Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Feed | Results: 230 (first 200 shown)

feed1 beaghey: How do you feed your rabbits? - Kys ta shiu beaghey ny conneeyn eu? JJK idiom; (v.) beeaghey, beiyaghey, ee, faasaghey, faassaghey, fassagh, fassaghey, fassee, scoltey; (n.) bee, foddyr, lhongey, pastyr

feed2 (v.) (as fire) cur geayl da

feed (=Ir. fichid) (f.) pl. feedyn score, twenty: Va ny pillaryn oc feed, as nyn socketyn prashey feed Bible [L. viginti]


Inexact matches:

hand feed (v.) foddraghey

pressure feed (n.) broo-beagheyder

feed blein twenty years: Son liorish oardys sjerree Ghavid, va ny Leviteyn coontit veih feed blein dy eash as er e skyn Bible

feed bleïn twenty years: Ny feed bleïn shoh ta mee er ve mayrt Bible

feed skillin sovereign: Shen y chied aspick ren faastey feed skillin ass kialteenyn Vannin myr keesh enmyssit procuratio. Chron

kiare feed eighty: As veagh ad eginit kiare feed punt ass keead punt (er y chooid sloo) y chosney veih'n eirinys. Carn

tree feed sixty, threescore: Ec kione yn imbagh souree va ny smoo na tree feed paitchyn cheet gys Mooinjer Veggey, as kiare possanyn ain ayns Braddan, Balley Sallagh, Jorby as Purt Chiarn. Dhoor

I will feed fassee-ym: I will feed them in a good pasture - fassee-ym ad ayns aber vie Bible

ayns eash y chiare feed octogenarian

chied as feed (yn) twenty-first

feed cheead as daa-yeig two thousand and twelve

jees as feed (=Ir. dis agus fichitt) twenty two

jeih as feed thirty: va Mahalaleel hoght cheead bleïn as jeih as feed, as va echey mec as inneenyn: Bible

jeihoo as feed thirtieth

jeihoo as kiare feed ninetieth

jeihoo as tree feed seventieth

Kiare as Feed (Yn); (The) House of Keys: Jean-jee obbyr politickagh, cur screeuyn da ny pabyryn naight, as cur shilley er ny Olteynyn jeh'n Kiare as Feed. Carn

kiare as feed twenty four: As va foast caggey elley ec Gath, raad va dooinney feer thollee, va echey er dagh laue shey meïr, as er dagh chass shey ordaagyn, kiare as feed ayns ooilley Bible

kiare coipyn as feed quire

kiare feed as jeig ninety

kiare feed as jeih ninety: scrutaghey yn aght va slattyssyn-keesh dellal rish leodaghey keesh-turrysid er ny lhiasaghey ec y toshiaght jeh ny bleeantyn kiare feed as jeih BS

Loayreyder y Chiare as Feed Speaker of the House of Keys

'nane as feed pontoon

Oltey jeh'n Chiare as Feed Member of the House of Keys: Va'n fys shoh ayns freggyrt screeut veih'n Shirveish Turrysid gys Edgar Quine, Oltey jeh'n Chiare as Feed son Skylley Chreest ny h-Ayrey. BS

Oltey yn Chiare as Feed M.H.K., Member of the House of Keys: Va oltey yn Chiare as Feed, Peddyr Karran, marin as t'eshyn jannoo obbyr mie da'n Ghaelg. Carn

Purt ny Kiare as Feed Four and Twenty Harbour

queig punt as feed (money) pony

Raad ny Kiare as Feed Four and Twenty Road

'sy jeih as kiare feed nonagenarian

'sy jeih as tree feed septuagenarian

tree feed as jeih seventy: As ta bunnys tree feed as jeih sy cheead gra dy vel y çhirveish mie er bashtal. BS

uinnagyn feed bleeaney (f.) Ancient lights

unnane-jeig as feed thirty-one: Ooilley ny reeaghyn unnane-jeig as feed. Bible

Bing Reillyn Beayn y Chiare as Feed (f.) House of Keys Standing Orders Committee

Bing y Chiare as Feed mychione Billey Cairys Kimmee (f.) House of Keys Committee on the Criminal Justice Bill

Oltey jeh'n Chiare as Feed son Doolish Yiass South Douglas MHK

Oltey jeh'n Chiare as Feed son Skylley Maayl Member of the House of Keys for Michael

Shenn Thie yn Chiare as Feed Old House of Keys

twenty years (npl.) feed blein; feed bleïn

ninety (n., adj.) kiare feed as jeih, nuyad, kiare feed as jeig

three-feed sixty: Three-feed as jeih reeaghyn Bible

eighty hoghtad; kiare feed: Eighty pence a pound - Kiare feed ping y punt. DF idiom

Member of the House of Keys (n.) See M.H.K. Oltey jeh'n Chiare as Feed, Oltey yn Chiare as Feed, O.K.F.

twenty (n., adj.) feed: I shall be twenty next Christmas - Bee'm feed blein d'eash yn Ollick shoh cheet. JJK idiom

assyllyn asses: Ny camellyn oc, kiare cheead queig jeig as feed: nyn assyllyn, shey thousaneyn shiaght cheead as feed. Bible

brelleenyn sheets: eisht ver shiu dooys jeih brelleenyn as feed, as jeih caghlaaghyn as feed dy gharmadyn Bible

goair woirryn she goats: Daa cheead goair woirryn, as feed goair fyrryn, daa cheead keyrrey, as feed rea. Bible

lhiynyn colts: jeih mec as feed, va markiagh er jeih lhiynyn assyl as feed Bible

paart (=Ir. páirt) certain ones, moiety, part, role, sharing, some: paart keead-filley, paart three feed, as paart jeih fillaghyn as feed Bible

House of Keys (n.) (The); (Yn) Kiare as Feed: The Speaker of the House of Keys - Loayreyder yn Chiare as Feed. DF idiom

in breadth er lheead: twenty cubits in breadth, and twenty cubits in the height thereof - feed cubit er lheead, as feed cubit er yrjid Bible

score agg; feed: A score of people - Feed dy leih. DF idiom; schimmeig; scoar; screeb; scench, skensh: What's the score? - Cre ta'n scensh? DF idiom; tailley; (v.) coontey, cosney, cur agg ayn, schimmeigey, scoaral

seventy (n., adj.) shiaghtad; tree feed as jeih: We went round in seventy - Ren shin y cheayrt ayns tree feed as jeih. DF idiom

thirtieth (n., adj.) jeihoo as feed

thirty-one unnane-jeig as feed

threescore (n., adj.) tree feed

twenty-first (adj.) (yn) chied as feed

assyl bwoirryn she-ass: Jeih camelyn as feed bluight, marish ny sharree, da-eed booa, as jeih therriu, feed assyl bwoirryn, as jeih sharree. Bible

beiyaghey fattening, feed

broo-beagheyder pressure feed

connaasagh contemptuous: T'ad jannoo briwnys row Allan Bell connaasagh mychione y Chiare as Feed as eshyn cur ad er shaghryn ayns nuy cheead jeig, kiare feed as daa- yeig, coardail rish Commishoon Brialtys Chronk Murray BS; scoff, sneer

cur geayl da (as fire) feed

foddraghey hand feed

freggyrtyn screeut written answers: Va hoght feyshtyn jeig as feed er y chlaare-obbyr son freggyrtyn loayrit, as nuy as feed son freggyrtyn screeut. BS

Ancient lights (npl.) uinnagyn feed bleeaney

April (n.) Averil: Your letter is dated April the twenty-second, nineteen thirty-eight - Ta'n laa jeh'n vee er y screeuyn eu yn ghaaoo laa as feed jeh Averil, nuy keead jeig as hoght jeig as feed JJK idiom; Jerrey Arree; Mee s'jerree yn arree

drip-feed (n.) drigeyder

feed-pump (n.) teaumane beaghee

feed-screw (n.) scrod beaghee

ink-feed (n.) feddan doo

ninetieth (n., adj.) jeihoo as kiare feed

pontoon (n.) 'nane as feed; pontoon

pony2 (n.) (money) queig punt as feed

seventieth (adj., n.) jeihoo as tree feed

sixty (n., adj.) sheyad, tree feed, three-feed

spoon-feed (v.) beaghey lesh spein

thirty (n., adj.) jeih as feed, treead

twenty four kiare as feed

twenty two (n.) jees as feed

beaghey lesh spein spoon-feed

claareeyn basins, basons; dishes: ver ad er ny claareeyn, as ny spainyn, as ny mealaghyn, as coodaghyn dy choodaghey lhieu: as bee'n arran kinjagh er. Bible; bowls: Ny-yeih, cha row foast jeant son thie'n Chiarn claareeyn argid, smaleyderyn, basonyn, trumpetyn, siyn airh ny argid Bible; chargers: As shoh'n coontey oc; jeih claareeyn as feed dy airh, thousane claare dy argid, as nuy skynnyn as feed,

drigeyder drip-feed, dropper

feddan doo ink-feed

feddyn magh ascertain, ascertainment, determine, dig out, discover, discovery, elicit, invent, invention, seek out: Ver-yms magh raa-dorraghey: my oddys shiu dy jarroo bun y choyrt dou er cheu-sthie jeh shiaght laa yn vannish, as feddyn magh eh, eisht ver-yms diu jeih brelleenyn as feed, as jeih caghlaaghyn as feed dy gharmadyn Bible

scrod beaghee feed-screw

teaumane beaghee feed-pump

tramylt hardy, robust, stout, sturdy; stalwart: Ta sleih ayns Partee Obbraghys Vannin gra dy vel ad trimshagh dy vel oltey tramylt, Peter Karran, oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, faagail y partee lurg feed blein as ny smoo. BS; (as plant) vigorous

M.H.K. (n.) O.C.F., Oltey yn Chiare as Feed

nonagenarian (n.) 'sy jeih as kiare feed

octogenarian (n., adj.) ayns eash y chiare feed

septuagenarian (n.) 'sy jeih as tree feed

two thousand and twelve (n.) feed cheead as daa-yeig

beeaghey alimentation, feed, maintain, nurture, nutrition, support

bwoirryn female: feed assyl bwoirryn, as jeih sharree

chione2 (y) apiece: Feed punt y chione DF

fassagh feed: Neem's fassagh my hioltane Bible

moojey plus: Feed moojey jees. DF

O.C.F. = Oltey yn Chiare as Feed M.H.K.

pastyr feed, pasture: pastyr mie son ollagh Bible

Four and Twenty Harbour (n.) Purt ny Kiare as Feed

Four and Twenty Road (n.) Raad ny Kiare as Feed

House of Keys Standing Orders Committee (n.) Bing Reillyn Beayn y Chiare as Feed

Old House of Keys (n.) Shenn Thie yn Chiare as Feed

quire (n.) kerroo-phabyr, kiare coipyn as feed; carree-chillagh, chiamble ny manishter

South Douglas MHK (n.) Oltey jeh'n Chiare as Feed son Doolish Yiass

sovereign (n.) ard-ree; (n.) punt airhey, feed skillin; (adj.) ard-reeoil, kionedeeagh, kionyssagh

Speaker of the House of Keys (n.) Loayreyder y Chiare as Feed

bluight lacteal, lactiferous; milch: Jeih camelyn as feed bluight Bible; galactic; (f.) kingcup

coshee foot passenger, pedestrian, walker: feed thousane deiney coshee Bible

faasaghey feed: c'raad t'ad faasaghey ny shioltaneyn oc. Bible

faassaghey feed: Nee eh faassaghey mee ayns pastyr glass Bible

fassaghey browse, feed, graze, pasture: ren mee fassaghey yn chioltane Bible; feeding

fassee feed: fassee dty vannanyn liorish ny bwaagyn bochill Bible

fassee-ym I will feed: fassee-ym ad ayns aber vie Bible

foddyr feed, fodder, forage, provender: hug eh foddyr da ny assylyn echey Bible

frameyn frames: Cur magh ec queig frameyn as feed 'sy tullagh. DF

galloon gallon: Queig meeillaghyn as feed noi'n galloon. DF; gimp

goaill fastee shelter: Shey siyn as feed goaill fastee ayns Baie Ghoolish. DF

gobbyr operate, working: Ta tree ard-scoillyn as feed ta gobbyr trooid Bretnish. Carn

mortis socket: ren eh da-eed mortis argid fo ny feed buird Bible

oe (=Ir. ó) (n., f.) grandchild, grandson: As v'echey da-eed mac, as jeih oe as feed Bible

O.K.F. See Oltey jeh'n Chiare as Feed Member of the House of Keys

Ollick (Yn) Yule: Bee'm feed blein d'eash yn Ollick shoh cheet. JJK

screeu er superscribe: T'eh er ny screeu er cheu tree as feed. DF

tullagh2 ('sy ) per second: Cur magh ec queig frameyn as feed 'sy tullagh. DF

angle1 (v.) breckaragh, eeastagh, eeastaghey; (n.) corneil: Cant off an angle - Corneil y veayllaghey. DF idiom; cruinney; ollaghan; uillin: Angle of twenty degrees - Uillin jeh feed cheim. DF idiom

army (n.) armee: The army consists of ninety thousand and six hundred men - Ta kiare feed thousane as jeih as shey keead dy gheiney 'syn armee. JJK idiom; sheshaght chaggee

bill2 (n.) (proposed law) billey: To race a bill through the Keys - Billey y raipey trooid yn Kiare as Feed. DF idiom

chargers (npl.) claareeyn: thirty chargers of gold - jeih claareeyn as feed dy airh Bible

covenanted conaanit; choard: And they covenanted with him for thirty pieces of silver - As choard ad rish son jeih peeshyn as feed dy argid Bible

curtain (n.) brat; curtan: The length of one curtain shall be eight and twenty cubits - Bee lhiurid un churtan hoght cubityn as feed Bible; (v.) cur curtan er

December (n.) Mee ny Nollick: Up to the thirty-first of December - Derrey yn chied laa jeig as feed jeh Mee ny Nollick. DF idiom; Mee veanagh y gheuree

deep diunid: That river is twenty feet deep - Ta'n awin feed trie er diunid. JJK idiom; trome; dowiney; dowin: The snow lies very deep - Ta'n sniaghtey ny lhie feer dowin. JJK idiom

diameter (n.) crantessen; tessen: Wheel sixty centimetres in diameter - Queeyl ta tree feed sentimeter tessen. DF idiom

eighteen hoght jeig: That happened in the year eighteen hundred and thirty-five - Haghyr shen ayns y vlein hoght keead jeig as feed. JJK idiom

emission (n.) brooightey; cur magh: Emission at twenty-five frames per second - Cur magh ec queig frameyn as feed 'sy tullagh. DF idiom

forepart (n.) toshiaght; toshiagh; cheu veealloo: And the oracle in the forepart was twenty cubits - As van ynnyd casherick cheu-veealloo feed cubit Bible

frames (npl.) clowanyn; frameyn: Emission at twenty-five frames per second - Cur magh ec queig frameyn as feed 'sy tullagh. DF idiom

gallon (n.) galloon: Twenty-five miles to the gallon - Queig meeillaghyn as feed noi'n galloon. DF idiom

got1 hooar: I also got money - Hooar mee argid neesht. DF idiom; chossyn: He got in the Keys - Chossyn eh stiagh 'sy Chiare as Feed. DF idiom

happened (dy) daghyr; (er) daghyrt: You don't know what has happened - Cha s'ayd c'red t'er daghyrt. JJK idiom; haghyr: That happened in the year eighteen hundred and thirty-five - Haghyr shen ayns y vlein hoght keead jeig as feed. JJK idiom

House of Keys Committee on the Criminal Justice Bill (n.) Bing y Chiare as Feed mychione Billey Cairys Kimmee

I shall be vee'm; (emph.) veem's; bee'm: I shall be twenty next Christmas - Bee'm feed blein d'eash yn Ollick shoh cheet. JJK idiom

I will not destroy Cha stroieym; Cha stroie-ym: I will not destroy it for twenty's sake - Cha stroie-ym eh er graih yn feed Bible

jubilee (n.) blein feayslee, traa ardvoggey; jubilee: Silver jubilee - Jubilee queig bleeaney as feed. DF idiom

knots (npl.) cruint, khyr; meeilley faarkee: Sail at ten knots - Jeih meeilley faarkee 'syn oor y hiaulley. DF idiom; meeilley marrey: The ship is making twenty knots - Ta'n lhong goll feed meeilley marrey 'syn oor. DF idiom

Member of the House of Keys for Michael (n.) Oltey jeh'n Chiare as Feed son Skylley Maayl

men2 (of); (dy) gheiney: The army consists of ninety thousand and six hundred men - Ta kiare feed thousane as jeih as shey keead dy gheiney 'syn armee. JJK idiom

monument (n.) clagh cooinaghtyn, cowrey cooinaghtyn, leac cooinaghtyn, lhiaght cooinaghtyn; lhiaght: This monument was erected one thousand and twenty-five years ago - Va'n lhiaght shoh er ny hroggal thousane blein queig as feed er dy henney. JJK idiom

proof jeen; jeeney noi; prowal; prowallys; proof: Spirit thirty percent below proof - Spyrryd jeih as feed 'sy cheead fo proof. DF idiom

rabbits (npl.) conneeyn: How do you feed your rabbits? - Kys ta shiu beaghey ny conneeyn eu? JJK idiom; conningyn

river (n.) awin: That river is twenty feet deep - Ta'n awin feed trie er diunid. JJK idiom; strooan

wideness (n.) feaynys; lheead; space: And between the chambers was the wideness of twenty cubits - As eddyr ny shamyryn va space feed cubityn Bible

abb abbot: V'eh abb Vanishter Rushen rish hoght bleeaney jeig as v'eh Aspick ny hEllanyn rish shey bleeaney as feed. Chron [L. abbas]

Albinish (f.) Scottish language: Y red mooar bentyn rish ny bleeantyn kiare feed as Albinish, ta shen dy vel obbyr ry gheddyn nish son paart dy 'leih as Albinish oc. Carn

alcoal alcohol: Slattys dy injillaghey yn cagliagh jeh alcoal syn uilll veih kiare feed gys lieh-cheead millighram ayns keead millileetyr, oddagh bree ve currit da roish jerrey ny bleeaney. BS

as tree and thirdly, thirdly; and three: Marge Joughin, ben Vanninagh ennoil, t'ee er ngeddyn baase as ish kiare feed blein as tree dy eash. BS

attaghyn crowns: as er ny stuill honnick mee kiare shanstyryn as feed nyn soie, coamrit ayns coamrey gial; as v'oc er nyn ging attaghyn dy airh. PB1765

Balley Moaney Peaty Farm, Farm of the Turbary, Turf Farm: Ta Tinvaal er choardail dy cheau ny smoo na daa cheead as feed meeilley punt er ynnyd-tarlheimagh son etlanyn-cassee ec y thie-lheihys noa ec Balley Moaney. BS

beaghey feed, food, foodstuffs, livelihood, nourishment, nutrition, sustenance, pasture; live, maintain, nourish, nurture: nee oo beaghey er lhuss y vagher. Bible; living; victual, victuals

bee1 diet, feed, food, nourishment, provisions: As aarlee bee blaystal dou, lheid as shinney lhiam Bible; victuals; be, will be: As bee yn goll-twoaie ayns y vodjal Bible

beih (f.) birch: t'eh gra nagh lhisagh kied ve currit da Thieyn Eiraght dy hroggal keead as queig-jeig as feed dy hieyn rish stayd Cronk Beih. BS

ben ruy (f.) redhead: haink y ven thie magh ass e thie as hass ee er y ghreeish, v'ee ny ben ruy as stoamey as thollee mysh jeih bleeaney as feed d'eash as kiare paitchyn eck. JC

billaghyn bank bills; bills: Hed kiare billaghyn as feed gys y Choonseil Slattyssagh, as ny mast'oc, y nah lhaih jeh'n Villey Arraghey-Raaidyn, as Billey y Faill Sloo, son resooney oltyn. BS

billey pl. billaghyn bank bill: Billey y 'aagail gyn eeck DF; (proposed law) bill: Hug eh lesh stiagh billey ayns Y Chiare as Feed DF; pl. biljyn :1 big bush, tree: Ta mess y dooinney cairagh billey dy vea Bible [O.Ir. bile]

billey palm palm tree: ayns Elim va daa hibbyr jeig ushtey, as three-feed billey palm as jeih Bible

billioon billion: Ta shen gyrjaghey yn mooadys dy h-argid ayns bancyn Vannin gys jeih billioon as feed dy phuntyn as ny shlee - y mooadys smoo va rieau recortyssit. BS

bing reiht (f.) select committee: Ta'n Ard-Shirveishagh er ghra nagh jed cooishyn-plannal bentyn rish lhiasaghey Mount Murray er ronsaghey liorish Bing Reiht veih'n Chiare as Feed. BS

bleeaney dy eash years of age: ta mee yn laa jiu kiare-feed as queig bleeaney dy eash Bible

bluckan coshey football: Ta ny politickeyryn ayns Kiare as Feed Hostyn ayns Lunnin gymmydey Bretnish myr bluckan-coshey politickagh Carn

bonney bond: Deeassee y Lught-Reill Lectraghys nuy feed as queig millioon punt ec use injil liorish bonney lesh y Reiltys. BS

bunraghtoil constitutional: Dooyrt Allan Bell, oltey jeh'n Chiare as Feed son Rhumsaa, dy jinnagh cur lesh stiagh billey elley myr lhiasaghey, dy jinnagh eh chyndaa cooishyn bunraghtoil bun ry skyn. Dhoor; constitutionally

bus bus, omnibus: Er lhiam nagh vel mee er ve ayns bus rish feed vlein. DF

bwilleen (f.) pl. bwilleenyn loaf: As haink dooinney veih Baal-shalisha as hug eh lesh arran gys y dooinney dy Yee jeh ny chied-vessyn, feed bwilleen oarn, as jeeassyn creen dy arroo ayns poagey. Bible [O.Ir. bairgen]

bwilleen oarn (f.) barley loaf: hug eh lesh arran gys y dooinney dy Yee jeh ny chied-vessyn, feed bwilleen oarn, as jeeassyn creen dy arroo ayns poagey. Bible

bwoirrin effeminate, female, feminine, feministic, ladylike, petticoat: Daa cheead goair woirryn, as feed goair fyrryn Bible

cabdil (f.) chapter: Ta'n teks ta mee er reih son my charmane er ny ghoaill veih'n chied lioar jeh ny Reeaghyn, yn chied cabdil as feed as yn trass ronney Carn; consistory

cha row was not, were not: Cha row agh mysh three feed kiaulleyderyn foast er-mayrn, as cha row agh three jeig jeu dod foast cloie. Carn

Cha stroieym I will not destroy: Cha stroie-ym eh my yioym jeih as feed Bible

Cha stroie-ym I will not destroy: As dooyrt eh, Cha stroie-ym eh my yioym jeih as feed Bible

cheu jiass my-yiass on the south side: As nee oo ny buird son y chabbane, feed boayrd son y cheu jiass my-yiass. Bible

choard agreed, covenanted: choard ad rish son jeih peeshyn as feed dy argid. Bible

Choonseil Slattyssagh (Yn); (The) Legislative Council: ta shen dy ghra, cur yn imraa da Coonseil ny Shirveishee, as eh y resooney marish olteynyn jeh'n Chiare as Feed as jeh'n Choonseil Slattyssagh. BS

Cleragh Tinvaal Clerk of Tynwald: , choard yn Kiare as Feed dy lhisagh Bing Reirey Tinvaal loayrt rish yn Olloo St John Bates reesht dy phrowal dy chleayney eshyn dy hannaghtyn myr Cleragh Tinvaal. BS

coarys-kerree penal system: Edgar Quine, yn Oltey jeh'n Chiare as Feed son Ayre, t'eh gra dy lhisagh coarys-kerree Vannin goll er aa-ronsaghey veih bun gys baare. BS

co-choyrle (f.) concert; conference, consultation, council: Loayreyder y Chiare as Feed, Tony Brown, t'eh ayns Canada dy ghoaill ayrn ayns co-choyrle Loayreyderyn as Offishearyn Gurneilagh y Cho-unnaneys Goaldagh. BS

cohoyrtagh contributive, contributor: Y Stiureyder jeh Studeyrys Eear-Cheim ec Laare Studeyrys Manninagh, Fenella Bazin, ta ish gra dy jean ny shlee na feed cohoyrtagh mooadaghey fys mychione shennaghys Vannin. BS

cosnee will obtain, will redeem: cosnee eh yn reeriaght lesh brynneraght Bible; obtain; acquisitive, gainful; winning: Ta feed poynt ry-gheddyn son y chlash as my ta brock jeant nish bee yn caa cosnee aym spooillit dy bollagh. Dhoor

cuirreyder entertainer; host: Bee cummaltee abyl feyshtey oltey ynnydagh y Chiare as Feed, David Cannan, vees cuirreyder y çhaglym, voish lieh-oor lurg shiaght noght ayns halley yn scoill. BS

cur coontey jeh describe, portray, qualify, report, sketch in: Lurg da'n Çhirveishagh Tashtee, Richard Corkill, cur coontey jeh'n chlaare argidoil, ren olteynyn jeh'n Chiare as Feed votal nuy-jeig gys nane ayns foayr jeh. BS

cur lesh stiagh import; introduce: V'eh inshit da'n Chiare as Feed dy noddagh assee ve jeant da ambee eddyrashoonagh Vannin mannagh jinnagh yn Ellan cur lesh stiagh slattys cour cooidjaght-chynney. BS

drogh ellyn unmannerliness: Va'n meoir-shee, Gary Roberts, freggyrt rish baghteyrys veih'n oltey jeh'n Chiare as Feed, John Houghton, dy vel rouyr drogh ellyn as meshtallys goll er as cha nel ny meoiryn-shee cur geill da. BS

drogh-haghyrtagh accidental, misfortunate: Ec bing-vaaish, va briwnys jeant dy dooar Brian Heddle Norman, va un vlein jeig as feed dy eash, dy dooar eh baase dy drogh-haghyrtagh. BS

drogh-reirey ill-management, misdirection, mismanagement: Oltey jeh'n Chiare as Feed son Rosien, Phil Gawne, t'eh gaggyrt dy vel drogh-reirey er chumrail er skeym cour ocsyn ta laccal kionnaghey thie son y chied cheayrt. BS

ee1 (=Ir. ith, ithe) consumption, depletion, devour, dispose, eat, eating, erode, feed, kill off, her, it, she: Irree as ee; er-yn-oyr dy vel y jurnah erskyn dty niart. Bible

ellanagh homebred, insular, islander, local: Va lioaryn mie cheet ass yn ard shen (Keearee as Corkey), lioaryn goll rish 'Feed Blein Gaase' as 'Peig Sayers' as 'Yn Ellanagh'. Carn

er liurid at length, lengthways, longways: Ta'n chosheeaght kiare feed as queig meeiley er liurid, goll trooid ny shiaght skeeraghyn jeig syn Ellan. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog