Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Gaelg ny Halbey | Results: 59

Gaelg ny Halbey (f.) Scottish Gaelic: Veagh taitnys aym fakin ny t'eh ayns Yernish as Gaelg ny hAlbey. Dhoor

Gaelg (=Ir. Gaeilge) (f.) Gaelic, Manx: Myr she Manninagh mish ta Gaelg aym DF


Inexact matches:

Gaelg Albinagh (f.) Scottish Gaelic: ta'n chellveeish er ngeddyn nuy milliun punt ry-hoi jannoo claareyn ayns Gaelg Albinagh. Carn

Gaelg chadjinit standard Manx

Gaelg ghlen (f.) perfect Manx: Ta Gaelg ghlen echey. DF

Gaelg vrisht (f.) slipshod Manx

mestey (=Ir. meascadh) compound, confuse, cross-breed, dispense, garble, hybridize, jumble, mash, mingle, mix, shuffle, stir: Shoh Gaelg ta mestey Gaelg y Vible as Gaelg ny loayrtee dooghyssagh. Carn; miscellany, mixture; promiscuity; stirring

Manx1 (n.) Gaelg, Gailck: I don't speak much Manx - Cha nel mee taggloo monney Gaelg. JJK idiom; (n.) Manninish; (Yn) Ghaelg; (n., adj.) Manninagh: Yes, I read it in a Manx newspaper - Ren, lhaih mee eh ayns pabyr Manninagh. JJK idiom; (adj.) Gaelgagh

perfect Manx (n.) Gaelg ghlen

Scottish Gaelic (n.) Gaelg Albinagh, Gaelg ny Halbey, Gaelgagh; Abinish: Do you speak Scottish Gaelic? - Vel shiu loayrt Albinish? JJK idiom

slipshod Manx (n.) Gaelg vrisht

standard Manx (n.) Gaelg chadjinit

anchaslyssyn differences: Fodmayd fakin y laa t'ayn jiu anchaslyssyn eddyr sleih y Twoaie as sleih y Jiass, Gaelg y Twoaie as Gaelg y Jiass. GB

gymmydey using: Ga dy ren ny paitchyn toiggal dy chooilley nhee ayns Gaelg as ga dy row ad gymmydey Gaelg nish as reesht, cha ren ad rieau loayrt ee car y traa. Carn

pyagh person: Va shin jerkal dy chlashtyn Gaelg goll er loayrt ayns shoh agh dinsh ad dooin nagh vel pyagh taggloo Gaelg nish. MB

Gaelic (n.) Gailck; Gaelg: He is a Gaelic-speaking man - Ta Gaelg echey. DF idiom; (adj.) Gaelgagh: Mann, not only free but Gaelic - Mannin, cha nee seyr ynrican agh Gaelgagh. DF idiom; Gailckagh: Under the auspices of the Manx Gaelic Society - Fo scaa ny Sheshaght Ghailckagh. DF idiom

cur er hoshiaght (encourage) advance: Cur er hoshiaght ynsaghey Gaelg ny h-Albey. Dhoor

Ghaelg (f.) See Gaelg (Yn) Manx: Loayree eh mychione 'Parail as aa-vioghey y Ghaelg. Dhoor

always (adv.) dy kinjagh: Always speak Manx - Loayr Gaelg dy-kinjagh. JJK idiom; goni; rieau

express (adj.) bieau, tappee; eer: The express purpose - Yn eer-oyr. DF idiom; jarroo; (v.) fockley, gra, loayrt; abbyr: Express yourself in Manx - Abbyr eh ayns Gaelg. DF idiom; (n.) traen tappee

fluent (adj.) flaaoil: He is a fluent speaker of Manx - Ta Gaelg flaaoil echey. DF idiom; glib

bayryn roads: V'eh loayrt Gaelg rhyms ooilley'n traa, ayns y hie, er ny bayryn, er ny cassanyn as ayns ny magheryn. MB

b'laik lhiam I should like: Ren mee cur booise da as dooyrt mee rish b'laik lhiam cheet er ash laa elley dy chlashtyn tooilley Gaelg. MB

chengey vio (f.) spoken language: My ta shiu loayrt Gaelg myr chengey vio, cha mie lhieu eh. Carn

Chreestiaght (f.) Christendom; (Yn) Holy communion, Holy sacrament, Holy Communion: Ta fer elley e co-haggloo er shirveish y Chreestiaght enmyssit " Shibber y Chiarn," screeuit ayns Baarle as jeant ayns Gaelg liorish yn arrymagh Philip Moore. Carn

clagh undinagh (f.) foundation stone: Dy vodmayds soilshaghey daue dy vel Gaelg ny clagh undinagh 'syn chooish cosneemayd barriaght scanshoil. Carn

colloon column: She'n red cheddin v'ayn lesh "Corneil ny Baitchyn", colloon ayns Baarle as Gaelg JC

cragheydys vandalism: As lesh shen, cha nel mee çheet er saase ynsee ta goll er ymmyd ayns brastylyn Gaelg agh er jantys anleighalagh gollrish cragheydys as roosteyrys thallooin! NNS

docamadyn documents: Bentyn rish shirveishyn theayagh, oddagh reiltys Vannin lowal da Gaelgeyryn dy chur docamadyn ayns Gaelg da sharvaantyn theayagh. Carn

drane (f.) metre, poetry, rhyme: Sy phossan cloie, Beeal Arrish, ta ny paitchyn toiggal Gaelg dy liooar dy ghoaill arraneyn as draneyn beggey as dy ghoaill ayrn ayns skeeallyn. Carn

Eoineen Jack, Johnnie, Shauneen: Yiarragh ad dy jarroo, "Cha chionneemayd dty arran Eoineen, er lhimmey vees Gaelg ayd! JC

fastyr beg evening just before dark: Va shen tra va mee gynsaghey Gaelg ayns 'The Ship' ayns Balley Cashtal, dagh fastyr beg Jerdein. Dhoor

feeshan (=Ir. físeán) video: Bare dooinyn goaill feeshan ta jeant hannah as cur Gaelg er. Dhoor

foayssagh beneficent, beneficial: Fod kiaulleyderyn goll ny s'menkey stiagh 'sy thieyn-lhionney, as loayrtee marroosyn, jannoo taishbynys roish yn theay dy vel Gaelg bio, foayssagh as aitt. Carn; remedial

freayll seose carry on: As loayr mychione yn traa ry-heet, cre mychione freayll seose y Ghaelg, tra vees ny paitchyn shoh shenn dy liooar dy 'aagail y Vun-scoill, lane jeh Gaelg? Dhoor; (of equipment) maintenance

Gaelgagh Gaelic, Manx, Scottish Gaelic: Eer ayns scoill-cloie Gaelgagh, cha nod oo ve shickyr dy loayragh paitchyn Gaelg Carn; highland people

Jamyssagh Jacobean, Jacobite: "Blaa ny h-Albin" myr yiarragh shin ayns Gaelg, she arrane noa mychione Nalbin Jamyssagh y fer shen. GK

jannoo fegooish go without: Cha dod mee jannoo fegooish gynsaghey Gaelg, as va mee laccal loayrt ee car y traa. Carn

lioar chellvane (f.) telephone directory: Myr ta'n chooid smoo jiu er nakin hannah ren chellinsh Vannin geddyn rey rish yn ennym oc scruit ayns Gaelg veih coadey yn lioar chellvane. Dhoor

loayrit rish (crowd) addressed: Hass mish lesh yn fockle scruit as hass my ayr lesh yn aght va Gaelg er ve loayrit rish sheeloghyn gyn earroo! JC

Mean Fouyir (=Ir. Meán Fómhair) (f.) September: Ayns Mean Fouyir hed yn chied nuy paitchyn gys brastyl slane-hraa vees goll er cummal dy bollagh trooid Gaelg. Dhoor

oastrick pub sign: Scruit er yn oastrick va ny fockleyn shoh, "Tigh Osda a' Chidhe", ennym so-hoiggal da Manninagh as Gaelg echey! GK

prowalys probation: lurg shen bee yn prowalys goaill stiagh dy bee tooilley schleiyn ec ny paitchyn ayns Gaelg. Dhoor

recortysey record: guee er dagh dooinney, ben as paitchey vees ayns Mannin er oie 29oo Averil ta coontey dy vod ad loayrt, lhaih ny screeu ayns Gaelg, shoh y recortysey 'sy Sleih-Earroo. Dhoor

scoill-ard (f.) high school: Cur er bun Unnid ayns Scoill-Ard raad ynsee paitchyn cooish ny ghaa trooid Gaelg. Dhoor

shareaghey getting better, improvement: Bishaghey yn earroo dy leih aasit ta cheet dy ve flaaoil liorish shareaghey yn aght ta Gaelg goll er ynsaghey Dhoor

shid hoal yonder: Ta shenn ghooinney baghey shid hoal as ta Gaelg vie echey agh cha nel eh ymmyd erbee dy gheddyn magh eh son cha vel eh laccal dy ve boirit rish joarreeyn. Dhoor

sleetchal loitering, lurk, lurking, sneak, sneaking: Eer dy vel ny paitchyn ain jannoo dy mie ayns Gaelg ec y traa t'ayn, ta Baarle ee-hene sleetchal mygeayrt ayns y chorneil, as cha nodmayd shaghney ee! Dhoor

so-hoiggal comprehensible, fathomable, intelligible, understandable: Scruit er yn oastrick va ny fockleyn shoh, "Tigh Osda a' Chidhe", ennym so-hoiggal da Manninagh as Gaelg echey! GK

straiddyn streets: Cha vod shin jerkal dy akin y Gaelg goll er loayrt ayns straiddyn Ghoolish gagh laa agh foddee nagh vel shoh scanshoil. Dhoor

ta'in we are: Dy firrinagh, she yn doilleeid smoo t'ain yn genney dy vraane as paitchyn ta loayrt Gaelg. Carn

throng (=Ir. tranglam) busy, harassed, hard-pressed, tied up: Focklyn dy Liooar veih Coonceil ny Gaelgey Ta Coonceil ny Gaelgey gobbragh dy throng cur Gaelg er raaghyn as focklyn Baarlagh. Dhoor

undinagh basic, cardinal, firsthand, fundamental, intrinsic, staple: Dy vodmayds soilshaghey daue dy vel Gaelg ny clagh undinagh 'syn chooish cosneemayd barriaght scanshoil. Carn

ynnyd-eggey website: Ta naightyn shiaghtinoil ayns Gaelg veih Radio Vannin ry lhaih as ry chlashtyn ec ynnyd-eggey Radio Vannin Dhoor

able (adj.) cummeydagh; fondagh: I don't know, but I think you'll be able to get some at C- - Cha saym, agh ta mee smooinaghtyn dy vod oo geddyn paart ec C-. JJK idiom He was able to speak Manx - Oddagh eh loayrt Gaelg. DF idiom Before I was able - Roish my doddin. DF idiom; (v.) jargal: Still, I hope you will be able to make a good breakfast - Foast, ta mee treishteil dy bee shiu jargal dy vrishey yn trostey eu dy-mie. JJK idiom Were you able to do that? - Row shiu jargal shen y yannoo? DF idiom; abyl: You are able - T'ou abyl. DF idiom; foddee: You are able - Foddee oo. DF idiom I think he'll be able to do that, and even more, without the least difficulty - Er lhiam dy vod eh jannoo shen, as eer ny smoo, fegooish yn doilleeid sloo. JJK idiom

er chor erbee (=Ir. ar cor ar bith) anywise, at all costs, at all events, at any rate, in any way so ever, leastways, nohow, noways, nowise: Dy beagh ny daanyn ayns Gaelg er-lhiams dy jinnagh ad g'obbal ymmyd y yannoo jeh'n saase noa er-chor-erbee. Carn

Kione Doo Black Head: Ta seaghyn mooar orrym nagh row greie-recortys ayn ayns ny laghyn shid hug Caesar orryms as er my vraar "Kione Doo" dy screeu sheese yn sheean hene jeh'n Ghaelg echey as cha nee yn aght screeuee ta ry-geddyn ayns Gaelg screeuit. LTQ

thie lhionney COMPARE thie oast ale house, beer house, boozer, pot house, pub: Dooinney ennagh ayns thie-lhionney ayns Mannin, tra cheayll eh dy row Gaelg goll er ynsaghey ayns ny scoillyn, ren eh guee nagh beagh Mannin cheet dy ve goll rish Bosnia Carn

troggal (=Ir. tógáil) arise, boost, building, elaborate, exalt, gather up, getting up, harvest, hoist, input, invoke, lift, lifting, pick off, pick up, pull in, raise, raise up, rally, rig up, set in rows, sing up, take, winch, wind; (f.) upbringing, uplift; (tax) charging; (as disease) contract; (of wind) freshen; (as shoulders) heave; (as child) bringing up, nurture, rear, train: Shegin da ve feer chronnal nish nagh vodmayd goaill yn nah chesmad er ash (troggal sheeloghe noa voish y chlean) ayns Mannin derrey ta mysh lieh-cheead dy leih ayn mysh yn eash hoght bleeaney jeig as Gaelg flaaoil oc. Carn; development, edifice, structure: cha nel troggal er-lheh oc as cha nel ad er phointeil fir-ynsee noa. Carn; breed, breeding, rearing: she eshyn van chenn-ayr ocsyn ta beaghey ayns cabbaneyn, as ta troggal ollagh. Bible; build, construct, elevate, put up: scuirr ad veih troggal yn ard-valley Bible; absorption, elaboration; hoist up

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog