Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Eash Yiarn | Results: 148

Eash Yiarn (f.) (Yn); (The) Iron Age

eash (=Ir. aois) (f.) aeon, age, century, eon; oldness, old age: Nish va sooillyn Israel moal lesh eash Bible; seniority


Inexact matches:

Boirey Eash Age Concern

Eash Chloaie (f.) (Yn); (The) Stone Age

eash-chloaie noa (f.) Neolithic age

eash dooinney (f.) manhood

eash ghooinney (f.) adulthood, manhood: Haink eh gys eash ghooinney. DF

eash guilley (f.) (of boys) pupilarity

eash inneen (f.) (of girls) pupilarity

eash liauyr (f.) longevity

Eash Ooha Bronze Age

eash phoosee (=Ir. aois posda) (f.) marriageable age

Eash Rioee (f.) (Yn); (The) Ice Age

eash schoillaragh (f.) school age

eash scoillaragh (f.) school age

eash ven (f.) adulthood: Haink ee gys eash ven. F

eash vie (f.) ripe old age: Myr shen hooar Job baase ayns shenn eash vie, as lane dy laghyn. Bible

Eie Eash Age Concern

jeoraght eash (f.) age limit

lane eash (f.) majority: Dooinney jeh lane eash. DF

possan eash age-bracket

shenn eash (f.) old age: Ver ad magh neesht ny smoo dy vess ayns nyn shenn eash: as bee ad roauyr as jeeaghyn dy mie. Bible

straih eash eonothem

ayns eash y cheead centenarian

ayns eash y chiare feed octogenarian

bleeaney dy eash years of age: ta mee yn laa jiu kiare-feed as queig bleeaney dy eash Bible

Boirey Eash Ellan Vannin Age Concern Isle of Man

caart prowalys dy h-eash proof of age card

cheet gys eash phenshyn superannuate

Eash Chloaie Veanagh (f.) Mesolithic Age

Eash ny Claghyn (f.) (The) Stone Age

eash y dooinney (f.) manhood

eash yn ghuilley (f.) boyhood

fer jeh lane eash major

lambaneys yn chenn eash second childhood

my henn eash my old age: Ny tilg mee ersooyl ayns my henn eash Bible

ro vooar da'n eash ec overgrown

shenn eash lowal good old age: Eisht phaart Abraham, as hooar eh baase ayns shenn eash lowal, ny henn ghooinney, as lane dy vleeantyn. Bible

shenn eash vie good old age: bee oo er dty oanluckey ayns shenn eash vie Bible

shilley shenn eash presbyopia

sleih fo eash minors

good old age (n.) shenn eash vie: thou shalt be buried in a good old age - bee oo er dty oanluckey ayns shenn eash vie Bible; shenn eash lowal: and died in a good old age - as hooar eh baase ayns shenn eash lowal Bible; shenn dy mie: And Gideon the son of Joash died in a good old age - hooar Gideon mac Yoash baase tra veh shenn dy mie Bible; shenn eash vie: And he died in a good old age - As hooar eh baase ayns shenn eash vie Bible

manhood (n.) amm dooinney, eash dooinney, eash ghooinney, eash y dooinney, feraght, feroilaght, firrynys

adulthood (n.) eash ghooinney, eash ven

school age eash schoillaragh, eash scoillaragh

Stone Age (n.) (The); (Yn) Eash Chloaie; Eash ny Claghyn

goayr bwoirryn pl. goair woirryn she goat: As dooyrt eh rish, Gow hood colbagh jeh three bleeaney dy eash, as goayr bwoirryn three bleeaney dy eash, as rea three bleeaney dy eash, as calmane turtle, as eean calmane. Bible

Age Concern (n.) Kiarail y Çhenndiaght; Boirey Eash; Eie Eash

aeon (n.) eash

age-bracket (n.) possan eash

age limit (n.) jeoraght eash

Bronze Age (n.) Eash Ooha

eon (n.) eash

eonothem (n.) straih eash

Ice Age (n.) (The); (Yn) Eash Rioee

Iron Age (n.) (The); (Yn) Eash Yiarn

longevity (n.) eash liauyr, foddey-heiltys

marriageable age (n.) eash phoosee

old age1 (n.) eash, sheeloghe, shenndiaght, shenneraght; shenn eash: Respect is due to old age - Ta arrym cair da shenn-eash. JJK idiom

oldness (n.) eash; shenndiaght; shennid

presbyopia (n.) shilley shenn eash

pupilarity1 (n.) (of boys) eash guilley

pupilarity2 (n.) (of girls) eash inneen

century (n.) eash, keead, keim Chreest

coeval (n.) co-eash; (adj.) co-eashagh

Mesolithic Age (n.) Eash Chloaie Veanagh

Neolithic age (n.) eash-chloaie noa

ripe old age (n.) eash vie

seniority (n.) ardjid keim, eash, shenndeeaght

supereon (n.) ard-eash

ard-eash supereon

co-eash (f.) coeval

mooar-eash (f.) majority

slane-eash (f.) maturity

boyhood (n.) eash yn ghuilley; guillaght; macnaght

centenarian ayns eash y cheead; (n.) keead-vleineyr

major (n.) ard-chaptan, fer jeh lane eash; (adj.) mooar

majority1 (n.) lane eash, mooar-earroo, mooar-eash, tromlagh

maturity (n.) appeeid, appeeys, creenid, slane-eash

minors (npl.) sleih fo eash; sleih aegey; mooinjer aegey

my old age my henn eash

octogenarian (n., adj.) ayns eash y chiare feed

overgrown lane sarkil; ro vooar da'n eash ec

second childhood (n.) lambaneys yn chenn eash

superannuate (v.) cheet gys eash phenshyn, cur er penshyn

years of age bleeaney dy eash

Age Concern Isle of Man (n.) Boirey Eash Ellan Vannin

proof of age card (n.) caart prowalys dy h-eash

gounee calves, bullocks: lesh gounee jeh blein dy eash; (gen.) of a stripper-cow

keeall (=Ir. ciall) (f.) sense, significance: derrey harragh shin gys eash keeall as tushtey

toiggaltys (f.) acuity, intellect, understanding: Dy heet gys eash y toiggaltys. DF

verragh would give, would put: Cre'n eash verragh oo er? DF

age (n.) amm, earish, lhing, seihll; eash: Respect is due to old age - Ta arrym cair da shenn-eash. JJK idiom

downwards (adv.) neose: From the twelfth century downwards - Veih'n nah eash jeig neose. DF idiom; sheese; kione my lhei

furrowed (adj.) clashagh; creaghagh; craplit: Age has furrowed his face - Ta'n eash er chur craplagyn er yn eddin echey. DF idiom

limit1 cagliagh: Territorial limit - Cagliagh marrey. DF idiom; (n.) jeorey, lowaltys; jeoraght: Age limit - Jeoraght eash. DF idiom; (v.) cur cagliagh er, jeoraghey

mellow bog: He has grown mellow with age - Ta'n eash er n'yannoo eh bog. DF idiom; appee: Mellow wine - Feeyn appee. DF idiom; (adj.) menoyr, menoyragh, mollim; (v.) boggaghey, cheet appee, menoyraghey, mollmaghey

aachroo recreate, reform, restoration, retrace: Aachroo 'Aeglagh Vannin' fastyr beg ny ghaa dagh shiaghtin son paitchyn eddyr queig as daa vlein yeig dy eash. Dhoor; (to be) fly-blown

ass oik (Pol) in the wilderness; out of office: Shegin da aspickyn girree ass oik ec yn eash shen. BS

as tree and thirdly, thirdly; and three: Marge Joughin, ben Vanninagh ennoil, t'ee er ngeddyn baase as ish kiare feed blein as tree dy eash. BS

blein (=Ir. bliain, Sc.G. bliadhna) (f.) pl. bleeantyn twelvemonth, year: va'n dooinney erskyn da-eed blein dy eash Bible [O.Ir. bliadain]

Celtiagh (=Ir. Ceilteach) pl. Celtee (n.) Celt; (adj.) Celtic: Slaynt as eash dy vea gys ny cheeraghyn Celtiagh. Carn

cheeraghyn countries: As myr shen, ta mee gra - Slaynt as eash dy vea gys ny cheeraghyn Celtiagh. Carn

colbagh (f.) pl. colbeeyn heifer, stirk: Gow hood colbagh jeh three bleeaney dy eash Bible

drogh-haghyrtagh accidental, misfortunate: Ec bing-vaaish, va briwnys jeant dy dooar Brian Heddle Norman, va un vlein jeig as feed dy eash, dy dooar eh baase dy drogh-haghyrtagh. BS

dy mie ANTONYM dy sie nicely, well: As va Abraham shenn, as er roie dy mie ayns eash Bible; very well

fadeyr pl. fadeyryn prophet: She'n fer-ynsee Pangloss va fadeyr creeney yn lught-thie, as va Candide geaishtagh rish ny lessoonyn echey lesh ooilley'n credjue mie haink jesh da'n eash as yn ymmyrkey echey. CnyO; vaticinator

feed blein twenty years: Son liorish oardys sjerree Ghavid, va ny Leviteyn coontit veih feed blein dy eash as er e skyn Bible

gleashtaneyryn motorists: Ta ny h-earrooyn soilshaghey dy vel gleashtaneyryn eddyr shey-jeig as feed blein dy eash, dy vel ad ayns y ghaue smoo jeh drogh-haghyrtyn. BS

gyn jerrey ad infinitum, endless, interminable, unending: trooid magh dy chooilley eash, seihll gyn jerrey. Bible

hendeil 1 (dy); (to); (at table) wait; 2 wait upon a: Shoh currym ny Leviteyn, veih queig bleeaney as feed dy eash as erskyn, hed ad stiagh dy hendeil er shirveish chabbane-agglish y cheshaght Bible

jeih as daeed fifty: As va slane eash Noah nuy cheead bleïn as jeih as daeed: as hooar eh baase. Bible

keead blein d'eash centennial, hundred years old: As va Abraham keead bleïn dy eash, tra va e vac Isaac er ny ruggey da

laa ruggyree birthday: ta'n laa jiu yn laa ruggyree aym, agh cha nel mee ginsh dhyt yn eash aym, er-lhimmey dy ghra - erskyn nane as feed. Dhoor

lectraneagh electronic: Nish ta shin cummal ayns eash lectraneagh, ta ram greieyn niartal dy chooney sleih dy ynsaghey, my t'ou toiggal yn aght t'ad gobbraghey! Dhoor

liauyrey lengthen, long: hooar eh baase ayns shenn eash vie bannit lesh laghyn liauyrey Bible

lorgey pursue, pursuit, spoor, trace, track; tracing, trailing, urging: Ta'n Reejerey Charles Davson lorgey kiangley e lught-thie gys Mannin erash gys y hoghtoo eash. BS

mean-eashagh mediaeval: Ta shenndaalee, Spencer Smith, veih Wrecsam, credjal dy noddagh cashtal mean-eashagh ayns jiass yn Ellan ve kianlt lesh cashtal Bretnagh as Ree Norlann mysh y toshiaght jeh'n chied eash jeig. BS

Mee ny Nollick (=Ir. na Nollag) (f.) December: Nish t'ad g'emnys Mean Gheuree 'Mee ny Nollick' agh 'syn eash chaie va shass greiney geuree yn feailley hie er cummal 'sy vee shen. Dhoor

merriuid blankness, deadness, loss of feeling, stagnancy: cha ren eh soiaghey jeh [annooinid] e chorp hene nish gyn mioyr, tra v'eh mysh keead bleïn dy eash, ny foast jeh merriuid brein Sara. Bible

moghrey laa ny vairagh next morning: Moghrey laa ny vairagh erreish dooin faagail Batavia, beggan ny lurg yn hoghtoo oor, honnick mee guilley mysh yn eash shen cheet veih cheu elley ny lhong JC

Myrchaagh (intj) Of course: agh myrchaagh haink lesh dy yannoo ashoon ren goll dy cheeill, as ren arrym y choyrt dys ny leighaghyn Yee, ayns eash aynsyn va lhied ny reddyn goan. Coraa

niessey nearer: myr ta shin gaase ayns eash dy vodmayd gaase ayns grayse, as myr s'niessey ta shin tayrn gys y jerrey ain, dy beemayd wheesh shen smoo aarloo er y hon. CS

nuy (=Ir. naoi) nine: va slane eash Adam nuy cheead as jeih bleeaney as feed Bible [L. novem]

Oik Sthie Home Office: Ren patoayllee veih'n Oik Sthie scrutaght eear-vaase er y ven, va hoght bleeaney jeig as feed dy eash. BS

patoayllee pathologist: Ren patoayllee veih'n Oik Sthie scrutaght eear-vaase er y ven, va hoght bleeaney jeig as feed dy eash. BS

pillaghyn pillows: Smerg da ny mraane ta whaalley pillaghyn [obbee] fo dagh uillin, as jannoo reddyn [obbee] son king jeh dy chooilley eash, dy chleayney anmeenyn! Bible

rea (=Ir. réidh) (adj.) 1 even, facile, flat, horizontal, level, plain, plane, sleek, smooth, steady a: ren eh cummal ayns cheer rea Mamre Bible; 2 (as water) clear; 3 (of manner) easy; 4 (adv.) continuously, regularly; 5 (n.) pl. reaghyn male sheep, ram, tup: rea three bleeaney dy eash Bible; 6 flatness [O.Ir. réid]

rheynnagh departmental, distributive, partitive: Çhymsaghey fysseree mychione ny shiaght meeilley jeig dy 'leih ta fo nuy bleeaney jeig dy eash, ta shen y chied red vees y skimmee ym-rheynnagh jannoo, dooyrt Co-oardeeagh y Strateysh, Pat McKiernan. BS

scoill (=Ir. scoil) See schoill (f.) learning, schooling; school: Ta mac oc ta hoght bleeaney dy eash as t'ad cur eshyn gys scoill Vretnish, ta shen dy ghra, scoill raad ta ny paitchyn gynsaghey dy chooilley red trooid Bretnish. Carn

scollag aeg youth: Skeeal Beg Mysh Scollag Aeg, Keayrt dy row va scollag dy ghuilley aeg mysh queig bleeaney jeig dy eash as hie eh dy schoill dy ynsaghey yn A, B, C. GB

scughit removed, shifted: Ta my eash er n'gholl shaghey, as te scughit voym myr bwaag bochilley Bible

shenn (=Ir. sean) (adj.) aged, ancient, antiquarian, archaic, auld, consecrated, elderly, ex, former, historical, inveterate, longstanding, old, olden, old-established, senile, stale, fusty, veteran, vintage, worn: Ta mee shenn as er roie ayns eash Bible [O.Ir. sen]

Shoh slaynt (intj) Cheers; Here's health: Shoh slaynt as shee: dy bishee Jee E vannaghtyn dagh laa, As cur diu fea ayns eash dy vea, Lesh maynrys son dy bra'. Coraa

slane doal stone-blind: As er hoh eh-hene jiu, beggan bouyr, slane doal, agh gennal erskyn towse as lane dy chenjallys; ayns tammylt beg bee eh keead as tree bleeaney dy eash. Coraa

sonaasagh ambitious, furious, haughty: As dy sonaasagh as mish agh blein as feed dy eash dooyrt mee, Ogh, dooinney baanrit gyn skeilley t'ayn ta abyl loayrt feer vie. GB

soyllit matched: cha vel my eash agh myr red gyn veg dy ve soyllit hoods Bible

tayrn ersooyl drag away, draw away: Dooyrt fer-ynsee dooin, 'Ec yn eash shoh, bee paart jeh ny paitchyn va troggit myr Gaelgeyryn tayrn ersooyl voish y Ghaelg oc rish blein ny jees ansherbee;shen yn aght lesh jeigeyryn. Dhoor

ym-rheynnagh multi-departmental: Çhymsaghey fysseree mychione ny shiaght meeilley jeig dy 'leih ta fo nuy bleeaney jeig dy eash, ta shen y chied red vees y skimmee ym-rheynnagh jannoo, dooyrt Co-oardeeagh y Strateysh, Pat McKiernan. BS

double daa cheayrt: Double as long as this - Daa cheayrt cha liauyr as shoh. DF idiom; dooblaghey: Double up paper - Pabyr y ghooblaghey. DF idiom; doopley; dooble: At the double - Dooble-happee. DF idiom; doobley; dooblit: Double lock - Glass dooblit. DF idiom; (to); (dy) gholl mygeayrt; filley; kink; lappal; mooadaghey daa cheayrt; daa wheesh, ghaa wheesh: I am double your age - Ta mee daa wheesh yn eash ayd. DF idiom; lhannoon; scaan

respect arrym: Respect is due to old age - Ta arrym cair da shenn-eash. JJK idiom; (n.) ammys, leigh, scansh; (v.) jannoo soiagh jeh; ennaghtyn

tarry fuirraghtyn, fuirriaght: because they were thrust out of Egypt, and could not tarry - er-yn-oyr as row ad eiyrit magh ass Egypt ayns siyr, as cha row tra oc son fuirraghtyn Bible; tannaghtyn; terragh; fuirree: And tarry with him a few days - As fuirree mârish son earish yiare Bible; farkiaght; farkiagh: Would ye tarry for them till they were grown? - Jinnagh shiu farkiagh er nyn son derrey harragh ad gys eash? Bible

bwaag (f.) pl. bwaagyn booth: T'eh dy hroggal e hie myr lhemeen, as myr y bwaag ta'n bochilley dy yannoo. Bible; bower, cabin, lodge, hut, pavilion, shed; small shop; cot, cottage: Nee'n thalloo leaystey noon as noal myr dooinney meshtal, as bee eh er ny astyrt myr bwaag Bible; tent: Ta my eash er n'gholl shaghey, as te scughit voym myr bwaag bochilley Bible; round stone, cobble

farkiagh 1 wait a: ren eh farkiagh son y ree er y raad Bible i: Jinnagh shiu farkiagh er nyn son derrey harragh ad gys eash ? Bible; ii: 3 As ghow eh yn pobble, as rheynn eh ad ayns three sheshaghtyn, as lhie eh farkiagh ayns y vagher Bible; 2 attendant; 3 tarry

roie (=Ir. rith) bolt, burst, cursive, dart, flow, full retreat, melt, race, range, run, scurry, slip, sprinting: roie dy mooar ayns eash Bible; raced; smuggle, smuggling; (as animals) charging; (as pain) shooting; (ale) draught; ladder; flowing, flying, running; See roïe before: Myr dooyrt shin roie Bible; ran; rushed; See roïe previously; heretofore

S'doogh lhiam (intj) I am sorry, Woe is me, Woe: Va mee ro aeg dy hoiggal c'red va goll er, agh shimmey keayrt car ny bleeantyn er-giyn, veagh m'ayr ching 'sy lhiabbee, as s'doogh lhiam gra hooar eh baase ec shiaght bleeaney as da'eed dy eash lesh y doghan-aarey JG

smoash crash, smash, smash-up: Y markiagh, va shey bleeaney jeig as feed dy eash, hooar eh baase ayns smoash bieauid ard ayns Grand Prix Sosharagh Vannin, dy jeeragh lurg da v'er jeet dy ve yn chied dooinney dy yannoo garrey ayns Grand Prix Vannin BS

troggal (=Ir. tógáil) arise, boost, building, elaborate, exalt, gather up, getting up, harvest, hoist, input, invoke, lift, lifting, pick off, pick up, pull in, raise, raise up, rally, rig up, set in rows, sing up, take, winch, wind; (f.) upbringing, uplift; (tax) charging; (as disease) contract; (of wind) freshen; (as shoulders) heave; (as child) bringing up, nurture, rear, train: Shegin da ve feer chronnal nish nagh vodmayd goaill yn nah chesmad er ash (troggal sheeloghe noa voish y chlean) ayns Mannin derrey ta mysh lieh-cheead dy leih ayn mysh yn eash hoght bleeaney jeig as Gaelg flaaoil oc. Carn; development, edifice, structure: cha nel troggal er-lheh oc as cha nel ad er phointeil fir-ynsee noa. Carn; breed, breeding, rearing: she eshyn van chenn-ayr ocsyn ta beaghey ayns cabbaneyn, as ta troggal ollagh. Bible; build, construct, elevate, put up: scuirr ad veih troggal yn ard-valley Bible; absorption, elaboration; hoist up

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog