Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: GK | Results: 59

Inexact matches:

thanvaneagh amazing, astonishing: Nagh nee thanvaneagh shen? GK

etlan cassee helicopter: V'ad jannoo y fillym voish etlan cassee. GK

h-ellanee (ny); (the) islanders: Ansherbee, va boggey er ny h-ellanee dy akin shin! GK

lhuingys chaggee (f.) navy, war fleet: B'lesh Lhuingys Chaggee Reeoil Norlann eh. GK

neuaashagh awkward, difficult; discontented, restless, uneasy: Va shin ooilley feer neuaashagh. GK

amylt swim: lurg oie gharroo gyn monney cadley ain, hie y cooinseilagh son amylt 'syn aarkey bunnys! GK; swimming

assaig ferry: Cha row baatey ny assaig ry-gheddyn yn moghrey shen, myr shen hooar Richard Young etlan cassee. GK

beeal fo face downwards: Ta shiu ooilley er chlashtyn mychione Feeagh Odin goll beeal fo 'sy Cheyllys eddyr Ellan Skianagh as Raasay. GK

blestal blast, blow up: V'eh jannoo rouyr geay lesh yn rotor echey as y gheay shoh blestal neose orrin as ren y gheay bunnys lhieggey Feeagh Odin as beign dooin goaill neose y shiaull. GK

boayrd yn ushtey gunwale: Voish boayrd yn ushtey gys y chiouyl ta kiare trieghyn dy lhieh ayn. GK

bowe submerged rock, tidal rock: Ta ymmodee thieyn sheelee ayns Eeley as hug shin shilley er jees jeu, ec Bowe Mooar as Laphroaig, raad va mooarane sambil nastee currit dooin! GK

clabbin (of wind) bluster: Ren clabbin teaymagh dy gheay bwoalley y shiaull, as v'ee harrish 'syn ushtey, beeal fo. GK; gust, squall

cosney er ash (money) win back; gain back: By haittin lhiam cosney er ash da'n vaatey son dy ymmyrt seose y phurt hene gys Thie Liauyr ny Loghlinee as ny mraane as paitchyn ain fieau orrin aynshid. GK

daunseyn dancing: Tra v'ad daunseyn va'n sleih cassey mygeayrt y laare myr mwyljyn geayee as mish bunnys tuittytm harrish. GK; frisk

dragan dragon: Woaill shin y cheiy as ren shin scoltey kione y dragan. GK

drogh hraghtey smuggle, smuggling: Haink ny fir-chustym lesh shilley orrin son dy yannoo shickyr nagh row shin son drogh hraghtey red erbee ass y cheer ocsyn. GK

Ellan Ooist (f.) (Isle of) Uist: Hug Alan dou daa phabyr niaght beg enmyssit "Cruisgean", pabyryn Gaelgagh ta goll er clou ayns Ellan Ooist y Twoaie. GK

er lhiam pene I imagine: Er lhiam pene dy row startey mie jeant ain shiaulley y vaatey as foddee eer ny smoo scanshoil, cur Ellan Vannin er e toshiaght as soilshaghey magh Feailley Thousa GK; it is my opinion

feill vuc (f.) pork: Va shin cubbyl dy laa laadey y vaatey Iesh stoyryn, ushtey, caffee, shugyr, anvroie chirmit, praaseyn, feill volht chirmit, feill vuc chirmit, eeast chirmit as y lhied, ooilley shoh v'eh currit fo lout eaghtyr ny lhong. GK

fillee beg kilt: Tra hie shin stiagh 'sy phurt hene haink baatey magh ass as dooinney aynjee as fillee beg er, cloie er y Phiob vooar. GK

fo neunhee below zero: V'eh feer feayr er yn oie, mysh jeih keim fo neunhee as cha row shamyr lhiabbagh ry-akin. GK

ghrapp climbed: Chiangle shin rish cheu y fovooirane as ghrapp shin er boayrd urree raad dee shin as diu shin marish y chaptan as y skimmee echey. GK

goll beeal fo capsize: Ta shiu ooilley er chlashtyn mychione Feeagh Odin goll beeal fo 'sy Cheyllys eddyr Ellan Skianagh as Raasay. GK; capsizing

Jamyssagh Jacobean, Jacobite: "Blaa ny h-Albin" myr yiarragh shin ayns Gaelg, she arrane noa mychione Nalbin Jamyssagh y fer shen. GK

jiarg-rooisht stark naked: Va shey meeghyn ain roie as shooyl harrish sleityn Vannin, snaue 'sy cheayn as shinyn jiarg-rooisht, brishey yn rio er dubbaghyn GK

Keayn Twoaie (Yn); (The) North Sea: V'eh er ny insh dooin dy vel Mooir Hostyn (Yn Keayn Twoaie myr t'ad gra rish 'sy Vaarle), faarkey feer hrong agh cha vaik shin baatey elley erbee derrey rosh shin ny magheryn ooill. GK

keiy (=Ir. ceidh) jetty, quay, quayside, wharf: Fastyr yn laa cheddin va shin ec cheu ny keiy ayns Steornavaie hene, ard valley ny h- Ellanyn. GK

kerrinagh quadratic; square, square-built: haink geiyrt orrin daa vaatey shiaullee elley as shiauill kerrinagh mooarey orroo GK

Laksey (f.) Laxey: Ghow shinyn ass Feeagh Odin arrane reesht arraneyn myr "Queeyl Laksey", "Cur dou yn Leagh Troailt gys Laksey" Cur dou yn Argid Barroose dys Laksey? GK [Scand]

maidjey raue oar: Myr shen beign dooin goaill maidjey raue ayns ny laueyn ain as gymmyrt daa veeilley dys y phurt, baatyn beg as y baatey sauailagh mygeayrt y mooin. GK

moaneeyn turbaries: Hie mee marish harrish ny cruink sheese coan ennagh, shaghey moaneeyn as fy-jerrey raink shin y scoill veg. GK

Mooir Hostyn (f.) (The) North Sea: V'eh er ny insh dooin dy vel Mooir Hostyn (Yn Keayn Twoaie myr t'ad gra rish 'sy Vaarle) GK

muc varrey (f.) porpoise, rorqual; whale: Mysh tree meeillaghyn voish y phurt haink shin magh ass y chay as honnick shin, myr muc varrey vooar, y fovooirane hene. GK

muinneel (f.) pl. muinneelyn sleeve, sleeving: Ghow jees jeh ny guillyn ain greim er as ren ad roish, faagail ayns laue Arne muinneel e chooat! GK

noi y cheilley clashing, contradictory, opposing: Eisht ren shin gymmyrt dy tappee noi y cheilley as "polt" -- haink y skeab er my chione hene as vrish y skeab (cha row my chione ro vie edyr!) GK

Norlann (f.) Norway: Veeit shin rish Ree Norlann hene as hie shin lesh shilley er ny thieyn tashtee Kontiki as Gokstad. GK

Norlannagh Norwegian: Laa dy row va troor j'in cuirrit son dy ghoaill tey marish lught thie Norlannagh. GK

oastrick pub sign: Scruit er yn oastrick va ny fockleyn shoh, "Tigh Osda a' Chidhe", ennym so-hoiggal da Manninagh as Gaelg echey! GK

Orkagh Orcadian: Ny s'anmey hug eh dou lioar dy chiaull Orkagh as hug mee dasyn myr coonrey y lioar ain "Kiaull Yn Theay" as bione dasyn shiartanse dy charryn 'sy lioar scanshoil shen ainyn. GK

Orkaid (f.) (Yn) Orkney: Va ushtey bea cappanyn as ymmodee sorch dy vee ayn, as ooilley shoh jeant 'syn Orkaid hene. GK; Orkneys

phiob vooar (yn); (Scottish) bagpipe: Tra hie shin stiagh 'sy phurt hene haink baatey magh ass as dooinney aynjee as fillee beg er, cloie er y Phiob vooar. GK

Purtree (f.) Portree: Va'n emshir feer fliugh ayns Purtree myr t'ee dy mennick as va shin bunnys baiht ec y fiiaghey, agh foast er y cheiy va ram sleih fuirraghtyn rooin, fliaghey ny dyn. GK

Purt yn Ellan (f.) Port Ellen: Er ash ayns Purt Yn Ellan va ceilidh goll er cummal ayns Thie Oast Machrie. GK

pynteragh (in pub) drinking: V'eh ny ghooinney mie as by haittin lesh pynteragh as geddyn scooyrit neesht. GK

quaiyl (f.) pl. quaiylyn pl. quaiyllyn assembly, court, guild, legislature, meeting, parliament, session, tribunal: Myr tan ard-saggyrt hene gymmyrkey feanish lhiam, as slane quaiyl y chanstyr Bible Haink shin nyn quaiyl er y cheiy. GK

Queeyl Laksey Laxey Wheel: Ghow shinyn ass Feeagh Odin arrane reesht arraneyn myr "Queeyl Laksey", "Cur dou yn Leagh Troailt gys Laksey" Cur dou yn Argid Barroose dys Laksey? GK

rotor rotor: V'eh jannoo rouyr geay lesh yn rotor echey as y gheay shoh blestal neose orrin as ren y gheay bunnys lhieggey Feeagh Odin as beign dooin goaill neose y shiaull. GK

screeaghey hoot, scream, shriek, squall, ululate, yell; screeching: Va'n car goll slewal mygeayrt ny corneilyn, ny queeyllyn echey screeaghey er y raad GK; shrieking, yelping

shamraig (f.) camera: Tra raink shin yn Aspick, y Kianoort as e ven doaltattym va sleih ec dy chooilley voayl as shamraigyn goll "click" ooilley mygeayrt ain. GK

shamyr aarlee (f.) caboose, galley, kitchen: Va aaght ain ayns ayrn jeh thie stoyr lesh shamyr aarlee ayn. GK

share2 (yn); (the) very best: V'eh son dy ve yn share ass tree -- seose lesh y cooiney as neose reesht. GK

sheidey ersooyl blow away, blow off: Haink yn red dhoo quaagh shoh neose veih Niau sheidey ersooyl dy chooilley nhee va fo. GK

shiaull mooar mainsail: By yindyssagh eh myr ta, ny lhie er lout eaghtyr ny lhong as jeeaghyn seose er y shiaull mooar. GK

so-hoiggal comprehensible, fathomable, intelligible, understandable: Scruit er yn oastrick va ny fockleyn shoh, "Tigh Osda a' Chidhe", ennym so-hoiggal da Manninagh as Gaelg echey! GK

son shen as ooilley all the same: Son shen as ooilley va shin imneagh dy roshtyn dy valley Myr shen va'n skimmee gaase red beg neufeagh. GK

thoynyn bottoms: Ghow shin tonn vooar harrish cheu ny lhong ren bwoalley y skimmee ooilley er ny thoynyn oc. GK

ushtey bea Scotch, usquebaugh, whiskey, whisky: er yn oyr dy row shin son soiagh er baatey ymmyrt enmyssit "Ree Olav" son dy ghoaill ayns cappeeys y captan er son feaysley jeh kuse dy voteilyn d'ushtey bea! GK

voain (dy) of turf: T'ad jannoo ymmyd jeh'n voain son dy chur bree as blass da'n ushtey bea. GK; of peat

teaymagh arbitrary, capricious, fickle, fitful, freakish, spasmodic, unstable, unsteady, wavering: Ren clabbin teaymagh dy gheay bwoalley y shiaull, as v'ee harrish 'syn ushtey, beeal fo. GK; heady: Traitooryn, teaymagh, ard-aignagh, ny s'graihee er eunyssyn y vea shoh na er Jee Bible; humoursome; fanciful, whimsical; moody: T'eh teaymagh. DF; notional

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog