Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Hooar | Results: 193

hooar (=Ir. fhuair) got: lurg earish hooar mee kied veih'n ree Bible; received; found


Inexact matches:

hooar baase pass away: v'adsyn hooar baase 'sy chramp, kiare thousaneyn as feed Bible; died

good old age (n.) shenn eash vie: thou shalt be buried in a good old age - bee oo er dty oanluckey ayns shenn eash vie Bible; shenn eash lowal: and died in a good old age - as hooar eh baase ayns shenn eash lowal Bible; shenn dy mie: And Gideon the son of Joash died in a good old age - hooar Gideon mac Yoash baase tra veh shenn dy mie Bible; shenn eash vie: And he died in a good old age - As hooar eh baase ayns shenn eash vie Bible

died hooar baase: He died at least ten years before the great revolution - Hooar eh baase jeih bleeaney roish yn chaghlaa mooar. JJK idiom; hur baase

found (v.) gruntal; prowit; (as metal) tilgey; (as opinion) dennee; hooar: I found it in Castletown - Hooar mee eh ayns Balley Chashtal. DF idiom; feddynit: It was found here - V'eh feddynit ayns shoh. DF idiom

got1 hooar: I also got money - Hooar mee argid neesht. DF idiom; chossyn: He got in the Keys - Chossyn eh stiagh 'sy Chiare as Feed. DF idiom

received hooar: I received a letter from my cousin the day before yesterday - Hooar mee screeuyn voish my ven-vooinjerey arroo y jea. JJK idiom; vuinn

Praag (f.) Prague: Hooar mee shoh voish Séan Brádaigh, as hooar eshyn eh voish dooinney enmyssit Jirí Klenha va cloie sittyr er droghad ayns Praag, Yn Checkoslovak. Dhoor

pass away1 (v.) hooar baase; phaart; roie shaghey; lheie ersooyl

brasnaggyn sticks: hooar ad dooinney chaglym brasnaggyn er y doonaght Bible

breageyder fabler, fibber, leg-puller: Hooar mee magh dy nee breageyder eh. DF

briwnys vea (f.) life sentence: Hooar eh briwnys vea. DF

chiass2 1 (yn); (the) clap a: Hooar eh voee yn chiass. DF; 2 gonorrhoea

corockle consonant: hooar ad rey rish ny lettyryn 'Gaelagh' (raad t'ou cur spottyn er corockleyn syn ynnyd jeh screeu 'h' nyn yei). Carn

dy charraghey under repair: Hooar ee dooinney dy charraghey yn uinnag. DF

er-jerrey finally, lastly: er-jerrey ooilley hooar y ven baase myrgeddin Bible

Faag eh (impv) Drop it, Leave it: Faag eh myr hooar oo eh. DF

flod pl. floddyn fleet: As hooar Solomon aarloo flod lhuingys ayns Ezion-geber Bible

gennish barren: Hooar eh eh ayns thalloo gennish Bible; unfruitful

kymmagh fool: Nee myr kymmagh hooar Abner baase? Bible

liare leather, leather equipment: hooar mee dhyt braagyn dy liare broc Bible

mooirchooraghyn driftwood, jetsam: Hooar shin mooirchooiraghyn er ny traieyn. Carn; (on shore) wreckage

Paab Pope: Hooar eh eaishtaght voish y Paab. DF [L. Papa]

ram argid pots of money: Hooar mee ram argid trooid eiraght. DF

rowlit rolled: hooar ad y chlagh rowlit ersooyl jeh'n oaie. Bible

Sauin (=Ir. samhan) (f.) Hollantide, November: Sauin ennagh hooar eh baase. DF

shamyrder (pl -yn) chamberlain: hooar ad stiagh rish Blastus, shamyrder y ree Bible; eunuch

shleighyn darts: hooar eh aarloo ymmodee shleighyn as scapeyn Bible

shoh myr thus: Shoh myr hooar eh foill jee Bible

spisyn spices: hooar ad aarloo spisyn as ooilyn Bible

toillit condign, deserved, earned, merited: Hooar eh ny va toillit echey. DF

voish shen 1 consequently; 2 whence a: voish shen myrgeddin hooar eh eh ayns caslys. Bible

yeealley beat, lash, strap, whip; beating, swishing: Hooar eh yeealley. DF

amusement (n.) aittys: They got a lot of amusement out of the story - Hooar ad ram aittys ass y skeeal. DF idiom; gamman

Asia (n.) (Yn) Aishey; Asia: Whereupon certain Jews from Asia found me purified in the temple - Er shoh hooar shiartanse dy Hewnyn veih Asia mee glen ayns y chiamble Bible

beat1 (v.) bwoalley; yeelt, custey; custhey; geddyn laue yn eaghtyr er: We beat them! - Hooar shin laue yn eaghtyr orroo! DF idiom; yeealley; (n.) ronney: Policeman on his beat - Meoir shee er yn ronney echey. DF idiom

cane (n.) cane; slat, slatt: He got the cane in school - Hooar eh y clat 'sy scoill. DF idiom; cuirtlagh; (v.) cur thoyn chuitlee da, cur yn clat da

cap (n.) baare, cap, capeen, farkyl; edd: Take off thy cap - Gow jeed dty edd. JJK idiom; bayrn: He won his cap - Hooar eh e vayrn. DF idiom; (v.) crooiney, cur bayrn er, keim er stowal er

enquire briaght, brie; fenaght; fenaghtyn; fênee: Enquire how they got it - Fenee fys hooar ad eh. DF idiom

fathoms (npl.) feiyn: they sounded again, and found it fifteen fathoms - hug ad magh yn leoaie reesht, as hooar ad eh queig feiyn jeig

from her voee: I learned from her that the husband was dead - Hooar mee fys voee dy row yn dooinney eck marroo. DF idiom; vo-eeish

from us voin, voïn: He got it from us - Hooar eh voin eh. DF idiom; voïnyn

jawbone (n.) craue-keeill: And he found a new jawbone of an ass - As hooar eh craue-keeill noa dy assyl Bible; craue keeilley

life sentence (n.) briwnys vea: He got a life sentence - Hooar eh briwnys vea. DF idiom; briwnys vioys, deyrey seihill, pryssoon seihill

marks (npl.) cowraghyn: Distinguishing marks - Cowraghyn er lheh. DF idiom; cronnyn; markyn: He got good marks - Hooar eh markyn mie. DF idiom

marriage (n.) poosey: She died the day after her marriage - Hooar ee baase yn laa lurg e poosey. JJK idiom

meal (n.) meinn: I got a stone of meal - Hooar mee clagh meinney. DF idiom; lhongey: Don't make a meal of it ! - Ny jean lhongey jeh! DF idiom; longey

mend (v.) bishaghey, fuailley, kiartaghey, lheihys, slanaghey, whalley; lhiassaghey; couyral: He is on the mend - T'eh couyral. DF idiom; (to); (dy) charraghey: She got a man in to mend the window - Hooar ee dooinney dy charraghey yn uinnag. DF idiom

more bitter (ny) shirroo: And I find more bitter than death the woman, whose heart is snares and nets - As hooar mee ny shirroo nan baase yn ven tan cree eck ribbaghyn as lieenteenyn Bible

newspaper (n.) pabyr-naight: I heard it through a newspaper - Hooar mee fys er ayns pabyr naight. DF idiom

of meal meinney: I got a stone of meal - Hooar mee clagh meinney. DF idiom; (dy) veinn

ointments (npl.) ooilyn: And they returned, and prepared spices and ointments - as hooar ad aarloo spisyn as ooilyn Bible; ooillyn; shelliuyn

over them harroo, harroosyn; harrystoo, harrishdoo: Therefore they did set over them taskmasters Ren ad, er-y-fa shen, soiaghey harrystoo oaseiryn Bible; er nyn skyn, er-nyn-skyn; orroo: He triumphed over them - Hooar eh laue yn eaghtyr orroo. DF idiom

Pope (n.) Paab: He had an audience with the Pope - Hooar eh eaishtaght voish y Paab. DF idiom; Paban, Papan; (The); (Yn) Phaab

revolution (n.) caghlaa mooar: He died at least ten years before the great revolution - Hooar eh baase jeih bleeaney roish yn chaghlaa mooar. JJK idiom; irree magh

stealing maarleeys; geid: It came to my notice that she was stealing - Hooar mee fys dy row ee geid. DF idiom

warring caggey noi: So Rabshakeh returned, and found the king of Assyria warring against Libnah - Er shoh hyndaa Rabshakeh, as hooar eh ree Assyria caggey noi Libnah Bible; caggey rish y cheilley

wound (n.) lhot, lott; lhott: He received a dangerous wound - Hooar eh lhott danjeyragh. JJK idiom; (v.) guinney, lhottey; (y) chraghey

yesterday (n., adv.) jea: The lady from whom I received a letter yesterday has been taken ill - Yn ven- seyr, voishyn hooar mee lettyr jea, ta chingys er jeet urree. JJK idiom

aa- (pref.) re-: Aa-scruit ec Juan y Geill veih skeeal beg v'er n'insh 'sy Ghailck Vanninagh liorish shenn ven hooar baase shiartanse dy vleeantyn er-dy-henney Coraa; ex-; retired, second

aavioghit regenerated: Hooar sleih magh ny s'anmagh dy row eh ny varran mooar dy chredjal dy beagh y chengey aavioghit liorish ny scoillyn nyn lomarcan. Carn

ain (=Ir. againn) 1 our, ours a: Hooar yn ayr ain baase ayns yn aasagh Bible; 2 at us; 3 have; 4 we have a: Agh cur-my-ner, my hem mayd cre tain dy hebbal dan dooinney? Bible

ardvalley (=Ir ardbhaile) city: As hooar Husham baase, as ren Hadad mae Bedad, [woaill Midian ayns magher Voab], reill 'syn ynnyd echey: as va ennym yn ardvalley echey Avith. Bible

arran corkey oat bread: Hie shin roish dys Ball-ny henshy, Hooar shin palchey arran corkey GB

assaig ferry: Cha row baatey ny assaig ry-gheddyn yn moghrey shen, myr shen hooar Richard Young etlan cassee. GK

ayrnyn 1 parts a: stroie eh adsyn va ayns ny ayrnyn sodjey magh jehn champ; 2 portions a: As hooar Manasseh jeih ayrnyn, cheumooie jeh thalloo Ghilead as Bashan; 3 items

bailloosyn they would wish: Hirr ad er dy ghoaill crooin ny ghaa, hooar eh ad as baillish folaue y yannoo; cha bailloosyn shen er chor erbee; hoie ad ec y voayrd. CnyO

Balley Laagh See Balley ny Loghey (village) Ballaugh: Shoh daa skeeal er nyn inshey dooys liorish Chalse Mooar Balley Laagh; hooar eh veih Harry Boddagh ad as eshyn nyn glashtyn voish e yishag vooar. GB

barriaght (f.) conquest, victory, win, dominion, prevail, overcome: Myr shoh hooar ad barriaght er ny Philistinee Bible; triumph

bineyn drops: Vel ayr ec y fliaghey? ny quoi hooar bineyn y druight Bible

b'ione mie dooys I knew well: Va mish 'sy chamyr shen bleeantyn er dy henney as hooar mee ayns shen ayns culleig 'sy corneil greeishyn follit! JG

Blein Nyn Jiarn (f.) Anno Domini, Year of Our Lord: Ayns blein nyn Jiarn 1000 (1016) hooar Ree Cnut, mac Svein, yn ard-reill harrish Sostyn ooilley. Chron

brialtee spies: Hug David er-y-fa shen brialtee magh, as hooar eh fys son shickyrys dy row Saul er y raad. Bible

Bulgarianee Bulgarians: hooar shin cooilleen-aigney fondagh, son ren ny hAbaree wheesh cheddin rish state çhiarn elley ta bentyn da ny Bulgarianee. CnyO

bussallyn handkerchiefs: Myr shen dy dug ad lhieu veih'n chorp echey gys sleih chingey, bussallyn as apronyn, as hooar ad rea rish ny doghanyn oc Bible

cagh elley everyone else, rest: Shoh yn bardoon myr hooar mee eh bleeantyn er dy henney, agh va'n pabyr raipit ec yn jeihoo raane, as cagh elley caillt. Coraa

chiassaght (f.) feverishness: Agh tra raink eh Ellan Kerrera, haink chiassaght er as hooar eh baase ayns shen. Chron

cohirrey compete; competition: Caslys-soilshey yindyssagh jeh Cashtal Phurt ny h-Inshey as lhie- greiney ardghooagh y valley cooyl echey, shen y caslys hooar y varriaght ayns Cohirrey Caslyssyn-soilshey Turrysid Vannin y vlein shoh. BS

collag (f.) bait can: Laa dy row hooar yn nah vraar yn tlat-eeastee b'lesh e vraar as e rimlagh, dooanyn, collag as dy chooilley nhee ren e vraar ymmyd jeh tra v'eh goll geeastagh. CJ; cut, cutlet; cauliflower

cooyrtoil courteous, courtly, polite, refined, urbane: hooar mee freggyrt cooyrtoil ren soilshaghey magh dy vel yn MP ayns foayr jeh gagh red chesh-veanagh, prowaltyssyn keoi as ooilliu. Carn

couyr (f.) pl. couyryn assistance, cure, help, relief, remedy: myr shen va Saul er ny ooraghey, as hooar eh couyr, as va fea echey Bible; redress, resort, resource

creck (=Ir. creic) dispose, peddle, sale, sell, supply, vend: hooar eh ayns y chiamble feallagh va creck dew Bible

crooagyn worms: v'eh eeit ec ny crooagyn, as shen myr hooar eh baase. Bible

culleig cupboard: Va mish 'sy chamyr shen bleeantyn er dy henney as hooar mee ayns shen ayns culleig 'sy corneil greeishyn follit! JG

cumraagys association, comradeship, familiarity, intimacy: Rish yn ayrn smoo jeh'n vea echey, v'eh baghey ny lomarcan, as hooar eh cumraagys sy cheer mygeayrt-y-mysh - va shen e lioar as e haitnys. Coraa; camaraderie

Daa Raad Two Roads: As hie ad rhymboo, as hooar ad y lhiy kianlt cheu-mooie jeh'n dorrys, ayns boayl va daa raad cheet dy cheilley: as deayshil ad ee. Bible

daaue See taaue :1-2 (nyn) leisured; idle: As mysh yn un oor jeig, hie eh magh, as hooar eh feallagh elley shassoo nyn daaue, as dooyrt eh roo, Cre'n-fa ta shiu nyn shassoo ayns shoh fey ny laa nyn daaue? Bible

dooinney boght poor man: As haink eh gy-kione, dy dooar y dooinney boght baase, as dy dug dy ainleyn lhieu eh gys oghrish Abraham: hooar y dooinney berchagh myrgeddin baase, as v'eh er ny oanluckey. Bible; beggar

drogh spyrryd demon: As tra vee er jeet thie, hooar ee e hinneen ny lhie er y lhiabbee, as y drogh spyrryd er gholl ass-jee Bible

druaightys charming, druid, druidism, magic: Hooar eh y startey liorish kialgeyrys Celtiagh, ta shen dy ghra obbeeys as druaightys. Carn

dy meein softly, meekly, patiently: Hooar eh baase dy meein as dy sheeoil moghrey Jydoonee, yn 26 Averil, 1953, ayns e chiare feedoo vlein as tree jeig Coraa

dyn chloan childless: As ghow yn nah vraar ee son ben, as hooar eshyn baase dyn chloan. Bible

eash vie (f.) ripe old age: Myr shen hooar Job baase ayns shenn eash vie, as lane dy laghyn. Bible

er-boayrd aboard: Vrie mee jeh Hommy cre voish hooar eh skeeal y sterrym, as dooyrt eh dy row Manninagh elley er-boayrd y 'Ben Varrey' as honnick eh yn drogh-haghyrt. Dhoor

er-jerrey ooilley last of all: Er-jerrey ooilley hooar y ven ee hene baase myrgeddin. Bible

er mean on average: Er yn Ellan Skianagh, hooar ny tannyssyn leohdaghey jeh feed 'sy cheead er mean as ayns Kilmuir, va'n mean cha ard as daeed 'sy cheead. NNS

er y lhiabbee abed: hooar ee e hinneen ny lhie er y lhiabbee Bible

fainnit ringed: Mastey ny h-ushagyn hooar vondeish liorish shoh ta bridjeenyn as feddagyn-fainnit. BS

feailley bleeaney anniversary: Feailley Bleeaney Cholum Keeilley Hooar Colum Keeilley baase 1,400 blein er dy henney. Carn

feiyn fathoms: hug ad magh yn leoaie reesht, as hooar ad eh queig feiyn jeig Bible

firrynee males: Hooar James Speakman y varriaght ayns co-hirrey kayak ayns soodraght  son firrynee aegey. BS

fluigh COMPARE fliugh :1 wet: ren eh gyndyr er faiyr myr ny dew, as va e chorp fluigh lesh druight yn aer; derrey hooar eh toiggal, dy vel y Jee smoo syrjey reill ayns reeriaght deiney Bible

frameit framed: Y Taoiseach t'ayn nish, Bertie Ahern, hooar eh cooinaghtane frameit jeh keayrt de Valera myr gioot. BS

frytlaggyn rags: hie eh stiagh gys thie yn ree fo yn thie-tashtee, raad hooar eh shenn chloodyn ceaut, as shenn frytlaggyn loau, as lhig eh sheese ad lesh coyrdyn 'sy dungeon gys Jeremiah. Bible

giarrag (f.) (of paper) clipping: Hooar mee yn skeeal shoh veih lioar giarrag Markys Braide, agh ta mee bunnys shickyr nish t'eh clouit ayms dy vel mee er lhaih eh boayl ennagh elley. Dhoor; cutting, scrap, snippet

giau (f.) cove, creek, inlet: hiaull ad rish ooir ny loghey gys hooar ad giau liauyr, lhean as aalin, as hannee ad ayns shen Dhoor [Scand gja]

gleashagh affecting, moving, stirring, touching; move, stir: As hooar dy chooilley chretoor baase ren gleashagh er y thalloo Bible; locomotive; mobile

Glion Jiass South Glen: Luanistyn shoh chaie, hooar Benainstyr Kodeyre baase ec e thie, "Glion Jiass," ayns Colby, ayns e kiare feedoo blein as daa yeig, son v'ee ruggit ec Glion Jiass, Purt le Moirrey, 'sy vlein 1860! Coraa

gyn sheshey nonpareil; alone, without mate, Bible: As hooar Mahlon as Chilion nyn neesht baase, as va'n ven faagit gyn sheshey as gyn cloan. Bible

hoshiaght ooilley first of all: Son livrey mee diu hoshiaght ooilley shen ny hooar mee hene myrgeddin, kys dy dooar Creest baase son nyn beccaghyn cordail rish ny scriptyryn Bible

Inish Island: Sy vlein cheddin hooar Gorree, Ree ny hEllanyn, baase er y jeihoo laa jeh Mee Houney er Inish Pherick ayns Mannin. Chron

jannoo aghin 1 memorialise, memorialize; 2 making supplication a: Eisht haggil ny deiney shoh, as hooar ad Daniel goaill padjer, as jannoo aghin kiongoyrt rish e Yee. Bible; 3 call upon, ask, beseech, request

jannoo rea level, level up, sleek, smooth: Er y chiaghtin cheddin hooar shin fys dy row ny Barrantee jannoo rea rish yn fo-leigh. Carn

j'eeish of her: As hooar Jacob Joseph sheshey Voirrey, j'eeish ruggyr Yeesey, ta enmyssit Creest. Bible

jeih as daeed fifty: As va slane eash Noah nuy cheead bleïn as jeih as daeed: as hooar eh baase. Bible

kiare feedoo (f.) eightieth: Jerdein, yn nah laa Mee Luanistyn shoh chaie, hooar Benainstyr Kodeyre baase ec e thie, "Glion Jiass," ayns Colby, ayns e kiare feedoo blein as daa yeig Coraa

kiaullee music, of music: hooar mee dou hene deiney as mraane kiaullee Bible; musical

killey (gen.) near the church; of a church: Fy yerrey hooar ad magh liorish peeikearyn dy row Gorree er ellan dy row enmyssit Ellan Cholumb Killey marish kuse dy gheiney, gyn goaill aggle roish gaue erbee. Chron

laue-jeant artificial; handmade: Hooar mee ayns shen lheid y cliaghtey as nagh dod mee geddyn ayns Sostyn er yn oyr va dy chooilley nhee laue-jeant; cha row greienys erbee elley agh saaue as "gas-engine". JG

laue yn eaghtyr (f.) advantage, upper hand, mastery, superiority, triumph, victory, whip hand: hooar eh yn varriaght as laue yn eaghtyr harrystoo Bible

lhie cooyl-chlea ambush: Agh hooar Saul fys dy row ad lhie cooyl-chlea er e hon, as freayll arrey ec ny giattyn oie as laa dy varroo eh. Bible

lhongee (wages) board; (of) food: Hooar mee ny eieyn lhongee shoh voish lioar enmyssit 'Manx Cookery Book of Favourite Dishes' clouit 1908, as reaghit liorish Sophia as Louisa Morrison. Dhoor

lhuingys chaggee Hostyn (f.) Royal Navy: She shiaulteyr ayns Lhuingys Chaggee Hostyn va'n dooinney eck as hooar eh, y moghrey shen, screeuyn eshyn y aagherrym dys e lhong. Dhoor

liauyrey lengthen, long: hooar eh baase ayns shenn eash vie bannit lesh laghyn liauyrey Bible

lioarlagh (collection of) books: Hooar mee yn skeeal shoh ayns lioarlagh Eiraght Ashoonagh Vannin kuse dy vleeantyn er dy henney. Dhoor; collection of books

lonteyr pl. lonteyryn lantern: Hooar Yuaase eisht sheshaght dy gheiney, as sidooryn veih ny ard-saggyrtyn as ny Phariseeyn, as haink eh ayns shen lesh lonteyryn, as torchyn, as armyn. Bible

lurg shoh hereafter: Tammylt lurg shoh, hooar mish magh dy re boghtynid y skeeal mysh Conradh na Gaeilge. Carn; after this

magheryn 1 fields a: hooar ny froggyn baase ayns ny thieyn, ayns ny baljyn-cheerey, as ny magheryn Bible; 2 links

mandrakeyn mandrakes: As hie Reuben ayns imbagh y fouyr-churnagh, as hooar eh mandrakeynsy vagher Bible

Markys Mark: Va Markys ny ghooinney giastyllagh as meen, as tra v'eh ny henn ghooinney as doal, hooar eh baase. Chron

mayrnagh living; survivor: Va'n chaaig chiark cailt 'sy vlein 1995, agh ny yei shoh, hooar yn mayrnagh kiark elley 'sy vlein er giyn. Dhoor

Mee veanagh y gheuree December: Hooar eh baase ayns Liverpool, ec y Thie-Lheihys Broadgreen, yn chied laa as feed, Mee veanagh y gheuree. Coraa

moghrey jea yesterday morning: Hooar y Coonseilagh Callow baase dy doaltattym moghrey jea. BS

Moirrey (f.) Mary: hooar ad Moirrey as Joseph, as yn oikan ny lhie ayns manjoor. Bible

mollaght mynney damnation, execration: Sh'immey ta'n mollaght mynney hooar eh jeh ny eeasteyryn 'sy lhing echey. Coraa

mynjeig (f.) package, parcel: Hooar ad poodyr bane çheet magh ass mynjeig as ourys urree. BS

myr-chaagh also: as hooar Uriah yn Hittite e vaase myr-chaagh Bible; in like manner; likewise

myr shen in that manner, so, therefore, thus: Myr shen hooar eh baase Bible; accordingly

nastey Nollick Christmas box: By-vie lesh ny meoiryn-shee loayrt rish peiagh erbee honnick red erbee va drogh-ouryssagh ec y traa shen, ny peiagh erbee hooar red ennagh myr shoh myr nastey Nollick, foddee. BS

neuhoilshit unadvertised, unadvertized, undeclared, unenlightened, unexhibited, unexplained, unpublished, unspecified: veih lioar neuhoilshit scruit ec Benainshter Blanche Nelson, hooar baase ec Glionchiass Purt le Moirrey, 'sy vlein 1909. Coraa

neuvondeish (f.) disadvantage, inutility: Agh she neuvondeish t'ayn y ve dty Cheltiagh my t'ou shirrey reill harrish y Reeriaght Unnaneyssit, myr hooar Kinnock magh. Carn

nyn yei 1 after them, after a: hooar ad rey rish ny lettyryn 'Gaelagh' (raad t'ou cur spottyn er corockleyn syn ynnyd jeh screeu 'h' nyn yei). Carn; 2 after us; 3 after you

oayllys (f.) awareness, dope, guidance, information, know-how, knowledge, lore: Hug mee yn skeeal shen da Phillie Gawne, myr dooyrt eh, agh cha ren Phillie soilshaghey cre'n aght hooar mee yn oayllys shen ayns y toshiaght. Dhoor

ooilyn ointments: As haink ad rhymboo, as hooar ad aarloo spisyn as ooilyn Bible

ooriltagh refreshment: Hooar shin shapp ooriltagh jesh as glen as hie shin stiagh ayn. Dhoor

ping (=Ir. pinginn) (f.) pl. pingyn (money) copper; penny, pennyweight: hooar ad dagh dooinney jeu ping y pheesh Bible [O.E penig]

poggaid (=Ir. pocadh) (f.) pocket: Ayns y bwaane chellvane, hooar eh greie quaagh goll rish radio poggaid. Carn

poodyr pl. poodyryn dynamite, explosive, gelatine, gelignite, powder: Hooar ad poodyr bane çheet magh ass mynjeig as ourys urree. BS

prinjeig (=Ir. prainseag) (f.) belly, paunch, potbelly: Oie ayns Gordon-gob-ny-creg, Hooar shin cowree lane prinjeig GB; haggis

pundail (f.) pinfold, pinpound, pound: hooar ad baase ayns drogh-haghyrt faggys da Lhoan Pundail ayns Skylley Stondane y hoghtoo laa Jerrey Souree. BS

Purt Le Moirrey Port St. Mary: oh chaie, hooar Benainstyr Kodeyre baase ec e thie, "Glion Jiass," ayns Colby, ayns e kiare feedoo blein as daa yeig, son v'ee ruggit ec Glion Jiass, Purt le Moirrey, 'sy vlein 1860! Coraa

ram lot, many, much, plenty, umpteen: Hooar ad ram aittys ass y skeeal. DF; gang

reesht (=Ir. arís) again, anew, once again, once more, repeat: hooar mee ad cooidjagh reesht Bible

rey rish freed: son y chooid smoo, hooar ad rey rish ny lettyryn 'Gaelagh' (raad t'ou cur spottyn er corockleyn syn ynnyd jeh screeu 'h' nyn yei). Carn

rhotaght rhotacism: Hooar mee çhaghteraght veih dooinney ass Nalbin shirrey fysserree mychione rhotaght ny loayrtee ghooghyssagh. JO'm

Robard Bob, Bobby; Robert: Sy vlein cheddin, hooar Robard, duke jeh'n Thalloo Normannagh, baase. Chron

rouailtagh itinerant, nomad, ranger, roamer, rover, stroller, wanderer: As hooar yn chenn rouailtagh, ny-cheayrtyn, oaie ny s'cooie: Cha nee ayns lhiaght fo-halloo ve, agh heese 'syn aarkey mooie. Coraa; roaming, wandering, roving; nomadic

ruillick (=Ir. reilig) (f.) burial ground, cemetery, graveyard, necropolis: e harvaant Thomas Wilson, hooar baase daa-cheead blein er-dy-henney ec Cooyrt yn Aspick, as v'er ny oanluckey 'sy ruillick shoh. Coraa; churchyard, kirkyard

s'cooin lhiam I remember: G'imraa yn Rullick Malew, s'cooin lhiam y chenn ghooinney va ny 'sexton' ayns shen, enmyssit Jimmy Connor, as hooar eh jeih skillin son dagh oaie yinnagh eh reurey Coraa

scraa (f.) divot, green sod, scraw, turf: Er y scraa glass hooar eh eh hene ny lhie, lane dy resoon agh foast mee-hushtagh quoi hug da ny v'eh. PC; scale

scuirr caggee truce: hooar ad magh nagh row ram sleih ayns shid toiggal dy noddagh caghlaa mooar cheet ayns Nerin ooilley kyndagh rish y scuirr caggee. Carn

shenn-ayryn forefathers: As hie Jacob sheese gys Egypt, as hooar eh baase, eh-hene as nyn shenn-ayryn Bible; progenitors

shenn chloodyn old clouts: hie eh stiagh gys thie yn ree fo yn thie-tashtee, raad hooar eh shenn chloodyn ceaut, as shenn frytlaggyn loau, as lhig eh sheese ad lesh coyrdyn 'sy dungeon gys Jeremiah. Bible

shenn dy mie good old age: As hooar Gideon mac Yoash baase tra v'eh shenn dy mie, as v'eh er ny oanluckey ayns lhiaght Yoash e ayr Bible

shenn eash lowal good old age: Eisht phaart Abraham, as hooar eh baase ayns shenn eash lowal, ny henn ghooinney, as lane dy vleeantyn. Bible

shey pingyn (f.) sixpence, tester: Hooar eh ushag aalin dy chur lesh thie marish, as cha ren eh geeck agh shiaght skillin as shey pingyn er y hon! JG

shirroo (ny) more bitter: hooar mee ny shirroo na'n baase yn ven ta'n cree eck ribbaghyn as lieenteenyn Bible

skyoll (f.) abundance, flourish, large quantity, lot; shoal: Hooar ad skyoll dy skeddan riyr mooie jeh'n Gheaylin. DF

Sostynagh (=Ir. Sagsonagh, Sacsunach) English, Englishman, Englishwoman, Sassenach, Saxon: Ren shin eeastagh rish tammylt dy hraa, as hooar un Sostynagh kiare boaddee mooarey; v'eshyn yn ynrican dooinney 'sy vaatey ren tayrtyn eeast erbee. Coraa

startey pl. startaghyn job: Hooar eh y startey liorish kialgeyrys Celtiagh, ta shen dy ghra obbeeys as druaightys. Carn

Steatyn Unnaneysit U.S.A: Hooar ad yn far-ennym shoh 'syn Nah Chaggey Seihlltagh tra ren ad obbyr lane feeu da Sidooryn Marrinagh ny Steatyn Unnaneysit. Carn

studeyr (=Ir. staidéar) student: tra hirr Radio Foyle ayns Beeal Feirshtey er yn "Institute" dy loayrt roosyn er yn radio ayns Yernish mysh studeyrys Yernagh, hooar ad magh nagh row peiagh erbee sy Chommyn as Yernish oc. Carn

Sulby Soli's Farm: Va bwoirrinagh baghey ayns Sulby mârish e sheshey as laa dy row hooar eh baase, as cha row ee son eshyn y oanluckey agh dy ve loshtit syn aile ec y chrematorium ayns Doolish. GB [Scand]

'sy lieen netted; in the net: Hooar shin shiaght braddanyn 'sy lieen as ren shin creck ad gys y marchan son queig skillinyn as daeed - va shen leagh feer vie neesht. Coraa

thie-tashtee treasure house, treasury: Cur-jee lhieu ooilley ny jagheenyn gys y thie-tashtee Bible; museum: Crout y Thelhear Hooar mee shoh voish Sandra ta gobbragh 'sy lioarlagh ayns y Thie Tashtee. Dhoor

thieyn houses: hooar ny froggyn baase ayns ny thieyn, ayns ny baljyn-cheerey, as ny magheryn Bible; homes

unnaneysit (=Ir. aontaithe) united: Hooar ad yn far-ennym shoh 'syn Nah Chaggey Seihlltagh tra ren ad obbyr lane feeu da Sidooryn Marrinagh ny Steatyn Unnaneysit. Carn

ventyn (dy); (to) touch: As hug ad lhieu huggey myrgeddin cloan aegey, dy ventyn roo: agh tra honnick e ostyllyn shoh, hooar ad foill. Bible

yah girl, lass: Nish Yah, va fys mie ayd tra hooar oo mish son dooinney-poosee cre'n sorch dy ghooinney yoghe oo. Coraa

bank1 (n.) broogh: The river's bank - Broogh ny hawin. DF idiom; banc: We had a communication from the bank - Hooar shin screeuyn voish y vanc. DF idiom; thie-argid, thie argid; boghlane, brooghane, claddagh; (v.) carnane y yannoo, dellal rish y vanc; cleayney, leaystey

by me liorym: Rachel died by me in the land of Canaan - hooar Rachel baase liorym, ayns cheer Chanaan; lioryms: And the Lord hath done to him, as he spake by me - As tan Chiarn er nyannoo er y hon-syn myr loayr eh lioryms Bible; liorym's: For there stood by me this night the angel of God - Son hass lioryms noght ainle Yee Bible

childless (adj.) dyn chloan: and he died childless - as hooar eshyn baase dyn chloan Bible; gyn cloan: As the sword hath made women childless - Myr ta dty chliwe er nyannoo mraane gyn cloan Bible; gyn sluight: what wilt thou give me, seeing I go childless - cre ver oo dou, fakin dy vel mee gyn sluight Bible; fegooish cloan: so shall thy mother be childless among women - shen myr vees dty voir fegooish cloan mastey mraane Bible

from (prep.) jeh; maghey; voish, woish: From whom have you most news? - Quoi voish hooar oo yn naight shoh? JJK idiom; trooid; veih: I have just come from their house - Ta mee er jeet veih'n thie oc nish. JJK idiom

her (pron) eck: What is her complaint? - Cre'n doghan t'eck? JJK idiom; (emph.) ecksh: My sister will give me hers - Ver my huyr y fer ecksh dou. JJK idiom; ee: Perhaps we shall see her to-morrow - Foddee dy vaikmayd ee mairagh. JJK idiom; e: She died the day after her marriage - Hooar ee baase yn laa lurg e poosey. JJK idiom; ee hene: She has hidden herself behind the arbour - T'ee er n'ollaghey ee hene cooyl y waag-gharey. JJK idiom; (emph.) ish

letter (v.) cur lettyryn er; screeuyn: I received a letter from my cousin the day before yesterday - Hooar mee screeuyn voish my ven-vooinjerey arroo y jea. JJK idiom; letter, lettyr: We've had no letter from him for a long time - Cha nel shin er n'gheddyn lettyryn erbee voish roish foddey. JJK idiom

lot lab, lansh; cronchor, cronney; cuht; ronney, cron; lot: The whole bag of tricks - Yn clane job-lot. DF idiom; ram: He has a lot of money - Ta ram argid echey. DF idiom; mooarane: The engine consumes a lot of oil - Ta'n greie ceau mooarane ooill. DF idiom; lane: There is a lot lost between the hand and the mouth - Ta lane caillit eddyr y laue as y veeal. DF idiom; skyoll: They got a lot of herring last night off the Shoulder - Hooar ad skyoll dy skeddan riyr mooie jeh'n Gheaylin. DF idiom

nurse bondeyr, boandyr, bondyr: But Deborah Rebekah's nurse died - Agh hooar Deborah boandyr Rebekah baase Bible; boanderey; boandyrys: Take this child away, and nurse it for me - Gown lhiannoo shoh mayrt, as jean eh y voandyrys er my hons Bible; cur keeagh da, jiole

daa yeig twelve: Jerdein, yn nah laa Mee Luanistyn shoh chaie, hooar Benainstyr Kodeyre baase ec e thie, "Glion Jiass," ayns Colby, ayns e kiare feedoo blein as daa yeig, son v'ee ruggit ec Glion Jiass, Purt le Moirrey, 'sy vlein 1860! Coraa

lum-lane brim-full, full to overflowing, glutted: Ta ooilley ny Manninee dooie ersooyl, nish dy vel y fer s'jerree jeu, Ned Maddrell voish Glion Chass, dooinney coar as gennal as lum-lane dy Ghaelg, caillt dooin; hooar eshyn baase 'sy gheurey shoh chaie (1974). LC; brimfull; overflowing

S'doogh lhiam (intj) I am sorry, Woe is me, Woe: Va mee ro aeg dy hoiggal c'red va goll er, agh shimmey keayrt car ny bleeantyn er-giyn, veagh m'ayr ching 'sy lhiabbee, as s'doogh lhiam gra hooar eh baase ec shiaght bleeaney as da'eed dy eash lesh y doghan-aarey JG

Shirveishagh Tashtee Treasury Minister: Lhisagh y Reiltys goaill rish dy bollagh ny reddyn hooar Brialtys Chronk Murray magh - goaill stiagh y briwnys dy dug Allan Bell, y Shirveishagh Tashtee nish, dy dug eshyn y Chiare as Feed er shaghryn. BS

smoash crash, smash, smash-up: Y markiagh, va shey bleeaney jeig as feed dy eash, hooar eh baase ayns smoash bieauid ard ayns Grand Prix Sosharagh Vannin, dy jeeragh lurg da v'er jeet dy ve yn chied dooinney dy yannoo garrey ayns Grand Prix Vannin BS

tayrn er ash draw back, draw off, pull back, retract, retractation, revocation, stand down, unsay, withdraw, withdrawal: Ta Mainshtyr Gelling goaill ynnyd Richard Corkill, oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, ren tayrn er ash tra va eshyn as e ven goit ec meoiryn-shee ta ronsaghey toyrtyssyn-turrysid hooar ad son nyn gottyn laghyn seyrey ec Balley Cain ayns Skyll Connaghy BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog