Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Failt yn Ainle | Results: 65

Failt yn Ainle (f.) Angelus, Hail Mary

failt (=Ir. fáilte) employed, hired, salaried: eshyn ta failt, as cha nee yn bochilley hene Bible; ave; (f.) welcome: Cha dooar mee failt erbee. DF


Inexact matches:

As failt (intj) With pleasure

ben failt handmaid: hug shiu mee-ooashley da my ennym, as hug dy chooilley ghooinney er e harvaant, as dagh dooinney er e ven failt

Boayrd Failt Tourist Board

dunver failt hired killer

failt feayr wintry reception

failt oikoil state reception

Failt ort (intj) Welcome, With pleasure: Hyndaa ee mygeayrt gra, "O, nee uss t'ayn Yoe, Failt ort as s'mie lhiam fakin oo reesht" Dhoor

failt royd welcome

fer failt hired labourer, hired servant

guilley failt servant boy, young male servant

gyn failt unwelcome: t'eh gra 'taghyrt gyn failt' rish y phlan dy hiaulley orh goul-rooragh leval injil voish ynnyd heshveanagh Dounreay ayns twoaie Nalbin gys Sellafield BS

obbree failt hired labourer

oik failt reception: C'raad ta'n oik failt? DF

shamyr failt (f.) auditorium, presence chamber, reception room

ynnyd failt reception

cur failt da greet

cur failt er receive, welcome: Dy cur failt er y niarragh. DF; greet

Failt erriu gys ... Welcome to

Failt erriu gys X Welcome to X

Ta ... cur failt erriu Welcome to

taghyrt gyn failt unwelcome development: t'eh gra 'taghyrt gyn failt' rish y phlan dy hiaulley orch goul-rooragh leval injil voish ynnyd heshveanagh Dounreay ayns twoaie Nalbin gys Sellafield BS

Ta X cur failt erriu Welcome to X

welcome cur failt er, oltaghey; failt, failt royd; failtagh

reception (n.) eaishtaght; oik failt: Where is the reception? - C'raad ta'n oik failt? DF idiom; ynnyd failt; glackey, failtaghey, oltaghey

greet bannaghey; keayney; cur corp as slaynt da: Greet him for me - Cur corp as slaynt da er my hon. DF idiom; cur failt da; cur failt er: To greet the spring - Dy cur failt er y niarragh. DF idiom

hired labourer (n.) fer failt, fer ny faillee, obbree failt

With pleasure (intj) As failt; Failt ort; She dty vea

Welcome to X Failt erriu gys X, Ta X cur failt erriu, Ta X bannaghey nyn mea

Angelus (n.) Failt yn Ainle

auditorium (n.) halley; shamyr failt

handmaid (n.) inney-veyl, ben failt

hired killer (n.) dunver failt

presence chamber (n.) shamyr failt

reception room (n.) shamyr failt

salaried (adj.) failt

servant boy (n.) guilley failt

state reception (n.) failt oikoil

Tourist Board (n.) Boayrd Failt

unwelcome (adj.) gyn failt

Welcome1 (intj) Failt ort

wintry reception (n.) failt feayr

fir-failt employees: As quoi oo-hene, Achior, as fir-failt Ephraim, dy vel uss er n'adeyrys ny-mast'ainyn jiu Apoc

unwelcome development (n.) taghyrt gyn failt

ave (intj) dy bannee dhyt, failt, slane ayd

hired er maill; faillagh; failt; daill; faillee

young male servant (n.) fer mooinjerey, guilley, guilley failt

Hail Mary (intj) Dy Bannee Dhyt y Voirrey; (n.) Failt yn Ainle

hired servant (n.) fer failt, fer mooinjer failley, fer ny faillee, sharvaant failley

hireling (n.) jiuleanagh, labbree; fer-failt; fer ny faillee

chamber (n.) shamyr: Presence chamber - Shamyr failt. DF idiom; meddyr vooyn, pash hamyr; lhagg

employed failt; ymmyd jeant jeh; goit seose: for they were employed in that work day and night - son vad goit seose ayns yn obbyr shen, oie as laa Bible

employees (npl.) fir-failt, fir-ny-failley; obbreeyn: The employees live in - Ta ny hobbreeyn cadley sthie. DF idiom; failleydee

receive (v.) cur failt er, oltaghey, goaill rish, jannoo soiagh jeh, goaill stiagh; goaill; geddyn: You don't receive the newspapers regularly, do you? - Cha nel shiu geddyn ny pabyryn-naight dy-rea, vel (shiu) ? JJK idiom

cur y leigh er sue: a'n Ard-Veoir-Shee, Mike Culverhouse, cur failt er plannyn Rheynn Cooishyn Sthie dy phointeil leighder, veagh seyrey ny meoiryn-shee veih'n obbyr jeh cur y leigh er sleih. BS

dew beiyht fatted bullocks: Ta ny deiney-caggee failt ecksh neesht cheu-sthie jee myr dew beiyht Bible

gowaltys (=Ir. gabhaltas) farm, rented agricultural land, smallholding: Va shin ooilley tannaghtyn ec y chenn thie gowaltys as va failt mooar currit dooin veih'n wardoon Norman as e ven Monica. Carn

jiulean cotler, husbandman, lodger for short time, temporary resident, vassal, sojourner: myr sharvaant failt, as myr jiulean vees eh mayrt Bible

mynghearey smile: cha dooyrt ee veg rhym, agh hug ee failt orrym lesh snog y chione eck as mynghearey gennal. Dhoor; smiling

Rheynn Cooishyn Sthie Department of Home Affairs: Ta Rheynn Cooishyn Sthie cur failt er caghlaaghyn ayns leighyn- carrooagh y Reeriaght Unnaneyssit, agh t'ad gra dy vel yn Ellan er e hoshiaght sy chooish shoh. BS

Sheanseyr Shinsharagh Senior Scientist: Y Dr Paul McKenna, sheanseyr shinsharagh Reiltys Vannin, t'eh gra 'taghyrt gyn failt' rish y phlan dy hiaulley orch goul-rooragh leval injil voish ynnyd BS

Skeerey Marooney Parish of Marown: dy chur failt diu gys yn chirveish shoh, as dy ghra harrish yn ollaghey ta'n taggyrt er choyrt diu hannah gys y Keeill Noo Runius, ayns Skeerey Marooney. Carn

wardoon pl. wardoonee warden: Va shin ooilley tannaghtyn ec y chenn thie gowaltys as va failt mooar currit dooin veih'n wardoon Norman as e ven Monica. Carn

fleeth chea: The hireling fleeth, because he is an hireling - Ta fer-ny-failley chea, er-y-fa dy nee fer-failt eh Bible; chea-ys: He that fleeth from the fear shall fall into the pit - Eshyn chea-ys veih yn aggle, tuittee ehsyn oaie Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog