Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: EF | Results: 58

Inexact matches:

onnerid honesty: She onnerid ta'n chreenaght share. EF

chirmid aridity, drought, dryness: Lurg fliaghey hig çhirmid. EF

currit lesh brought: Shimmey gaue ta shin currit lesh ny hrooid. EF

foshley open: Ny jean shiu foshley nyn meeal ayns folliaghtyn sleih elley. EF

gheay jiass (yn); (the) south wind: Kiuney dy bra, Gheay jiass snessey da. EF

gheay niar (y); (the) east wind: Tan gheay niar fowanagh cur mow dy-chooilley nhee. EF

magher caggee battlefield: Ta magher-chaggee, yn boayl dy phrowal foays yn chliwe. EF

taitnyssyn delights: Ta taitnyssyn yn seihll as sherruid seiyt ny vud oc. EF

ard-chiarailys providence: Raad nagh vod graase Yee freayl shin cha vel E ard-chiarailys er choyrt shiu. EF

Arragh (=Ir. Earach) (Yn) Spring, Springtime: tra ta ny froggyn breh ayns lhiatteeyn yn poyll, te cowrey jeh arragh fliugh. EF

assey easier: Te ny saasagh [= sassey] dy gheddyn ayns boirey na dy gheddyn ass. EF

ayns y voghrey in the morning: Ta padjer ayns y voghrey fosley yn giat jeh nyn gurrym son yn laa. EF

breag (f.) pl. breagyn See breg fallacy, fiction, invention, leg-pull, lie, prevarication, sham, untruth: Tan breag sbaney va rieau er ny insh cha doo as yn ayr ec yn jouyll. EF

brout brutal person, ruffian: Ta mac Syrack gra dy bare lesh baghey marish leion ny dragon na marish brout dy ven. EF; beast, brute

cheshvean dead centre, epicentre, nucleus, orthocentre: Tra ta ny froggyn breh ayns çheshvean yn poyll, te cowrey jeh arragh chirrym. EF

coontee count: Coontee shiu yn laa shen caillit nagh vel shiu er yannoo peiagh erbee ny share. EF

creidit believed: Cha nel breagerey dy ve creidit ga t'eh loayrt yn 'irriney. EF

curn can; milk can: As ren ee craa e kione ayns cordailys rish e smooinaghtyn, as ren yn curn bainney tuittym gys y thalloo as va ooilley e smooinaghtyn scarrit ayns tullagh. EF

daunsyn dancing: Ta dooinney ny ghaa er ve daunsyn as fer elley geeck yn fiddler. EF

dwoaieagh See dwooiagh abominable, detestable, hated, hateful, unlovely, vile: Dy yannoo peccah noi leigh, te daanys, agh dy yannoo e noi graih te dwoaieagh. EF

dy noa newly: Ren eirinagh skeayl lieenteenyn er e halloo dy noa cuirrit as ren eh tayrtyn shiartanse dy coar-ny-hastanyn v'er jeet dy gheid yn rass echey. EF

er ny ghoostey wakened: Va lion er ny ghoostey ass e chadley liorish lugh roie harrish e eddin. EF

fannag (f.) crake; crow: Va fannag çherraghtyn lesh paays, dy row fakin cruishtin, as ren ee jerkal dy gheddyn ushtey, ren ee getlagh huggey lesh boggey mooar EF

farkaght (f.) pause, stay, wait: Jean shiu laboraght as farkaght; ta traa creenagh yn arroo, agh cha jean eh traaue ny magheryn EF

fittal fitting: Creenaght yn seihll shoh, yn greie share ta fittal yn jouyl EF

gearagh merry, smiling; smile: Ren yn tortoise gearagh, as dooyrt eh, "Ga dy vel shiuish cha bieau as yn gheay nee'ms roie meriu ayns choorse liauyr". EF

girrey shorter: Ta seaghyn gaase liorish boandyrys, ta seaghyn marroo ayns traa sgirrey na obbyr. EF

grinderagh See grindyragh grumble, snarl; satirist; mock, sarcastic, satirical: dooyrt eh rish e charrey ayns aght grinderagh "Cre va'n vuc-awin sonjeragh ayns dty chleaysh?" EF; taunting

jannoo aittys clown, sporting: "Fuirree, my ghuillyn, ta mee guee orroo; shen ny ta jannoo aittys diuish, jannoo baase dooin." EF

kiap pl. kip :1 pl. kiapyn 1 (for burning) block, butt, log a: Tra ta kiap [cainle] lostey ec dagh kione cha jean ee shassoo agh tra gherrid. EF; 2 pad, pillow, snag, socle, stock; 3 (of tree) trunk, tree stump

kiaullane 1 clamourer, squeaker; 2 (small) bell, handbell a: Ny jean builley yn kiaullane son padjer as eisht roie ersooyl. EF; 3 (of bell) toll; 4 orchestra; 5 clarion; 6 noise in the ear, racket, tolling; 7 blatancy

kied kiarail first care: Shegin dan chied kiarail eu ve jeh nyn ghree hene. EF

kione y cheilley 1 mixed together, through others, together: hug eh lesh mysh keead punt dy vyrrh as dy aloes kione y cheilley.; 2 wits end a: Dooinney ta ec kione y cheilley cha nel eh ec kione y credjue. EF

Laa'l Moirrey ny Gainle Candlemas, Feast of Purification: Laal Moirrey ny gianle, Lieh foddyr, lieh aile. EF

laa yn phoosee. marriage day: Cuirrey fiddler dy ve cuirrit un laa roish laa yn phoosee. EF

meecheealagh See meecheeallagh unwise: Ta ny smoo dy gheiney caillit liorish ve ro cheeayllagh ny liorish ve ro veecheealagh. EF

meechredjue agnosticism, disbelief, faithlessness, incredulity, scepticism, unbelief, unorthodoxy: Gow shiu aggle ynrican dy yannoo mee-chredjue. EF

muck (f.) pl. muckyn pig: Dooinney ta poost ta e hreishteil roit ass, Te kiart goll-rish muck lesh tedd er y chass. EF

neufirrinagh affected, fictitious, insincere, perfidious, unfaithful, untrue, untruthful: Dy hreishteil ayns dooinney ta neu-firrinagh ayns earish dy heaghyn, te myr feeackle brisht as cass ass ynnyd. EF

Ny bee Bee not: Ny bee shiu eiyrit liorish garaghtee dy yannoo shen ny ta aggairagh. EF

pardoonit pardoned: Tra ren yn ree clashtyn jeh, ren eh goardrail yn lion dy ve soit ec rheamys reesht, as yn bochilley dy ve pardoonit, as currit thie reesht gys e chaarjyn. EF; remitted

poosee conjugal, connubial, matrimonial, marital, nuptial: as currym poosee yn chied ven cha lhig eh sheese Bible; of marriage: Ben dwoaiagh ayns e stayd poosee. EF; of a wedding

raisey 1 (as plant) creep; 2 grabble, grope, rove: Raisey seose cheu y thie. DF; 3 move a: Tra tan gheay sheidey tan muir raisey EF

saasaghey contrive: ren yn shynnagh leeideil yn assyl gys ooig dowin, as ren eh saasaghey dy jinnagh yn assyl lhieggey sheese ayns shen. EF; remedy, satisfy

scrabey scratch: Tee son knittal as whaaley as scrabey puddaseyn as lhissagh oo ve booiagh er lheid er y haartyn. EF; paw

sheidey breeze, distension, gust, honk, puff, sound, spell of wind, spout; breathe, fill out; (of wind) blast: Tra tan gheay sheidey tan muir raisey EF; (of whale) blow; (on horn) toot; blowing: te laa diu son sheidey ny trumpetyn Bible

skibbyltys (of person) activeness; agility, light-footedness, nimbleness, suppleness: Yn mwaagh treishteil ayns yn skibbyltys e ghooghys EF; gymnastics; athletics

smiljey sweetest: Ta paart jeh ny smeyr smiljey gaase er ny jilg spirragh EF

soilshean ny hrooid shine through: Bee shiu unnane jeh uinnagyn glen Yee dy vod yn gloyr echey soilshean ny hrooid. EF

staghylagh awkward, clumsy: Cha jean yn mainshter cur shin ass yn schooyl cre erbee cha staghylagh as ta shin. EF

tasteragh (act of) thrashing: Va Yernee cliaghtey gholl mygeayrt tasteragh da ny eirinee lesh soostyn. EF

teih elect, select, single out; picking, plucking: Ta dooinney ny ghaa er ve bochillagh yn thammag as fer elley er ve teih yn mess. EF; option

theinniu (=Ir. toineadh) defrost, liquefy, melting, thaw, thawing: Laal Thomasesy Nollick va toshiaght yn rio, Cha ren eh rieau theinniu gys laa Bridjey noa. EF; liquefaction

tuittym-magh feud: Va lught thie dy vec ec dooinney dy row, as v'ad dy kinjagh tuittym-magh ny vud oc hene. EF

tushtey cooie true knowledge: Cha vel doghan erbee sdangeyragh na dy ve fegooish tushtey cooie. EF

ushtey casherick holy water: Yn ynrican ushtey casherick yn cappan dy ushtey feayr. EF

cha vel 1 am not: cha vel mee oayllagh orroo Bible; 2 is not a: Cha vel dooinney ooasle veg mannagh vel eh cummit seose liorish obbraghyn mie. EF; 3 are not: ny cur y doccar er ooilleyn pobble dy gholl gys shen; son cha vel ad mooarane Bible

goaill seose arrest; take up: Cha nee shen ny ta shin goaill seose, agh shen ny ta shin cur seose ta jannoo shin berçhagh. EF Teh goaill seose yn fer imlee ass y joan as troggal yn ymmyrchagh veihn thorran Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog