Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Ghoolish | Results: 60

Ghoolish (gen.) See Doolish of Douglas: T'eh jeeaghyn dooin dy vel ny Barrantee Ghoolish er chee dolley magh yn fo leigh mychione choyrt magh rish yn theay duillageenyn er ny straaidjyn Carn


Inexact matches:

Awin Ghoolish (f.) Douglas River

Baie Ghoolish Douglas Bay

Barrantee Ghoolish Douglas Councillors

Boodeeys-lhiasee Ghoolish Douglas Development Partnership

choonceilagh Ghoolish Douglas councillor

juys Ghoolish Douglas fir

Kione Ghoolish Douglas Head: Va mee ruggit as troggit ayns thie mooar er Kione Ghoolish. Dhoor

stashoon-barroose Ghoolish Douglas bus station

Thie-loshtee Ghoolish Douglas Crematorium

Thie-quaiyllagh Ghoolish Douglas Courthouse

Balley Corpagh Ghoolish Borough of Douglas

Club Rotary Baie Ghoolish Douglas Bay Rotary Club

Rheynn-reihys Ghoolish Heear Constituency of Douglas West

Rheynn-reihys Ghoolish Hiar Constituency of Douglas East

Rheynn-reihys Ghoolish Jiass Constituency of Douglas South

Rheynn-reihys Ghoolish Twoaie Constituency of Douglas North

Sheshaght Eeastee Ardjyn Ghoolish (f.) Douglas and District Angling Club

Sheshaght Lheiltee Ghoolish (f.) Douglas Athletics Club

Stashoon Mooghee Ghoolish Douglas Fire Station

of Douglas (gen.) Ghoolish: The attractions of Douglas - Cleaynyn Ghoolish. DF idiom

Douglas Bay (n.) Baie Ghoolish

Douglas councillor (n.) choonceilagh Ghoolish

Douglas Councillors (npl.) Barrantee Ghoolish

Douglas Courthouse (n.) Thie-quaiyllagh Ghoolish

Douglas Crematorium (n.) Thie-loshtee Ghoolish

Douglas fir (n.) juys Ghoolish

Douglas Head (n.) Kione Ghoolish

co-chorp borough: Cha jean Co-chorp Ghoolish gra cre'n costys haink orroosyn ta geeck keeshyn ynnydagh Ghoolish kyndagh rish aggyrt y valley son lhiasagh BS

Douglas bus station (n.) stashoon-barroose Ghoolish

Douglas Development Partnership (n.) Boodeeys-lhiasee Ghoolish

Douglas River (n.) Awin Ghoolish; (Yn) Doolaish

cleaynyn attractions: Cleaynyn Ghoolish. DF

Borough of Douglas (n.) Balley Corpagh Ghoolish

Constituency of Douglas East (n.) Rheynn-reihys Ghoolish Hiar

Constituency of Douglas North (n.) Rheynn-reihys Ghoolish Twoaie

Constituency of Douglas South (n.) Rheynn-reihys Ghoolish Jiass

Constituency of Douglas West (n.) Rheynn-reihys Ghoolish Heear

Douglas Athletics Club (n.) Sheshaght Lheiltee Ghoolish

Douglas Bay Rotary Club (n.) Club Rotary Baie Ghoolish

Douglas Fire Station (n.) Stashoon Mooghee Ghoolish

bann (musical) band: Bann Baljagh Ghoolish. DF; brace

Douglas and District Angling Club (n.) Sheshaght Eeastee Ardjyn Ghoolish

goaill fastee shelter: Shey siyn as feed goaill fastee ayns Baie Ghoolish. DF

bay1 baie, baïe: The ship went down in Douglas Bay - Hie y lhong fo ayns Baie Ghoolish. DF idiom; (n.) cooan, poyll; bay; co-hamyryn; (adj.) dhone-ruy, doyn; (v.) gullal, gullarnee

cycle chymshal; daawheeyl: To cycle to Douglas - Dy gholl dy Ghoolish er daa-wheeyl. DF idiom; jannoo daa-wheeylaght

dad (n.) jeyd; jishag: Why did dad go to Douglas today, mum? - Cre'n fa hie jishag dy Ghoolish jiu, vummig? Bunnydys

akerit anchored: bee eh cur shilley er Purt ny h-Inshey as Doolish y laa jiu, lurg da'n 'Deutschland' ve akerit ayns baie Ghoolish BS

ardscoill (f.) high school: T'eh jeeaghyn dy vel Gordon Wilson, ren goll dys Ardscoill Ghoolish, ny mast-oc shid syn SNP ta dy jeean ayns foayr jeh seyrsnys kiart. Carn

baie (f.) 1 pl. baiaghyn bay, haven a: Hie y lhong fo ayns Baie Ghoolish. DF; 2 first furrow

barrantee commissioners: T'eh jeeaghyn dooin dy vel ny Barrantee Ghoolish er chee dolley magh yn fo leigh mychione choyrt magh rish yn theay duillageenyn er ny straaidjyn Carn

brishey cree heartbreak: v'eh brishey cree Ghoolish dy chummal ayns Mannin ta goll er Sostynaghey gagh laa. Carn

daahoil colourful, picturesque, sightly, well-coloured: Jemayrt, va paraid jeant lesh bratteeyn daahoil, goll veih Shooylaghan Ghoolish gys Piazza yn Thie Quaiyllagh BS; personable

fo-leigh bye-law, by-law: Ta fo-leigh foast ayn noi mraane as deiney snaue cooidjagh voish y hraaie Ghoolish. Carn

shalee-toshee (f.) pilot project: Ta Coonceil Ghoolish sursmooinaghtyn mychione ceau feed meeilley punt er shalee-toshee syn ard. BS

shirveish ny merriu (f.) funeral, funeral service: Hed shirveish ny merriu er cummal ec thie-lostee Ghoolish ec jees er y chlag, Jemayrt, y chied laa as feed Mean Fouyir. BS

soilsheenaghey advertise, advertising: va mraane aeg bwaagh goll mygeayrt er ny straaidjyn Ghoolish as adsyn cur magh duillageenyn soilsheenaghey cabbil yiarney. Carn

straiddyn streets: Cha vod shin jerkal dy akin y Gaelg goll er loayrt ayns straiddyn Ghoolish gagh laa agh foddee nagh vel shoh scanshoil. Dhoor

traastagh (as defeat) crushing: conaant ry hoi jeeaghyn mysh beiyn, stashoon-barroose Ghoolish, meoiryn-shee er lheh, y chiallag ard-traastagh, as yn hingys millish. BS

yiarney cover with iron; iron: va mraane aeg bwaagh goll mygeayrt er ny straaidjyn Ghoolish as adsyn cur magh duillageenyn soilsheenaghey cabbil yiarney. Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog