Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Ghaelg | Results: 58

Ghaelg (f.) See Gaelg (Yn) Manx: Loayree eh mychione 'Parail as aa-vioghey y Ghaelg. Dhoor


Inexact matches:

staydyn states: Myr shen, ga dy vel yn Ghaelg Albinagh foddey ny stroshey na'n Ghaelg, ta cosoylaghtyn eddyr staydyn yn daa hengey. Carn

oallys usage: Ta breck-oallys jeh'n Ghaelg aym. DF

Albey Scotland: Ta'n Ghaelg goll naardey ayns Gaeltaght ny h-Albey. DF

cum seose (impv) bolster, uphold: Cum seose y Ghaelg! DF

Gaeltaght ny h-Albey (f.) Highlands: Ta'n Ghaelg goll naardey ayns Gaeltaght ny h-Albey. DF

goll naardey decay; decaying: Ta'n Ghaelg goll naardey ayns Gaeltaght ny h-Albey. DF

loayr ass speak in: Loayr ass y Ghaelg. DF

loayreyder mouthpiece, speaker, talker: Yn loayreyder dooghyssagh jerrinagh jeh'n Ghaelg. DF

loayreyder dooghyssagh native speaker: Yn loayreyder dooghyssagh jerrinagh jeh'n Ghaelg. DF

mayd we: Cre'n aght fod mayd greinnaghey sleih aeg dy ynsaghey Ghaelg? Carn

s'jeshey (ny) more becoming: Ta'n Ghaelg ny s'jeshey dou na'n Vaarle. Carn

decaying eiglagh; fioghee; loauee; eighid; goll naardey: Gaelic is decaying in the Highlands of Scotland - Ta'n Ghaelg goll naardey ayns Gaeltaght ny h-Albey. DF idiom; eigid

imagine (v.) sheiltyn, shein; smooinys; smooinaghtyn: The Manx language is not so easy to learn as some people imagine - Cha nel y Ghaelg cha aashagh dy ynsagh myr ta sleih ennagh smooinaghtyn. JJK idiom; smooinee

Manx1 (n.) Gaelg, Gailck: I don't speak much Manx - Cha nel mee taggloo monney Gaelg. JJK idiom; (n.) Manninish; (Yn) Ghaelg; (n., adj.) Manninagh: Yes, I read it in a Manx newspaper - Ren, lhaih mee eh ayns pabyr Manninagh. JJK idiom; (adj.) Gaelgagh

native speaker (n.) loayreyder dooghyssagh: The last native speaker of Manx - Yn loayreyder dooghyssagh jerrinagh jeh'n Ghaelg. DF idiom; loayreyder dooie

would say1 jirragh, niarragh; yarragh; yiarragh: As we would say in Manx - Myr yiarragh shin 'sy Ghaelg. DF idiom

ansoor pl. ansooryn answer, reply, solution, solve: Veagh toiggalys oc er feyshtyn sy Ghaelg, agh yinnagh ad ansoor sy Vaarle. Carn

cadjinit popularized, vulgarised, vulgarized: ta sorch dy Ghaelg loayrit ta cadjinit goaill toshiaght dy heet rish. Carn

Caillin ny Leoie Cinderella: Ta sym mooar ec scoillaryn neesht - cha nel y Ghaelg ain Caillin ny Leoie ny sodjey. Dhoor

cheet my laue advance, get better, improve, recover: Ta'n Ghaelg oc cheet my laue. DF; getting better

chengey ny cheerey (f.) language of the country, vulgar tongue: Lhisagh eh ve ny sassey da ny Manninee nyn bossan dy loayreyderyn y vooadaghey er y fa dy vel foast cooinaghtyn er mayrn jeh'n Ghaelg myr chengey ny cheerey. Carn

cowraghey magh indicate, point out: Foddee ta'n skeeal shoh cowraghey magh dooin cre vees gollrish y Ghaelg ayns ny laaghyn ry-heet. Dhoor; peg out

cur eab er essay, try over as music; put an attempt on: shegin dooin cur er bun startey noa dy chooney lesh ooilley ny possanyn, sheshaghtyn, sleih as Rheynnyn y Reiltys ta cur eab er bishaghey y Ghaelg. Dhoor; trying

cur foyr er chamfer, grind, oilstone, polish up, sharpen: T'eh cur foyr er e Ghaelg. DF

cur shilley er call on, visit: By vie lhieu clashtyn yn Ghaelg as cur shilley er ny buill ta bentyn ree. Carn; lobby

deanyn targets: Shoh heese deanyn t'er ve reaghit eddyr paart jin ta gobbragh da'n Ghaelg Dhoor

dy-breeoil cogently, expressively, vigorously: Shoh sheshaght ta gobbraghey dy-breeoil son y Ghaelg Albinagh, ny Albinish. Carn

dy jeadagh diligently: t'ee er ve feer speeideilagh neayrs shen cur y Ghaelg er hoshiagh as streeu dy jeadagh moggyl dy possanyn roie-scoill Ghaelgagh y chroo ayns Mannin. Dhoor

eieyn ideas: Ta shin geearree eieyn noa son y chiaghtin, argid voish co- lughtyn as sheshaghtyn as dy chooilley pheiagh ayns Mannin loayrt paart dy Ghaelg er y chiaghtin. Dhoor

enmys thie home address: Bishaghey staydys y Ghaelg myr shoh: yn oik postagh dy chur niart da polasee nee shickyraghey dy bee post as enmys thie Gaelgagh currit 'sy traa cheddin as post Baarlagh Dhoor

er ennym namely, specially, viz: Va mee lhaih art scruit ec Brian Mac Stoyll: art er-ennym "Y Ghaelg: Eisht, Nish as y Traa Ry-heet" Carn

fockleyryn dictionaries: Agh son y chooid smoo, ta shin gynsaghey y Ghaelg trooid y Vaarle, ass fockleyryn as lioaryn elley. Carn

freayll seose carry on: As loayr mychione yn traa ry-heet, cre mychione freayll seose y Ghaelg, tra vees ny paitchyn shoh shenn dy liooar dy 'aagail y Vun-scoill, lane jeh Gaelg? Dhoor; (of equipment) maintenance

goaill toshiaght er commence, enter on, go ahead, handsel: Shegin da studeyryn caghlaa nyn aigney as nyn jerkalys tra t'ad goaill toshiaght er ynsaghey y Ghaelg. Carn

inchynagh brainy, cerebral, intelligent, mental, witted: Cha nel shin goaill stiagh y Ghaelg trooid nyn girp agh myr gamman inchynagh trooid nyn geeayle ynrican. Carn

jantagh See jeantagh (n.) achiever, actor, agent, manufacturer, performer, perpetrator, producer: Cha leah as jantagh DF; (Gramm.) active; possible: ta mee shieltyn dy beagh eh jantagh jannoo lhiegganyn Gaelgagh dauesyn ta graihagh er'n Ghaelg. Carn

jeshey neat, trim; right, suitable, proper: Ta'n Ghaelg ny s'jeshey dou na'n Vaarle. DF

lhieggan (=Ir. leagan) version: Aghterbee ta mee shieltyn dy beagh eh jantagh jannoo lhiegganyn Gaelgagh dauesyn ta graihagh er'n Ghaelg. Carn

lhiegganyn versions: Aghterbee ta mee shieltyn dy beagh eh jantagh jannoo lhiegganyn Gaelgagh dauesyn ta graihagh er'n Ghaelg. Carn

lhuishag (f.) blanket: As magh ass y roortys shoh, haink kuse dy ghaanyn beggey 'sy Ghaelg, myr shen, slane feeu va'n roortys Sheeyney ass shilley: Lhuishag chayeeagh gorrym er laare ny keylley. Dhoor

Mylvoirrey Myles: Ayns ny pabyryn faagit ec Sophia Mylvoirrey ta ram screeunyn soilshaghey magh ny cologidyn as boiraghyn beggey v'ayn eddyr Manninee va geearree cummal seose y Ghaelg. Dhoor

Oltey yn Chiare as Feed M.H.K., Member of the House of Keys: Va oltey yn Chiare as Feed, Peddyr Karran, marin as t'eshyn jannoo obbyr mie da'n Ghaelg. Carn

scoillyn schools: ta caaghyn ayms dy ynsaghey paitchyn mee-hene as dy chooney lesh ynseyderyn elley ta gobbraghey son y Ghaelg ayns possanyn cloie as scoillyn. Dhoor

tayrn ersooyl drag away, draw away: Dooyrt fer-ynsee dooin, 'Ec yn eash shoh, bee paart jeh ny paitchyn va troggit myr Gaelgeyryn tayrn ersooyl voish y Ghaelg oc rish blein ny jees ansherbee;shen yn aght lesh jeigeyryn. Dhoor

Teutonagh Teuton, Teutonic: Er y fa dy re chengaghyn Teutonagh y Loghlinish as y Baarle, s'doillee feddyn magh cre'n chengey va jannoo er y Ghaelg. Dhoor

toiggalys (of mind) acuteness; understanding: Veagh toiggalys oc er feyshtyn sy Ghaelg, agh yinnagh ad ansoor sy Vaarle. Carn; intelligence

Vaarle See Baarle (yn); (the) English language: Agh son y chooid smoo, ta shin gynsaghey y Ghaelg trooid y Vaarle, ass fockleyryn as lioaryn elley. Carn

veih'n fraue fundamentally: Va bun yn choloayrtys ain dy row eh boirit dy row bing ny fainaghyn cur magh fainaghyn myr v'ad taffeeyn, as va dooghys y Ghaelg loayrit caghlaait veih'n fraue. Dhoor

easy1 (adj., adv.) bog, dy aashagh, sasdagh; aashagh: The Manx language is not so easy to learn as some people imagine - Cha nel y Ghaelg cha aashagh dy ynsagh myr ta sleih ennagh smooinaghtyn. JJK idiom; soccoil: Easy life - Bea soccoil. DF idiom; (pref.) so-: That's easy done - Ta shen so-yannoo DF idiom

hang (v.) ceau; croghey rish; cur seose; lhie; shassoo; cum: Hang on to your Manx, boy! - Cum rish dty Ghaelg, lah! DF idiom; croghey: Hang him - Jean croghey eh. DF idiom; crogh: Hang your coat on the nail - Crogh dty chooat er y treiney. DF idiom; (to); (dy) chroghey: To hang low - Dy chroghey neose. DF idiom

learn (v.) ynsaghey; ynsagh: The Manx language is not so easy to learn as some people imagine - Cha nel y Ghaelg cha aashagh dy ynsagh myr ta sleih ennagh smooinaghtyn. JJK idiom; ynsee: Learn it by heart - Ynsee eh liorish cree. JJK idiom

standard cadjin: Standard Manx - Yn Ghaelg chadjinit. DF idiom; brastyl; bun-towshan: The gold standard - Buntowshan yn airh. DF idiom; bun-towshanagh; keim; mergey; soiechiontys; stundayrt: To come off the gold standard - Dy irree ass stundayrt yn airh. DF idiom; towshan; towshanagh

understanding reaghys: To come to an understanding with - Dy heet gys reaghys marish. DF idiom; tastaght; toiggalagh; toiggaltagh; toiggaltys; toiggalys; toiggyl; toiggal: It is past all understanding - T'eh erskyn ooilley toiggal. DF idiom; tushtey: He has a great understanding of Manx - Ta tushtey mooar jeh'n Ghaelg echey. DF idiom; tushtagh

Ewan Ewan: deiney lheid as Illiam y Radcliffe, Mark Braide, Juan y Geill, Doug y Karaghey, Leslie as Walter Quirk, Walter y Chleree, Chalse y Craine, Ewan y Christeen, as shiartanse dy fir elley, as b'yindyssagh dy jarroo yn obbyr va jeant oc y Ghaelg y 'reayll bio. LC

Kione Doo Black Head: Ta seaghyn mooar orrym nagh row greie-recortys ayn ayns ny laghyn shid hug Caesar orryms as er my vraar "Kione Doo" dy screeu sheese yn sheean hene jeh'n Ghaelg echey as cha nee yn aght screeuee ta ry-geddyn ayns Gaelg screeuit. LTQ

lum-lane brim-full, full to overflowing, glutted: Ta ooilley ny Manninee dooie ersooyl, nish dy vel y fer s'jerree jeu, Ned Maddrell voish Glion Chass, dooinney coar as gennal as lum-lane dy Ghaelg, caillt dooin; hooar eshyn baase 'sy gheurey shoh chaie (1974). LC; brimfull; overflowing

troghyn troughs: As hoie eh ny slattyn v'eh er speeiney, kiongoyrt rish ny shioltaneyn ayns ny jeeigyn, liorish ny troghyn ushtey Bible; characteristics: freayll kianglaghyn beayn lesh y steat shen, as taishbyney troghyn kynneeagh, cultooroil, crauee, ny troghyn-chengey. Carn; properties; traits: T'eh jannoo list jeh ny troghyn Manninagh raad nagh vel yn Ghaelg goll rish Yernish ny Albinish. Dhoor

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog