny paraantyn oc voish Mannin, voish Sostyn, voish Nerin, dagh ooilley voayl. Dhoor

Danvargee Danes: Ta obbreyder-turrys sy Danvarg jerkal fosley ynnyd veayn sy heer shen dy ghreinnaghey Danvargee dy chur shilley er Mannin. BS

delleyderyn tradesfolk: Haink shenn Sostnee dy chummal ayns Mannin, as chossyn troggeyderyn as delleyderyn elley paart dy argid. Carn

dowanagh cosmic, cosmical; global, terrestrial: T'eh grait dy vel Mannin cloie er ardane dowanagh nish as by chiart dooin scapail veih rumbyl Voir Sostyn tra vees mayd abyl shen y yannoo. Carn

drogh-haghyrt bad accident, disaster, mischance: Dy beagh drogh-haghyrt olk ec Sellafield, cha beagh sleih abyl cummal ayns Mannin! Carn

dy jeadagh diligently: t'ee er ve feer speeideilagh neayrs shen cur y Ghaelg er hoshiagh as streeu dy jeadagh moggyl dy possanyn roie-scoill Ghaelgagh y chroo ayns Mannin. Dhoor

eabee journeyman, learner of trade; will attempt: Nee yn Oasier bishaghey yn obbyr jeh'n cho-lught (croo posteyryn as lioaran), lhiasee eh turrysyn Gaelgagh as cultooragh ayns Mannin, as eabee eh cur er ny co-lughtyn radio as chellveeish dy ymskeaylley claareyn Gaelgagh. Dhoor

eieyn ideas: Ta shin geearree eieyn noa son y chiaghtin, argid voish co- lughtyn as sheshaghtyn as dy chooilley pheiagh ayns Mannin loayrt paart dy Ghaelg er y chiaghtin. Dhoor

eiginit forced, obliged, urged: Haink eh gys Mannin, ren eh caggey noi ny cummaltee, as v'eh currit fo haart as eiginit dy hea. Chron

eiraght Vannin Manx heritage: Bee cummey noa er daa cheeill yeig ayns Mannin ec jerrey yn hiaghtin kyndagh rish Feailley Blaaghyn Eiraght Vannin. BS

eisteddfod eisteddfod: Gyn ourys, hig ny Yernee shoh gys Mannin reesht. Ec yn un cheayrt, ta Manninee goll gys yn Eisteddfod Ashoonagh ayns Bretin Carn

Ellanyn Vooir Eeaght (f.) Channel Islands: Ec y çhaglym va çhaghteryn veih Mannin, Pobblaght Nerin, Nerin Twoaie, Nalbin, Bretin, Reiltys y Reeriaght Unnaneyssit as Ellanyn Vooir Eeaght. BS

er mayl rented: Cha nel buill dy liooar ayns Mannin ta ry gheddyn er mayl son turryssee. Carn

feiy pl. feiyn fathom: dennee ad dy row feed feiy oc Bible; during: Feiy'n laa hooyll shin mygeayrt yn clane ellan as hug shen er-ash dooin ooilley ny t'er ve caillt ayns Mannin hene. Carn

fo haart defeated, overthrown, ruined: Haink eh gys Mannin, ren eh caggey noi ny cummaltee, as v'eh currit fo haart as eiginit dy hea. Chron

freayll rick er handle, monitoring, oversee: Choud as vees mayd freayll rick er y thuryssid cultooroil shoh, cha bee eh ro olk as oddagh eh jannoo foays dy-liooar da Mannin. Carn

geiyrt follow: Ta Reics ceau e laghyn seyrey ayns Mannin as geiyrt er deiney olk ec y traa cheddin. Carn

gleashtaneyr motorist: Ny shlee na meeilley gleashtaneyr, t'ad er ve deyrit son gimman fegooish urryssaght ayns Mannin ayns ny queig bleeaney shoh chaie. BS

gorley crubbane as beeal foot and mouth: Ta eshyn er loayrt magh dy lajer noi polaseeyn y Reiltys cour freayll y gorley crubbane as beeal ass Mannin. BS

gurneilys direction: Veih Jerrey Souree, bee Ian McAuley y stiureyder jeh plannal as gurneilys-troggal ayns Mannin. BS; government

gyn famman anurous, tailless: Ayns Mannin ynrican ta kiyt gyn famman ry gheddyn. DF

gyn ourys erbee beyond dispute, beyond peradventure: Gyn ourys erbee, va'n possan hie dys An Oriant mleeaney voish Mannin yn possan share as stroshey v'ayn rieau roie. Carn

halley baljagh guildhall: Cuirrey Kiaull Gaelgagh lesh Kiaull veih Nerin, Nalbin as Mannin - Halley Baljagh, Purt le Moirrey Tiggadyn £5 sleih aasit, £3 paitchyn Dhoor

har mooir oversea: hoilshee eh anchaslys eddyr ny Thallooyn har Mooir as ny Crogheenyn-Crooin, ta shen dy ghra, Mannin, Jersey as Guernsey. BS

Hostyn See Sostyn of England: rheam ny preaban y chiarn ayns Mannin, nish bentyn da rheam Hostyn. JK

Iddaalagh Italian: T'ad jerkal dy bee thieyn-bee Iddaalagh ayns Mannin tarroogh erskyn towse. BS

Inish Island: Sy vlein cheddin hooar Gorree, Ree ny hEllanyn, baase er y jeihoo laa jeh Mee Houney er Inish Pherick ayns Mannin. Chron

Jamys James, Jim, Jimmy: Hug Jamys y Cowle cooney mooar lhieu er'n 'ockley magh roish my daag ad Mannin, as v'ad bunnys gyn marran erbee. Carn

jannoo foays benefit: Choud as vees mayd freayll rick er y thuryssid cultooroil shoh, cha bee eh ro olk as oddagh eh jannoo foays dy-liooar da Mannin. Carn

jeadys application, assiduity, diligence, perseverance, sincerity, tidiness; industry: Ren Mainshtyr Karran briaght row eh feeu dy yannoo filmyn ayns Mannin, as cuin veagh y jeadys shassoo er ny cassyn echey hene. BS

jeeabaitee diabetics: Ta'n Rheynn Slaynt gialdyn dy jean jeeabaitee ayns Mannin geddyn shirveish vie er baghtal sy thie-lheihys noa BS

Jerrey Geuree (=Ir. deireadh geimhridh) January: v'eh er Mannin y lheid y yannoo marish Sostyn Jerrey Geuree mleeaney, agh ec y traa shen dobb Reiltys Vannin shen y yannoo. Carn

jesheenit decorated, got up, set off: Laa'l Steaoin yn laa v'ad Shelg yn Dreean ayns Mannin as Nerin, as va ny guillyn goll mygeayrt lurg daue feddyn drean as marroo eh, as yn corp er croan jesheenit. Dhoor

keirdlann (f.) workshop: Va feanish gyn shickyraghey ec Peddyr Karran dy vel yn mappeear Rooshagh er hliawney stiagh ayns keirdlann Laplan Jishag y Nollick as v'ad son ymmydey shirveish y Nollick son smuggleragh argid sollagh stiagh ayns Mannin. Dhoor

keirn (=Ir. caorran) (pl -yn) mountain ash, rowan: Er-lheh va sleih credjal dy row yn keirn pooral as, ayns Mannin as Nalbin, v'ad jannoo croshyn keirn dy chroghey erskyn yn dorrys car ny bleeaney noi buitcheraght Dhoor

Laplan (f.) (Yn) Lapland: Va feanish gyn shickyraghey ec Peddyr Karran dy vel yn mappeear Rooshagh er hliawney stiagh ayns keirdlann Laplan Jishag y Nollick as v'ad son ymmydey shirveish y Nollick son smuggleragh argid sollagh stiagh ayns Mannin. Dhoor

Laurys Laurence, Lawrence: Agh dobb Harald Laurys y phointeil myr aspick er y fa dy dooar eh screeunyn ennagh veih Mannin va loayrt n'oi. Chron

leodit depleted, derogated, diminished, disliked, disrespected, reduced: Ta Oik Sthie yn Reeriaght Unnaneyssit er ninsh da Reiltys Vannin nagh jig gaue ass prowal shligganyn as uraanium leodit ayndoo faggys da Mannin. BS

lhoobyn links: dy vrishey ny lhoobyn ta kiangle Mannin as Sostyn, shen yn chied chesmad er y raad. Carn

Loghlynee Vikings: Haink Olaf marish Gorree Dhone as ny Loghlynee gys Mannin, raad rheynn ad Reeriaght Vannin as ny hEllanyn eddyr oc. Chron

lorgey pursue, pursuit, spoor, trace, track; tracing, trailing, urging: Ta'n Reejerey Charles Davson lorgey kiangley e lught-thie gys Mannin erash gys y hoghtoo eash. BS

Lught Ooasle (Yn); (The) Establishment: Cha row Rennell ny e lught ooasle ayns Mannin ec y traa shen. Chron

meechooie malapropos, unbeseeming, undue, unparliamentary, unseemly, unsuitable, untoward: Goll rish Mannin, ta coonseilee lhiggey da sleih milley yn cheer lesh thieyn ta goll er troggal ayns buill mee-chooie. Carn

meefoayroil adverse, unfavourable: Ayns y screeuyn echey ta Michael Grade cur e laue gys cremeydys y Chommeeys Celtiagh mychione shirveish y BBC da Mannin, as y soylaghey meefoayroil lesh ny shirveishyn da ny h-Ellanyn Vooir Eeaght. BS

Mee Luanistyn (=Ir. Lúnasa) (f.) August: Ayns Mee Luanistyn va conaant reaghit eddyr Mannin, Nerin as y Ghoal ry hoi coadey yn skeddan. Carn

Mee ny Boaldyn (f.) May: Ghow Rennell mac Olaf toshiaght dy reill ayns Mannin er y cheyoo laa jeh Mee ny Boaldyn. Chron

meereggyragh disparate, ill-matched, incongruous; irresponsible: Ta lhee-baagh ayns Mannin, Ray Cox, cur raaue mychione yn assee oddagh orçh ta ceaut ersooyl dy meereggyragh jannoo da bigginyn as beiyn-gowaltys. BS

Nalbin Noa (f.) Nova Scotia: t'eh aashagh dy ghra dy re Bretin, Yn Vritaan, Yn Chorn, Mannin, Nerin as Nalbin çheeraghyn Cheltiagh agh cre mysh Patagonia as Nalbin Noa? Dhoor

neuchasley rish unlike, different: Agh neuchasley rish Mannin va ram bratteeyn ny çheerey hene ry akin GB

neuchliaghtagh (of thing) unaccustomed: Fer ta cur shilley er Mannin, t'eh cur onnor da George Formby er aght neuchliaghtagh. BS; unpracticed

oardyr order: Ec lunney yn lioar, hie eh er fockley dy row yn Reejerey Chalse er ngeddyn Oardyr-Toilchynys Norlann son greesaghey kianglaghyn eddyr Mannin as Norlann. BS

oastey licensing: Ta oasteyryn ayns Mannin gra dy vel ad er naghtey dy currymagh neayr's hie slattyssyn-oastey er jee-reill syn Ellan shiaght shiaghtin er dy henney. BS

Oie Jedoonee (f.) Sunday night: Hie yn corp eck er feddyn ec y Thie-oast Mannin ayns Doolish oie Jedoonee. BS

paarantyn parents: Cha nel Mnr Rodan credjal dy vel paarantyn ny ynseyderyn laccal y lheid ayns Mannin. BS

pargys-keesh tax haven: Coardail rishyn, cha row ny Goaldee arryltagh dy chur urryssaght da etlanyn Skianyn Vannin er y fa dy row ad corree mychione Mannin as ee ny pargys-keesh. BS

Pen Sans Penzance: Bentyn rish yn chied skeeal, fodmayd gra dy row chenjeanyn lostit ayns Nerin, Mannin, Nalbin, ayns Glamorgan ayns Bretin, as ayns Pen Sans er-lheh 'sy Chorn. Dhoor

Pholynn (f.) (Yn) Poland: Hannah, ta kianglaghyn eddyr Mannin as y Pholynn ayns reirey-lhuingys as bancal. BS

poleen Bobby, constable, copper, policeman: "Cre voish t'ou cheet," dooyrt Poleen; "Mannin," dooyrt mee (va earroo Manninagh er my ghleashtan). GB

poleeney police, policing: Dooyrt Mainshtyr Braidwood dy row poleeney lesh veg dy lowaltys speeideilagh ayns ard-valjyn casley rish York Noa, agh veagh eh costal rouyr ayns Mannin. BS

pornograafaght (f.) pornography: T'eh oolit dy vel queig persoonyn as feed ayns Mannin prowal geddyn pornograafaght-phaithey er yn eddyr-voggyl gagh laa. BS

postal post: Stoo hie er postal ayns Lerpoyll jea dy ve currit gys Mannin, foddee dy jed eh er livrey dy h-anmagh er y fa dy row ny shirveishagh postagh dooint ayns Lerpoyll BS

quaiyllagh congressional; forensic: t'eh er ngoaill rish dy vel doilleeid ayn ayns Mannin, ta shen dy ghra, dy vel feanishee as fir vingagh goll er agglaghey roish my vel cooishyn quaiyllagh goaill toshiaght. BS

raghtanys indigence, need, want; rigour: Ren Fiona McArdle, Karin McArdle, Stewart Bennett, Peddyr Shimmin, Peddyr Karran, Dave Fisher, Ian Morrison and Steoin Blackburn scapail veih'n raghtanys jeh vea ayns Mannin, ga nagh row eh agh rish daa laa. Dhoor; indiscretion

reaghit cleared, combed, decided, determined, settled: Ayns Mee Luanistyn va conaant reaghit eddyr Mannin, Nerin as y Ghoal ry hoi coadey yn skeddan. Carn

reayrt aalin beautiful view, lovely prospect: Daag mee Mannin moghrey Jerdein er yn etlan as va reayrt aalin dooys getlagh harrish Lhiattee ny Beinney as y Vaie Vooar er y raad gys Nherin. GB

recortit recorded, registered: Coardail rish y phabyr-naight sy Reeriaght Unnaneyssit yn Independent, shoh ny hoght colughtyn ta recortit ayns Mannin BS

recortysey record: guee er dagh dooinney, ben as paitchey vees ayns Mannin er oie 29oo Averil ta coontey dy vod ad loayrt, lhaih ny screeu ayns Gaelg, shoh y recortysey 'sy Sleih-Earroo. Dhoor

reillaghyn rules: cha nel ny skeealyn shen kiart mychione Mannin, e reillaghyn argidoil as e kianglaghyn lesh ny lughtyn-reill Yernagh. BS

reiragh administrative, executive, manageable, managerial, ordering, powerful: Ta shiaght-jeig skeeraghyn ayns Mannin, as ta kiare- jeig municipios (baljaghtyn, ny rheynnyn reiragh jeh'n ellan shen) ayns La Palma. Dhoor

ro veg too little, too small: Va Mannin ro veg son fo-ghlaraghyn kiart dy heet rish. Carn

Runnysvie Ronaldsway: as eisht hiauill eh gys Mannin marish daa lhong yeig as feed as ghow ad cheer ec Runnysvie. Chron

scoillaraght bursary: Y studeyr Manninagh chossyn scoillaraght y vlein shoh dy gholl gys Scoill-spoar Eddyrashoonagh NASA ayns Houston, Texas, t'ee er jeet erash gys Mannin. BS

seshoonyn sessions: Laa braew aalin v'ayn yn Jesarn shen yn çhiaghtoo laa jeh Jerrey Geuree, 1978, as va mee jeeragh erreish çheet back dys Beeal Feirshtey voish seshoonyn as giensyn yn Vlein Noa ayns Mannin. GB

Shen eh (intj) Quite, That's right, That's it: Shimmey fer va ruggit ayns Mannin, as shen eh - cha nel ee goaill tastey jeh currym elley, ga dy vel ee gra dy vel ee moyrnagh. Carn

shenn riftan fogy: Cre'n aght veagh enney eck er gagh shenn riftan ayns Mannin, smooinee ish. SF

shickyrys y theay social security: Agh queig cheead dy 'leih aeg ayns Mannin, sy traa ry heet bee ad ayns feme jeh shickyrys y theay. BS

shooyl harrish range: Ta daa ghooinney ynnydagh kiarail shooyl harrish ny kiare mulleeyn as feed syrjey ayns Mannin. BS

shottal shooting: Ta ard-veoir-shee ayns Mannin er ve loayrt mychione smaght er gunnaghyn, lurg da kuse dy leih v'er ngoll er shottal sy Reeriaght Unnaneyssit er y gherrid. BS

shuyraghyn sisters: Ny keayrtyn, shegin dou goaill rish dy vel mee er jeet dy ve began corree tra hoilshee nyn mraaraghyn as shuyraghyn Cornagh nagh vel ad toiggal dy vel seihll elley ayns Mannin. Carn

Slaynt Vie (intj) Good Health: Slaynt vie, bea veayn, beeal fliugh as baase ayns Mannin. DF; Cheers

Sostyn (=Ir. Sagsun, Sacsun) (f.) England: as dy vel dy liooar sleih sy reiltys ain nish smooinaghtyn dy lhaggaghey ny dy vrishey ny lhoobyn ta kiangle Mannin as Sostyn Carn

spoyrt (=Ir. spórt) pl. spoyrtyn fun, sport: Va ny Britaanee as Kernowee miandagh dy heet dys Mannin rish Blein y Spoyrt dy ghleckey nyn'oi reesht. Carn

stiureyderyn directors: Aareayrtys y reiltys mychione ymskeaylley as çhellinsh ayns Mannin, t'eh mychione foddey ny smoo na'n stashoon-radio hene, ta'n Caairliagh jeh stiureyderyn Radio Vannin, Çhalse y Karagher, gra. BS

sursmooinaghtyn consider: Ta olteynyn Mec Vannin sursmooinaghtyn harrish treealtys ta Bernard Moffatt cur roish ard-chruinnaght vleeaney y pharteeg as t'eh cheet er, ayns ayrn, yn aght ta turrysee cheet dys Mannin Carn

Thie Bane White House: Hie mee gys y thie-oast "Thie Bane" er yn oie roish my daag shin Mannin. Dhoor

thurrys (f.) See turrys expedition: va shen y thurrys jeh Sheshaght Shennaghys O Fiaich veih Nerin gys Mannin ec y Chaisht. Carn

traastey press, squeeze, squeezing: Ta Mainshtyr Moffatt gra dy vel y Reiltys fo traastey dy gheddyn tooilley sleih dy yannoo ymmodee kiartaghyn ayns Mannin, agh ta reddyn ayn oddys ve jeant dy haraghey cooishyn. BS

troarey crop, cultivate, production: Ec y traa t'ayn, ta Mannin troarey feill, flooyr, arran, oohyn, caashey, key riojit, lhune as stoo elley jee hene. Carn

Vaie Vooar (f.) See baie (Yn) Niarbyl Bay: Daag mee Mannin moghrey Jerdein er yn etlan as va reayrt aalin dooys getlagh harrish Lhiattee ny Beinney as y Vaie Vooar er y raad gys Nherin. GB

Vannin (gen.) See Mannin of Man: V'ou dty Resour Vannin ard-ghooinney ny cheerey, V'ou gowit son dooinney seyr as dooinney creeney Dhoor

veg dy lowaltys zero tolerance: Dooyrt Mainshtyr Braidwood dy row poleeney lesh veg dy lowaltys speeideilagh ayns ard-valjyn casley rish York Noa, agh veagh eh costal rouyr ayns Mannin. BS

Vretyn Vooar (f.) (Y) Britain, Great Britain: Va nane jeh ughtaryn smoo scanshoil y Vretyn Vooar ayns Mannin jea. BS

Wiggynnee Vikings: Red ta boiragh dy liooar ayns Mannin, shen yn aght ta sleih ynsit ennagh dellal rish ny Wiggynnee. Carn

Zealand Noa New Zealand: Ta oie ayns Mannin, tra ta laa ayns Zealand Noa. JJK

familiar ainjyssagh rish: He made himself familiar with Manx - Ren eh eh hene ainjyssagh rish y thalloo shoh. DF idiom; caarjoil; mooar; oayllagh rish: I am familiar with it - Ta mee oayllagh rish. DF idiom; cadjin: That is a familiar sight here in the Isle of Mann - Ta shen shilley cadjin ayns shoh ayns Mannin. DF idiom

Gaelic (n.) Gailck; Gaelg: He is a Gaelic-speaking man - Ta Gaelg echey. DF idiom; (adj.) Gaelgagh: Mann, not only free but Gaelic - Mannin, cha nee seyr ynrican agh Gaelgagh. DF idiom; Gailckagh: Under the auspices of the Manx Gaelic Society - Fo scaa ny Sheshaght Ghailckagh. DF idiom

chyndaa ergooyl volte face: hoie ad orroo lesh wheesh dy eulys as dy ren ad chyndaa ergooyl as chea ayns stayd fud y cheilley er ash gys Mannin raad varr ad paart dy 'leih voish Galloway va baghey syn Ellan Chron

co-screeu context, countersign; correspond by letter: Eer 'sy cheer foddey shen, cha jagh y Ghailck er jarrood lesh, son rish y daa vlein yeig shoh chaie, t'eh er ve co-screeu rish earroo dy studeyryn ayns Mannin, as er-lheh rish Mainstyr Juan y Geill. Coraa

preeu- prime: dooyrt John Christensen dy vel Lunnin yn preeu-ynnyd sy teihll son niee argid quaagh Carn Agh, ec chaglym ayns Mannin er y gherrid, dooyrt John Christensen dy vel Lunnin yn preeu-ynnyd sy teihll son niee argid quaagh ta Mnr Christensen ny ghooinney mooar sy Voggyl ry hoi Aachummey Keesh (Tax Reform Newtwork). Carn2

thannaghey attenuate, bed in, dilute, emaciate, liquefy, rarefy, rarefying, reduce, shallow, slenderize, slim, thin, thinning; (of oil) cracking up; dilution, reduction, rarefaction: er ghra dy nhare çhymmyltaght tarmaynagh ta tayrn sleih gys Mannin na çhymmyltaght boayl ta'n cultoor Manninagh goll er thannaghey, kyndagh rish Manninee eginit faagail yn Ellan dy hirrey kiartaghyn boayl ennagh elley. BS; (of waters) shoal

troggal (=Ir. tógáil) arise, boost, building, elaborate, exalt, gather up, getting up, harvest, hoist, input, invoke, lift, lifting, pick off, pick up, pull in, raise, raise up, rally, rig up, set in rows, sing up, take, winch, wind; (f.) upbringing, uplift; (tax) charging; (as disease) contract; (of wind) freshen; (as shoulders) heave; (as child) bringing up, nurture, rear, train: Shegin da ve feer chronnal nish nagh vodmayd goaill yn nah chesmad er ash (troggal sheeloghe noa voish y chlean) ayns Mannin derrey ta mysh lieh-cheead dy leih ayn mysh yn eash hoght bleeaney jeig as Gaelg flaaoil oc. Carn; development, edifice, structure: cha nel troggal er-lheh oc as cha nel ad er phointeil fir-ynsee noa. Carn; breed, breeding, rearing: she eshyn van chenn-ayr ocsyn ta beaghey ayns cabbaneyn, as ta troggal ollagh. Bible; build, construct, elevate, put up: scuirr ad veih troggal yn ard-valley Bible; absorption, elaboration; hoist up

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog