Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Gaelgagh | Results: 58

Gaelgagh Gaelic, Manx, Scottish Gaelic: Eer ayns scoill-cloie Gaelgagh, cha nod oo ve shickyr dy loayragh paitchyn Gaelg Carn; highland people


Inexact matches:

bluckaneyrys Gaelgagh Gaelic football

cassan-sheean Gaelgagh Manx soundtrack

clou Gaelgagh Gaelic type

Coryn Gaelgagh Gaelic Choirs

Gialdnys Gaelgagh Manx Gaelic Pledge

jannoo Gaelgagh Gaelicize, Manxify

lane Gaelgagh Manx medium: Fy-yerrey hoal ta Bun-Scoill Lane Gaelgagh er ve currit er bun. Dhoor

Laare Gaelgagh Scoill Valley Keeill Eoin (f.) Manx Centre at St Johns School

Gaelic Choirs (npl.) Coryn Gaelgagh

Gaelic type (n.) clou Gaelgagh

highland people (npl.) Gaelgagh

Manx medium lane Gaelgagh

Manx soundtrack (n.) cassan-sheean Gaelgagh

eabee journeyman, learner of trade; will attempt: Nee yn Oasier bishaghey yn obbyr jeh'n cho-lught (croo posteyryn as lioaran), lhiasee eh turrysyn Gaelgagh as cultooragh ayns Mannin, as eabee eh cur er ny co-lughtyn radio as chellveeish dy ymskeaylley claareyn Gaelgagh. Dhoor

Gaelic (n.) Gailck; Gaelg: He is a Gaelic-speaking man - Ta Gaelg echey. DF idiom; (adj.) Gaelgagh: Mann, not only free but Gaelic - Mannin, cha nee seyr ynrican agh Gaelgagh. DF idiom; Gailckagh: Under the auspices of the Manx Gaelic Society - Fo scaa ny Sheshaght Ghailckagh. DF idiom

Gaelic football (n.) bluckaneyrys; bluckaneyrys Gaelgagh

Manx Gaelic Pledge (n.) Gialdnys Gaelgagh

Manxify jannoo Gaelgagh; jannoo Manninagh

Gaelicize jannoo Gael jeh; jannoo Gaelgagh

Manx Centre at St Johns School (n.) Laare Gaelgagh Scoill Valley Keeill Eoin

s'earrooagh predominant: Ta ny focklyn Gaelgagh ny s'earrooagh. DF; predominate

Yernish (f.) Irish language: Ta'n fockle Gaelgagh shoh cheet magh ass y Yernish. DF

ynseyderyn learners: Cur er bun ny aa-vioghey Sheshaght ny Ynseyderyn Gaelgagh. Dhoor

Manx1 (n.) Gaelg, Gailck: I don't speak much Manx - Cha nel mee taggloo monney Gaelg. JJK idiom; (n.) Manninish; (Yn) Ghaelg; (n., adj.) Manninagh: Yes, I read it in a Manx newspaper - Ren, lhaih mee eh ayns pabyr Manninagh. JJK idiom; (adj.) Gaelgagh

predominate (n., v.) geddyn yn varriaght er; (ny) s'earrooagh: The Gaelic words predominate - Ta ny focklyn Gaelgagh ny s'earrooagh. DF idiom

Scottish Gaelic (n.) Gaelg Albinagh, Gaelg ny Halbey, Gaelgagh; Abinish: Do you speak Scottish Gaelic? - Vel shiu loayrt Albinish? JJK idiom

arraneyderyn singers: Nee fir chiaullee as arraneyderyn voish Mannin, Nalbin as Nerin, cloie kiaull as goaill arraneyn veih ny cheeraghyn Gaelgagh Dhoor

Boaldyn (f.) (pl -yn) Baldwin: Hie yn nah "Kione Shiaghtin Gaelgagh" er cummal er y Cholloo ayns Mee Boaldyn. Carn; May

bwoirrynid femaleness: Lhisagh shin cur geill da fyrrynid ny bwoirrynid ny fockleyn Gaelgagh? Bible

Caisht (=Ir. caisg) (f.) Easter: Laa ny Caisht, haink ad gys y chirveish Gaelgagh va reaghit ec y Cheshaght Ghailckagh ayns Kerroo Keeill. Carn [L. Pascha]

chaglymyn gatherings: Nee yn Cheshaght shoh niartaghey ny kianglaghyn eddyr ny brastylyn Gaelgagh, as reaghey coorseyn as chaglymyn son fir as mraane ynsee dy haraghey ny aghtyn ynsee oc. Dhoor

Cholloo (f.) (Yn); (The) Calf, Calf of Mann: Dy shickyr, ta'n Cholloo ny boayl yindyssagh son kione shiaghtin Gaelgagh Carn

dean (=Ir. dèan) pl. deanyn 1 goal, objective, target a: Ta'n dean smoo dy chur Albinish as y cultoor Gaelgagh er y hoshiagh Carn; 2 dean

Ellan Ooist (f.) (Isle of) Uist: Hug Alan dou daa phabyr niaght beg enmyssit "Cruisgean", pabyryn Gaelgagh ta goll er clou ayns Ellan Ooist y Twoaie. GK

enmys thie home address: Bishaghey staydys y Ghaelg myr shoh: yn oik postagh dy chur niart da polasee nee shickyraghey dy bee post as enmys thie Gaelgagh currit 'sy traa cheddin as post Baarlagh Dhoor

fastyryn evenings: T'ee ry-gheddyn ec ny Fastyryn Gaelgagh ta goll er cummal er y chied doonaght jeh gagh mee ec Thie ny Gaelgey. Dhoor

Ghaeltaght2 (Yn); (The) Highlands: Ta'n dean smoo (prime aim) dy chur Albinish as y cultoor Gaelgagh er y hoshiaght dy hroggal creeaght-hene y sleih sy Ghaeltaght as dy ghreeasaghey cooishyn tarmaynagh as sheshoil. Carn

ghreeasaghey (dy); (to) stir up: Ta'n dean smoo dy chur Albinish as y cultoor Gaelgagh er y hoshiaght dy hroggal creeaght-hene y sleih sy Ghaeltaght as dy ghreeasaghey cooishyn tarmaynagh as sheshoil. Bible

halley baljagh guildhall: Cuirrey Kiaull Gaelgagh lesh Kiaull veih Nerin, Nalbin as Mannin - Halley Baljagh, Purt le Moirrey Tiggadyn £5 sleih aasit, £3 paitchyn Dhoor

jantagh See jeantagh (n.) achiever, actor, agent, manufacturer, performer, perpetrator, producer: Cha leah as jantagh DF; (Gramm.) active; possible: ta mee shieltyn dy beagh eh jantagh jannoo lhiegganyn Gaelgagh dauesyn ta graihagh er'n Ghaelg. Carn

jesheen (f.) (pl -yn) adornment, ornament, trinket: agh shen yn aght ayns ny shenn daanyn Gaelgagh - ta gagh ooilley nhee rait dy giare, dy rooisht, bunnys gyn jesheen erbee. Coraa

lhieggan (=Ir. leagan) version: Aghterbee ta mee shieltyn dy beagh eh jantagh jannoo lhiegganyn Gaelgagh dauesyn ta graihagh er'n Ghaelg. Carn

lhiegganyn versions: Aghterbee ta mee shieltyn dy beagh eh jantagh jannoo lhiegganyn Gaelgagh dauesyn ta graihagh er'n Ghaelg. Carn

lioarlannee librarian: She Ard Lioarlannee yn Thie Tashtee eshyn as t'eh ny charrey mie da'n Cheshaght as cooishyn Gaelgagh. Dhoor

mayrnaght (f.) duration, remainder, survival: Jannoo shickyr mayrnaght jeh'n chengey as cultoor Gaelgagh ayns Oirr ny Gaeil Meanagh. Dhoor

Mean Souree (=Ir. meán samhraidh) June: Ec jerrey yn vee Mean Souree, va kione ny shiaghtin Gaelgagh cummit er y cholloo. Carn

Oirr ny Gaeil Argyll: Jannoo shickyr mayrnaght jeh'n chengey as cultoor Gaelgagh ayns Oirr ny Gaeil Meanagh. Dhoor

scoill souree (f.) summer school: V'eh g'insh dooin dy row eh geearree kied dy chiartaghey fer jeh ny shenn thieyn sollys t'aynshen myr Scoill Souree Gaelgagh. Carn

sheshoil social: dy chur Albinish as y cultoor Gaelgagh er y hoshiaght dy hroggal creeaght-hene y sleih sy Ghaeltaght as dy ghreeasaghey cooishyn tarmaynagh as sheshoil. Carn; companionable

sleih-earroo (of people) census: choud's ta ny smoo na kuse dy 'ocklyn as raaghyn ayd bee yn chengey coontit dy ve ayd coardail rish yn Sleih-Earroo - ny jarrood dty phaitchyn ta'n skimmee Gaelgagh er ve ynsaghey. Dhoor

soilsheeney advertise: Agh, mannagh vod Mooinjer Veggey baarail tooilley argid son moylley as soilsheeney yn chooish eck, ynsaghey ny obbreeyn eck as croo stoo ynsee Gaelgagh er lheh cha jean obbyr Vooinjer Veggey bishaghey dy mie. Dhoor

strooaney flowing; streamed: Cha nel y stoo Gaelgagh (chammah as stoo elley mychione Mannin) ry chlashtyn Jedoonee er radio-strooaney. Dhoor

tarmaynagh economic, economical, economist: dy chur Albinish as y cultoor Gaelgagh er y hoshiaght dy hroggal creeaght-hene y sleih sy Ghaeltaght as dy ghreeasaghey cooishyn tarmaynagh as sheshoil. Carn

traa jinnairagh dinner hour, dinnertime: Ta ooilley ny brastylyn, Gaelgagh as Baarlagh, cheet ry-cheilley ec traa jinnairagh as rish oor fastyr Jeheiney agh shen ooilley! Dhoor

ymmydagh useful: Va'n kione ny shiaghtin Gaelgagh feer ymmydagh son ny studeyryn as ny Gaelgeyryn flaaoil neesht. Carn

dy giare brusquely: 'Scosoylagh nagh bee eh feer aashagh diu dy hoiggal er yn oyr shen, agh shen yn aght ayns ny shenn daanyn Gaelgagh-ta gagh ooilley nhee rait dy giare, dy rooisht, bunnys gyn jesheen erbee. Coraa

Skeeyll (f.) Kirk: Shen yn un skeeal lesh yn trass coontys boayl ta shiaght enmyn recortyssit, agh ayns y nah choontys, ta dellal rish thallooinyn ayns Skeeyll Chreest ny hAarey, ta queig enmyn jeig recortyssit as Gaelgagh yn chooid smoo jeu. GB

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog