Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: JG | Results: 41

Inexact matches:

erreyder bearer, carrier, porter: V'eh dy jarroo erreyder dewil! JG

meig meg: boteil dy vainney son yn eayn meig. JG

Agh atreih But alas: Agh atreih! Cha row shen dy ve derrey va ymmodee bleeantyn elley er n'gholl shaghey. JG

angaaish See angaish agony, anguish, torment: Cha row fockle erbee dy leshtal oc; by gummey lhieu yn angaaish va currit er my voir. JG

b'ione mie dooys I knew well: Va mish 'sy chamyr shen bleeantyn er dy henney as hooar mee ayns shen ayns culleig 'sy corneil greeishyn follit! JG

bwon pl. bwonyn gorse stick for fire wood; staddle, stub, stump: Agh, vel shiu rieau er chlashtyn jeh bwon darragh ny lhie fo-varrey? JG

caart (pl -yn) card, playing card; quart: Caart dy lhune vie. DF; cart: cha row saase erbee dy chur ersooyl cement agh er y raad yiarn ayns kishtey vooar queeylagh, as er ny choyrt lesh cabbyl as caart gys y stashoon. JG

cleighyn hedges: chaglym oohyn-kiark ny mast' ny lossreeyn, as ayns towlyn 'sy choonlagh, eisht chymsaghey blaaghyn 'sy vagheryn as ayns ny cleighyn. JG

culleig cupboard: Va mish 'sy chamyr shen bleeantyn er dy henney as hooar mee ayns shen ayns culleig 'sy corneil greeishyn follit! JG

Ellan Vannin (f.) (Isle of) Man, Mann, Isle of Mann: Shen myr ve eisht, kys va mish my lhiannoo ayns Sostyn, tra lhisins v'er ve ayns Ellan Vannin. JG

fer mooinjerey manservant, young male servant: Dooyrt fer mooinjerey aym, dy dod eh goll dys y chey, tra v'eh ny ghuilley, lesh cabbyl as caart as kionnaghey tunney dy gheayll son jeih skillin! JG

fockleyn words: ga dy row shin tuittym magh ny keayrtyn, ve dy leah jarroodit, as cha daink shin rieau gys streeu as fockleyn sharroo. JG

gyn leagh unremunerative, unrequited, unrewarded; invaluable: Cha beagh ad coointit monney ec y traa t'ayn jiu, agh va shinyn cho vaynrey maroo as by beagh ad cliegeenyn as giootyn gyn leagh. JG

heose ny greeishyn upstairs: Va'n shapp-obbree seyir-thie ain er yn chied laare, heose ny greeishyn JG

joushag (f.) sharper; shrew, termagant: Agh va'n ven echey foddey ny smessy, joushag ghranganagh dy ven, as trouise er-meshtey neesht! JG; beldam

Jysarn Saturday: Dagh moghrey Jysarn begin dou goll gys thie naboo ain son lessoon. JG

laue-jeant artificial; handmade: Hooar mee ayns shen lheid y cliaghtey as nagh dod mee geddyn ayns Sostyn er yn oyr va dy chooilley nhee laue-jeant; cha row greienys erbee elley agh saaue as "gas-engine". JG

mooiroil marine: EC West Kirby ta logh-mooiroil roshtyn veih'n derrey chione gys y chione elley jeh'n shooylaghan JG

obbaltagh abstainer: Ghiall mee shen dy jeean as ta mee er reayll y ghialdyn shen, ta mee er ve slane obbaltagh car my vioys! JG; refusing

oie'll (f.) eve, vigil: Ayns y thie ain dagh Oie'll Voirrey yinnagh shin croghey oashyryn liauyr ec cass nyn lhiabbee ayns jerkallys as treisht! JG

Oie'll Voirrey (f.) Christmas Eve, midnight mass: Ayns y thie ain dagh Oie'll Voirrey yinnagh shin croghey oashyryn liauyr ec cass nyn lhiabbee ayns jerkallys as treisht! JG

orraghit shot: Va ooilley ny deiney lesh gunnyn goll shelg er y hon as 'syn astyr cheayll shin dy row yn moddey goit ayns corneil as orraghit marroo. JG

pash (f.) panmug, potsherd: siyn-chraie, claareeyn, glessyn as boteilyn, jesheenyn as jallooyn g'etlagh trooid yn uinnag, dy jarroo red erbee oddagh ee goaill greim er, eer y pash-vooin veih'n chamyr-chadlee! JG

pash-vooin piss pot: siyn-chraie, claareeyn, glessyn as boteilyn, jesheenyn as jallooyn g'etlagh trooid yn uinnag, dy jarroo red erbee oddagh ee goaill greim er, eer y pash-vooin veih'n chamyr-chadlee! JG

picnic picnic: Ny keayrtyn 'sy tourey yinnagh shin goll er y cheer ayns "tram" as goaill "picnic" marin, agh atreih! JG

sallagh COMPARE sollagh dingy, filthy, grubby, impure, messy, nasty, piggish, squalid: Ec y toshiaght, va ooilley yn obbyr creoie as sallagh currit dou. JG; (putrid) foul

seose ny greeishyn upstairs: Eisht ghow mee my chaa dy chosney seose ny greeishyn, as duirree mee rish tammylt liauyr (dyn cur jeem my eaddagh!) JG

shey pingyn (f.) sixpence, tester: Hooar eh ushag aalin dy chur lesh thie marish, as cha ren eh geeck agh shiaght skillin as shey pingyn er y hon! JG

slane obbaltagh bone-dry, teetotal: Ghiall mee shen dy jeean as ta mee er reayll y ghialdyn shen, ta mee er ve slane obbaltagh car my vioys! JG; teetotaller, total abstainer

spaagit spattled: Keayrtyn elley roish shen haink mee marish my voir er baatey queeyl spaagit as cheau mee ooryn ec y giat jeeaghyn sheese er yn greinys niartal girree as tuittym, cheet my chour as goll ersooyl voym reesht. JG

spittag (f.) sharp-tongued woman, shrew, spitfire, verbose woman, vixen; little piece: Va dagh gharmin ayndoo jeh fuygh darragh, trome as lajer, chionnit rish fer elley lesh spittag fuygh, cha nee treiney yiarn! JG

staillin (=Ir. staillinn) (f.) jumper; steel: Trooid stiagh, agh cum shiu ersooyl veih ny dellyn staillin; ta danjeyr ayndoo ayns sterrym gollrish shoh. JG

thieoil domestic, homely: dy gheddyn gerjaghyn thieoil reesht as lhiabbee bog as aashagh dy chadley ayn. JG

thoin backside: Va'n thoin aym cho ghonnagh cha dod mee sole sheese dy aashagh son shiaghtyn, as cha b'loys dou v'er ghra fockle ec y thie! JG

thooit thatched: Cha row ad kiart gollrish ny thieyn thooit 'syn Ellan ain, son nagh row ad troggit ass claghyn. JG

ymmodee keayrtyn dozens of times, many a time: Ymmodee keayrtyn neayr's y traa shen ta caarjyn er ghra dou, Nagh ren oo gynsaghey Bretnish tra v'ou baghey as gobbraghey ny mast'oc? JG

bunneenyn bales: Shimmey'n oie feayr as dorraghey ta mee er n'gholl magh maree gys y soalt yiarn lesh londeyr as bunneenyn dy choonlagh dy hroggal fastee son ny kirree as nyn eaynin, as boteil dy vainney son yn eayn meig. JG

S'doogh lhiam (intj) I am sorry, Woe is me, Woe: Va mee ro aeg dy hoiggal c'red va goll er, agh shimmey keayrt car ny bleeantyn er-giyn, veagh m'ayr ching 'sy lhiabbee, as s'doogh lhiam gra hooar eh baase ec shiaght bleeaney as da'eed dy eash lesh y doghan-aarey JG

seose yn ughtagh uphill: ta'n raad yiarn roie ayns lhag lesh broogh ard er dagh cheu, myr shoh b'egin da'n cabbyl as y caart goll sheese y lhergagh er y derrey heu, as seose yn ughtagh er y cheu, elley. JG

shooylaghan (pl -yn) esplanade, promenade, seafront: Myr va'n thie ain er-gerrey da'n Shooylaghan, va raaue currit doom dyn dy gholl faggys da'n logh; shen yn oyr nagh ren mee rieau gynsaghey snaue, as cha vod m'ayr as my voir snaue noadyr! JG; pilgrim, runagate

thie ollee byre, cattle house, cowhouse: Va dub mooar 'sy vaghey er gerrey da'n thie ollee as ayns shen dod shin shiaulley baatyn beggey, as ec traaghyn jeh rio creoi 'sy gheurey tra va'n ushtey riojit chiu dy liooar dy hassoo er JG

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog