Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Doolish | Results: 60

Doolish Douglas: Ta ny skibbaltee boghtey ayns Doolish cur argid-bea da ram sleih Carn


Inexact matches:

Doolish Har Douglas East

Doolish Heear Douglas West

Doolish Hwoaie Douglas North

Doolish Meanagh Douglas Central

Ben-veoir jeh Doolish (f.) Mayoress of Douglas

Corneil Raad Doolish Douglas Road Corner

Oltey jeh'n Chiare as Feed son Doolish Yiass South Douglas MHK

Ruillick-faaie as Keyll-oanluckee Balley Corpagh Doolish Douglas Borough Lawn Cemetery and Woodland Area

Douglas (n.) Doolish: There are many new houses being built in Douglas now - Ta ymmodee thieyn noa goll er troggal ayns Doolish nish. JJK idiom

Douglas Central (n.) Doolish Meanagh

Douglas East (n.) Doolish Har

Douglas North (n.) Doolish Hwoaie

Douglas West (n.) Doolish Heear

Douglas Road Corner (n.) Corneil Raad Doolish

Mayoress of Douglas (n.) Ben-veoir jeh Doolish

Douglas Borough Lawn Cemetery and Woodland Area (n.) Ruillick-faaie as Keyll-oanluckee Balley Corpagh Doolish

South Douglas MHK (n.) Oltey jeh'n Chiare as Feed son Doolish Yiass

coorseyr cruiser: Haink coorseyr stiagh ayns Baie Doolish. DF

fockleyr dictionary, lexicon, thesaurus, wordbook: Chlou ad yn fockleyr ayns Doolish. DF

lieh-raad halfway, midway: Lieh raad eddyr Doolish as Rhumsaa. DF

houses (npl.) thieyn: There are many new houses being built in Douglas now - Ta ymmodee thieyn noa goll er troggal ayns Doolish nish. JJK idiom; dhieyn

midway leagh; lieh-raad: Midway between Douglas and Ramsey - Lieh raad eddyr Doolish as Rhumsaa. DF idiom

proceed2 (v.) ( towards) immee lesh: Proceed towards Douglas - Immee lesh Doolish. DF idiom; immee roish

quay (n.) keiy: The boat is alongside the quay in Douglas - Ta'n baatey rish y cheiy ayns Doolish. DF idiom

remembered (v.) cooinit; neuyarroodit; chooinee: I remembered it in Douglas - Chooinee mee er ayns Doolish. DF idiom

shop (v.) goll er ny shappyn, shappal; (n.) keirdlan; shap, shapp: He opened a shop in Douglas - Hug eh shapp er bun ayns Doolish. DF idiom

tried1 prowit: Sorely tried - Prowit dy trome. DF idiom; phrow: He tried it without success - Phrow eh er agh cha daink eh lesh. DF idiom; tryit: He was tried in Douglas - V'eh tryit ayns Doolish. DF idiom

akerit anchored: bee eh cur shilley er Purt ny h-Inshey as Doolish y laa jiu, lurg da'n 'Deutschland' ve akerit ayns baie Ghoolish BS

argid bea pension, living expense: Ta ny skibbaltee boghtey ayns Doolish cur argid-bea da ram sleih Carn

broutagh bestial, brutal, brutish, ruffianly: Jeheiney, va Jewell deyrit dy cheau bea ayns pryssoon son goaill ben aeg er egin dy broutagh ayns Raad Victoria ayns Doolish. BS; savage; doggish

carbydyn See carbid biers; vehicles: Bee yn Rheynn Arraghey foast dellal rish cooishyn ennagh ec yn Ynnyd Varrey ayns Doolish, cooishyn goll rish recortyssey carbydyn theayagh as carbydyn mooarey cour lughtyn. BS

cloie corrym draw, tie: Va cloie corrym ayn eddyr Balley Chashtal as Doolish. DF

Connaghyn Conchan: Er y Ving ta olteynyn veih'n Reiltys, Braddan, Doolish as Connaghyn. BS

Ghoolish (gen.) See Doolish of Douglas: T'eh jeeaghyn dooin dy vel ny Barrantee Ghoolish er chee dolley magh yn fo leigh mychione choyrt magh rish yn theay duillageenyn er ny straaidjyn Carn

gorley-lhiouan Ollanagh Dutch elm disease: Ta gorley-lhiouan Ollanagh er ny 'eddyn ayns daa villey ayns Doolish. BS

keayrtagh (n.) caller, visitor: T'ee ny keayrtagh-pryssoon ayns Doolish BS; tripper; (adj.) circulating, occasional; periodic, touristic; visiting: Ooryn keayrtagh. DF

Keeill Vian St. Matthew's Church: Arrymagh Illiam Wood M.A., keayrt dy row saggyrt jeh Keeill Vian, Doolish. Coraa

kennip (f.) (pl -yn) cannabis, hashish, pot: Lurg da prowal smuggleragh cocaine as kennip va feeu daeed as hoght meeilley jeig punt stiagh syn Ellan, hie dooinney voish Doolish er deyrey gys tree bleeaney as hoght mee ayns pryssoon. BS; hemp, rope-yarn

lheeish hers: Va ben-seyr ny cummal 'sy valley veg cheerey shoh, as s'lhee hene va'n bwaane, as s'lheeish myrgeddin thieyn elley ayns Doolish, as ny maylyn oc ry haglym. Coraa

lhiouan (=Ir. leamhain) pl. Lhiouanyn elm: Ta gorley-lhiouan Ollanagh er ny 'eddyn ayns daa villey ayns Doolish. BS; wych-elm

lung lane crowded: Va Straid Gheinnee ayns Doolish lung lane myr va sleih shirrey ny barganeyn va goll er hebbal. BS

Manninagh dooie native Manxman, true Manxman: Cheayll mee jiu dy vel Doolish y Karragher, Gaelgeyr as Manninagh dooie, er ngeddyn baase. Carn

Oie Jedoonee (f.) Sunday night: Hie yn corp eck er feddyn ec y Thie-oast Mannin ayns Doolish oie Jedoonee. BS

Ollanagh See Ollynnagh Dutch: Ta gorley-lhiouan Ollanagh er ny 'eddyn ayns daa villey ayns Doolish. BS; Dutchman, Netherlander

Onnee (f.) Anna, Anne: Ta Onnee my 'neen saa ayns Doolish gobbragh marish fuinneyder as begin j'ee baghey ayns y thie-fuinnee Dhoor

ram sleih lot of people: Ta ny skibbaltee boghtey ayns Doolish cur argid-bea da ram sleih, as ta treisht orrym dy jean ad ooilley goaill boggey jeh nyn laaghyn seyrey. Carn; numerous people

rour argid too much money: Dooyrt Larry Dillon dy vel ommidanyn ayns Doolish goaill rour argid ass ny turrysee. Carn

scoill laa (f.) day school: Ec yn Thie Tashtee, Doolish, Jesarn, 7oo Mee Houney, 10 sv - 5 sa hed scoill laa er cummal enmysit 'Karraghey ny Brishaghyn. Dhoor

skibbyltee boghtey visitors: Ta ny skibbaltee boghtey ayns Doolish cur argid-bea da ram sleih, as ta treisht orrym dy jean ad ooilley goaill boggey jeh nyn laghyn seyrey. Carn

Sostnaghey Anglicanisation, Anglicise, Anglicize: dooyrt Doolish y Karagher rhym dy row eh smooinaghtyn er goll dys fer jeh ny Inshyn Goal er-yn-oyr dy row eh g'aase skee jeh streppey noi Sostnaghey jeh e heer hene. Carn

streppey noi wrestle: Keayrt dy row dooyrt Doolish y Karagher rhym dy row eh smooinaghtyn er goll dys fer jeh ny Inshyn Goal er-yn-oyr dy row eh g'aase skee jeh streppey noi Sostnaghey jeh e heer hene. Carn

strughtoor structure: Vrie eh row yn doilleeid kyndagh rish fo-strughtoor livrey-ys yn ushtey, er nonney kyndagh rish y chumrail er troggal obbraghyn noa ry hoi glenney ushtey ayns Doolish. BS

Sulby Soli's Farm: Va bwoirrinagh baghey ayns Sulby mârish e sheshey as laa dy row hooar eh baase, as cha row ee son eshyn y oanluckey agh dy ve loshtit syn aile ec y chrematorium ayns Doolish. GB [Scand]

taksee taxi: Geoff Joughin, oasteyr y Thie-Oast Albert ayns Doolish, t'eh gra dy vel immanee-taksee feddyn foays ass y caghlaa hannah. BS

theiley lime: Hie ynnydyn elley er ronsaghey, ec Thalloo Souree as ec Keyll Theiley ayns Doolish, hie er ymmydey myr ynnyd shallidagh. BS

tram tram: Raink mee Rhumsaa mysh lieh lurg tree 'syn astyr, ghow mee cappan dy chaffee ayns shen as haink mee er ash dys Doolish er y tram lectragh. Dhoor

tryal attempt, try: T'ad tryal freayll Schoill ayns Doolish yn gheurey shoh Dhoor; trial

jeeraghey direct, erect, level, point, rectification, rectifier, straighten, straightening, unbend; (as gun) aim, focus, train: Treealtys, va currit roish ec John Houghton, oltey jeh'n Chiare as Feed son Doolish Twoaie, myr cooish jeh scansh theayagh, ren eh jeeraghey er daa red. BS; straightens

shualtagh appellant, complainant, indictable, plaintiff, prosecutor: Cha ren ad red erbee lurg da boandyr v'er shirrey orroo ad dy chur fys er fer-lhee dy hessal y stayd jeh shenn surransagh, coardail rish y shualtagh ec cooish-leigh dunverys neuvyskidagh ren goaill toshiaght ayns Doolish. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog