Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Dhoor | Results: 300 (first 200 shown)

Inexact matches:

cailt forlorn: Yeeagh ee dy ve follym as cailt agh va ymmyrkey dramadagh eck neesht. Dhoor; lost: Quoid d'argid ta cailt eu? JJK; missing: Un cheayrt te caillit ta cailt son dy bragh. Dhoor

Berleen Berlin: V'ad gerinagh 'syn ard Berleen. Dhoor

chynskyl industries, industry: Ta'n chynskyl shen imlagh. Dhoor

farbys irritation: As farbys beg elley Dhoor

freggyrit acknowledged, answered, filled: Feyshtyn freggyrit Dhoor

nishtagh now: Nheign dooin goll nishtagh? Dhoor

noteyn jottings: Noteyn mychione y drane. Dhoor

breear-coonee auxiliary verb: Goaill ymmyd feer vennick jeh 'jannoo' myr breear-coonee Dhoor

breear seyr autonomous verb: Coayl y breear seyr Dhoor

caraigyn beetles: Va ny caraigyn as ny carthanyn blaakey er ayns yindys. Dhoor

cheer ny yindyssyn (f.) wonderland: Contoyrtyssyn Ealish Ayns Cheer Ny Yindyssyn Dhoor

cheu hiar (f.) east side, eastward: Cheu hiar jeh'n ellan. Dhoor

creddagh grunting: Oof! Noddee! dooyrt Mnr Plod dy creddagh. Dhoor; laboured

cright knight: Dty loo dy ammys 'na gollrish Cright ard-ooasle Dhoor

crontit knotted: va e laueyn crontit as cassit lesh aacheoid. Dhoor

cur er hoshiaght (encourage) advance: Cur er hoshiaght ynsaghey Gaelg ny h-Albey. Dhoor

curnal colonel: Ta conaant er ve jeant eddyr Curnal Duckenfield as mish. Dhoor

cur smaght er cow, govern: Cur smaght er ny paitchyn chelleeragh. Dhoor

Dalby Glen Farm: Hie ad gys y vrastyl ec Caesar Cashen (va ruggit as troggit ayns Dalby). Dhoor [Scand]

dorree darker: Va'n daa chiaulleyder red beg ny dorree na ny Spaainee. Dhoor

drillinagh sparking; sparkling: Va'n keayn as va'n speyr gial as drillinagh. Dhoor

erskyn credjue incredibly: Va shoh naight trimshagh as bunnys erskyn credjue. Dhoor

Ghaelg (f.) See Gaelg (Yn) Manx: Loayree eh mychione 'Parail as aa-vioghey y Ghaelg. Dhoor

gyn shugyr unsweetened: Share dou jough gyn shugyr agh s'cummey lhiam Dhoor

gyn stad steadily: Dooyrt eh gyn stad ad ny ayrnyn ry-yannoo. Dhoor

imlagh humble, humbling: Ta'n chynskyl shen imlagh. Dhoor; brewing; intruder, intrusive

jannoo arrish jeh hit off; impersonate: Jannoo arrish jeh Clark Gable Dhoor

loggyragh extra: Row ad sleih loggyragh son film? Dhoor

mest mix: Mest ad dy-cheilley gys t'ad ooilley fud-y-cheilley, as gyn crammanyn Dhoor

moogheyder extinguisher, firefighter, quencher, suppressor: Moogheyder Sam As Y Thooilley Dhoor

naeearaneyn neutrons: Fodmayd scoltey çhesh-veanyn uraaniu lesh naeearaneyn. Dhoor

neuchredjallagh impossible, incredible, unbelievable: Skeeal folliaghtagh as neuchredjallagh. Dhoor

oltaghyn members: Shen red ta shin geearree voish oltaghyn yn Cheshaght shoh. Dhoor

pabyragh paper, papyraceous: Choard shin 'tromman pabyr' ayns ynnyd jeh 'tromman pabyragh'. Dhoor

pleateil converse, prate, prattle, talk: Shee Yee orrym t'ad pleateil reesht! Dhoor

puhttey butt, butting, jostle, jostling, push: V'ad puhttey 'n kishtey mooar. Dhoor

ree-vie exceedingly good, excellent: Ooilley as ass, v'eh kione shiaghtyn ree-vie. Dhoor

S'bastagh shen (intj) That's a pity: S'bastagh shen-ta shen ram Baarle! Dhoor

share lesh rather: Share lesh paart jin geddyn fysseree trooid ny sooillyn. Dhoor

sheshaghtagh accompanist, associate, companionable, gregariousness: Er yn oyr dy vel ad sheshaghtagh. Dhoor

siyrit accelerated, hastened: Foddee dy vod Ynsagh Siyrit cooney lhien. Dhoor

soolagh fricassee, juicy, pithy, sauce: Chionnee mee glonney soolagh annane. Dhoor; juice

soolagh annane pineapple juice: Chionnee mee glonney soolagh annane. Dhoor

strointeeyn (f.) headlands; noses: Cha row nyn strointeeyn gollrish strointeeyn Spaainagh. Dhoor

t'ersooyl departed: Voish foddeeaght son reddyn t'ersooyl as caillit Dhoor

thootchey half a second, jiffy, moment: Cum ort thootchey, Noddee! Dhoor; (space of time) tick

treoghit widowed: Ny lhie treoghit jeh yn pooar ayns e hooillyn Dhoor

ynnydyn caggee action stations: Skimmee gys ynnydyn caggee! Dhoor

ynseyderyn learners: Cur er bun ny aa-vioghey Sheshaght ny Ynseyderyn Gaelgagh. Dhoor

aachroo recreate, reform, restoration, retrace: Aachroo 'Aeglagh Vannin' fastyr beg ny ghaa dagh shiaghtin son paitchyn eddyr queig as daa vlein yeig dy eash. Dhoor; (to be) fly-blown

aaghiennaghtyn regenerate: Va mee booiagh dy akin dy row paart jeh keylley laurys aaghiennaghtyn raad va ny biljyn er lhieggey son eirinys bleeantyn er dy henney. Dhoor; regeneration

aahley fishery, fishing ground, marine habitat: As laa-ny-vairagh hie Juan gys yn eeastagh ayns y baatey beg echey, as tra v'eh er- jeet dys yn aahley-eeastee, cheau eh yn aker magh as ren eh yn chord shickyr Dhoor; (at sea) location

aaley (comp./sup.) fairer: Goll my hwoaie reesht voish Balley ny Croshey dys Boayldyn, daase yn cheer ny s'aaley as yn ghrian ny s'choe. Dhoor

aaloayrt recite: hedmayd er ny thieyn dy aaloayrt 'Hop tu naa', agh cha nel shin ro hickyr jeh'n slane drane. Dhoor; relate, repeat

aanrit buird table cloth, table linen, tablecloth: Va shenn ven sy Ard-cherrin, as by vie lhee creck aanrit buird dooin. Dhoor

Adaue Adam: Ta shenn skeeal ayn ginsh dy row Fenius y Scythian yn chied Albinagh as yn fuill echey cheet veih Adaue as Eva trooid Noah. Dhoor

Adrian Adrian: Er ny hyndaa ass Baarle liorish Stewie Bennett, lesh cooney veih Adrian Pilgrim as e Vrastyl ec y Vraaid. Dhoor

Albinee Ullee Ulster Scots: Va kiaulleeaght as daunsin feer vie veih Nalbin (ny Albinee Ullee) sy cheilidh shoh. Dhoor

altan gully, mountain burn, streamlet: Shoh yn altan as shoh my ghraih Meeir e chass syn ushtey, Fockleyn skiootal magh ass e veeal, Nagh mooar e raaghyn tustagh? Dhoor

Aran (f.) Aran: Ta ben aeg çheet veih'n Erin ass Inish Eer, ny hEllanyn Aran Lasairfhíona Chonaola. Dhoor

arganey noi contest, controvert, controvertion: Cha row shin son arganey noi lheid y dooinney shoh, as myr shoh diu shin beggan dy yough marish. Dhoor

argid mooar pretty penny: credjal dy vel Radio Vannin costal rouyr as dy vel y sleih ta gobbraghey da cosney argid mooar. Dhoor

arrane ashoonagh national anthem: C'ren aght ta shiu gra yn chied linney jeh'n arrane ashoonagh? Dhoor

arraneyderyn singers: Nee fir chiaullee as arraneyderyn voish Mannin, Nalbin as Nerin, cloie kiaull as goaill arraneyn veih ny cheeraghyn Gaelgagh Dhoor

arraneys singing: Va ny Saasilee ny s'crauee as v'ad jannoo ymmyd jeh graihys yn theay er arraneys as kiaull ec lheid yn imbagh dree. Dhoor; versification

as ny yei shen1 whereafter: As ny yei shen, erreish da v'er n'ghoaill e phadjeryn, hie Ninian as ny caarjyn echey dy chadley. Dhoor

Atlantagh1 Atlantic: Ta faasaghyn keylley er-mayrn ayns ny ellanree Atlantagh jeh'n Spaainey as y Phortiugal. Dhoor

Atlas Atlas: Ta trimmid ny speyryn girree neese veih Atlas gollrish farkyl coirrey, ta claghyn vullee scughey, cha nel veg aa-hoiaghey dy kiart. Dhoor

awiney (gen.) of a river: Ta raink mee Los Tilos, hooill mee rish y lhiabbee awiney hirrym trooid braaid dowin. Dhoor; freshwater; riverside

awnse (f.) ounce: Cur huggey un awnse dy eeym as milljee eh lesh shugyr. Dhoor

awree (f.) pot liquor, pottage, soup: Eisht ersooyl lhien gys y phaalan son awree, braghtan, berreen as cappan dy hey. Dhoor

awree chiu thick soup: Ansherbee cre oddys mayd feddyn magh voish yn awree chiu shen? Dhoor

baanrys dementia, derangement, fanaticism, madness: vel y lhaihder dy firrinagh geearree clashtyn mychione yn vea-chemmig dy shickoys jeh baanrys as jeh merginagh, er lheh mychione pump soydiu ayns yn 'uill. Dhoor

Baarle Vrisht (f.) (language) Anglo-Manx; pidgin: Haink kuse dy Injinyn ayns corragh dy chur raaue daue ayns glare-laue as Baarle vrisht dy row tuittym-ushtey-mooar rhymboo Dhoor

Baarool Barrule: v'eh er ny chleayney liorish ny preachooryn Saasilagh, as cheayll eh John Wesley eh-hene preacheil er cleigh ec cass slieau Baarool Dhoor

babban (n.) babe, baby, doll: t'ee ceau yn traa eck cloie lesh babban as taggloo rish myr dy beagh eh yn oikan eck-hene. Dhoor; lobe, tassel; (v.) pamper

Baill veih Jee dhyt (intj) Good morning: "Baill veih Jee dhyt, y Ghinah" dooyrt Noddee. Dhoor

Balley Aah Cleeah Dublin: Tooilley fys ry-gheddyn veih'n scrudeyr ashoonagh Eilis Ni Mhearrai, 39 Raad Moyne, Ranelagh, Balley Aah Cleeah 6, Nerin. Dhoor

balley beg cheerey village: Keayrt dy row va lught-thie Mylvreeshey cummal ayns balley beg cheerey v'enmysit Creneash. Dhoor; one horse town

balley cheerey country town: Haghyr mee orroo reeshtagh ec Los Sauces (Ny Shellee), balley cheerey rish y raad mooar heese fo'n voayl fakin. Dhoor

Balley Moddey Farm of Dogs: Eisht v'eh orrym shooyl er y raad seose dys Balley Moddey. Dhoor

Balley ny Croshey Crosby: Goll my hwoaie reesht voish Balley ny Croshey dys Boayldyn, daase yn cheer ny s'aaley as yn ghrian ny s'choe. Dhoor

banceyr (=Ir. beincear.) banker: Eisht by gooin lhiam Mainstyr Cannell, y banceyr, dy row eshyn er ghialdyn dy chooney lhiam ec traa erbee. Dhoor

bayrn (of men) cap, cap with peak; bonnet: Ren ee cloagey jiarg da'n neen as myrgeddin bayrn jiarg feer aalin. Dhoor; cloud cap

Beinn Nivish Ben Nevis: Y ghrian ergooyl beinn Ard ny Ngoair, As dy coodaghey lesh garmad airh, Soilshean er Beinn Nivish vooar, Beinn Nivish rish çheu Logh Linne. Dhoor

ben varrey (f.) mermaid: Va Robin er lhong enmyssit y 'Ben Varrey' as v'ee cheet thie veih'n slyst airhey ayns Africa Sheear Dhoor

binjean (f.) See pinjean curd, curdled milk, junket, yoghurt: shoh yn Kaart-Bee: Sollaghyn; Arran Curnaght; Arran Corkey; Arran Praase; Arran Oarn; Caashey; Bonnag dy Churranyn; Berreen Rass; Smuir Smeyragh; Binjean; Cooish as Jaagh. Dhoor; eelwrack root

blaaoil floral, florid, flowery: Ny laaghyn shoh s'goan cowraghyn blaaoil dy akin; foddee dy vel sleih er jeet dy ve ny smoo glick agh s'cosoylagh dy vel ad jannoo ymmyd jeh aghtyn elley m. Dhoor

blah lukewarm; warm: Bare lhiam jarrood yn clane cooish as ersooyl lhiam er-ash gys my lhiabbee blah as souyr, agh shoh my obbyr as s'mie lhiam eh tra yioym toshiaght lesh y cheeaght. Dhoor

bleaystan chesh-veanagh nuclear bomb: Roish my ren ny Americaanee yn bleaystan çhesh-veanagh ayns y vlein nuy cheead jeig queig as daeed Dhoor

Boayl Chirrym Dry Place: Cha nel Juan cur fys dooin foast cre'n obbyr ry yannoo, agh dooyrt eh dy vel boayl chirrym, as cooie da pairkal ny gleashtanyn reihit echey son yn astyr shoh. Dhoor

Boayldyn Baldwin, Belthane, Homestead Dale: Goll my hwoaie reesht voish Balley ny Croshey dys Boayldyn, daase yn cheer ny s'aaley as yn ghrian ny s'choe. Dhoor

boayl er lheh private place, reservation: Çheet fy yerrey hoal wass dys Sellafield, dy firrinagh she boayl er lheh t'ayn nagh vel yn un red as Windscale. Dhoor

Boayrd Runt Round Table: As nish, ta'n slane Boayrd Runt dy bollagh lheieit Dhoor

boghlaneys rubble: Chionnee mee kishtey-greie as mastey yn boghlaneys va traval, oard, as greienyn masoonee elley. Dhoor

bolk large piece of timber: Ghow dew caartyn jeant jeh bolk as daa wheeyl vooarey. Dhoor; longline

Braaid (Yn) Braid: Mysh shiaghtin er dy henney ec Thie Chibbanagh, y Braaid, hie chaglym er cummal ry-hoi loayrt mychione crooaght startey noa son Oaseir Lhiasee. Dhoor

breinnagh smelly person; smelly: V'ee cliaghtey goaill jaagh jannoo ymmyd jeh thombaghey breinnagh ennagh veih'n Rank as va'n jaagh cha chiu as nagh row mee abyl tayrn ennal ny keayrtyn. Dhoor

breneen (f.) See brinneen atom, mote, particle: Ta'n çhesh-vean jeh gagh breneen er-lhimmey jeh hiddragien jeant ass kinneigyn ta shin gra protaneyn as naeeraneyn roo. Dhoor

breneenyn atoms: Er y teihll shoh, ta stoo jeant ass breneenyn as co-vreneenyn. Dhoor

brishtag (f.) (pl -yn) biscuit, cracker: as shimmey cappan dy hey as brishtag hug e ven Rene dooin dy voddagh shin tannaghtyn lesh yn obbyr vie! Dhoor

brynt (as person) blunt: Ec y thie ain v'ee rieau brynt as litcheragh agglagh; v'ee gaccan dy kinjagh mychione yn Whallag Dhoor; outspoken; saucy

buillvollee colossal, enormous, gargantuan, giant, gigantic, mammoth: Myr shoh, bee possan-obbyr kimmee troggal seose y paalan buillvollee son Yn Chruinnaght mleeaney as cur cooney da'n ving dy yannoo stoo elley gollrish ny voayrdyn, chaairyn as y ardan. Dhoor

bunraghtoil constitutional: Dooyrt Allan Bell, oltey jeh'n Chiare as Feed son Rhumsaa, dy jinnagh cur lesh stiagh billey elley myr lhiasaghey, dy jinnagh eh chyndaa cooishyn bunraghtoil bun ry skyn. Dhoor; constitutionally

bun-stoo element: Ta red goll rish keead bun-stoo ayn er y teihll, voish hiddragien ta eddrym seose dys bun-stoo goll rish uraaniu ta feer hrome. Dhoor; elementary; raw material

bwoid pl. bwid membrum virile, penis, phallus: Bleaystan çhesh- veanagh, shen smaght, pooar, niart as bwoid mooar. Dhoor; cock, tool

bwoid saggyrt orchis, spotted orchis: Cre va'n blaa shen? Ta'n Moddey gra dy re bwoid saggyrt v'ayn. Dhoor

caaig (pl -yn) chough, daw: Myr Celtiagh t'eh cur trimshey orrym nagh vel caaig erbee er-mayrn 'sy Chorn. Dhoor

caardee (m., f.) forge, smithy: Nish ta shin er-gerrey da caardee Valley Beg as shegin dou dt'aagail, Hommy, agh hee'm oo reesht dy gerrid. Dhoor

caarjysagh friendly: Va possan mooar ny Germaanee ec y voayl fakin, agh cha row ad caarjysagh gollrish ny eirinee foin. Dhoor

caartyn carts: Ghow dew caartyn jeant jeh bolk as daa wheeyl vooarey. Dhoor; cards: va mish as daa ny tree deiney aegey elley cliaghtit goll keayrt ny ghaa dys y thie oc 'syn 'astyr dy chloie caartyn LC

caggey gys y jerrey fight out: Son mee ny ghaa, hass Tinvaal dy dunnal noi niart Hostyn, caggey gys y jerrey son Radio Caroline Twoaie Dhoor

Caillin ny Leoie Cinderella: Ta sym mooar ec scoillaryn neesht - cha nel y Ghaelg ain Caillin ny Leoie ny sodjey. Dhoor

carrey mooar valued friend: V'ee ny carrey mooar da ymmodee Gaelgeyryn 'sy jiass as s'trimshagh dooin dy vel ee ersooyl voin nish. Dhoor

carthan bug, tick: Va ny caraigyn as ny carthanyn blaakey er ayns yindys. Dhoor

carthanyn bugs, ticks: Va ny caraigyn as ny carthanyn blaakey er ayns yindys. Dhoor

carvallyn carols: 'Sy Chorn v'ad graihagh er carvallyn as v'ad goll mygeayrt goaill arrane ayns kiare ayrnyn Dhoor

Catreeney (f.) Catherine, Katherine: Hig Catreeney MacPhee gys yn 'eailley, voish Nalbin, as foddee dy jig arraneyderyn voish Nerin neesht. Dhoor

ceau sooill er look over: ta reddyn ec Hommy as mish dy resoonagh magh mayrt mychione tholtan Ballaskeig, as lurg shen foddee hig oo marin as ceau sooill er y voayl. Dhoor

chaghnoil technical: Greie shareit dy chaghnoil, shen sittyr y choyrd-oard, ny Mynvandalyn Fischer. Dhoor

chaglymyn gatherings: Nee yn Cheshaght shoh niartaghey ny kianglaghyn eddyr ny brastylyn Gaelgagh, as reaghey coorseyn as chaglymyn son fir as mraane ynsee dy haraghey ny aghtyn ynsee oc. Dhoor

chenjeanyn beacons: Ec toshiaght yn nuyoo lhing jeig va slane geuley dy chenjeanyn er ooilley liurid yn clyst, as va paitchyn ceau slonganyn dy vlaaghyn, as daunsin ayns straneyn laue ry-laue. Dhoor

chentag (f.) firework: 'Sy Chorn ta'n cloie bentyn rish skeeal Noo Shorys as yn Dragon-as t'eh er yn Dragon lhiggey magh ennal, as plooghane veih chentag loshtit ayn! Dhoor

cheughyn pages, sides: Va ny cheughyn ny braaid jeh creggyn jeeragh seose, as va ny sleityn ry-akin foddey erskyn y ghlion. Dhoor

chingys ghailley (f.) digestive trouble, stomach ache, bellyache: Va chingys ghailley agglagh jannoo orrym yn shiaghtin va mee son reaghey Dhooraght, as va mee currit gys y thie lheihys rish laa ny ghaa. Dhoor

choonree changed: Heill ad dy row ad rish y cheayn reesht, as keayrt elley choonree ad ny cabbil as caartyn son daa lhong sloo Dhoor

chronnag (f.) (yn); (the) round top; pulpit: Haink eh-hene dy ve ny phreachoor Saasilagh as v'eh mie d'ockley magh ass y chronnag ec shirveishyn Gailckagh. Dhoor

chur tayrn (dy); (to) give a pull: agh cha bee feme ain er y tayrneyder dy chur tayrn dooin yn keayrt shoh. Dhoor

claddagh pl. claddeeyn bank, beach, land by a river, littoral, polder, river bank: Ta claghyn, shillee as genniagh ayn, Yn famlagh fliugh, cha nel eh goan, As er ny niee liorish yn tonn, Skeabys claddagh Loch Linne. Dhoor; marsh

cleaynagh (adj.) attractive, circumventory, coaxing, inclinable, inclining, slopewise, witching: Beign daue cur nyn enmyn gys conaant dy hirveish rish queig bleeaney, as eisht veagh ad seyr dy gholl boayl erbee ballloo; cheb cleaynagh rish deiney debejagh! Dhoor; (n.) addict, deviationist, pervert, tempter

cleeir clear: ren eh cur er y chaart-taarnagh as ny cabbil echey lhiggey tessyn y speyr cleeir gorrym. Dhoor

cleighee hedges: Screeuym mychione najoor, ny magheryn, ny cleighee, as my gharey. Dhoor; embankments

clein (=Ir. clann) 1 harrows a: lesh saaueyn, as lesh cleïn yiarn Bible; 2 See cloan breed, clan, family, ilk, lineage, tribe: Lurg kuse dy vleeantyn hie'n clein Quirk er-ash dys Ellan Vannin, as v'eh er Leslie goll gys y scoill ec Ree Illiam. Dhoor

clickyn tricks: T'ad cloie clickyn orrym nagh lhishagh ve ayn - shen yn ash. Dhoor

clioagagh bulrushes: Sh'are faagail Excalibur ny keill't Ayns shen, ny mast ny clioagagh crontagh lane Dhoor

cliogaragh croaker, croaking, croaky: Eisht begin dou jannoo red ennagh, agh ren mee brock jeh; va yn chiaulleeaght ayms gollrish cliogaragh yn rannag vooar, as chossyn mee moylley-craidey as garaghtee ard. Dhoor

cloghey (as animals) bait; (as dog) work; chase: Jeeagh orroo roie, jeeagh orroo roie, V'ad cloghey geiyrt er ben eirinagh, Dhoor

cloie er y viol fiddling: V'ee cliaghtit çheet gys Yn Chruinnaght 'sy '80yn cloie er y viol as t'ee mie booiagh çheet er ash reesht. Dhoor

cloudeyrys printing, printing trade: T'eh bunnys yn un red mychione yn cloudeyrys as radio as yn ard-obbrinys. Dhoor

co-aghtey-slouree chain reaction: va paart jeu goaill aggle dy jinnagh ad sheidey seose y slane seihll dy jinnagh ad cur co-aghtey-slouree fo raad! Dhoor

co-emshiragh contemporaneous, contemporary: Shickyraghey dy vel plannal chengagh gobbragh dy mie as freilt co-emshiragh liorish ronsaghey as cur niart da conaantyn eddyr-ashoonagh as smooinaght noa er myn-chengaghyn. Dhoor

coigee (f.) loom: Mie dy-liooar' dooyrt mish, laa erbee, son cha nel monney obbyr aym dy jannoo er y coigee foast. Dhoor

coleayrtys (pl -syn) dusk, gloaming, twilight: Va coleayrtys cheet orroo tra v'eh faggys da'n droghad vooinjer veggey. Dhoor

collee saggyrt parson's pigs: Ta Dhooraght er jeet rish reesht myr collee-saggyrt ayns y tobbyr oonlee ny feeder 'sy chuilleig hashtee fo ny greeishyn. Dhoor

colliar saggyrt dog collar: Jeeagh, ta dooinney as colliar saggyrt echey çheet nyn guaiyl. Dhoor

coloinagh colonial: Yn red ren haghyr va shen dy row ny chiarnyn Anglo-Normanagh veih Sostyn geearree feayn-skeeal bunneydagh son cur niart da ny yearreeyn coloinagh. Dhoor; colonialist; settler

coltar coulter, plough cutter: Nish coltar kiart, queeyl vooar shey oarleeyn, queeyl veg nuy oarleeyn kyndagh rish yn thalloo bog. Dhoor

cooag (f.) cuckoo: Ta 'Cog' çheet er cooag, myrshen t'eh 'Kione (Faggys da Edinburgh) y chooag. Dhoor; falsetto

coodaghey lesh overlay: Y ghrian ergooyl beinn Ard ny Ngoair, As dy coodaghey lesh garmad airh, Soilshean er Beinn Nivish vooar, Beinn Nivish rish çheu Logh Linne. Dhoor

Cooil Bane White Nook: Bee feme aym er stoo dy ve currit dou, Phil Gawne, Cooil Bane, Cregneash son Dhooragh yn ouyir, roish jerrey Mee Luanistyn. Dhoor

Coonceil yn Oarpey Council of Europe: va bree currit da Conaant Oarpagh ny Myn-Çhengaghyn, ass lieh Coonceil yn Oarpey. Dhoor

coorsyn monthly; periods; rows: As hoie ad ayn kiare coorsyn dy chlaghyn Bible Tra ta ny coorsyn urree. DF; courses: S'treisht lhiam dy bee coorsyn mychione ny cooishyn shoh goll er cummal 'sy traa ry-heet. Dhoor

corkey (oat grain) corn: Ceau corkey da ny kiarkyn. DF; oat: Ta ny cabbil glen as corkey ayns nyn molg - berreman as driaghtyn er nyn gorp. Dhoor

corpoil (=Ir. corpamhuil) bodylike: ec y toshiaght, ynseydee çheet dy ve ayns stayd kiune as taitnyssagh liorish kiaull kiunaghey as roortys corpoil ta goll rish Yoga Dhoor

cosnee will obtain, will redeem: cosnee eh yn reeriaght lesh brynneraght Bible; obtain; acquisitive, gainful; winning: Ta feed poynt ry-gheddyn son y chlash as my ta brock jeant nish bee yn caa cosnee aym spooillit dy bollagh. Dhoor

covestey admixture, amalgamate, blend, coalesce, co-mix, compound, concoct, conglomerate, incorporate, intermingle, merge, merger, mingle, mix, temper: By vie lhiam covestey y yannoo jeh stoo screeut ec ram screeuderyn anchasley; stoo bunneydagh, ny çhyndaaysyn jeh bardaght ayns çhengaghyn elley. Dhoor; mixture

co-vreneenyn molecules: Er y teihll shoh, ta stoo jeant ass breneenyn as co-vreneenyn. Dhoor

cowraghey magh indicate, point out: Foddee ta'n skeeal shoh cowraghey magh dooin cre vees gollrish y Ghaelg ayns ny laaghyn ry-heet. Dhoor; peg out

craght (f.) depredation, devastation, disaster, foray, loot, massacre, pillage, plunder, ruin, spoil, undoing, vandalism: Share craght ve er y cheer na Mee ny Mannan cheet stiagh meein. Dhoor

craidagh jeering, mocking, sarcastic, sneering: Va drane-craidagh er ny screeu, as er ny choyrt ayns y pabyr-naight laa chaie. Dhoor

cremeydys criticism, disapprobation: My ta shin kinjagh soie er Radio Vannin ta shin cooney lhieusyn ta laccal geddyn rey rish cremeydys jeh sleih berçhagh as niartal. Dhoor

Cre'n aght ta shiu (interrog.) How are you: as tra honnick ee mish dooyrt ee 'Moghrey mie ayd Yoe, cha liass dou gra 'Cre'n aght ta shiu? er yn oyr dy vel oo jeeaghyn cho mie. Dhoor

cretoor feie wild animal: v'eh mie-ynsit ayns dagh nhee dooghyssagh, as dagh cretoor feie, beiyn, eeanlee as eeastyn as phadeyrys ny h-emshir neesht. Dhoor

crooaght creation: Mysh shiaghtin er dy henney ec Thie Chibbanagh, y Braaid, hie chaglym er cummal ry-hoi loayrt mychione crooaght startey noa son Oaseir Lhiasee. Dhoor

crossag (f.) crossroad; ford, river crossing; crossing, intersection: V'ad soie ny brasnagyn er aght crossag as va fer jeh ny deiney goaill daa vrasnag jeh darragh as ren eh rubbey ad dy gheddyn lossan. Dhoor; spade handle; gullet

crubbyn trotters, hoofs, hooves: Hug y maarliagh eab er roie ersooyl agh ghow y tarroo eh ayns ny eairkyn mooarey echey as cheau eh er y thalloo eh, sthampey eh fo ny crubbyn echey. Dhoor

cumraag (n., f.) pl. cumraagyn ally, companion, comrade, fellow, mate, pal: Scruit ec Juan y Geill Cumraag Penn Dhoor; (to a lady) escort

cur ayns ynnyd substitution: Bee shoh cur ayns ynnyd Brutus lhieggan senophobagh jeh 'Braveheart'? Dhoor

cur bee da victual: Va mooinjer daue cummal sheese y raad voish Creneash as ish cur bee da kayt ny naboonyn eck chouds v'ad er ny laghyn seyrey oc. Dhoor

cur cooney da succour: Ta reiltys Lunnin cur cooney da ny myn-çhengaghyn fo'n smaght echey. Dhoor

cur eab er essay, try over as music; put an attempt on: shegin dooin cur er bun startey noa dy chooney lesh ooilley ny possanyn, sheshaghtyn, sleih as Rheynnyn y Reiltys ta cur eab er bishaghey y Ghaelg. Dhoor; trying

cur er shaghryn bewilder, daze, disorientate, mislead: Ta mee goll er cur er shaghryn. Dhoor

cur eunys da delight, gratify: Son shickyrys t'ad blandeyragh as t'ad cur eunys da my chree. Dhoor

cur foill er blame: ta mee cur foill er y thie bee shen. Dhoor

curlal curl; curling: goaill stiagh taishbynys jeh cultoor noa emshyragh ny h-Albey, caaghyn son bishaghey as cur er hoshiaght turrysaght, co-hirrey golf, troddan doolane curlal as sampleyryn jeh bee as jough veih Nalbin. Dhoor

cur lesh thie bring home: va cliaghtey mastey ny Manninee dy reayll yn bart jerrinagh jeh'n arroo, shen yn Vheillea, as cur lesh thie e myr oural da Jee yn Arroo Dhoor

cur niart da back: Yn red ren haghyr va shen dy row ny chiarnyn Anglo-Normanagh veih Sostyn geearree feayn-skeeal bunneydagh son cur niart da ny yearreeyn coloinagh. Dhoor

cur paag da kiss: Tra va baase cheet er ren Maximilla cur paag da laue y Noo. Dhoor

currit ry-cheilley compiled, connected, put together: Bee ny cowraghyn currit ry-cheilley ec jerrey y choorse dy gheddyn magh y graayd ta'n studeyr er chosney ayns TCG. Dhoor

cur stap er stop: S'trimshagh dy vel argid ny jantee thallooin cur stap er naight seyr! Dhoor

custym custom: agh un cheayrt tra v'ad er-chee goaill traie er-gerrey da Keeill Choobragh t'ayns cheer ny h'Albey va ny meoiryn custym ny lhie cooyl-chlea orroo Dhoor; customs duty, tariff

daaneyn poems: Va Illiam ny Vard cheerey, as screeu eh lioar elley jeh daaneyn chroo eh car ny mlein enmyssit, 'The Manxland Muse. Dhoor

dada father: Aghterbee, ta leshtal mie aym nish dy chur fys hiu dy vel Dada nish Daa, as Mama nish Maa, my Haney as my Warree myr jir Juan dy gerrid. Dhoor

dagh ooilley voayl everywhere: Ta ny paraantyn oc voish Mannin, voish Sostyn, voish Nerin, dagh ooilley voayl. Dhoor

Danvargagh Dane; Danish: Hug Niels Bohr, fishagagh Danvargagh, y fys shoh da ny Sostnee as Americaanee. Dhoor

Dar ny niaughyn (intj) By heavens: va ny meoiryn custym ny lhie cooyl-chlea orroo, as dar ny niaughyn, ghow ad greim shickyr er nane jeusyn as va'n dooinney boght er ny choyrt stiagh ayns pryssoon. Dhoor

deanyn targets: Shoh heese deanyn t'er ve reaghit eddyr paart jin ta gobbragh da'n Ghaelg Dhoor

deynlagh democratic: Dy leah bee Salteer Andreays ry-akin erskyn yn chied ard-whaiyl deynlagh va rieau ayns Nalbin. Dhoor

doagan firebrand, torch: Va Mnr Jumbo ny hassoo cheu-mooie jeh'n thie echey, cummal doagan. Dhoor

doarnyn fists: Ren mee doarnyn jeh ny laueyn aym 'sy phoggaid as va ooilley ny muskylyn aym chionn erskyn towse. Dhoor

dooinney marrey merman: As hie eh dys yn traie dy yeeaghyn son partanyn, as myr v'eh ronsagh fud ny creggyn haink dooinney marrey seose ass yn ushtey rish lhiattee yn creg. Dhoor

doour dam, reservoir: tra va'n doour er ny yannoo ec Cringle, faggys da'n clieau Varrule, va'n thie-eirinys Cringle as thieyn elley er nyn lhieggey Dhoor [O.Ir. dobur]

dorrys doont back door: Yn laa er giyn v'eh er ve geamagh ec yn dorrys doont rish oor ny ghaa as myr shen reih Mummig dy lhiggey da goll magh. Dhoor

dowaney dawning, dawn of day, daybreak: Tra va'n laa ny vairagh dowaney, hoie mee er my valcane. Dhoor

dragane dragon: Vrie eh jeem's "Insh dou yn skeeal reesht mychione y dragane lesh aile ennalagh cheet magh ass e veeal!" Dhoor; tarragon

drogh-aigh (f.) bad luck, misfortune: Ny cheayrtyn v'ee cur lhee drogh-aigh as va sleih prowal dy gheddyn rey-ree, keayrtyn elley v'ad jannoo cummey ven ny vabban as cur lhee dy valley lesh onnor myr 'Babban y Mhelliah' Dhoor

drogh earish COMPARE drogh-emshir adverse weather: Va'n drogh earish shoh ayn rish oor agh v'eh gennaghtyn dy row eh goll er rish ooryn. Dhoor; rough weather; bad weather

drughaig (f.) dog rose, hip, wild rose: Gow yn bayr glass gys beeal y ghlion Raad ta'n drughaig fee dy chionn Dhoor

druightoil dewlike, dewy: " Eisht jimmee Bedevere, keayrt elley magh Tessyn y ghreeym, as hooyl eh rish y logh, Coontey mynclaghyn druightoil, smooinaght` dowin Dhoor

dy bunneydagh fundamentally, vitally: Dy bunneydagh, ta Gorley Breinney ny stayd shicklaagagh ta jannoo arrish er doghanyn elley (corpagh ny shicklaagagh) fegooish undin erbee corpagh. Dhoor

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog