Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Ellan Vannin | Results: 184

Ellan Vannin (f.) (Isle of) Man, Mann, Isle of Mann: Shen myr ve eisht, kys va mish my lhiannoo ayns Sostyn, tra lhisins v'er ve ayns Ellan Vannin. JG

Ellan Island

ellan (=Ir. oileán) (m., f.) pl. ellanyn island, isle: Ny-yeih shegin dooin ve ceaut stiagh er ellan ennagh. Bible


Inexact matches:

Ellan Aittin Gorse Island

Ellan Bane White Island

ellan chorralagh (f.) atoll, coral island

Ellan Colley (f.) (Isle of) Coll, Isle of Coll

Ellan Coobyr (f.) Cyprus

Ellan Croobagh Lame Island

Ellan Eeaght (f.) Isle of Wight; (Isle of) Wight

Ellan Eggey (f.) (Isle of) Eigg

Ellan Eiggey (f.) (Isle of) Eigg

Ellan Garrett Garrett's Island

Ellan Geeah (f.) (Isle of) Gigha

Ellan Geegey (f.) (Isle of) Gigha

Ellan Glass Green Island

ellan injil (f.) key

Ellan Lioas (f.) (Isle of) Lewis: Hug Rennell Ellan Lioas da'n vraar echey, Olaf. Chron

Ellan Mooar Big Island

Ellan Ooist (f.) (Isle of) Uist: Hug Alan dou daa phabyr niaght beg enmyssit "Cruisgean", pabyryn Gaelgagh ta goll er clou ayns Ellan Ooist y Twoaie. GK

Ellan Rhennee Ferny Island

Ellan Rummey (f.) (Isle of) Rhum

Ellan Sheeant (f.) (Yn); (The) Blessed Isle

Ellan Skianagh (f.) (Isle of) Skye: Blein ny s'anmey, chionnee croiteyryn ayns Borve er yn Ellan Skianagh yn thalloo oc. NNS

Ellan Squeen Burnt Clearing Island

Ellan Ulvey (f.) (Isle of) Ulva

Ellan Vaayl St. Michael's Isle

Ellan Voaid (f.) (Isle of) Bute: Tra haink ad gys Ellan Voaid, v'ad geearree goaill greim er y chashtal er egin. Chron

Ellan Vretyn Isle of Wales

Ellan Willies Willie's Island

Ellan Wirrish (f.) Mauritius

jannoo ellan insulate

Ruy Ellan Red Island

Ellan Vannin Line (n.) Lhuingys Ellan Vannin

Ard-gleashtaneyryn Ellan Vannin Isle of Man Advanced Motorists

Ard-varkee Roar-bree Ellan Vannin Isle of Man Advanced Motorcyclists

Arraghey Ellan Vannin Isle of Man Transport

Bayr yn Ellan Rhennee Ferny Isle Road

Boirey Eash Ellan Vannin Age Concern Isle of Man

Close yn Ellan Island Enclosure

Coonceil Ellynyn Ellan Vannin Isle of Man Arts Council

Coonceil ny h-Ellynyn Ellan Vannin Isle of Man Arts Council

Cowraghyn Post Ellan Vannin Isle of Man Stamps

Creearey Stayd-bea Ellan Vannin Isle of Man Quality of Life Survey

Cronghyr Giastyllagh Ellan Vannin Isle of Man Charity Lottery

cummey thalloo yn Ellan landscaping the Island

cur lesh stiagh 'syn Ellan importation

Ellan Helena Noo (f.) (Isle of) St. Helena; Saint Helena

Ellan jeh Cultoor Island of Culture

Ellan Noo Perick (f.) St. Patrick's Isle

Ellan Noo Pherick St. Patrick's Isle

Ellan ny Braase Island of the Potatoes

Ellan ny Frastyl (f.) Ascension Island

Ellan ny Geyrragh (m., f.) Fair Isle

Ellan ny Mochil Isle of the Herdsman

Ellan ny Muc (f.) (Isle of) Muck

Ellan ny Muic (f.) (Isle of) Muck

Ellan ny Trinaid (f.) Trinidad

Ellan Sheer-ghlass Erin (f.) (The) Emerald Isle

Ellan y Callow Callow's Island

Ellan y Chaisht (f.) Easter Island

Ellan y Foillan Isle of the Gull

Ellan y Kay Kay's Farm

Ellan y Voddee Isle of the Dog

Giau yn Ellan Creek of the Island

Gob yn Ellan Island Point

Lhuingys Ellan Vannin Ellan Vannin Line

Logh yn Ellan Arranagh (f.) Lamlash

Lught-Reill Ushtey Ellan Vannin Isle of Man Water Authority

Meoiryn-Shee Ellan Vannin Isle of Man Constabulary

Oaseiryn Kiarrooghys Ellan Vannin Isle of Man Gaming Control Commissioners

Post Ellan Vannin Isle of Man Post

Purt Aer Ellan Vannin Isle of Man Airport

Purt yn Ellan (f.) Port Ellen: Er ash ayns Purt Yn Ellan va ceilidh goll er cummal ayns Thie Oast Machrie. GK

Raaidyn Yiarn Eiraght Ellan Vannnin Isle of Man Heritage Railways

Sheshaght Ardjynagh Vooar Ellan Vannin Provincial Grand Lodge of the Isle of Man

sheshaght-ghellal veih cheu-mooie jeh'n Ellan (f.) non-resident company

Sheshaght Taekwondo Ellan Vannin (f.) Isle of Man Taekwondo Association

Shiaghtin Ellan Skianagh (f.) Skye Week

Shirveish Cairys Kimmee Ellan Vannin Isle of Man Criminal Justice Service

Shirveish-Choyrlee Coorseyn-Bea Ellan Vannin (f.) Isle of Man Careers Guidance Service

Shirveish Coorseyn-Bea Ellan Vannin (f.) Isle of Man Careers Service

Shirveish Co-phobble Ellan Vannin (f.) Isle of Man Community Service

Shirveish Prowal Kyndee Ellan Vannin Isle of Man Probation Service

Shirveish Pryssoon Ellan Vannin (f.) Isle of Man Prison Service

Shirveishyn Theayagh Ellan Vannin (f.) Isle of Man Public Services

Skeym Kianglee Sthie Ellan Raad Road Island Inner Link Scheme

Skimmee Cairys Aegid Ellan Vannin Youth Justice Team IOM

Stashoon Marrey Ellan Vannin Isle of Man Sea Terminal

Stureyder Recortys-lhong Ellan Vannin Director of the Isle of Man Ship Registry

Troggalyn Stashoon Marrey Ellan Vannin Isle of Man Sea Terminal Buildings

Turrysid Ellan Vannin Isle of Man Tourism

ushtaghyn mygeayrt yn Ellan coastal waters

Skeim Toytys Penshyn Reiltys Ynnydagh Ellan Vannin Isle of Man Local Government Superannuation Scheme

Ard-sheckteragh jeh Oik Postagh Ellan Vannin Chief Executive of Isle of Man Post Office

Barrantee son Aa-reaghey Feeuid Shelloo Ellan Vannin Isle of Man Rents and Rating Appeal Commissioners

Colleish Ellan Vannin son Ynsagh Sodjey as Syrjey Isle of Man College of Further and Higher Education

Cowraghyn Post as Cooinaghyn Ellan Vannin Isle of Man Stamps and Coins

Eaghtyrane jeh Sheshaght Leigh Ellan Vannin President of the Isle of Man Law Society

Guild Ellyn Jesh as Jeidjys Ellan Vannin The Isle of Man Fine Art and Industrial Guild

Kialteenyn, Cabbalyn as Keeillyn Ellan Vannin Churches, Chapels and Keeills of the Isle of Man

Lught-reill Ushtey as Sornaigys Ellan Vannin Isle of Man Water and Sewerage Authority

Oik Reiltys Ellan Vannin ayns Brussels Isle of Man Government Brussels Office

Sheshaght cour Lheihys Aeragh Ellan Vannin (f.) Isle of Man Aero-Medical Society

Sheshaght son Tushtey Dooghys as Graihderyn Shenn Reddyn Ellan Vannin (f.) Isle of Man Natural History and Antiquarian Society

Shirveish Mooghey as Sauail Ellan Vannin (f.) Isle of Man Fire and Rescue Service

Shirveish Prowal as Kiarail son Kyndee Ellan Vannin (f.) Isle of Man Probation and After-care Service

Shirveish Pryssoon as Prowal Kyndee Ellan Vannin Isle of Man Prison and Probation Service

Skeim Penshyn Shirveish Theayagh Ellan Vannin Isle of man Public Service Pension Scheme

Eigg (n.) (Isle of) Egg, Eggey, Ellan Eggey, Ellan Eiggey

Gigha (n.) (Isle of) Ellan Geeah, Ellan Geegey

Muck (n.) (Isle of) Ellan ny Muc, Ellan ny Muic

isle (n.) ellan: The misty isle - Yn ellan fo chay. DF idiom; inis

St. Patrick's Isle (n.) Ellan Noo Perick, Ynnys Pherick, Ellan Noo Pherick, Ynnys Pherick,

island1 (n.) ellan: He was planted on an island - V'eh faagit er ellan. DF idiom; innis, innys, insh

Isle of Man Arts Council (n.) Coonceil Ellynyn Ellan Vannin, Coonceil ny h-Ellynyn Ellan Vannin, Coonceil Ellynyn Vannin

atoll (n.) ellan chorralagh

Big Island (n.) Ellan Mooar

Blessed Isle (n.) (The); (Yn) Ellan Sheeant

Bute (n.) (Isle of) Ellan Voaid

Coll (n.) (Isle of) Ellan Colley

coral island ellan chorralagh

Ferny Island (n.) Ellan Rhennee

Garrett's Island (n.) Ellan Garrett

Gorse Island (n.) Ellan Aittin

Green Island (n.) Ellan Glass

Island (n.) Inish; Ellan

Lame Island (n.) Ellan Croobagh

Lewis2 (n.) (Isle of) Ellan Lioas

Man (n.) Mannin, Ellan Vannin

Mann2 (n.) (Isle of) Ellan Vannin

Mauritius (n.) Ellan Wirrish

Red Island (n.) Ruy Ellan

Rhum (n.) (Isle of) Ellan Rummey

Skye (n.) (Isle of) Ellan Skianagh

Trinidad (n.) Ellan ny Trinaid

Ulva2 (n.) (Isle of) Ellan Ulvey

White Island (n.) Ellan Bane

Wight (n.) (Isle of) Ellan Eeaght

Willie's Island (n.) Ellan Willies

kiarkyl (=Ir. cearcal) (pl -yn) pl. kiarkil circle, coterie, O, rim, ring: as ayns tostid oie chiune, lhunn ad queig baatyn veih traie mysh kerroo meeilley veih Ellan Cholumb Killey, as cheau ad kiarkyl mygeayrt yn ellan. Chron; circuit

killey (gen.) near the church; of a church: Fy yerrey hooar ad magh liorish peeikearyn dy row Gorree er ellan dy row enmyssit Ellan Cholumb Killey marish kuse dy gheiney, gyn goaill aggle roish gaue erbee. Chron

Kione Twoaie North End: Ta'n ard-valley er y clyst shiar jeh gagh ellan, agh ta gagh ard-valley ny s'niessey da'n kione jiass jeh'n ellan na'n kione twoaie. Dhoor

Moan (f.) Anglesey: As woish ny sleityn dod ad fakin ellan ny sloo, shen Ellan Voan, as eddyr ocsyn as Moan va cheer Arfon as awin Haint roie harrish GB

Ascension Island (n.) Ellan ny Frastyl

Burnt Clearing Island (n.) Ellan Squeen

Callow's Island (n.) Ellan y Callow

Easter Island (n.) Ellan y Chaisht

Emerald Isle (n.) (The) Ellan Sheer-ghlass Erin

Fair Isle (n.) Ellan ny Geyrragh

insulate (v.) chiassyeenaghey, inslaghey, jannoo ellan

Island Enclosure (n.) Close yn Ellan

Island Point (n.) Gob yn Ellan

Isle of Coll (n.) Ellan Colley

Isle of Wales (n.) Ellan Vretyn

Isle of Wight (n.) Ellan Eeaght

Kay's Farm (n.) Ellan y Kay

Lamlash (n.) Logh yn Ellan Arranagh

Port Ellen (n.) Purt yn Ellan

Saint Helena (n.) Ellan Helena Noo

Skye Week (n.) Shiaghtin Ellan Skianagh

St. Helena (n.) (Isle of) Ellan Helena Noo

St. Michael's Isle (n.) Ellan Vaayl

lieh-ellan (f.) peninsula

coastal waters (npl.) ushtaghyn mygeayrt yn Ellan

Creek of the Island (n.) Giau yn Ellan

Cyprus (n.) (Y) Cheeprey, Chyprys, Ellan Coobyr, Cyprus

Ferny Isle Road (n.) Bayr yn Ellan Rhennee

Island of Culture Ellan jeh Cultoor

Island of the Potatoes (n.) Ellan ny Braase

Isle of Man (n.) Ellan Vannin, Mannin; Innis Falgey

Isle of Man Advanced Motorists (npl.) Ard-gleashtaneyryn Ellan Vannin

Isle of Mann (n.) Innis Falgey, Mannin, Ellan Vannin

Isle of Man Post (n.) Post Ellan Vannin

Isle of Man Stamps (npl.) Cowraghyn Post Ellan Vannin

Isle of Man Tourism (n.) Turrysid Ellan Vannin

Isle of Man Transport (n.) Arraghey Ellan Vannin

Isle of the Dog (n.) Ellan y Voddee

Isle of the Gull (n.) Ellan y Foillan

Isle of the Herdsman (n.) Ellan ny Mochil

landscaping the Island (v.) cummey thalloo yn Ellan

non-resident company sheshaght-ghellal veih cheu-mooie jeh'n Ellan

Uist (n.) (Isle of) Cheer y Shashlagh; Ellan Ooist

anwooiagh discontented: Yn sleih anwooiagh jeh'n ellan. DF

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog