Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Keayn | Results: 41

keayn (=Ir. Sc.G. cuan) (pl -yn) sea: ta shiu goll mygeayrt keayn as thalloo Bible [O.Ir. cúan]


Inexact matches:

Keayn Injinagh (Y); (The) Indian Ocean

keayn saljey salt sea: Vad shoh er nyn jaglym cooidjagh ayns coan Siddim, ta nish enmyssit yn keayn saljey.

Keayn Sheealtagh (Yn); (The) Pacific Ocean

Keayn Sheear (Yn); (The) Atlantic Ocean

Keayn Skianagh Minch

Keayn Twoaie (Yn); (The) North Sea: V'eh er ny insh dooin dy vel Mooir Hostyn (Yn Keayn Twoaie myr t'ad gra rish 'sy Vaarle), faarkey feer hrong agh cha vaik shin baatey elley erbee derrey rosh shin ny magheryn ooill. GK

Keayn ny h-Arabaght (The) Arabian Gulf

Keayn Sheealtagh Jiass (Y); (The) South Pacific Ocean

Keayn Sheealtagh Twoaie (Y) North Pacific Ocean

Keayn y Jiass (The) Southern Ocean

rouail prowl, ramble, roaming, rove, roving, straying, wander, wandering: nee ad rouail veih keayn gy keayn Bible

Atlantic Ocean (n.) (The); (Yn) Keayn Sheear

Indian Ocean (n.) (The); (Y) Keayn Injinagh

Minch (n.) Keayn Skianagh

Pacific Ocean (n.) (The); (Yn) Keayn Sheealtagh

Arabian Gulf (n.) (The) Keayn ny h-Arabaght

Southern Ocean (n.) (The) Keayn y Jiass

North Pacific Ocean (n.) (Y) Keayn Sheealtagh Twoaie

North Sea (n.) (The) Mooir Hostyn; (Yn) Keayn Twoaie

salt sea (n.) aarkey-sailjey; faarkey sailjey; keayn saljey

South Pacific Ocean (n.) (The); (Y) Keayn Sheealtagh Jiass

hraih go out: Hraih y keayn. DF

inland (adj., adv.) antraie, antraieagh; cheerey: Inland sea - Keayn cheerey. DF idiom; cheusthie

dhatt arose: As dhatt y keayn lesh niart stermagh ny geayee. Bible

drillinagh sparking; sparkling: Va'n keayn as va'n speyr gial as drillinagh. Dhoor

saljey salt: ayns coan Siddim, ta nish enmyssit yn keayn saljey Bible

sheealtagh (n.) advocate, intercessor, mediator, mediatory, pacifier, peacemaker; (adj.) peaceable: Yn Keayn Sheealtagh. DF

tonnaghey surge, undulate, undulation: Yn keayn tonnaghey er y traie. DF

traie gheinnee (f.) sands, sandy shore: Va'n keayn myr traie gheinnee. DF

running (v.) roie: The sea is running heavily - Ta'n keayn roie feer hrome. DF idiom

sea (n.) faarkey; Juan Gorrym; keayn: The whole fleet is at sea - Ta'n slane flod er y cheayn. JJK idiom; mooir: Is the sea not calm enough? - Nagh vel y vooir kiune dy-liooar? JJK idiom; cheayn; muir; (the); (yn) aarkey; (gen.) marrey

brineenagh dusty: Honnick mee'n traa va'n diunid doo as feayn, gyn aer, gyn aile, gyn thalloo as gyn keayn, gyn soilshey neesht; as foast v'ad ooilley ayn myr dredge brineenagh, floagagh, fegooish kione PC

cheayn See keayn sea: As haink ad harrish gys y cheu elley jeh'n cheayn, gys cheer ny Gadarenee. Bible; wept: As hrog Esau seose e choraa, as cheayn eh Bible; cried

dreihys drudgery, wretchedness: Tar-jee nish shiuish gheiney berchagh, keayn-jee as gull-jee son nyn dreihys hig erriu. Bible

Eeslynn (f.) (Yn) Iceland: Hie ad rish Nalbin, Eeslynn as y keayn rioeeagh jeh Greenlyn. Dhoor

eiraghey inherit: Nish mac shiaulteyr mish as ga nagh vel mee shickyr mychione reddyn bentyn rish yn keayn, shegin dou er n'eiraghey lurgaghyn my ayrey. Dhoor

floagagh dotted, flaky: va'n diunid doo as feayn, gyn aer, gyn aile, gyn thalloo as gyn keayn, gyn soilshey neesht; as foast v'ad ooilley ayn myr dredge brineenagh, floagagh, fegooish kione PC

Greenlyn (f.) Greenland: Hie ad rish Nalbin, Eeslynn as y keayn rioeeagh jeh Greenlyn. Dhoor

gyn aer airless: Honnick mee'n traa va'n diunid doo as feayn, gyn aer, gyn aile, gyn thalloo as gyn keayn, gyn soilshey neesht PC

toyrtyssyn delights: Shiuish inneenyn Israel, keayn-jee son Saul, ren nyn goamrey dy aalin lesh scarleod, marish toyrtyssyn elley Bible; presents; bounties

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog