Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Lioaryn | Results: 63

lioaryn books: Ren ymmodee jeusyn neesht va cur-rish obbeeys, nyn lioaryn y chur lhieu cooidjagh, as losht ad ad kiongoyrt rish dy chooilley ghooinney Bible


Inexact matches:

coodaghey lioaryn book binding

Lioaryn Neuashlishagh (f.) Apocrypha

Lioaryn Ro-scoill Early Reading

Cleragh ny Lioaryn Clerk of the Rolls

creckeyder shenn lioaryn second hand book seller

cur magh lioaryn publishing: She fer-ynsee va Mnr Truran, agh t'eh ny haaue nish as eshyn gobbraghey car yn traa son y colught hug eh er bun ry hoi cur magh lioaryn ayns Cornish as mychione y Chorn. Carn

currit da lioaryn bookish

fer baanrit er lioaryn bibliomaniac

Lioaryn son Paitchyn Saa Junior Reading

Lioaryn son Paitchyn Shinney Senior Reading

Lioaryn son Sleih Aegey Young Adult Reading

Ronsee Pabyryn-naight as Earish-lioaryn Explore Newspapers and Journals

seihll ny lioaryn (f.) literary world

Apocrypha (n.) Apocryphey; Lioaryn Neuashlishagh

books (n.) (collection of) lioarlagh; (npl.) lioaryn: He has lost his money, his watch and his books - T'eh er choayl e argid, e ooreyder as e lioaryn. JJK idiom

Early Reading (n.) Lioaryn Ro-scoill

ellanagh homebred, insular, islander, local: Va lioaryn mie cheet ass yn ard shen (Keearee as Corkey), lioaryn goll rish 'Feed Blein Gaase' as 'Peig Sayers' as 'Yn Ellanagh'. Carn

lane argid argentiferous, plenty of money: Ta feme ayn son lane argid ec yn Jeshaght dy reayll ooilley nyn lioaryn clouit as ta cooid smoo jeh berchys yn cheshaght kianglt ayns stoyr lioaryn. Carn

annuals (npl.) lioaryn-bleeaney

literary world (n.) seihll ny lioaryn

lioaryn-bleeaney (f.) annuals

bibliomaniac (n.) fer baanrit er lioaryn, graihder lioaragh

book binding coodaghey lioaryn; lioar chiangley

bookish (adj.) currit da lioaryn; lhaihagh; lioaragh

Clerk of the Rolls (n.) Cleragh ny Lioaryn

Junior Reading (n.) Lioaryn son Paitchyn Saa

publishing cur magh lioaryn; kiaullanaghey; soilshaghey magh

second hand book seller (n.) creckeyder shenn lioaryn

Senior Reading (n.) Lioaryn son Paitchyn Shinney

Young Adult Reading (n.) Lioaryn son Sleih Aegey

Explore Newspapers and Journals Ronsee Pabyryn-naight as Earish-lioaryn

aaronsey research: va schoillaryn (J.J.Kneen er-lheh) aaronsey, screeu as cur magh lioaryn. Carn

are not2 (interrog.) nagh vel: Are not those your books? - Nagh vel ad ny lioaryn eu? JJK idiom

as many quilleen; whilleen: I've as many books as they have - Ta whilleen dy lioaryn ayms as t'ocsyn. JJK idiom

here ayns shoh; aynshoh: Here are some very good books - Aynshoh paart dy lioaryn feer vie. JJK idiom; er hoh: Here are some rolls and toast - Er hoh arran-bainney as arran-greddan. JJK idiom

of dy: Will they have a glass of wine? - Bee gless dy feeyn oc? JJK idiom; jeh: I don't like any of these books - Cha laik lhiam veg jeh ny lioaryn shoh. JJK idiom; ny; voish

sent currit gys; currit hug: Why haven't you sent him his books? - Cre'n oyr nagh vel shiu er chur huggey e lioaryn? JJK idiom

tear1 (n.) jeir, jeïr; (v.) raipey, rassey, skelpey; raip: Don't tear your books - Ny raip nyn lioaryn. JJK idiom

than (conj.) na: These books are better than those you have lent me - Ta ny lioaryn shoh ny share na adsyn d'eeasee oo dou. JJK idiom

ard-chleragh (=Ir. airdchlier; lat. arduus and clericus) (adj.) hierarchic, hierarchical; (n.) principal clerk, recorder: As va Joab mac Zeruiah harrish y sheshaght-caggee; Jehoshaphat mac Ahilud ard-chleragh ny lioaryn

beign must: Ny keayrtyn, va lioaryn ry-gheddyn fegooish tapeyn as ny keayrtyn, beign da coorseyn goaill toshiaght fegooish stoo-ynsee. Carn

chengaghey (v., n.) tongue: Cha nel shen red noa, son shicherys, tra ram lioaryn er nyn screeuit ayns ny chengaghey celtiaghey. Carn

date date: Yn chied vee, 1981" va'n date er ny lioaryn-lowanse. Carn

fallsoonys philosophy: Ayns y lhing shoh, va lioaryn ayns Arabish mychione fallsoonys, lheihys as sheanse goll er çhyndaa gys Ewnish ec ny hEwnyn ayns y Spaainey. Dhoor

fockleyryn dictionaries: Agh son y chooid smoo, ta shin gynsaghey y Ghaelg trooid y Vaarle, ass fockleyryn as lioaryn elley. Carn

fo ghlass hair trigger; locked up, under lock and key: Ta ny lioaryn fo ghlass. Bible; under arrest

Gailck (f.) Gaelic, Manx: Ta shin laccal lioar erbee ayns Gailck, agh dy firrinagh bare lhiam my lioaryn aym pene y screeu ayns Gailck veih'n toshiaght. Carn

Gailckagh Gaelic: Agh tra va sleih laccal kionnaghey lioaryn Gailckagh, cha row shen jantagh. Carn

Greagish (f.) Greek: chossyn eh ynnyd seyr ec y Scoill 'Grammar' ayns Ballacashtal, raad dynsee eh ny shenn ghlaraghyn Laddin as Greagish chammah as lioaryn ny ughtaryn as bardyn Sostnagh Dhoor

jannoo ymmodee making many, doing many: bee er dty choyrlaghey: jeh jannoo ymmodee lioaryn cha vel jerrey erbee as ta smooinaghtyn dowin deinys dan challin Bible; pluralize

liggar liquor, spirit, spirits: Hug shin lhien nyn greieyn-kiaullee, ny lioaryn arrane as palchey lhune as liggar, as dagh oie va shin kiaulleeaght, pynteraght as cooisheraght. Carn

lioar (=Ir. leabhar) (f.) pl. lioaryn book, folio, tome, volume: Gow-jee'n lioar shoh jeh'n leigh Bible; indeed, yes: lioar, ta mee hannah er chur mollaght orroo, er-yn-oyr nagh vel shiu goaill eh gys nyn gree. Bible [L. liber]

Lunnin (=Ir. Londain) (f.) London: Va chaglym cummit ayns Lunnin syn Ynnyd Vretnagh ayns Averil mychione lioaryn screeut ayns ny chengaghyn Celtiagh. Carn

scannaneyn movies, pictures: Ta'n earishlioar cur fys mychione lioaryn as scannaneyn as y lhied ry hoi studeyrys Yernagh sy Ghoal. Carn; films

scoillarys pupilage; study: Cha bee ooilley ny lioaryn jeant son kuse dy vleeantyn, agh ta cur magh Lioar Queig coontit dy ve ny red mooar son scoillarys Manninagh. BS

son y traa t'ayn ad interim, meanwhile: Agh son y traa t'ayn fodmayd jannoo ymmyd mie jeh lioaryn, pabyr as gammanyn. Carn

strane (=Ir. sreath) (f.) 1 cordon, file, line, rank, row, terrace; 2 (of men) column; 3 (of locks) ladder; 4 series a: Ta'n lioar shoh ayns strane dy lioaryn currit magh ec colught enmyssit Multilingual Matters Ltd. Carn

Vaarle See Baarle (yn); (the) English language: Agh son y chooid smoo, ta shin gynsaghey y Ghaelg trooid y Vaarle, ass fockleyryn as lioaryn elley. Carn

Vible Chasherick (Yn); (The) Holy Bible: veih ny lioaryn va ry gheddyn ec y traa shen, Yn Lioar Phadjer, Lioar ny Kiare Hostyllyn, as ny s'anmee yn clane Vible Chasherick. Dhoor

them (pron) ad: There exists a great friendship between them - Ta caarjys mooar eddyr ad. JJK idiom; (emph.) adsyn: These books are better than those you have lent me - Ta ny lioaryn shoh ny share na adsyn d'eeasee oo dou. JJK idiom

caghlaaghyn keayrt divers times, various times: as ennym creckeyder-lioaryn Ollannagh enmyssit Van Duren rish va Voltaire er arganey ec caghlaaghyn keayrt. CnyO

lesh sym interestedly: Va ny lioaryn shoh lhaiht aym paart dy vleantyn er dy henney, agh ta mee jeeaghyn orroo reesht lesh sym vooar. Carn; with a sum: As dreggyr yn ard-chaptan, Lesh sym mooar dy argid chossyn mish yn seyrsnys shen. Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog