Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: L | Results: 135

Inexact matches:

chaghteraght post-L (f.) e-mail message

l.m. = lurg munlaa p.m.

l.s. manuscript

M.L.C. (n.) O.A.

baccal crozier [L. baculum]

cleyragh clerk [L. clericus]

collum dove [L. columba]

Cred Creed [L. credo]

fer-cheirdey handicraftsman [L. cerdo]

joghan deacon [L. diaconus]

pirgrin pilgrim [L. peregrinus]

post-L e-mail: Ta'n enmys post-L echey ry gheddyn er ynnyd-eggey Radio Vannin BS

tote whole [L. totus]

eBook (n.) lioar-L

eBusiness dellal-L

e-business (n.) dellal-L

e-commerce (n.) dellal-L, della-L

e-mail (n.) post-L; post lectraneagh

e-mail message (n.) chaghteraght post-L

imuseum (n.) Thie-tashtee Bunearrooagh, Thie-tashtee-L

beith bay tree [L. betula]

Caayr Episcopal chair [L. cathedra]

della-L e-commerce

dellal-L e-commerce; eBusiness; e-business

Kingeish (=Ir. Cingis) Whit Sunday [L. Qunquagesima]

lune slander; moon [L. oratio]

maddin (f.) mattins; morning [L. matutinus]

Thie-tashtee-L imuseum

aspyrt vespers; evening prayers [L. vesperus]

eagh (=OIr. ech) horse, racehorse, riding horse, steed [L. equus]

pobbyl cottonwood, poplar, populace, population [L. populus]

alt (f.) altitude, alto; glen in mountains, high place; mountain stream [L. altus]

awin (=O.Ir. ab. Ir. abha, abhainn, Sc.G. abhainn) (f.) pl. awinyn river: nee ooilley diunidyn yn awin chyrmagh Bible [L. amnem]

cabbyl (=Ir. cappul) pl. cabbil horse, mount: livrey-yms dhyt's daa housane cabbyl Bible [L. caballus]

eddyr (=Ir. idir) between, betwixt: croymmey eddyr daa errey Bible [L. inter]

feaill festival, Holy day: Rehollys Vuigh Feaill' Vaayl. DF [L. Vigilia]

feeyn (=Ir. fíon) (pl -yn) wine: cur lhieu feeyn, berrishyn-feeyney, as figgyn Bible [L. vinum]

hoght (=Ir. ocht) eight, octuple: ren eshyn briwnys Israel hoght bleeaney Bible [L. octo]

Jedoonee (=Ir. Domhnaigh) Sunday: Ynsaghey aashagh as ymmyrçhagh son Fastyr Jedoonee. CS [L. Dies-dominica]

Jemayrt (=Ir. Máirt) Tuesday: Ny jean jarrood cheet Jemayrt. DF [L. Dies-martis]

Jouyll (Yn); (The) Devil: Roie eh gollrish y jouyll! DF; Satan [L. diabolus]

Kargys (Yn) Lent: Kargys, traa-hroshtee son daaeed laa veih Laa-innyd JK [L. Quadragesima]

mannishter (f.) abbey, cloister, friary, minster, monastery, religious house [L. monasterium]

oalan (f.) altar bread, host, wafer: Oalan gyn casherickey. DF [L. oblatio]

Paab Pope: Hooar eh eaishtaght voish y Paab. DF [L. Papa]

rein (f.) queen, regina: V'ee ny rein da Henry Hoght. DF [L. regina]

tree (=O.Ir. trí) three, trey: Tree cassyn Ellan Vannin. DF [L. tres]

un (=O.Ir. óen) one, sole: Un Chiarn, un chredjue, un vashtey Bible [L. unus]

grass (v.) cur lhieen er y thoar, cur thalloo fo faiyr; (n.) faiyr: The grass is growing - Ta'n faiyr g'aase. JJK idiom; glassyragh [L. foenum]

abb abbot: V'eh abb Vanishter Rushen rish hoght bleeaney jeig as v'eh Aspick ny hEllanyn rish shey bleeaney as feed. Chron [L. abbas]

agglish (=Ir. eaglais) (f.) (people) church; congregation, oratory: vishee ad yn Agglish dy chooilley laa, lesh lheid as va dy ve er ny sauail. CS [L. ecclesia]

airh (f.) bullion, gilt, gold: choodee eh harrish eh lesh glen airh Bible [L. aurum]

annym (f.) pl. anmeenyn psyche, soul, spirit: soie-jee nyn gree as nyn annym dy hirrey yn Chiarn nyn Yee Bible [L. anima]

argid (=Ir. airgiott ; lat. argentum.) coinage, exchequer, finance, money, silver, wages: son wheesh dy argid as sheeagh eh ver eh dou eh Bible; cash [L. argentum]

assyl (f.) pl. assylyn pl. assyllyn ass, donkey: harlheim ee veih e assyl Bible [L. assellus]

ayr (=O.Ir. athir, Ir., Sc.G. athair) (n.) pl. ayraghyn 1 father, father figure, generator a: bee uss ayr ymmodee ashoonyn Bible; 2 padre; 3 mover, creeper a See aernieu [L. pater]

balley (=Ir. baile) pl. baljyn pl. ballaghyn base, farmstead, home, town, urban: t'eh jeight stiagh ayns balley lesh giattyn as boltyn. Bible [L. ballivum]

balloo (=Ir. balbh) dumb, mute, silent, tongue-tied, unspeaking: hug ad lhieu huggey dooinney balloo va drogh-spyrryd ayn. Bible; (n.) dumb person [L. ballus]

bashtey baptize, christen: Ren Ean bashtey ayns yn aassagh Bible; (n.) baptism, christening [L. baptisma]

bio activated, afloat, alive, bright, hot, lifelike, live, live person, mercurial, pictorial: Agh ta my noidyn bio as niartal Bible [L. vita]

booa (f.) pl. booaghyn cow: shen ta hoshiaght-ruggit jeh booa, ny jeh keyrrey Bible [L. bos, bous]

braar (=Ir. bráthair) pl. braaraghyn brother, friar, monk: Vel ayr, ny braar eu? Bible [L. frater]

caarjys (=S. G. cairdeas, Ir. cardach) (f.) 1 blood relationship, cordiality, intimacy, relationship; 2 friendship a: nagh vel fys eu dy vel caarjys y theihll noidys rish Jee Bible; 3 amicableness; 4 amity [L. caritas]

cabbal (f.) pl. cabbalyn chapel: As va ec Micah cabbal ayns e hie Bible; bethel [L. cappella]

Caisht (=Ir. caisg) (f.) Easter: Laa ny Caisht, haink ad gys y chirveish Gaelgagh va reaghit ec y Cheshaght Ghailckagh ayns Kerroo Keeill. Carn [L. Pascha]

carchuillag (f.) flesh fly, fly, humming fly: V'ad lommyrt ny kirree cheu-chooylloo son lurg gee yn aiyr noa va'd broighit lesh keck as ayns gaue dy ve goit ec y carchuillag. MB [L. culex]

carrey (=Ir. cara, caraid) pl. caarjyn well-wisher, friend: S'firrinagh ta smaght carrey Bible; stone pillar [L. car-us]

cayrn (=Ir. corn.) pl. cayrnyn bugle, hooter, horn, trumpet: ny jean cayrn y heidey royd Bible; trump; play [L. cornu]

chiamble (=Ir. teampol) pl. chiambyllyn fane, temple: voish y laa va undin chiamble y Chiarn soit Bible [L. templum]

cluinit heard: Bee aghinyn veih ny fendeilee cluinit jiu ayns cooish y Solway Harvester. BS [L. kluo]

conning (=Ir. coinin) (f.) pl. conneeyn, conninyn, conningyn bunny, cony, rabbit: jeusyn ta rheynn yn yngyn skeilt; lheid as y camel, as y mwaagh, as y conning Bible [L. cuniculus]

corp 1 pl. kirp body, physique a: Agh ta Jee cur corp da myr saillish hene Bible; 2 corpse; 3 (of tree) trunk; 4 hull; 5 solid [L. corpus]

credjue belief, confessional, conviction, creed, denomination, faith, religion: kys te nagh vel credjue eu? Bible; believing [L. credo]

daa (=O.Ir. ) deuce, two: As ghow'n ven yn daa ghooinney, as ren ee follaghey ad Bible; both [L. duo]

darrag (f.) (pl -yn) 1 beam, log a: cha vel geill ayd da'n darrag t'ayns dty hooill hene Bible; 2 oak; 3 (fishing) cast; 4 hairline, snood [L. doru]

drommey dorsal, spinal: nee eh 'ghoaill jeh rish y chraue drommey Bible; ridge [L. dorsum]

edd (m., f.) pl. idd hat; cap; nest: myr y chalmane ta jannoo yn edd eck ayns tuill ny guaggyn. Bible [L. nidus]

elley (=Ir. eile, O.Ir. aile) additional, alternative, another, else, other: hie yn cheshaght elley va dy choyrt booise er y cheu elley Bible [L. alias]

ennym (=Ir., Sc.G. ainm O.Ir. ainmm) designation, epithet, figurehead, name, noun: bee ad er n'enmys lurg ennym nyn mraaraghyn Bible; (of book) title; term; signature [L. nomen]

erroo pl. errooyn ploughman, tiller of land: Vel yn erroo traaue dy chooilley laa dy chuirr? Bible [L. ara]

fastyr (=Ir. feascar) afternoon, evening, from noon to darkness, postmeridian, vesper: woaill David ad veih brishey'n laa gys fastyr laa-ny-vairagh Bible [L. vesper]

feailley pl. feaillaghyn feast, festival, fête, holiday, Holy day, sacred: as nee shiu feailleyreayll dan Chiarn Bible; See feaylley (of roof) end; (of stack) end [L. Vigilia]

feed (=Ir. fichid) (f.) pl. feedyn score, twenty: Va ny pillaryn oc feed, as nyn socketyn prashey feed Bible [L. viginti]

fockle (=Ir. focal) pl. focklyn charm, vocable, word, word of honour: cha dod e vraaraghyn fockle d'ansoor y choyrt da Bible [L. vocida]

goayr (=Ir. gabhar) (f.) pl. goair 1 goat a: Eisht nee eh marroo goayr yn oural-peccah, ta son y pobble Bible; 2 scad; 3 stooge [L. caper]

inver estuary, river mouth: Va talhear as e ven heshey baghey ayns thie faggys da Loch yn Inver as she cliaghtey lieu gobbragh dy mie gagh laa GB [L. infra]

Jee (=Ir. Dia) Allah, God; (The) Almighty: Ta mee gynsagh dy chredjal ayns Jee yn Ayr, chroo mish as ooilley'n seihll. CS; (The) Creator; (The) Deity [L. Deus]

jeih (=Ir. deich) pl. jeihghyn ten: Jeih loobyn as da-eed hug eh ayns un churtan Bible; proper [L. decem]

Jelune (=Ir. Luain) Monday, on Monday: Hug mee ersyn dy hoiggal dy darrin Jelune. DF [L. Dies-lunæ]

Jesarn (=Ir. dia sathuirn, Sc. di-sathuirne) Saturday: Erskyn ooilley, v'eh coontey oie Jesarn ayns Reykjavik y ve dree agglagh. Carn [L. Dies-Saturni]

keead (=Ir. céad) pl. keeadyn century, hundred: va ny curtanyn, son y cheu twoaie keead cubit [L. centum]

keillit cloaked, concealed, hidden, secreted, veiled: bee ad keillit ass my hilley ayns grunt ny marrey Bible; covert; underground; furtive; untold [L. celatum]

kiare (=Ir. ceathar, O.Ir. cethair) four, foursome, quartette: hug eh ny loobyn er ny kiare corneilyn; left: er y derrey yeh lesh e laue yesh, as er y jeh elley lesh e laue chiare; quadri, quadru-; prepare [L. quater]

lane (=Ir. lán, O.Ir. lán) 1 at full strength, crowded, full, full-blooded, fully, gravid, loaded, lot, much, plenary, replete, sound, swelling, total a: va coan Siddim lane sloghyn laaghey Bible; 2 (as edition) unexpurgated [L. (p)lenus]

lioar (=Ir. leabhar) (f.) pl. lioaryn book, folio, tome, volume: Gow-jee'n lioar shoh jeh'n leigh Bible; indeed, yes: lioar, ta mee hannah er chur mollaght orroo, er-yn-oyr nagh vel shiu goaill eh gys nyn gree. Bible [L. liber]

magher (=Ir. machaire) pl. magheryn campaign, chase, fertile land, field, machar, sphere: kionnee yn magher son argid Bible [L. ager]

mean (=Ir. meán) average, body, carrier, centre, interior, medium, middle, midst, nerve centre: hug eh ny torchyn 'sy vean eddyr y daa amman Bible; middlemost [L. medias]

mill (=Ir. mil) (f.) honey: Eeym as mill nee eh gee, derrey vees toiggal echey dy obbal yn olk, as dy reih yn mie Bible; (v.) See mhilley tarnish: Ny mill m'olt. DF [L. mel]

moir (=O.Ir. máthir, Ir. máthair, Sc.G. màthair) (f.) pl. moiraghyn dam, mater, matron, mother, queen: ghow eh ayr as moir y ven-aeg, as adsyn va marish Bible; focus, fountainhead, generator [L. mater]

noa (=Ir. nua, O.Ir. núa) fresh, modern, new, novel, original, recent, unused: Cree noa myrgeddin ver-yms ayndiu, as spyrryd noa ver-ym er cheu-sthie j'iu Bible [L. novus]

Nollick1 (=Ir. Nollaig) (f.) Christmas, Christmastide, Yule, Yuletide: Daa cheayrt er y Nollick honnick mee sleih, shenn as aeg, rinkey cooidjagh. Carn [L Natalicia]

nuy (=Ir. naoi) nine: va slane eash Adam nuy cheead as jeih bleeaney as feed Bible [L. novem]

obbyr (=Ir. obair) (f.) pl. obbraghyn billet, duty, elbow grease, employment, handiwork, job, labour, operation, opus, ploy, work, working: dy chur nyn laue gys yn obbyr Bible; task [L. opera]

oirr (=Ir. oir) (m., f.) pl. oirryn border, brim, brink, butt, edge, edging, end, ledge, margin, rim, verge: hug eh jeih loobyn as da-eed rish oirr mooie ny curtanyn Bible [L. ora]

ooh (=Ir. ubh, Sc.G. ugh. O.Ir. og) (f.) egg, nest egg, ovum: cre'n vlass t'ayns fynnican ooh kiark? Bible; dug, udder [L. ovum]

ostyl (=Ir. apstal) pl. ostyllyn apostle, disciple: ghow eh yn daa ostyl yeig dy lhiattee er y raad Bible [L. apostolus]

oural pl. ourallyn altarage, collection, immolation, offering, offertory, sacrifice: nee shiu chebbal oural jeant lesh aile da'n Chiarn Bible [L. offerre]

paag (=Ir. pog) (f.) pl. paagyn buss, kiss: vel oo brah Mac y dooinney lesh paag? Bible [L. pace]

padjer (=Ir. paidir) (f.) pl. padjeraghyn, padjeryn devotion, orison, prayer: cha vel ad er ghoaill padjer hym veih nyn gree Bible [L. pater]

peccah human being, sinner; pl. peccaghyn sin; wickedness: Son dy ren shiu peccah m'oï Bible [L. peccatum]

persoon (=Ir. pearsa) pl. persoonyn being, individual, person, personage: cha bee un feanish fondagh noi persoon erbee Bible [L. persona]

queig (=Ir. cúig) five: queig cubityn er lhiurid, as queig cubityn er lheead Bible [, O.Ir. cóic, L. quinque]

quing (f.) pl. quingyn 1 (of scales) beam, balance beam, weigh-beam; 2 brace, team of oxen; 3 yoke a: Ta quing my loghtyn kainlt orrym liorish e laue's Bible [L. jungo]

ree (=Ir. ) pl. reeaghyn king: Ta'n Chiarn er hoilshaghey dooys dy bee uss dty ree harrish Syria. Bible [L. gen. regis]

ruy (=O.Ir. rúad) copper-complexioned, foxy, ginger, red, red-haired, sandy, tan: va dooinney markiaght er cabbyl ruy Bible [L. rufus]

saggyrt pl. saggartyn 1 (holy orders) clerk; 2 clergyman, churchman, padre, parson, priest, vicar a: nee'n saggyrt cooilleeney urree ooilley'n leigh shoh Bible; 3 grey gurnard; 4 lesser black backed gull [L. sacerdur]

shamyr (=Ir. seomra) (f.) pl. shamyryn chamber, compartment, room: hoie eh magh er e hon shamyr stoamey Bible [L. camera]

shellagh (=Ir. saileach) (f.) sallow, willow, withy: ta shellagh ny strooanyn son fastee da Bible; (adj.) proliferous, salivary [L. salix]

shey (=Ir. ) sextet, six: as son lhiattee heear y chabbane ren eh shey buird Bible [L. sex]

shiaght (=Ir. seacht) septet, seven: rish shiaght laa nee oo gee arran gyn soorit Bible [L. septem]

shuyr (=Ir. siúr) (f.) (pl -aghyn) sister: nagh vel e shuyr saa ny s'aalin na ish? Bible [L. soror]

slieau (=O.Ir. slíab. Ir., Sc.G. sliabh) pl. sleityn berg, fell, hillside, moor, mountain: scugh eh veih shen gys slieau Bible; mount [L. clivus]

sollys 1 (adj.) bright, brilliant, clear, resplendent, shining, shiny, transparent a: va skell sollys er e eddin Bible; 2 (n.) brightness, lamp, light [L. sol]

spyrryd pl. spyrrydyn 1 esprit, ghost, morale, psyche, spirit a: t'eh er lhieeney eh lesh spyrryd Yee Bible; 2 common tern [L. spiritus]

streean (f.) pl. streeanyn bridle, curb, fraenum, rein: verym my ghooan ayns dty stroin, as my streean ayns dty veillyn Bible [L. frenum]

tarroo (=Ir. tarbh) pl. terriu bull: Ta'n tarroo oc trean, as cha vel eh failleil Bible [L. taurus, tauros]

thalloo (=O.Ir. talam. Ir., Sc.G. talamh) (f.) 1 pl. thallooyn pl. thallooinyn country, land, shore, terrain, territory; 2 clod, earth, ground, soil a: As dy chur lhien yn chied-vess jeh'n thalloo ain Bible [L. tellus]

thooilley (f.) pl. thooillaghyn cloudburst, deluge, downfall, downpour, effusion, flood, flow, inundation, onrush, spate, stream, torrent, waterspout: nee yn slatt goll trooid y cheer myr thooilley [L. diluvium]

Trinaid (f.) Trinity: Myr shen ayns dy chooilley nhee, myr ve rait roie: ta ooashley dy ve er ny choyrt da'n Unnaneys ayns y Trinaid, as da'n Trinaid ayns Unnaneys. PB1765 [L. Trinitas]

owners (npl.) shellooderyn; mooinjer by-liesh: the owners thereof said unto them, Why loose ye the colt? - dooyrt y vooinjer by-liesh eh roo, Cren-fa ta shiu feaysley yn lhiy? Bible; orroosyn by-liesh: or have caused the owners thereof to lose their l - ny er chur orroosyn by-liesh ve dy choayl nyn mioys Bible; mainshteryn: and what good is there to the owners thereof - as cren vondeish tec mainshteryn Bible

ard (=Ir. ard) (adj.) big, height, high; mighty: lesh ard phooar, as lesh laue niartal Bible; loud: dyllee mee lesh coraa ard. Bible; tall, towering: niartaghey lesh voallaghyn ard Bible; (n.) pl. ardjyn compass point, direction, pole; fell, high place, incline: er ny sleityn ard Bible; district, region, area: 'syn ard sodjey magh. Bible [L. arduus]

feer (=Ir. fíor) 1 exceeding, exceptionally, extremely, very a: As va'n ven aeg feer aalin Bible; 2 authentic, correct, pure, real, regular, sheer, sincere, true, truthful, veritable: ghow mish ayns laue jurnaa sheese trooid y diunid er nagh vrish rieau laa, gys niurin agglagh, raad ta aggle reill 's e yalloo feer, as reesht back gys y theihll aalin shoh wass PC; 3 (n.) truth; 4 particular [L. veros]

marroo1 (=Ir. marbh O.Ir. marbaid) 1 pl. merriu aground, dead, deceased estate, defunct, dud, dull, extermination, extinct, flat spot, inanimate, lifeless, mortified, muggy, stagnant, corpse a: cha vel oo agh dooinney marroo Bible; 2 (v.) assassinate, butcher, dispatch, exterminate, kill, killing, kill off, liquidate, liquidation, murder, slay, slaughter, slaughtering, slaying: nee eh marroo eayn yn oural-loght Bible; 3 deceased, departed, killed, slaughtered, sleeping, unresponsive: dy voddym yn marroo y oanluckey Bible; 4 (mood) flat; 5 (of pain) dull; 6 (as look) glassy; 7 (of enactments) spent; 8 (game) bag [L. mortuus]

maynagh (=Ir. manach) monk: honnick eh dy row peiagh elley er y negative nagh row eh er vakin ec y traa, as v'eh caslys jeh maynagh as v'eh ceau goon doo gys ny boynyn echey as bayrn-bussallagh er y chione. LC [L. monachus]

sessal appraise, assess, assessing: Stiureyder Dellal-L Vannin, Tim Craine, t'eh gra dy lhisagh y feme er fir-choyrlee goll er sessal dy neurheynnagh. BS; assessment; appraisal

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog