Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Hostyn | Results: 70

Hostyn See Sostyn of England: rheam ny preaban y chiarn ayns Mannin, nish bentyn da rheam Hostyn. JK


Inexact matches:

aggle Hostyn Anglophobia

Agglish Hostyn (f.) (Yn); (The) Church of England; Anglican Church

Ard-whaiyl Hostyn (The) British Parliament

feohder Hostyn Anglophobe

feoh Hostyn Anglophobia

graihder Hostyn anglophile

graih Hostyn anglophilia

Mooir Hostyn (f.) (The) North Sea: V'eh er ny insh dooin dy vel Mooir Hostyn (Yn Keayn Twoaie myr t'ad gra rish 'sy Vaarle) GK

Quaiyl Hostyn (f.) House of Commons

Reayrt Hostyn View of England

Twoaie Hostyn (f.) North of England

Curreeyn Mooarey Hostyn Fens

lhuingys chaggee Hostyn (f.) Royal Navy: She shiaulteyr ayns Lhuingys Chaggee Hostyn va'n dooinney eck as hooar eh, y moghrey shen, screeuyn eshyn y aagherrym dys e lhong. Dhoor

Anglophobia (n.) aggle Hostyn, feoh Hostyn

of England Hostyn: Have you seen the Queen of England? - Vel shiu er n'akin Ben-rein Hostyn? JJK idiom

Atholl Athol: Sy vlein shen, hug Ard-whaiyl Hostyn er y Diuic jeh Atholl creck Mannin da Crooin Hostyn. Carn

Anglican Church (n.) Agglish Hostyn

anglophile (n.) graihder Hostyn

anglophilia (n.) graih Hostyn

Anglophobe (n.) feohder Hostyn

Fens (npl.) Curreeyn Mooarey Hostyn

banc (=Ir. banc) bank: Ayns Lunnin, ta theay Hostyn fakin y kialgeyrys as dellal cam ta goll er sy reiltys as ayns sheshaghtyn "ooasle" goll rish Banc Hostyn. Carn

Church of England (n.) (The); (Yn) Agglish Hostyn

House of Commons (n.) Quaiyl Hostyn

North of England (n.) Twoaie Hostyn

Royal Navy (n.) lhuingys chaggee Hostyn

View of England (n.) Reayrt Hostyn

British Parliament (n.) (The) Ard-whaiyl Hostyn, Parlamaid Vretyn Mooar

North Sea (n.) (The) Mooir Hostyn; (Yn) Keayn Twoaie

fens (npl.) curreeyn: The Fens - Curreeyn Mooarey Hostyn. DF idiom

queen (n.) moir, queen, reeven, rein; ben-rein: Have you seen the Queen of England? - Vel shiu er n'akin Ben-rein Hostyn? JJK idiom; benrein; (v.) immee gys benrein

aahroggit rebuilt: My vees reiltys Hostyn laccal freayll ny pooaryn er lheh oddagh yn slattys ve aa-hroggit ec y traa shen. Carn

Americanagh (n., adj.) American: ta'n Phaggad-Vree creckit rish Americanagh va laccal jannoo thiollane eddyr Sostyn as y Rank. Carn Roish foddey, bee scoillyn Hostyn cho agglagh as ram scoillyn Americanagh! Carn

ard-reihys general election: As erreish da Thoreeyn Hostyn v'er ngeddyn y varriaght syn ard-reihys s'jerree, ta Bnr Thatcher abyl dy hoilshaghey magh e graih er yn phooar chesh-veanagh. Carn

Ard-whaiyl High Court: hie y slattys tranlaasagh shoh trooid Ardwhaiyl Hostyn gyn boirey erbee Carn

ass y cheer abroad: Nish fod Mnr Jenkins, Scrudeyr Hostyn, ceau magh ass y cheer peiagh erbee t'eh coontey y ve ny 'er-atchimys - gyn boirey mychione cooyrtyn as nyn lheid. Carn

balley corpagh borough: Ec y traa t'ayn, she eshyn yn ard fer-oik jeh lhiasaghey jeh Coonseil Balley Corpagh Reading ayns jiass Hostyn. BS

bluckan coshey football: Ta ny politickeyryn ayns Kiare as Feed Hostyn ayns Lunnin gymmydey Bretnish myr bluckan-coshey politickagh Carn

Braaraghyn Bros, Brothers: Ta'n strane dy hoght cowraghyn coardit ec Benrein Hostyn as Braaraghyn Warner. BS

bwee (=Ir. buí) yellow: Cha nel yn Masoonagh credjal dy lhisagh ny reillyn kaart bwee jeh armee Hostyn ayns Nerin goll er caghlaa. Carn

bwhid penes: veagh eh olk dy voghe ny Thoreeyn y varriaght er y fa dy beagh adsyn ginjillaghey keeshyn Hostyn as eisht cha beagh bwhid ghonnagh cheet gys Mannin arragh. Carn

bwoallit beaten, sounded: coyrle shoh clashtyn y bun jeh boirey dy liooar: y doilleeid jeh goll tessyn raad gaueagh, lectraghys goll er giarrey voish thie ennagh, guilley va bwoallit dy holk ec armee Hostyn. Carn

caggey gys y jerrey fight out: Son mee ny ghaa, hass Tinvaal dy dunnal noi niart Hostyn, caggey gys y jerrey son Radio Caroline Twoaie Dhoor

crooinit (of king) crowned: shoh yn oyr ta ben-rein Hostyn as e dooinney er cheau traa foddey rouail fud ny hAlbey erreish jee v'er ghra dy row ee crooinit myr ben-rein jeh'n Reeriaght Unnaneyssit. Carn

cultooroil cultural: Ga nagh vel Mannin dy jeeragh fo smaght Hostyn cha nod oo gra dy vel Mannin seyr, erskyn ooilley ayns cooishyn cultooroil. Carn

cur aggle er alarm, daunt, frighten, terrorize: Ren Laa Tynvaal cur aggle er sleih, Veagh Mannin stroiet ec deiney creoi, Agh gagh red mie fy yerrey hoal, Sidooryn Hostyn dy chooilley voayl. Carn

curriglym curriculum: S'leayr dou dy vel y Curriglym 'Ashonagh' geiyrt er y torch dy ashoon Sostnagh ta reiltys Hostyn laccal. Carn

Fenee 1 Champions a: Ny-yeih va fys aym dy voddagh ad cummal ad-hene myr fenee. Carn; 2 Fenians: Lhisagh shin cooinaghtyn dy row Banglane Er-Lheh Hostyn currit er bun dy chur ny Fenee fo chosh Carn

fer daaney bold person: Lurg bleaystanyn Birmingham blein er dy henney, hie y slattys tranlaasagh shoh trooid Ardwhaiyl Hostyn gyn boirey erbee - ga dy loayr fer daaney ny ghaa noi. Carn; saucy person

fy yerrey hoal (=Ir. faoi dhireadh thall) at long last: Fy yerrey hoal, ta sleih dy liooar ayns Kiare as Feed Hostyn gra dy vel ad laccal feddyn magh y bun jeh cooish Colin Wallace. Carn

gagh blein annually: va reiltys Hostyn cur red goll rish £90,000 gagh blein da'n vanglane shoh jeh Glór na nGael. Carn

gloyrvian ambition: Kyndagh rish gloyr-vian caggoil Hostyn as ny Frank, ta ynnydyn chesh-veanagh dy liooar ayns Nalbin, Bretin as y Vritaan. Carn

guilley drid bellboy, boots, buttons, errand boy, fag, flunkey, footman, message boy: Ren lught-reill Hostyn coayl impiraght vooar as ta ram Sostnee as guillyn-drid Celtiagh foast dobberan mysh shen Carn

Keayn Twoaie (Yn); (The) North Sea: V'eh er ny insh dooin dy vel Mooir Hostyn (Yn Keayn Twoaie myr t'ad gra rish 'sy Vaarle), faarkey feer hrong agh cha vaik shin baatey elley erbee derrey rosh shin ny magheryn ooill. GK

meearryltagh disobliging: Un laa, ta Preeu-hirveishagh Hostyn cur raaue agglagh da fasteeyn- keesh, as y laa er giyn t'eh meearryltagh dy choobbraghey marish cheeraghyn Oarpagh elley dy lhiettal shaghney keeshyn. Carn

mie ynsit well-educated: Cha nel reiltys Hostyn laccal y theay ta fo'n smaght oc ve mie ynsit ta shen ro ghaueagh, ghooinney. Carn

neu-ghemocratagh undemocratic: Tamain coontey dy re neu-ghemocratagh yn red shoh dy vel ny Sostnee abyl jannoo shoh er y fa nagh vel oltey ny peiagh erbee ayns reiltys Hostyn dy loayrt ass nyn leih. Carn

polasee pl. polaseeyn policy: Va'n politickeyr Sostnagh er screeu dy ren Sheshaght-Obbree Hostyn e polasee y chaghlaa tra daag Pobblaght ny hErin Co-unnanys ny Goal ayns 1948. Carn

politickeyr politician: Va'n politickeyr Sostnagh er screeu dy ren Sheshaght-Obbree Hostyn e polasee y chaghlaa tra daag Pobblaght ny hErin Co-unnanys ny Goal ayns 1948. Carn

scoillaryn pupils; scholars: Ayns y chaggey propaganda shoh ta reiltys Hostyn geddyn cooney woish paart dy scoillaryn ayns ollooscoillyn. Carn

seihll beg microcosm: Ny smoo as ny smoo, ta seihll ny Manninee er jeet dy ve goll rish seihll beg Hostyn jiass Carn

seiy er ash push back, riposte: hirr sheshaght-lhuingys feer vooar dy Loghlynee ass y Vritaan goll stiagh seose awin Severn dy ghoaill greim er y thalloo aynshen, agh v'ad er nyn seiy er ash liorish deiney Edard Ree Hostyn GB

shivoilagh civilian: Roish my ghow ny pryssoonee dy hrostey, ren reiltys Hostyn lhiggey er dy row ad er-chee lowal da ny pryssoonee "eaddagh shivoilagh" y cheau. Carn

s'liklee assumable: Agh s'liklee dy row armee Hostyn laccal soilshaghey magh dy row fys oc er my vrastyl Yernish ayns Lerpoyll. Carn

speeikearys reconnaissance, spying: va Oldfield yn fer-toshee jeh MI6, yn rheynn follit shen jeh reiltys Hostyn ta caggey noi speeikearys joarree (as, gyn ourys, noi rheynnyn elley jeh reiltys Hostyn hene). Carn

staydys status: ta kuse dy phryssoonee Pobblaghtagh ayns Camp ny Kesh Foddey er ngoaill toshiaght dy hrostey "gys yn baase hene" mannagh vees reiltys Hostyn cur staydys politickagh daue. Carn

sthap pause, stop: hug reiltys Hostyn sthap er yn argid (mysh 90,000) v'ad cur da Glór na nGael, sheshaght feer heelt ta gobbraghey son y chengey. Carn; stopped

teisht (=Ir. teistiméireacht) (f.) certificate: Chammah as shen, va reiltys Hostyn geeck argid da colleishyn Yernish y Chommeeys Yernish, as va'n reiltys shen cur bree da teishtyn trainal ny ynseyderyn. Carn

ymmydey using: Shegin dooin toiggal dy vel reiltys Hostyn ymmydey studeyrys Yernagh myr wappin sy chaggey noi ny Yernee. Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog