Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Hiarn | Results: 104

Hiarn (voc.) (Y) My Lord, Your Lordship: Clasht, Hiarn, rish coraa Yudah Bible


Inexact matches:

Hiarn Aspick (voc.) Your Grace

Hiarn Shansyleyr (voc.) Lord Chancellor

Hiarn Yee (voc.) Lord God: O Hiarn Yee, ayd's ta fys Bible

O Hiarn (voc.) O Lord: O Hiarn Yee, cooinee orrym Bible

O Lord (voc.) O Hiarn: O Lord, how long shall I cry O Hiarn, caïd neem geamagh Bible

gonnit vexed: jeanmyghin orym, o hiarn, erson ta mi anun : o hiarn slani mi, erson ta my ghnauyn gonit. Psalm1610

Lord God1 (voc.) Hiarn Yee: Lord God Almighty, which was, and is, and is to come - Hiarn Yee Ooilley-niartal, va, as ta, as ta ry-heet Bible

My Lord (Y) Hiarn

Your Grace (voc.) Hiarn Aspick

Lord Chancellor (n.) Chiarn-Chormeyder, Hiarn Shansyleyr

overlord (n.) (n.) ard-hiarn; (v.) chiarnaghey harrish

Your Lordship (voc.) Dty Hiarnys; (Y) Hiarn

ard-hiarn overlord

trocoil merciful: Bee trocoil dooys, O Hiarn Bible

yeeaghys look: Hiarn, caïd yeeaghys oo er shoh

Ah (intj) Oh; Ah: Eisht dooyrt mee, Ah, Hiarn Yee! Bible

caid (interrog.) 1 how long a: Caid nee oo my yarrood, O Hiarn? Bible; 2 where

jir2 (interrog.) will say: Cre jir mayd rish my hiarn? Bible

keeil (=Ir. cill) (f.) (pl -yn) jamb, jaw, mandible, maxilla: bwoaill craueyn-keeil ny lionyn, O Hiarn

lhiastynys debt: deie eh orroosyn ooilley v'ayns lhiastynys da e hiarn Bible

masteyn pobble among the people: Ver-ym booise dhyts, O Hiarn, masteyn pobble Bible

neuchrauee ungodly: Friall mi hiarn vei niau ghraui Psalm1610

padjeraghyn collects, prayers: Hiarn klast rish ny paidjraghyn ain. PB1610

tarr abdomen, soffit; come: Dooyrt adsyn rish, Hiarn, tarr as hee oo Bible

yeearreeyn desires: Son tou uss, O Hiarn, er chlashtyn my yeearreeyn Bible; wishes

chancellor (n.) cormeyder, cormyder, kione andrailagh; shansyleyr: Lord Chancellor - Hiarn Shansyleyr. DF idiom; fer-charree

merciful (adj.) myghinagh: Be merciful, O Lord - Bee myghinagh, O Hiarn Bible; trocairagh; troghoil, trocoil

ordain (v.) oardaghey: Lord, thou wilt ordain peace for us - Hiarn, nee oo shee y oardaghey dooinyn Bible

ponder (v.) aasmooinaghtyn er; cur geill da: Ponder my words, O Lord - Cur geill da my ghoan, O Hiarn Bible; smooinee er: and ponder the voice of my humble desires - as smooinee er coraa my aghins imlee Bible; towse

shall save coadee: Thou, Lord, shalt save both man and beast - Coadee uss, Hiarn, chammah dooinney as baagh Bible

ard-ooashley adoration; honour; majesty: O Hiarn my Yee, t'ou erskyn towse gloyroil, t'ou er ny choamrey lesh Ard-ooashley as onnor. Bible; principality

ard-ooashlid majesty: o hiarn my iih ta us fiir gloroil tou komrit rish ayrd yaslid as oneyr. Psalm1610

arganey (=Ir. argain) argue, beyond dispute, challenge, debate, reason: Ynrick tou uss, O Hiarn, tra ta mee arganey rhyt Bible

ayns lhiastynys da indebted: Er shoh deie eh orroosyn ooilley v'ayns lhiastynys da e hiarn PB1765

Boayl Aalin Beautiful Site: Cur-my-ner, ta shin guee ort, ta'n ard-valley shoh soit er boayl aalin, myr ta my hiarn fakin Bible

brashleid (f.) bangle, bracelet, wristlet: ghow mee yn crown v'er e chione, as y brashleid v'er e roih, as ta mee er choyrt lhiam ad gys my hiarn. Bible

bundeil (f.) (pl -yn) bale, bundle, pack, package: bee annym my hiarn kianlt ayns y bundeil dy vea Bible; truss

cha vel feme rish there's no need for it: As dooyrt eh, Cha vel feme rish, lhig dou foayr y gheddyn ayns shilley my hiarn. Bible

cha vow mayd baase we shall not die: cha vow mayd baase: O Hiarn, t'ou er vaagail magh ad son briwnys Bible

chengey molteyragh deceitful tongue: Livrey mannyms, O Hiarn, veih meillyn breagagh: as veih chengey molteyragh Bible

chianglaghyn See kianglaghyn bands: O Hiarn, kys dy vel mish dty harvaant: ta mish dty harvaant, as mac dt'inneyveyl; t'ou er vrishey my chianglaghyn veih-my-cheilley. Bible

chionnaghey (dy); (to) buy, purchase: As dooyrt adsyn rish, Cha nee, my hiarn, agh dy chionnaghey beaghey ta dty harvaantyn er jeet. Bible; brace; inflate

chyndaaee 1 rotational; 2 will turn a: Son she uss my chainle, O Hiarn ; as chyndaaee'n Chiarn my ghorraghys gys soilshey. Bible

coadee conservationist, defence, defensive; shall save: Coadee uss, Hiarn, chammah dooinney as baagh Bible; protection

coamrey-caggee battle dress: Agh hed dty harvaantyn harrish, dagh dooinney ayns coamrey-caggee, fenish y Chiarn gys y vagher-caggee, myr ta my hiarn dy ghra. Bible

Cooin lhiam (intj) Help: Cooin lhiam, Hiarn, son cha vel un dooinney crauee faagit: son cha vel y vooinjer ynrick agh goan mastey cloan gheiney. Bible

craue yn keeilley cheekbone: shuas hiarn, as kuyn liam, o my iih : erson tou boaly my noidjyn ully er knau yn ghiyl. Psalm1610

cre fa (interrog.) why: Kre fa ta us shassu ghoud voniyn o hiarn : as fallaghy taedyn ayns tra ymmyrtsagh dy hyaghyn. Psalm1610

cur bree ayn animate, energize, exhilarate, invigorate, pep up, vivify: Clasht rish my choraa, O Hiarn, cordail rish dty chenjallys-ghraihagh: cur bree ayn-ym myr boallagh oo. Bible

cur couyr aiding: O HIARN, jeeagh neose veih niau, cur-my-ner, cur couyr as feaysley da shoh dty harvaant. PB1765

cur kied da allow, authorise, authorize, license, permit: Hiarn nish t'ou cur kied da dty harvaant paartail ayns she, cordail rish dty ghoo. Bible

cur mullagh er roof: giall daue myghin, O Hiarn, as cur mullagh er y vea oc ayns slaynt lesh boggey as myghin. Apoc

dorryssyn COMPARE coollaghyn doors, gates, ports: jean myghin orym, o hiarn, smuni er y tyaghyn ta mi dullaghtyn iusyn ta duoi ack orym : us ta my hrogel shuas vei dorsyn yn vaas. Psalm1610

eeaghyn See feeaghyn payments: Agh son wheesh as nagh row echey dy eeck, doardee e hiarn eh dy ve creckit as e ven, as e chloan, as ooilley ny v'echey, as e eeaghyn dy ve eeckit. Bible

egin (=Ir. éigean) (f.) pl. eginyn 1 compulsion, constraint, necessity, force, urge a: cha vel veg aym dy voggyssagh ass: son tan êgin shoh lhie orrym Bible; 2 duress, stress, distress: Cur-my-ner, O Hiarn, son ta mee ayns êgin Bible; 3 rape, ravishment; 4 emergency

eh (=Ir. é) he, him, it: as dooyrt eh, Clasht, Hiarn, rish coraa Yudah, Bible [O.Ir. é]

er cheau on the side: S'lioar da'n scoillar dy ve myr e vainshter, as y charvaant myr e hiarn: my t'ad er cheau Beelzebub er mainshter y thie, cre woad smoo nee ad e vooinjer y oltooaney. Bible

faagit 1 abandoned, ditched, stranded; 2 seasoned; 3 left, remaining a: cha vel monney faagit ayns shilley my hiarn Bible

feer yennal merry: Nee'n Ree boggey 'ghoaill ayns dty niart, O Hiarn: feer yennal vees eh jeh dty haualtys. Bible

firrinaght (f.) realism, truthfulness: : as gygh la bishi ayndusyn t'ymmydi toyrtysyn dy grays spyryd ny krinyght as tuigell spyryd ny korliy as gniart anmy spyryd ny fysseri as krauiyght firrinaght as lien layn ayd o hiarn rish spyryd t'agyl kasserick. PB1610

flaunys heaven, Kingdom come, paradise, Utopia, kingdom come: O Hiarn Yee dy heshaght flaunys Bible; immortality: Dauesyn, liorish tannaghtyn dy meen ayns jannoo mie, ta shirrey son gloyr, as ooashley, as flaunys; yn vea dy bragh farraghtyn Bible

foayr y gheddyn find grace: lhig dooin foayr y gheddyn ayns shilley my hiarn Bible

freilt kept, preserved: lhig da dty harvaant ve freilt ayns bondiaght da my hiarn Bible

freiltagh relic: Cre'n recortys na cre'n freiltagh jeh'n Hiarn Beeagh gys traa ry-heet, agh ennal follym As fouaghyn jeh ourys? Dhoor

fuirraghtyn foddey long tarrying: she us mer kuni, as mer kani niist : o hiarn na jean vegg y furriagh fodey. Psalm1610

gerjoilagh happy: As m'annym, bee gerjoilagh ayns y Chiarn: nee eh boggey 'ghoaill ayns e haualtys. Bible; comfortable: Clasht rhym, O Hiarn, son ta dty chenjallysghraihagh Bible; reassuring: loayr dy gerjoilagh rish dty harvaantyn Bible

giall 1 bet; 2 (impv) grant, promise, reveal a: Soilshee dooin dty vyghin, O Hiarn: as giall dooin dty haualtys. Bible

gyn sluight issueless: Hiarn Yee, cre ver oo dou, fakin dy vel mee gyn sluight Bible; childless

gys y jerrey 1 aft; 2 to the end a: Ynsee dou, O Hiarn, raad dty lattyssyn: as freill-ym eh gys y jerrey Bible

immanyn herds: Ta fys ec my hiarn, dy vel y chloan faase, as ta ny shioltaneyn as ny immanyn trome ta mârym Bible

jannoo fea rest: as gha ren ayd fee y goyl la na yi, gra, kasserick, kasserick, kasserick, hiarn jih ully gniartuoil, va, as ta, as ta ra hiit. PB1610

jannoo ymmyr strive, contend, fight: Gou my ghuish ayns lau, o hiarn, mariusyn ta janu ymmer vei ruyms : as kag us nan yoisyn ta kagey myoiys. Psalm1610

jeleryn gaolers, jailers: as va y hiarn jimugh, as renn e eshyn y lifree gys ny jelyryn, naggedere ikagh e ully na va kayr dasyn. PB1610

kayrt whither: duyrt Thomas rish-syn, hiarn, ghanell fyss ainiyn kayrt tous doll: as kyns 'odys e y ve gy nioyl duin y rayd. PB1610; (to) what place

keiltyn 1 conceal, cover, cover up, disguise, dissimulate, harbour, hide, renege, shelter, suppress, veil, veneer a: Cha jean mayd keiltyn eh veih my hiarn; 2 concealment, dissimulation, suppression

kenjallys graihoil loving kindness: aei gys kuinaghtyn o hiarn dthy vyghin mu : as dthy gheindylys grayiuil va riu ada yn chen ierish. Psalm1610

leeid 1 clue, cue, pointer; 2 lead a: Leeid mee, O Hiarn, ayns dty chairys, kyndagh rish my noidyn Bible

lheieit consumed: jean myghin orym, o hiarn, erson ta mi ayns syaghyn : as ta my huilyn lyaeit erson fiir trimshey, gy jaru manym as my ghorp. Psalm1610; liquefied

lhiennoo (npl., gen.) children: As chelleeragh deie ayr y lhiennoo, as dooyrt eh lesh jeir, Hiarn, ta mee credjal; niartee lesh my chredjue faase. Bible

lhie rish 1 (ny) stand to; 2 lying on a: Myr veh eisht ny lhie rish oghrish Yeesey, dooyrt eh rish, Hiarn, quoi eh? Bible

loayrt mychione (views) air: Nish er-y-fa shen dy vel mee er jeet dy loayrt mychione y chooish shoh rish my hiarn y ree Bible; airing, comment

luney backbite, defamation, slander, slandering: t'eh er luney dty harvaant gys my hiarn y ree Bible

meeghraysoil graceless, ungracious: eish jei y hiarn ersyn, as duyrt e rish, oy yrmuinjery migrasuoil, lyei mish uittch ully ny fiaghyn, shen nar hyrr us orym. PB1610

my hrooid through me: Chur ee e sooillyn my hrooid. DF na ligg dausyn ta dy tdy hyrrys ve er nan nayraghy troyms o hiarn iih Eisrael. Psalm1610

nyre after: ni yn chiarn yn pobyl y vruinys, toyr bruinus liams, o hiarn; nyre my ghayayrys, as nyre niau-loght ta aynyms. Psalm1610

O (intj) 1 Ah; 2 Oh a: O ny lhig dan Chiarn ve corree, as cha loayr-ym agh yn un cheayrt shoh Bible; 3 O a (voc.): O Hiarn, Jee my vainshtyr Abraham, ta mee guee ort, cur speedeil mie my raad yn laa jiu Bible

roie dy tappee run apace: Brish ny feeacklyn oc, O Yee, ayns nyn meeal; bwoaill craueyn-keeil ny lionyn, O Hiarn: lhig daue tuittym ersooyl myr ushtey ta roie dy tappee; Bible; fleet

screeu (=Ir. scríobh) 1 (n.) document, writing: Quoi gys ta'n cowrey as y screeu shoh bentyn?; 2 (v.) inscribe, pen, scribe, write a: Hiarn jean myghin orrin, as screeu ooilley dty leighaghyn shoh ayns nyn greeaghyn CS; 3 signed

sheese lesh (intj) down the hatch; down with: Cooinee er cloan Edom, O Hiarn, ayns laa Yerusalem: kys dooyrt ad, Sheese lesh, sheese lesh, corrym rish y thalloo. Bible

skag (f.) (pl -yn) beam of light, beam: HIARN myghinagh ta shin gui oyrts dy hilge skagyn solys dy hoilshey er dy ghill PB1610

smillish sweet: Agh dell uss rhyms, O Hiarn, cordail rish dty Ennym: son smillish ta dty vyghin Bible

'sy toshiaght foremost; in the beginning: As, Tou uss, Hiarn, ’sy toshiaght er hoiaghey undin y thallooin Bible

traa erbee anytime, whenever: O Hiarn Yee Israel, erreish dou v'er gheddyn magh aigney my ayrey traa erbee mairagh, ny nhuyr Bible

treishtit credited, trusted: nagh voddym ve treishtit dy chaggey noi noidyn my hiarn y ree? Bible

versicle short verse; versicle: yn versikyl. O hiarn na jean ruiniyn nyrg nan bekaghyn. PB1610

ver-yms I shall put: tra ver-yms my chliwe ayns laue ree Vabylon Bible; I shall give: Ver-yms booise dhyt's, O Hiarn as Ree, as nee'm oo y voylley Apoc; I will give

ymmyr strife: Gou my ghuish ayns lau, o hiarn, mariusyn ta janu ymmer vei ruyms : as kag us nan yoisyn ta kagey myoiys. Psalm1610

fortress (n.) carrick: The fortress also shall cease from Ephraim - Bee yn charrick myrgeddin goit veih Ephraim Bible; rhaa; doon: Thou art my rock and my fortress - She uss my chreg as my ghoon. JJK idiom; toor: And the fortress of the high fort of thy walls shall he bring down - As troshid toor ard dty voallaghyn ver eh lesh sheese, Bible; cashtal: O Lord, my strength, and my fortress - O Hiarn my niart, as my chashtal lajer Bible and shall enter into the fortress of the king of the north - as hed eh stiagh ayns cashtal ree yn twoaie Bible

redeemer (n.) feaysleyder; fer kionnee: As for our redeemer, the Lord of hosts is his name - Er son y Fer-kionnee ain, tan ennym echey Chiarn ny flaunyssee Bible; saualtagh: O Lord, art our father, our redeemer - O Hiarn, nyn Ayr, nyn Saualtagh Bible

cur sheese confound, lower, put down, send down, subdue, suppress: Ny marr ad, er-aggle dy jarrood my phobble eh: agh skeayl ad dy lhean mastey'n pobble, as cur sheese ad, O Hiarn, nyn vendeilagh. Bible; book, deposit, depress, discharge, give in, lay, prescribe, salt

dooinney creoi austere man, hard case, toughman: Agh y fer v'er gheddyn yn un talent haink eh, as dooyrt eh, Hiarn, va fys aym's dy nee dooinney creoi oo; buinn raad nagh ren oo cuirr, as chaglym raad nagh ren oo skeayley. Bible

gloyraghey dy mooar magnify: SHENNYFA marish angelyn as ayrdangelyn, as marish chessaght neau ully, ta shuin molley as gloyraghy gy muar t'enyms gloroil, gybragh dy dy vollys as gra, kasserick, kasserick, kasserick, hiarn jih yn Sabaoth ta neau as talu layn dy dy gloyr PB1610

ooig (f.) pl. ooigyn antar, cavern, grotto, stope; cave: Roll-jee claghyn mooarey er beeal yn ooig Bible; creek: chronnee ad ooig dy row lesh traie, raad v'ad kiarit, my oddagh eh ve, yn lhong y roie stiagh Bible; hold: As dooyrt y phadeyr Gad rish David, Ny fuirree ayns yn ooig shoh Bible; pit: Eshyn chleiy-ys ooig, tuittee eh-hene ayn; as eshyn lhieggys cleiy, nee ard-nieu eh y lhottey. Bible; den: doardee eh daue dy hroggal Daniel ass yn ooig Bible; dungeon: Deïe mee er dty ennym, O Hiarn; veih diunid yn ooig. Bible; hotbed

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog