Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Draw | Results: 85

draw1 camtayrn, tayrnys; cloie cormey; cloie corrym; cron; cronchur; jallooaghey; jiole; kelkal; sluggey; stig; striggey; taaley; tayrn: Draw the curtains - Tayrn ny curtanyn. JJK idiom; yrjaghey

draw2 (off) sheeley

draw3 (v.) (as fowl) glenney

draw4 (v.) (as sword) lhomey


Inexact matches:

deep-draw well (n.) chibbyr hayrnee

draw about (v.) tayrn mygeayrt

draw along (v.) sleaydey; tayrn

draw apart (v.) scarrey, skeaylley, tayrn veih my cheilley

draw aside (v.) goll gys un cheu; tayrn gys un cheu

draw away (v.) tayrn ersooyl

draw back (v.) goll back, goll er ash, tayrn er ash

draw in (v.) cur er boayrd, giarrey neose, tayrn stiagh

draw near (v.) tar er gerrey; tayrn faggys, tayrn er-gerrey

draw off (v.) cleayney, goaill jeh, gow jeh, tayrn er ash, tayrn jeh, tayrn sheear, teaumey

draw on cheet gy kione; cur mysh

draw out tayrn magh

draw up (v.) cur ayns straneyn; draghtey; tayrn neese, tayrn seose

shall draw tayrnee: they shall draw their swords - tayrnee ad nyn gliwenyn Bible

draw breath again (v.) tayrn ennal reesht

I will draw tayrn-yms: I will draw water for thy camels also - Tayrn-yms ushtey myrgeddin da dty chamelyn Bible

camtayrn draw

cloie cormey draw

cronchur draw

jallooaghey draw; imaging; figuration

kelkal draw

stig draw

draw-hole (n.) towl tilgee

draw-hook (n.) croagane tayrn

wire-draw streng-hayrn

croagane tayrn draw-hook

cur ayns straneyn draw up

streng-hayrn wire-draw

tayrn (=Ir. tarraing) 1 carry, carrying, cart, describe, designing, draft, drag, draw along, drawing, get out, haul, haulage, heave, hitch, pluck, pull, pulling, quartering, suction, tow, towing, trace, tracing, trawl, tugging, yank; 2 draw a: Cre'n-fa t'ou tayrn back dty laue Bible; 3 attract: t'eh tayrn trimshey er hene Bible; 4 induce, lure: dy chooilley nhee ta tayrn sleih gys peccah Bible; 5 traction; 6 (of tea) brew; 7 (as barrel) tap; 8 pl. tayrnyn tug; 9 catching

tayrn er ash draw back, draw off, pull back, retract, retractation, revocation, stand down, unsay, withdraw, withdrawal: Ta Mainshtyr Gelling goaill ynnyd Richard Corkill, oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, ren tayrn er ash tra va eshyn as e ven goit ec meoiryn-shee ta ronsaghey toyrtyssyn-turrysid hooar ad son nyn gottyn laghyn seyrey ec Balley Cain ayns Skyll Connaghy BS

towl tilgee draw-hole

chibbyr hayrnee (f.) deep-draw well; deep well

giarrey neose chop down; draw in, retrench, retrenchment

goll gys un cheu draw aside

tayrn gys un cheu draw aside, pull over

tayrn jeh draw off, pull off

tayrn mygeayrt draw about, lug, pull about

tayrnee shall draw: tayrnee ad nyn gliwenyn noi aalid dty chreenaght Bible

tayrn faggys draw near: T'eh tayrn faggys da'n daeed. DF

tayrn neese drag up, draw up, pull up, slip on

tayrn veih my cheilley dismember, dismemberment, draw apart, pull apart

tayrnys attraction, pull, draw: Tayrnys e voyrn dooinney sheese dy injil Bible

bottle (n.) boteil: Draw the cork of a bottle - Yn eairkey y hayrn ass boteil. DF idiom; costrayl; (v.) cur ayns boteil, boteilaghey

cork corc; corcaghey; cur corcyn er ingagh; cur eairkey ayn; cur mollagyn er ingagh; eairkey: Draw the cork of a bottle - Yn eairkey y hayrn ass boteil. DF idiom; slaa corc lostit er

hundred pounds (npl.) keead punt: I'll draw a hundred pounds tomorrow - Gowym magh keead punt mairagh. DF idiom

judgment seats (npl.) stuill-vriwnys: Do not rich men oppress you, and draw you before the judgment seats? - Nagh vel ny berchee jannoo tranlaase erriu, as tayrn shiu fenish stuill-vriwnys ? Bible

sheath (n.) fine: and will draw forth my sword out of his sheath - as tayrn-ym my chliwe ass e fine, Bible; trealy

cheet gy kione come to pass, development, draw on, end, evolve, finishing: hee shiu ny reddyn shoh cheet gy kione Bible

cleayney attract, bank, circumvent, decoy, deviate, dispose, distort, divert, draw off, incline, induce, influence, inveigle, list, recede, seduce, stoop, veer: t'ad cleayney trooid sayntyn ny foalley Bible; (as garden) tend; distortion, diversion, penchant, mental twist, persuasion, perversion; allure; deviation

cloie corrym draw, tie: Va cloie corrym ayn eddyr Balley Chashtal as Doolish. DF

cron 1 blemish, scar, speck, spot, stain, stigma a: ayns yn eill vio loshtee cron sollys Bible; 2 draw, job lot, lot, portion: reynn eh yn thalloo oc orroo liorish cron Bible; 3 frame

cur er boayrd draw in, embark, haul, serve up: Ta'n lhong cur er boayrd lught. DF; shipment

cur mysh attire, clothe, don, draw on, dress: cur mysh e gharmadyn Bible; put on

draghtey draft, draw up: T'ee gra dy vel fir-oik Vannin er ve loayrt rish fir-oik sy Reeriaght Unnaneyssit as y sarey treealit goll er draghtey. BS

goaill jeh bring off, draw off, take off: nee eh goaill jeh fuill y dow, as jeh fuill y ghoayr, as shen y choyrt er eairkyn yn altar ooilley mygeayrt. Bible; expropriation; mime

goll back draw back: As dooyrt Isaiah, Yiow yn cowrey shoh veih yn Chiarn, dy jean y Chiarn yn red shoh t'eh er loayrt: Jed yn scadoo er e hoshiaght jeih ayrnyn, ny goll back jeih ayrnyn? Bible

goll er ash (genealogy) ascend; draw back, go back, regress, regression, retrospective, return, reversal, reversion, revert: T'eh goll er ash gys y traa shen. DF; retract

gow jeh draw off, take off: Myr shoh ta'n Chiarn Jee dy ghra, Scugh voish yn attey-reeoil, gow jeh yn chrown Bible

jiole draw, nourish, nurse, suck, sucking: Vod ben jarrood yn lhiannoo ta jiole urree? Bible

lhomey divest, stripping, sweep; emergence, show up, uncover; (as sword) draw: Ren eh lhomey e chliwe. DF; bare: Shiaulley fo cruin lhomey DF

sluggey 1 devour, devouring, draw, engulf, gobbling, gorge, gorging, gulp, gulping, guzzle, guzzling, pulling, slug, suck down, sucking, swallow, swallowing, swig a: nee'm stroie as sluggey seose er-y-chooyl Bible; 2 absorption

striggey draw, drawing off: As nee eh dty naaraghey lesh e chuirraghyn costal, derrey t'eh er striggey oo chirrym, ayns traa gerrit Apoc; squirt, stripe

taaley draw, flow, flowing: doardee'n Chiarn liorish Moses e harvaant ec y traa hug eh lesh nyn ayraghyn magh ass cheer Egypt, dy choyrt dooinyn cheer ta taaley lesh bainney as mill Apoc; lactate, secrete; lactation, secretion

tar er gerrey draw near: Tar er gerrey nish, as lhig dou dty phaagey, my vac. Bible

tayrn ennal reesht again respire; draw breath: Fy yerrey va'n astan currit gy baase as va ooilley'n cheshaght tayrn ennal reesht. CJ

tayrn er-gerrey draw near: as tayrn er-gerrey gys raad t'eh ny hoie t'eh orroo lheim, as t'adsyn er nyn stroie. PC

tayrn ersooyl drag away, draw away: Dooyrt fer-ynsee dooin, 'Ec yn eash shoh, bee paart jeh ny paitchyn va troggit myr Gaelgeyryn tayrn ersooyl voish y Ghaelg oc rish blein ny jees ansherbee;shen yn aght lesh jeigeyryn. Dhoor

tayrn magh 1 drag out, draw out, elicit, evoke, extract, extraction, pluck out, pull out, rip out, withdrawal a: Tayrn magh y shleiy Bible; 2 (as money) withdraw

tayrn seose draft; draw up: Myr shoh, va'n lhongan echey eisht ny tayrn seose er y thalloo Coraa

tayrn sheear drawing off, draw off: Chammah as shen, begin da'n vriw shallidagh tayrn sheear veih'n chooish. BS

tayrn stiagh call in, draw in, inhale, pull in: Begin da Tinvaal coardail rish lheid ny h-oardaghyn, as cha jinnagh ad tayrn stiagh agh yn enney jeh lughtyn-reill aa-enmyssit sy Reeriaght Unnaneyssit as quaiyllyn jeeveanit BS

tayrn veih infer; draw from: Va ny cummaltee boght, tayrn veih ooir as faarkey cooid veg dy reayll dy cheilley corp as annym. Coraa

tayrn-yms I will draw: Tayrn-yms cooidjagh jeed's adsyn ta trimshagh son y chaglym-casherick, dauesyn va'n oltooan echey seaghnagh. Bible

teaumey (as small boat) bail; bale, baling, decant, decantation, drain, pouring, pour out, run off; teeming: T'eh teaumey fliaghey. DF; (of liquid) empty, draining, drawing off, draw off, pump empty, pump out: Va shin teaumey yn chibbyr. DF; (as strength) tax; (as lorry) tip

yrjaghey draw, elate, elation, elevation, enhance, exalt, exaltation, exhilarate, exhilaration, go up, heighten, hoist, raise, retract, rise: bee yn Chiarn ny-lomarcan er ny yrjaghey 'sy laa shen Bible; hoist up

ahead er oaie: To go ahead - Dy gholl er oaie. DF idiom; er y chione: He's going ahead - T'eh goll er y chione. DF idiom; kionroish; roish: To draw ahead of something - Dy gholl roish red ennagh. DF idiom

attention (n.) arrey: Pay particular attention to this - Cur arrey er-lheh da shoh. DF idiom; frioose; geill: I've often told you so, you never pay any attention - Ta mee dy-mennick er n'insh dhyt myr shen, agh cha nel oo dy-bragh cur geill da. JJK idiom; tastey: I directed his attention to it - Hayrn mee y tastey echey da. DF idiom; tastid: I must draw your attention to this matter - Shegin dou tayrn dty hastid hug y chooish shoh. DF idiom

glenney (=Ir. glanadh) act of vindication, chip, clarify, clean, cleaner, clearance, discharge, dust, expurgate, freshen, grub, pay off, purge, purification, purify, rid, satisfaction, scale, scavenge, settlement, sink, weed, wipe; (honey) clarification; (as fowl) draw; (as metal) try out; cleaning; bathe: as glenney e chorp ayns ushtey Bible; cleanse: As nee eh glenney yn thie lesh fuill yn eean as lesh yn ushtey farrane Bible; glass

sheeley clarify, clear, distil, drain, extract, draw, dribble, drip, filter, gravitate, instil, percolate, refine: ren y pobble sheeley ersooyl voish er y laa shen gys yn ard-valley Bible; discharge, gutter, weep, trickle, seep, run, ooze, leach, flow; insemination; (as milk) soil; (off) strain, straining; instillation

skeaylley1 breed, cast loose, diffract, diffuse, disband, discharge, dismiss, dispel, disseminate, dissipate, dissolve, draw apart, drop away, leakage, release, resolution, resolve, run out, scatter, scattering, scramble, slacken, slackening, slip, spread, spreading, spring, sprinkle, sprinkling, undoing, unfix, unfurl, unfurling, liquidate: Er shoh ren y Chiarn skeaylley ad magh veih shen harrish slane eaghtyr y thallooin Bible; diffusion, dissipation, dissolution, looseness

sleaydey drag, draggle, draw along, dredge, dredging, sledge, sleigh, trail: As haink eh dy valley yn laa er-giyn sleaydey cosh lurg cosh lesh neeal grouw as cha crosh as tessyn as daa vaidjey, lesh e ghaa ghroym er e ghreeym GB

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog