Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Mainshtyr | Results: 112

mainshtyr pl. mainshtyryn boss, guv'nor, master, old boy, skipper, taskmaster: loayr ad rish y chenn ghooinney, mainshtyr y thie Bible


Inexact matches:

Mainshtyr Arrymagh Worshipful Master

mainshtyr bann bandmaster

mainshtyr barje bargemaster

mainshtyr birling yacht-master

mainshtyr cliwe fencing master, sword master

mainshtyr daunse dancing master

mainshtyr faillee paymaster

mainshtyr geyre hard taskmaster

mainshtyr kerroo quartermaster

mainshtyr kiaullee choirmaster

mainshtyr lhuingey shipmaster

mainshtyr markiaght riding master

mainshtyr obbyr work-master

mainshtyr post postmaster

mainshtyr prowallys assay-master

mainshtyr purt harbour-master

mainshtyr purtey harbour-master

mainshtyr reiht master elect

mainshtyr s'ardjey senior master

mainshtyr scoill dominie, schoolmaster

mainshtyr scrialtee scoutmaster

mainshtyr shelg hunt-master

mainshtyr slaynt toastmaster

mainshtyr stashoon stationmaster

mainshtyr caardee yiarn iron-master

mainshtyr obbree seiyr (pl -yn) artificer: Eer da mainshtyryn obbree seiyr as masoonee hug ad eh Bible

mainshtyr yn phreaban ringmaster

harbour-master (n.) mainshtyr purt, mainshtyr purtey

assay-master (n.) mainshtyr prowallys

bandmaster (n.) mainshtyr bann

bargemaster (n.) mainshtyr barje

boss (n.) ard-er, ard-ghooinney; mainshter, mainshtyr: He stands well with the boss - Ta'n mainshtyr coontey ram jeh. DF idiom; mainshytyragh; (n.) aashag, pollag, bolg streeaney; (v.) ymmyrkey chiarnys er

choirmaster (n.) mainshtyr kiaullee

dancing master (n.) mainshtyr daunse

fencing master (n.) mainshtyr cliwe

guv'nor (n.) mainshtyr

hard taskmaster (n.) mainshtyr geyre

hunt-master (n.) mainshtyr shelg

iron-master (n.) mainshtyr caardee yiarn

master elect (n.) mainshtyr reiht

old boy (n.) mainshtyr

paymaster (n.) mainshtyr faillee

postmaster (n.) mainshtyr post

quartermaster (n.) mainshtyr kerroo

riding master (n.) mainshtyr markiaght

ringmaster (n.) mainshtyr yn phreaban

schoolmaster (n.) mainshtyr scoill

scoutmaster (n.) mainshtyr scrialtee

senior master (n.) mainshtyr s'ardjey

shipmaster (n.) mainshtyr lhuingey

skipper (n.) captan, mainshtyr, skibbag

stationmaster (n.) mainshtyr stashoon

sword master (n.) mainshtyr cliwe

taskmaster (n.) mainshtyr, meoir

toastmaster (n.) mainshtyr slaynt

work-master (n.) mainshtyr obbyr

Worshipful Master (n.) Mainshtyr Arrymagh

yacht-master (n.) mainshtyr birling

Rheynn Jeadys Department of Industry: Ta Mainshtyr Downie gra dy vod Mainshtyr Karran shirrey er y Rheynn Jeadys dy yeeaghyn nyn goontyssyn da'n theay, my t'eh laccal shen y yannoo. BS

webmaster (n.) mainshtyr-moggyl

mainshtyr-moggyl webmaster

artificer (n.) fer keirdey; mainshtyr obbree seiyr

dominie (n.) mainshtyr scoill, shirveishag Africaanagh, shirveishag Albinagh

elect1 (v.) reih; reihit; reiht: The master-elect - Yn mainshtyr reiht. DF idiom; teih

vainshtyr (voc.) See mainshtyr sir: Kys ta shiu vainshtyr? Bible

master (n.) fer ynsee, fer-ynsee, mainshtyr, mainstyr; mainshter: Make haste, the master will be here presently - Jean siyr, bee yn mainstyr aynshoh ny sheyn. JJK idiom; (voc.) Vainshter; mainshtyragh; (v.) smaghtaghey, smaghtey, ynsaghey

worshipful (adj.) ammyssagh; arrymagh: The Worshipful Master - Yn Mainshtyr Arrymagh. DF idiom; onnoragh; ooashlee

ambassadeyr ambassador: Ta Mainshtyr Moffatt er chremmey yn Ard-Shirveishagh er yn oyr nagh dinsh eh da'n ambassadeyr Rooshagh nagh vel Mannin coontey veg jeh'n aght ta'n Reiltys Rooshagh dellal rish cairyn dooinnoil (human rights). BS

baih argid invested: Ta Mainshtyr Huhne credjal dy noddagh shen cur ass cree sleih ta kiarail shaghney eeck keeshyn ayns ny çheeraghyn oc hene liorish baih argid ayns bancyn ayns Mannin. BS

bwoaillit played, struck: Agh ta Mainshtyr Earnshaw gra dy vel reddyn jeant aarloo hannah dy chooney lhieusyn vees bwoaillit smoo creoi ec priosyn ard. BS; threshed

çhiarmaanit (company) limited: Ta Mainshtyr Anderson gra dy nee Crowe EPH Çhiarmaanit hug ny sornaigyn stiagh BS

coarys-coonee keeshyn tax relief system: Ta Mainshtyr y Radlagh credjal dy vod y coarys-coonee keeshyn t'ayn nish jannoo foays dauesyn as kuse dy hieyn oc. BS

creeoilid heartiness, spirit, vigour: Dooyrt Mainshtyr Rimington nagh dod eh pohlldal y slattys lesh creeoilid. BS

cur ass cree demoralization, demoralize, depress, discourage, dishearten: Ta Mainshtyr Huhne credjal dy noddagh shen cur ass cree sleih ta kiarail shaghney eeck keeshyn ayns ny çheeraghyn oc hene liorish baih argid ayns bancyn ayns Mannin. BS; disheartening

daittyn lesh please not: As mannagh daittyn lesh e mainshtyr ee, ta er n'yannoo ee e cho-lhiabbagh, eisht lhig j'ee ve feayshlit Bible

eggoayllyssagh ecological: dooyrt Mainshtyr Henderson dy vel e rheynn goaill rish y scansh eggoayllyssagh jeh thalloo ny crink. BS

feyshteyder controversialist, examiner, inquisitive person, questioner: Hir Mainshtyr Shimmin er y feyshteyder dy ghoaill rish dy row eh freggyrt as foays ashoonagh share yn Ellan syn aigney echey. BS

focklaghyn announcements: V'eh er nobbal dy chur ny h-enmyn jeh ughtaryn jeh kiare focklaghyn er ynnyd-eggey chraidoilagh va ronsaghey ny va jeant ec Mainshtyr Gubay sy lhiasaghey-thieys arganagh ec Cronk Murray. BS; statements

forym forum: Ta Mainshtyr Rodan gra dy dug y forym paart dy h-eieyn daue. BS

freggyrt feyshtyn oral answer: Ec haglym theayagh riyr, ren Mainshtyr Shimmin freggyrt feyshtyn noidagh veih ny Barrantee as veih cummaltee ynnydagh. BS

gerrym-lhee medical profession: Hirr sleih ass gerrym-lhee yn Ellan er Mainshtyr Cannan eh dy chur faaue da Tinvaal dy lhisagh ad cur sheear resooney mychione Bing- Choyrlee ny Shirveishyn Slaynt BS

goaill ayrn ayn join in: as Mainshtyr Karran briaght feyshtyn mychione dellalyn ennagh ta'n Reiltys goaill ayrn ayn. BS

greesee aggravating, exciting, rousing: Ta Mainshtyr Howard gra dy nee traa greesee t'ayn son y rheynn echey. BS; (npl.) firebrands

h-Ellanyn Goaldagh (f.) (Ny); (The) British Isles: Dooyrt Mainshtyr Corkill dy row yn çhaglym ymmydoil son ny h-ayrnyn eigsoylagh jeh ny h-Ellanyn Goaldagh as Nerin. BS

jeadys application, assiduity, diligence, perseverance, sincerity, tidiness; industry: Ren Mainshtyr Karran briaght row eh feeu dy yannoo filmyn ayns Mannin, as cuin veagh y jeadys shassoo er ny cassyn echey hene. BS

leighoilid lawfulness, legality, legitimacy: Ta Mainshtyr Rodan gra dy derragh y lhiasaghey paart dy leighoilid deynlagh da'n Choonseil Slattyssagh. BS

leighoilid deynlagh democratic legitimacy: Ta Mainshtyr Rodan gra dy derragh y lhiasaghey paart dy leighoilid deynlagh da'n Choonseil Slattyssagh. Dhoor

loayrtyssyn speeches, talks: Ta ny loayrtyssyn mychione yn aght share dy chur slattys cooie er e hoshiaght, as ta Mainshtyr Downie gra dy vel ad er ve feer speeideilagh. BS

mainshter pl. mainshteryn See mainshtyr boss, master, mister, Mister: My ta mish eisht yn Chiarn as y Mainshter eu Bible [M.E. maishter]

moggyl (=Ir. mogall) grid, mesh, network: Dooyrt Mainshtyr Corkill dy row eh jerkal dy beagh moggyl dy skeymyn myr shoh currit er bun feiy'n Ellan ayns ny queig bleeaney ta roin. BS

Mwyllin Doo Aah Union Mills, Mill of the Black Ford: She coontysseyr kaartit Mainshtyr y Karagher, ta cummal ec Thie Ballafreer, Mwyllin Doo Aah. BS

obbreyder operator: Agh nish, Nick Black, Ard- offishear Slaynt as Sauchys y Reiltys, t'eh er screeu gys Mainshtyr Cretney as gys obbreyder y loghan lesh coyrle neuchramp dy chur er y loghan dy ve sauchey. BS

penshyneyr pensioner: Bee Mainshtyr Newbury cummal sooill er dean y Reeriaght Unnaneyssit jeh tree feed as jeih ass keead penshyneyr goll er vacseenaghey. BS

pointyn points: Ver Mainshtyr Singer treealtys lesh kiare pointyn roish Tinvaal yn hiaghtin shoh heet. BS

poleeney police, policing: Dooyrt Mainshtyr Braidwood dy row poleeney lesh veg dy lowaltys speeideilagh ayns ard-valjyn casley rish York Noa, agh veagh eh costal rouyr ayns Mannin. BS

resoonaghtyn debates: Dooyrt Mainshtyr Delaney dy row eh er chur bree da'n chooish sy vlein daa veeilley as tree, as dy dinsh yn Ard-shirveishagh v'ayn eisht da dy row resoonaghtyn fo raad. BS

scrialtys discovery; scouting: Ta Mainshtyr Kneale goaill ayrn ayns scrialtys syn Ellan rish tree feed as daa vlein yeig dy lieh dy vleeantyn. BS

sheckteragh administratorship; executive: Agh ta Caairliagh Sheckteragh Thie Tashtee Vannin, Martin Moore, gra nagh vel Mainshtyr Houghton toiggal yn oyr dy vel Eiraght Ashoonagh Vannin ayn. BS

shekelyn shekels: ver eh da nyn mainshtyr jeih shekelyn as feed dy argid Bible

shlearaghey delay, postpone, procrastinate; postponement, procrastination: Dooyrt Mainshtyr Corlett dy row yn chooish fo vriwnys as cha dod eh gra quoid va'n shlearaghey costal. BS

sornaig (f.) drain, sewer: Ta Mainshtyr Anderson gra dy nee Crowe EPH Çhiarmaanit hug ny sornaigyn stiagh, agh foddee dy row doilleeidyn elley goll rish piobyn brisht jeant ec coonreyderyn elley - cummeyderyn-çheerey (landscapers), myr sampleyr. BS

sornaigys sewage, sewerage: Dooyrt Mainshtyr Harrison dy vel obbyr yn çheshaght echey foast lane ymmyrçhagh, ga dy jean y skeym-sornaigys feiy yn Ellan leodaghey sollaghey dy mooar. BS

'sy phryssoon in limbo; in the prison: As ghow mainshtyr Yoseph eh, as hilg eh sy phryssoon eh, ynnyd raad va presoonee'n ree ayns geulaghyn: as shen y raad v'eh ny phryssoonagh. Bible

taillaghyn-kied licence fees: Er yn oyr dy vel Manninee geeck taillaghyn-kied son y hellveeish, ta Mainshtyr Moffatt gra, lhisagh ad geddyn y cooney cheddin as adsyn sy Reeriaght Unnaneyssit. BS

traastey press, squeeze, squeezing: Ta Mainshtyr Moffatt gra dy vel y Reiltys fo traastey dy gheddyn tooilley sleih dy yannoo ymmodee kiartaghyn ayns Mannin, agh ta reddyn ayn oddys ve jeant dy haraghey cooishyn. BS

veg dy lowaltys zero tolerance: Dooyrt Mainshtyr Braidwood dy row poleeney lesh veg dy lowaltys speeideilagh ayns ard-valjyn casley rish York Noa, agh veagh eh costal rouyr ayns Mannin. BS

determined kiarit: for evil is determined against our master - son ta olk kiarit noi nyn mainshtyr Bible; oolit; reaghit; slane kiarit; soit; kiarail: I know that God hath determined to destroy thee - Ta fys aym dy vel Jee er chiarail dy stroie oo Bible

singers (npl.) arranee: So the singers, Heman, Asaph, and Ethan, were appointed - Myrgeddin va ny arranee, Heman Asaph, as Ethan, pointit Bible; arraneyderyn; fir arrane; fir chiaullee: Chenaniah the master of the song with the singers - Chenaniah mainshtyr yn arrane, marish ny firchiaullee Bible; kiaulleyderyn: Also the Levites which were the singers - Myrgeddin, ny Leviteyn, ny kiaulleyderyn Bible

cowreydagh characteristic, emblematic, emblematical, indicative, signal, symbolic, symptomatic; significant: As foddee dy vel eh cowreydagh dy row y Hoar shoh currit magh ayns ny Steatyn Unnaneysit as cha nee ayns Pobblaght Nerin Carn; impressive: Dooyrt Mainshtyr Cretney dy vel y sthowran cowreydagh. BS; sign

kishan peck, skep; skip: Ta Mainshtyr Young cur sannish dy jean y costys jeh failley kishan getlagh seose dys foddey ny smoo na queig ny shey cheead punt, tra vees orçh costal keead punt y thunney ec yn ynnyd lhieeney thalloo. BS

tayrn er ash draw back, draw off, pull back, retract, retractation, revocation, stand down, unsay, withdraw, withdrawal: Ta Mainshtyr Gelling goaill ynnyd Richard Corkill, oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, ren tayrn er ash tra va eshyn as e ven goit ec meoiryn-shee ta ronsaghey toyrtyssyn-turrysid hooar ad son nyn gottyn laghyn seyrey ec Balley Cain ayns Skyll Connaghy BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog