Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Department | Results: 71

department (n.) rheynn: He doesn't work in this department - Cha nel eh gobbragh 'sy rheynn shoh. DF idiom


Inexact matches:

department members (npl.) olteynyn-rheynn

department store (n.) shapp mooar, shapp yl-rheynnagh, shapp yl-ronney

Prosthesis Department (n.) Rheynn Far-Oltyn

sales department (n.) rheynn chreckagh

Training Department (n.) Rheynn Traenal

Accident and Emergency Department (n.) Rheynn Drogh-haghyrt as Gear-cheim

Department of Agriculture (n.) Rheynn Eirinys

Department of Constitutional Affairs (n.) Rheynn Cooishyn Bunraghtoil

Department of Corporate Development (n.) Rheynn Lhiasaghey Co-chorpagh

Department of Economic Development (n.) Rheynn Lhiasaghey Tarmaynagh

Department of Economic Statistics (n.) Rheynn Staydraa Tarmaynagh

Department of Education (n.) Rheynn Ynsee

Department of Education and Children (n.) Rheynn Ynsee as Paitchyn

Department of Health (n.) Rheynn Slaynt

Department of Health and Wellbeing (n.) Rheynn Slaynt as Follanys

Department of Home Affairs (n.) Rheynn Cooishyn Sthie

Department of Industry (n.) Rheynn Jeadys

Department of Infrastructure (n.) Rheynn Bun-troggalys

Department of Social Care (n.) Rheynn Kiarail Sheshoil, Rheynn Kiarail y Theay

Department of the Environment (n.) Rheynn Çhymmyltaght

Department of Tourism and Leisure (n.) Rheynn Turrysid as Soccar

Department of Trade and Industry (n.) Rheynn Dellal as Jeadys

Department of Transport (n.) Rheynn Arraghey

Learning and Development Department (n.) Rheynn Ynsee as Lhiasee

United States Department of Justice (n.) Rheynn Cairys ny Steatyn Unnaneyssit

Department of Agriculture, Fisheries and Forestry (n.) Rheynn Eirinys, Eeastagh as Keylljyn

Department of Community, Culture and Leisure (n.) Rheynn Co-phobble, Cultoor as Soccar

Department of Education and Children Chief Executive (n.) Ard-sheckteragh y Rheynn Ynsee as Paitchyn

Department of Environment, Food and Agriculture (n.) Rheynn Chymmyltaght, Bee as Eirinys

Department of Health and Social Care (n.) Rheynn Slaynt as Kiarail y Theay

Department of Health and Social Security (n.) Rheynn Slaynt as Shickyrys y Theay

Department of Health's Standards for Better Health (n.) Stundayrtyn y Rheynn Slaynt cour Slaynt Share

Department of Local Government and the Environment (n.) Rheynn Reiltys Ynnydagh as y Chymmyltaght

olteynyn-rheynn department members

rheynn chreckagh (f.) sales department

Rheynn Far-Oltyn Prosthesis Department

Rheynn Traenal Training Department

shapp mooar department store

shapp yl-rheynnagh department store

shapp yl-ronney department store

Rheynn Bun-troggalys Department of Infrastructure

Rheynn Slaynt Department of Health

Rheynn Çhymmyltaght Department of the Environment

Rheynn Cooishyn Bunraghtoil Department of Constitutional Affairs

Rheynn Drogh-haghyrt as Gear-cheim Accident and Emergency Department

Rheynn Kiarail Sheshoil Department of Social Care

Rheynn Kiarail y Theay Department of Social Care

Rheynn Lhiasaghey Co-chorpagh Department of Corporate Development

Rheynn Lhiasaghey Tarmaynagh Department of Economic Development

Rheynn Staydraa Tarmaynagh Department of Economic Statistics

Rheynn Ynsee as Lhiasee Learning and Development Department

economic (adj.) ladoosagh; tarmaynagh: Department of Economic Statistics - Rheynn Stayraa Tarmaynagh. DF idiom

Ard-sheckteragh y Rheynn Ynsee as Paitchyn Department of Education and Children Chief Executive

Rheynn Chymmyltaght, Bee as Eirinys Department of Environment, Food and Agriculture

Rheynn Co-phobble, Cultoor as Soccar Department of Community, Culture and Leisure

Rheynn Reiltys Ynnydagh as y Chymmyltaght Department of Local Government and the Environment

Rheynn Slaynt as Follanys Department of Health and Wellbeing

Rheynn Slaynt as Kiarail y Theay Department of Health and Social Care

Rheynn Slaynt as Shickyrys y Theay Department of Health and Social Security

Rheynn Turrysid as Soccar Department of Tourism and Leisure

Rheynn Ynsee as Paitchyn Department of Education and Children

Rheynn Arraghey Department of Transport: Hie slattyssyn er caghlaa nurree dy lhiggey da'n Rheynn Arraghey cassanyn-streeaney 'enmyssey, chammah as raaidyn as cassanyn. BS

Rheynn Cooishyn Sthie Department of Home Affairs: Ta Rheynn Cooishyn Sthie cur failt er caghlaaghyn ayns leighyn- carrooagh y Reeriaght Unnaneyssit, agh t'ad gra dy vel yn Ellan er e hoshiaght sy chooish shoh. BS

Rheynn Eirinys Department of Agriculture: Va screeuyn currit magh echey lurg çhaglym marish yn Rheynn Eirinys. BS

Rheynn Eirinys, Eeastagh as Keylljyn Department of Agriculture, Fisheries and Forestry: Ta'n emshyr vie er chur er Rheynn Eirinys, Eeastagh as Keylljyn y guirrlan-brick ec Skyll Maghal y ghooney. BS

Rheynn Jeadys Department of Industry: Ta Mainshtyr Downie gra dy vod Mainshtyr Karran shirrey er y Rheynn Jeadys dy yeeaghyn nyn goontyssyn da'n theay, my t'eh laccal shen y yannoo. BS

Rheynn Ynsee Department of Education: Ta'n treealtys çheet veih'n reirey jeh Club-Çheerey as Thie-Oast Cronk Murray, as yinnagh eh goaill stiagh bunscoill noa, veagh currit myr gioot da'n Rheynn Ynsee. BS

Stundayrtyn y Rheynn Slaynt cour Slaynt Share Department of Health's Standards for Better Health

rheynn (f.) pl. rheynnyn allocation, bill, class, compartment, dichotomy, dismemberment, dissection, distribution, divide, division, form, graduation, partition, portion, quota, ration, rationing, resolution, resolve, section, segmentation, share, sphere; (of land) parcel, precinct; bureau, department: Shirveishagh Cooishyn Sthie, Phil Braidwood, dooyrt eh dy row eh currym e Rheynn dy chur kiartaghyn shinsharagh da ny yeearreyderyn smoo cooie BS; mountain ridge; (v.) break up, classify, dispense, distribute, graduate, measure out: Rheynn ad my gharmadyn ny mastoc Bible; divided; dividing

Rheynn Dellal as Jeadys Department of Trade and Industry: Ta sleih ayns Rheynn Dellal as Jeadys gra nagh vel firrinys erbee sy faaue nagh vel ad er chur traenal ny culleeyn da sleih ta doal, ny dauesyn nagh vod fakin dy mie. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog