Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: GB | Results: 136

Inexact matches:

N.B. (impv) G.B.; gow baght

G.B. N.B.

neuchasley diverse, unsimilar: GB

Axen Fell Ash Mountain [Scand; GB]

whooinney (voc.) See dooinney man, mister: whooinney veen GB

Aaie2 (yn); (the) Flat: Oie ayns yn uhllin as oie ayns yn aaie GB

Martyn Martin: as cha voghe ad magh gys Laa'l Martyn. GB

Ogh (intj) Ugh: Ogh cha nee, ven, dooyrt ad, cha nee. GB

shuddyryn (f.) scissor: cha greidym nagh gowin peesh ass lesh ny shuddyryn! GB

aasmooinaght (f.) afterthought, reflection: Aasmooinaght - Ny jean-jee jarrood y thurrys dys Lhag ny Keilley. GB

anchaslyssyn differences: Fodmayd fakin y laa t'ayn jiu anchaslyssyn eddyr sleih y Twoaie as sleih y Jiass, Gaelg y Twoaie as Gaelg y Jiass. GB

ard-ennym eminence, fame, renown, title: As va'n caslys shoh troggit rish bleeantyn er y woalley syn Ollay lesh yn ard-ennym, "The Eskdale Pay-counting Machine. GB

arjid highness: As yn oie shen ren ad towse arjid boalley yn ardvalley as lurg shen jannoo ymmodee aaraghyn cooie cour goll seose y voalley ass feygh ass y cheyll v'er gerrey da. GB

arran corkey oat bread: Hie shin roish dys Ball-ny henshy, Hooar shin palchey arran corkey GB

Aw (intj) Oh: "Aw," dooyrt eh rish hene, "ta ny smoo na mee-hene er- chosh er ny sleityn noght." GB

Balley Laagh See Balley ny Loghey (village) Ballaugh: Shoh daa skeeal er nyn inshey dooys liorish Chalse Mooar Balley Laagh; hooar eh veih Harry Boddagh ad as eshyn nyn glashtyn voish e yishag vooar. GB

barriaghtagh conquering, triumphant, victorious: As eisht doaltattym ren eh brishey as bleaystey lesh grees as jeeanid feer vooar, as dirree yn coraa echey dy barriaghtagh erskyn dy chooilley chrieaghey GB; victor

beeal-arrish Vannin (f.) Manx folklore: As er y voalley nyn gooylloo va coip jeh'n claare (Arraneyn Beeal-Arrish Vannin) jeant ec Brian MacStoyll. GB

beinney (gen.) of a peak: Daag mee Mannin moghrey Jerdein er yn etlan as va reayrt aalin dooys getlagh harrish Lhiattee ny Beinney as y Vaie Vooar er y raad gys Nherin. GB

ben Vretnagh (f.) Welshwoman: as myr shen soilshaghey dy row Rennell kiarit dy hirrey co-chaarjys marish reeaghyn Gwynedd, cha lhisagh yindys ve orrin my phoos eh ben Vretnagh. GB

berrish (f.) pl. berrishyn berry, currant: Va fys aym dy row berrish ayn roish thammag, As va fys aym dy row ooh ayn roish kiark GB

bleaystey blast, blow out, detonate, detonation, explode, explosion, unshell: As eisht doaltattym ren eh brishey as bleaystey lesh grees as jeeanid feer vooar GB; bang

bleaystit blasted, blow up, exploded, unhusked: dooyrt eh rhyms dy row eh er choayll e vraar v'er ny varroo ayns thie-oast va bleaystit dy jeianagh ayns Beeal Feirshtey. GB

bluggan ball: As eisht ayns tullagh va feiyr mooar agglagh ayn; hoilshee skell orrashtagh yn speyr dy slane as jirree bluggan jiarg doaltattym veih ynnyd y pholt dy jeeragh cour niau. GB; globe

boddagh boor, countryman, farm servant, peasant, yokel; old man: Ayns corneil yn thalley va Isabel ny soie dy tashagh as boddagh beg fritlagh, cho shenn as yn kay, jiole e keeaghyn. GB

boghlane bank, broken down hedge: Ayns glion coon ta dowin ayns mean ny sleityn ta boghlane dy henn tholtan ta jiu ry akin boayl va cliaghtey ve thie feer yesh as bwaagh. GB

bollan (f.) ballan wrasse, bollan: Lhig dooin goll dy haartyn bollan GB; wort; road; little road

breetchyn trousers: As myr shen dy ghow yn bòcan ny breetchyn sheese jee as yn skian aarloo echey GB

brooie (gen.) of a bank: Agh ec yn un cheayrt haink screeaghyn veih cheu elley ny brooie as doaltattym lheim magh ben waagh as scollag aeg lieh-rooisht, as ersooyl lhieu gyn scuirr lesh dy chooilley hiyr. GB

bugganeyn bogeymen: Cha row jishag Hioanie cur credjue da ny bòcain (bugganeyn) noadyr as smooinee eh dy re ooilley boghtnid shen. GB

Burroo Round Hill: Ec beeal ny h-awin shoh va burroo, shen yn sorch dy valley ny cashtal v'ec ny Bretnee sy lhing shen GB

bwid See buid penes: Ansherbee hie eh roish gys y chashtal as tra v'eh ny hoie ec y voayrd vooar mârish deiney-ooasle as y lheid as adsyn er nyn goamragh gollrish bwid ghonnagh GB; (adj.) phallic

caaynt (f.) spoken language, spoken word, talk: She Bretnish yn ghlare chadjin ta goll er loayrt sy halley shoh as s'ooraghey t'eh dy chlashtyn caaynt elley ayns ynnyd Baarle. GB

clane job-lot See slane :1 (yn); (the) caboodle, whole bag of tricks: "Cha row," dooyrt eh, "ren ny ferrishyn yn clane job-lot dooys," dooyrt eh, "oyr tra rosh mee yn magher va'n arroo ooilley ayns stookyn, jesh as kiart. GB

cluigagh catchy, crafty, deceitful, dodgy, treacherous, tricky, wily: tamain toiggal veih farraneyssyn elley dy re shlawin cooishagh cluigagh va Rennell ayns e ghellal rish e naboonyn GB

coaym waistline: Cha dooar mee agh beggan caghlaa sy tuarystal echey, agh dy row yn coaym echey er n'aase ny s'rouyrey GB

cochaarjys alliance: ghow eh shelloo jeh Divlyn, as lesh cochaarjys Ivar ren eh jeh Divlyn boayl smoo scanshoil ny Loghlynee ayns ny ellanyn shoh. GB

corvaal (f.) chaos, confusion, mix up, muddle, shambles, turmoil: Er y fa dy row dy liooar phrooghyn er nyn vollaghey ayns Mannin ec y traa shen, she shoh ta lhiggey er dy re ayns corvaal va cooishyn ny Manninee. GB

costrayl (f.) pl. costrayllyn bottle, jar, leather bottle: smooinee e huyr dy row eh er çhee geddyn baase, as myr shen chionnee ee lheiney-vaaish as caashey as costrayl dy ushtey-vea son e oanluckey GB

crackan keyrragh sheepskin, wool-fell: Neayr's va mee ayn va'n crackan keyrragh v'ec Juan dy chur mygeayrt y chiarkyl freayllt ayns ushtey as eayl ayns poagey plastagh sy chamyr echey as v'eh freayllt aynshen rish queig laghyn. GB

crank (=Ir. cnag) knock, rap, tap: Ansherbee, v'eh er chee goll tra haink crank er yn dorrys. GB

crink (=Ir. cnoic) See croink, cruink hills: a mee smooinaghtyn dy bee ny share dooin nish fuirraghtyn derrey veesmayd fakin yn laa brishey harrish ny crink er y voghree GB

cur coontey da narrate: S'crowreydagh shoh as heemayd yn scansh jeh shoh erreish dooin cur coontey da'n feanish elley. GB

cur credjue da credit: Cha row jishag Hioanie cur credjue da ny bòcain (bugganeyn) noadyr as smooinee eh dy re ooilley boghtnid shen. GB

cur cuirrey da feast; invite: Agh fy yerrey v'ad jeant as ren ad cur cuirrey da Maxen dy heet stiagh dy ghoaill yn ardvalley voue, as ren ad giootal yn ardvalley er. GB

cur drogh er (of person) crab: Tra v'eh chirrym chraagh eh eh as myr shen dy jinnagh eh feiyr mooar agglagh as cur drogh er dy chooilley ghooinney. GB

cur er mayl rent: Ny lhuing shen ren ad goaill ymmyd jeu, ny cur er mayl ad, goaill ayrn jeh reddyn politickagh nyn naboonyn, myr ayns Ellan Voan sy vlein 1193. GB

cur fo smaght bring under, discipline, repress, subject: Cha nee agh jannoo caggey ayns fendeilys ny moir-cheerey fodmayd cur fo smaght as fo chosh ny kied- wuillteyryn as cosney seyrsnys nyn jeer. GB

daahyn colours: As ayns y folt oc va claghyn ooasle er nyn soiagh, as ooilley soilshean lesh ny daahyn oc hene as jeeaghyn feer yindyssagh. GB

deiney veggey (ny) little people: Hie eh lesh shilley as cre honnick eh agh deiney veggey kiaulleaght as jannoo daunseyn sy choan shen, as by haittin lesh yn kiaull y chlashtyn. GB

Delbee (f.) See Delby Dalby: Va Billy Beg as Thom Beg daa greesee cruittagh as v'ad baghey cooidjagh ayns stayd hallooin ny lomarcan er-gerrey da Delbee. GB [Scand]

dooar (=Ir. d'fhuair) (interrog.) got: Dooar oo red erbee ersooyl; t'ou uss tammylt liauyr goll? GB Dooar oo yn unnysup ayd? DF

dooblagh duplicate: She, my hiaght mynney mollaght er ughtar yn liggar t'eh dooney my hooillyn as dooblagh yn raad GB

dooshtey wake, watch: Erreish da dooshtey va foddeeagh mooar echey lurg y doodee shoh v'eh er vakin 'syn ashlish. GB

dy ard high: as chur ee er y skelloo dy ard eh. GB; loudly: As dyllee ad dy ard Bible; proudly; on high

eiraghtys hereditament, inherited property: Myr shen s'baghtal dy daink ad dy ghleck reesht yn thalloo as yn eiraghtys va caillt oc ayns Nerin ayns 902 as dy chur er bun reesht reill sluight Ivar. GB

erbey but; (unless) except: cha beagh fys ain eer y chooish shoh erbey dy ren yn Olloo Mayl Dolley obbyr feer ymmydoil orroo. GB

feeagh mooar raven: soit magh dy stoamey lesh airh as argid as lesh sheeidey soilshean myr skian y feeagh mooar. GB

feer yesh classy: Hie eh seose y clieau as lurg da cheet harrish, dod eh fakin y cheer er y cheu elley; cheer feer yesh as feer rey GB

ferrish pl. ferrishyn elf, fairy: "Jee bannee mee," dooyrt eh, "she ny ferrishyn va mooie riyr as she ferrish mie va my yeih." GB; naughty child; hand-steel

fidder weaver: "Agh,"  dooyrt fer rish yn chenn dooinney, "Immee stiagh sy thie as fow yn garmin ass yn  ghreie ayds," - son she fidder yn chenn dooinney GB; weaver bird

floddey buoying: dooyrt eh dy ragh eh harrish voayrd as dy vaikagh eh ansherbee she thalloo chirrym v'ayn na nee red va floddey. GB; buoyancy

fo cheesh (financially) taxed, under tax: t'eh imraait dy dug Murchad mac Dairmod fo chosh dooinney ennagh enmyssit 'mac Rennell' ayns Mannin as dy row Mannin currit fo cheesh echey neesht. GB; tributary

foddeeagh homesick; longing: Erreish da dooshtey va foddeeagh mooar echey lurg y doodee shoh v'eh er vakin 'syn ashlish. GB; nostalgic

fo'n speyr alfresco: va smoghan agglagh ayn gollrish feill va goll loau, as cha row eh agh un vinnid fo'n speyr tra ren paart dy studeyryn gaccan mychione y ghart as ghoon ad nyn uinnagyn dy tappee. GB

fosley yn raad da facilitate: Va genney dy phooar syn ard shen nish kyndagh rish baase y ghaa ree lajer Eadgar (ayns 975) as Aaloo (ayns 981), as she shoh ren fosley yn raad da sleih elley dy heiy stiagh ayn. GB

furnish (f.) furnace: Haink chingys king orrym 's my ghailley myr furnish, My vellyn va teaymey magh maynrys my chree. GB

Galloo Galloway: er cheu hwoaie Vannin va sleih ass Divlyn as dy lickly ass Lian neesht, as er y cheu yiass adsyn shen v'ayn hannah dy lickly ass ny hEllanyn, ass Ullee ny ass Galloo GB

gimmagh (=Ir. giomach) lobster: Gimmagh, breck as raun. DF; cry out: tra v'eh mooie cheayll eh red ennagh lesh coraa vooar gimmagh syn oie, ''Ga-how." GB

goaill aash resting: Haink yindys mooar er Billy Beg tra honnick eh Thom Beg cho jeeragh as lajer, as tra ren Thom Beg goaill aash as greim dy vee dinsh eh da e skeeal voish bun as baare GB

grees stir: As eisht doaltattym ren eh brishey as bleaystey lesh grees as jeeanid feer vooar GB

gyn enney comatose, incommunicado, senseless; unidentified, unknown, unrecognized: Agh ta doilleeidyn ayn, as sheign dooin cur enney er cho wheesh dy ghoilleeidyn t'ayn as cha lhisagh shin cur geill da reiltys gyn enney. GB

harree over her: Dod Shoanie clamberagh harree gyn boirey erbee, agh haink beggan dy ghoilleeid er y duchess jannoo drappal urree as fy yerrey dooyrt ee, "Nee trooid y chleigh ta mee nish? GB

inver estuary, river mouth: Va talhear as e ven heshey baghey ayns thie faggys da Loch yn Inver as she cliaghtey lieu gobbragh dy mie gagh laa GB [L. infra]

irreeagh self raising, self-raising; would rise: yinnagh eh yn obbeeys shoh y vrishey dy derragh eh bible er rheynn erbee ny h-ellan tra irreeagh eh dy bollagh ass yn ushtey myr v'ee ayn dy bunnydagh. GB

jannoo cassid er accuse, arraign, charge with crime, denounce, impeach, impeachment, recriminate: V'eh jannoo cassid er y sleih cheddin, v'eh garraghey syn aght cheddin, va'n jeeanid cheddin ayn. GB; (with crime) charge

jannoo seaghyn vex: Cha row red erbee jannoo seaghyn da dys haink yn vee gy-kione, as rish shiaghtyn v'eh ny lhie feiy'n laa sy lhiabbee fo aggle mooar gyn obbraghey noadyr. GB

jishig father, pappa: ren yn jishig echey as jishig e charrey Chris reaghey ceau fastyr Jedoonee ennagh syn Niarbyl, as v'ad ooilley son goll ayns gleashtan mooar jishig Chris. GB

keimeragh amble, ambling: Faagail yn thie oast, gyn arrys er cho erbee Keimeragh noon as noal rish tammylt liauyr. GB; step

keoieid craziness, fierceness, frenzy, furiousness, insanity, madness, mania, rage, savageness, viciousness: deie yn ree lesh sooillyn ard-lossey magh ass y chione echey lesh keoieid, sheeyney magh e vair dys yn droyn va ny lhie fo'n chleiy. GB; (of persons) wildness

kiarkyllyn circles: Va'n daa ghuilley shoh ny neesht ceau coamraghyn sheeidey slane dhoo as kiarkyllyn airh mysh yn kione oc dy chummal dy jesh y folt. GB

kione heese lower end: Hie Fenella gys cooyl dorraghey va kione heese yn thie as ghow ee toshiaght er na guessaghyn as ny obbeeyssyn. GB

kirbyl pl. kirbil lunch: Agh cha b'oallagh ny Goaldee g'ee monney son kirbyl as myr shen ren ad g'ee anjeeal mooar y laa er giyn as soiagh er y Raue ec munlaa tra v'ad g'ee kirbyl. GB; luncheon

Laa Sauiney All Saints' Day, Hollantide Day: Sourey goaill toshiaght Laa Boaldyn, as yn geurey Laa Sauiney. GB

lagg hollow: ayns jiass yn ellan son yn çhirveish as er y raad smooinee ad dy row eh mie stappal son bine beg ec thie-oast ayns balley beg çheerey enmyssit Lagg GB

laue-screeuyn manuscript, MS, script: Ta'n sambyl shynney jeh yn teks ayns laue-screeuyn "Peniarth 16" hie er screeu mysh y vlein 1250. GB

leeideyr guide: Llywelyn yn Leeideyr Jerrinagh ta er nyn imraa ayns laue screeunyn Peniarth 129 as 131, as ayns buill elley neeshtagh she ben er-ennym Rhanullt inneen elley da Rennell GB

lheim magh bail out; jump out: Agh ec yn un cheayrt haink screeaghyn veih cheu elley ny brooie as doaltattym lheim magh ben waagh as scollag aeg lieh-rooisht, as ersooyl lhieu gyn scuirr lesh dy chooilley hiyr. GB

lhiass-ennym alias, by-name, euphemism: Shoh skeeal ta mee er chlastyn veih shenn dooinney ass Caddoo (Sutherland) enmyssit Ali Stewart, ny Ali Doal myr yiarragh ad rish myr lhiass-ennym. GB

lhiattee ry lhiattee side by side: Nish, ayns y tullagh shen, tra v'ad nyn soie cooidjagh lhiattee ry lhiattee, as eshyn as ny roihyn echey mygeayrt y mooee as y lhieckan echey bentyn rish y lhieckan ecksh GB

lonragh bright, effulgent, glistening, glowing: Moal-inchynagh va'n oaie echey as neeal glass er, as yn folt echey slaait sheese lesh shelliu lonragh ennagh GB

mârin with us: Ansherbee, un oie hie mish yn oie shoh mârish daa ghuilley elley as va eayst ghial ayn, as va inneen aeg mârin neesht. GB

meechaaoil inconvenient: Shen meechaaoil, dooyrt ee, cha noddyms cheet yn oor shen er yn oyr dy re cliaghtey lhiams goll dys y Vingo gagh fastyr Jemayrt GB

meeilaghyn miles: Lurg da roshtyn yn thie, honnick eh carrey elley ass Kilpheddyr, mysh shey meeilaghyn my yiass roish Sheadjagh. GB

meigh tender: Baa oo, baa oo vabban veg oo, Cha nel oo foast agh meigh GB

mie dy liooar OK, well enough: Agh dooyrt fer yn thie dy beagh ad mie dy liooar as vrie eh jeh Shoanie c'red v'eh coontey jeh shen GB; goodish: Smooinee mee dy row ad mie dy liooar. Dhoor

mishoon mission: Speeideilagh ass towse va'n "mishoon" shen, dinsh Stanlagh dou ny s'anmey! GB

Moan (f.) Anglesey: As woish ny sleityn dod ad fakin ellan ny sloo, shen Ellan Voan, as eddyr ocsyn as Moan va cheer Arfon as awin Haint roie harrish GB

moghrey ny mairagh tomorrow morning: "Moghrey ny mairagh," dooyrt eh, "yn fer s'tappee vees er-chosh (yn fer s'tappee vees son magh irree yn traa shoh), she echey vees ad." GB

mwyllin ushtey water mill: honnick ad dooinney va freayll mwyllin-ushtey goll shiaghey er yn vayr son dy gheddyn kostrayl ooill son y mwyllin echey GB

neuchasley rish unlike, different: Agh neuchasley rish Mannin va ram bratteeyn ny çheerey hene ry akin GB

neuchialgagh guileless, plain, simple, undeceitful, unfeigned: Sheign da ny cumraagyn geddyn cooney dy reayll aght-vioys neuchialgagh as obbyr chreoi. GB

oasteyr hotelier, innkeeper, landlord, licensed victualler, publican: Cha mie lesh yn oasteyr nyn giaull, as v'eh gaccan as ren eshyn shin y cheau magh er y traid. GB

phadeyraght prophecy: Tra hug ee jerrey da'n phadeyraght, dooyrt ee roo dy row Isabel as nyn baitchey ayns Glion Eary ny Shee er broogh moaney Goirteintaoid, ayns Cronk y Voddee GB

pishyryn (f.) pease: dooyrt eh dy voddagh eh coontey ny pishyryn dy kiart dy jinnagh gagh dooinney geddyn yn earroo kiart dy phishyryn vooarey as dy phishyryn veggey, as ny va eddyr y ghaa vooadys. GB

poleen Bobby, constable, copper, policeman: "Cre voish t'ou cheet," dooyrt Poleen; "Mannin," dooyrt mee (va earroo Manninagh er my ghleashtan). GB

prinjeig (=Ir. prainseag) (f.) belly, paunch, potbelly: Oie ayns Gordon-gob-ny-creg, Hooar shin cowree lane prinjeig GB; haggis

Raueagh Roman: Nish, rere leigh Raueagh v'ayns bree, ec y traa shen, cha row ad lowal da fer farraghtyn myr imperator my v'eh ersooyl ass y Raue car ny smoo na' shiaght bleeaney. GB; Roman Catholic, Romish

reayrt aalin beautiful view, lovely prospect: Daag mee Mannin moghrey Jerdein er yn etlan as va reayrt aalin dooys getlagh harrish Lhiattee ny Beinney as y Vaie Vooar er y raad gys Nherin. GB

rehollys (f.) moonlight, moonshine: va ben enmyssit Nora Inney Caine shooyl er y traie mârish yn dooinney va sooree urree as va rehollys vooar yn 'ouyir ry 'akin er nyn skyn GB

scollag aeg youth: Skeeal Beg Mysh Scollag Aeg, Keayrt dy row va scollag dy ghuilley aeg mysh queig bleeaney jeig dy eash as hie eh dy schoill dy ynsaghey yn A, B, C. GB

seiy er ash push back, riposte: hirr sheshaght-lhuingys feer vooar dy Loghlynee ass y Vritaan goll stiagh seose awin Severn dy ghoaill greim er y thalloo aynshen, agh v'ad er nyn seiy er ash liorish deiney Edard Ree Hostyn GB

seshoonyn sessions: Laa braew aalin v'ayn yn Jesarn shen yn çhiaghtoo laa jeh Jerrey Geuree, 1978, as va mee jeeragh erreish çheet back dys Beeal Feirshtey voish seshoonyn as giensyn yn Vlein Noa ayns Mannin. GB

shartanse See shiartanse several: Ren ad ooilley g'irree dy moghey er moghrey yn laa er giyn as goll magh son dy helg, Maxen as daa ree yeig as feed as shartanse dy harvaantyn neesht. GB

shennayragh (=Ir. sinsear) ancestral, patronymic: Achau Brenhinoedd a Thywsogyon Cymru (listyn jeh reeaghyn as flahee yn Thalloo Vretnagh), sy trass ynnyd ass ghaa yeig jeu boayl t'ad ginsh quoi va shennayraghyn Ghruffydd ap Cynan o Gogail GB

shenn ghuilley (=Ir. seanghille) bachelor: "Shenn ghuilley mish," dooyrt eh, "as shenn ghuilley my yishag as shenn ghuilley my yishag-vooar!" GB; geezer

shenn naim great-uncle: ta enn ec Jimmy Kelso er ny shenn deiney t'ayn jiu as adsyn coayl shenn naunt ny shenn naim sy schoill shen. GB

shenn naunt (f.) great-aunt: ta enn ec Jimmy Kelso er ny shenn deiney t'ayn jiu as adsyn coayl shenn naunt ny shenn naim sy schoill shen. GB

slaader dauber, painter, slogan writer: Va'n slaader-thieyn neu-vaghtallagh nish ny leeideyr yn nah heshaght smoo sy Ghiarmaan. GB; decorator

slickly likely: V'eh feer aalin as creeney as slickly dy row eh nane jeh ny reeaghyn s'cooie va rieau ayn GB

sonaasagh ambitious, furious, haughty: As dy sonaasagh as mish agh blein as feed dy eash dooyrt mee, Ogh, dooinney baanrit gyn skeilley t'ayn ta abyl loayrt feer vie. GB

spooyt (f.) cascade, small waterfall, spout, torrent: Hoshiaght cheayll eh myr dy beagh eh cronnane shellanyn, eisht myr feiyr spooyt mooar ayns Glion Meay, as ec y jerrey myr sheean troailt ymmodee sleih. GB

Stanlagh Stanley: Va mac ec my naim enmyssit Stanlagh va mysh queig bleeaney ny shynney na mish, as v'eh goll gys yn schoill grammadys ayns Rhumsaa. GB

stappal stop: Agh va ben-thie gaase feer woirit nagh voddagh Shoanie as y fer elley troailt dy valley as dooyrt ee dy bare dauesyn stappal giu yn ushtey-vea. GB

Sulby Soli's Farm: Va bwoirrinagh baghey ayns Sulby mârish e sheshey as laa dy row hooar eh baase, as cha row ee son eshyn y oanluckey agh dy ve loshtit syn aile ec y chrematorium ayns Doolish. GB [Scand]

tawlish (f.) checkers, draughts: Va daa ghuilley nyn soie er coolliaght airh cloie tawlish, as v'ad cloie er boayrd argid lesh peeshyn airh. GB

teaymey drainage; pouring: Halnk chingys king orrym 's my ghailley myr furnish, My vellyn va teaymey magh maynrys my chree. GB; pour

towlaghey burrow, cavitation, penetrate: v'ad cliaghtey goll gys Purt Lewaigue as lurg daue towlaghey stiagh ayns lhiattee chrink, yinnagh cur y vleaystan ayn as lhiggey yn raad da, as va feiyr agglagh ry chlashtyn. GB

tree filley threefold, triple, triplicate: yiow uss dty chooid; yiow uss stiagh dty chooid tree filley na ver oo daue. GB; (of wool) three-ply

uhllin (f.) (pl -yn) corn-yard, farmyard, haggard, rick-yard, stack-yard: Oie ayns yn uhllin as oie ayns yn aaie, Tol, etc, as oie ayns pishyr glass ec Kione jiass ny faaie, Tol, etc. GB

Vaie Vooar (f.) See baie (Yn) Niarbyl Bay: Daag mee Mannin moghrey Jerdein er yn etlan as va reayrt aalin dooys getlagh harrish Lhiattee ny Beinney as y Vaie Vooar er y raad gys Nherin. GB

warrag (m., f.) humorist: T'ad gra dy re warrag eshyn as yinnagh eh spotçhyn-obbree er ny deiney GB; (person) wit

ardane podium, dias, rostrum: Agh yn oie shen va Hitler ny ard-loayreyder, as myr v'eh ny hoie er yn ardane fuirraghtyn rish yn chaairliagh feer loayrtyssagh dy chur jerrey er yn red v'eh gra GB; tribune; avenue; scene; terrace; ramp, rise

er y cheu yiass on the south: er cheu hwoaie Vannin va sleih ass Divlyn as dy lickly ass Lian neesht, as er y cheu yiass adsyn shen v'ayn hannah dy lickly ass ny hEllanyn, ass Ullee ny ass Galloo GB

Skeeyll (f.) Kirk: Shen yn un skeeal lesh yn trass coontys boayl ta shiaght enmyn recortyssit, agh ayns y nah choontys, ta dellal rish thallooinyn ayns Skeeyll Chreest ny hAarey, ta queig enmyn jeig recortyssit as Gaelgagh yn chooid smoo jeu. GB

sleaydey drag, draggle, draw along, dredge, dredging, sledge, sleigh, trail: As haink eh dy valley yn laa er-giyn sleaydey cosh lurg cosh lesh neeal grouw as cha crosh as tessyn as daa vaidjey, lesh e ghaa ghroym er e ghreeym GB

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog