Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Cooishyn | Results: 134

cooishyn affairs, matters: as ny cooishyn sloo nee ad hene y vriwnys Bible; contents


Inexact matches:

cooishyn argid (f.) money-matters

cooishyn bancagh banking affairs

cooishyn bankagh banking

cooishyn elley miscellaneous provisions; any other business

cooishyn firrinagh real issues

cooishyn joarree foreign affairs

cooishyn kiaullee musical affairs

cooishyn kimmeeys proceedings criminal

cooishyn leigh controversy, legal matters: As ayns cooishyn leigh nee ad soie ayns briwnys, as ver ad briwnys cordail rish my lattyssyn Bible

Cooishyn Sthie Home Affairs

Cooishyn Tarmaynagh Economic Affairs

cooishyn thie household affairs

earroo cooishyn calendar

Bing Stundartyn as Cooishyn Olteynyn (f.) Standards and Members' Issues Committee

cooishyn argidoil sthie domestic finances

cooishyn ass y ghiare-hennaghys business arising from the minutes

Coonceil Cooishyn Argidoil as Tarmaynagh Economic and Financial Affairs Council

fer-er-finnue ayns cooishyn chredjue zealot

Fo-rheynn Cooishyn Tarmaynagh y Tashtey Treasury's Economic Affairs Division; Economic Affairs Division of Treasury

Rheynn Cooishyn Bunraghtoil Department of Constitutional Affairs

Rheynn Cooishyn Sthie Department of Home Affairs: Ta Rheynn Cooishyn Sthie cur failt er caghlaaghyn ayns leighyn- carrooagh y Reeriaght Unnaneyssit, agh t'ad gra dy vel yn Ellan er e hoshiaght sy chooish shoh. BS

Screeudeyr Cooishyn Thie Home Secretary

Shirveishagh Cooishyn Sthie Home Affairs Minister: Hug Shirveishagh Cooishyn Sthie, Phil Braidwood, shilley er Jourby riyr d'eddyn magh c'red ta sleih ynnydagh coontey jeh ny treealtyssyn. BS

Bing Veayn Tinvaal mychione Aascrutaghey Polaseeyn er Cooishyn Chymmyltaght as Bun-troggalys Standing Committee of Tynwald on Environmental and Infrastructure Policy Review

Bing Veayn Tinvaal mychione Aascrutaghey Polaseeyn er Cooishyn Kiarail y Theay Standing Committee of Tynwald on Social Affairs Policy Review

cooishyn bentyn rish y chooid cheddin connected purposes

Turneyr y Reiltys son Cooishyn Kimmeeys Government Advocate-Criminal

Turneyr y Reiltys son Cooishyn Theayagh Government Advocate-Civil

affairs (npl.) cooishyn: To understand business affairs - Dy hoiggal cooishyn traghtee. DF idiom

banking affairs (npl.) cooishyn bancagh

controversy (n.) arganys; cooishyn leigh

Economic Affairs (npl.) Cooishyn Tarmaynagh

foreign affairs (npl.) cooishyn joarree

Home Affairs (npl.) Cooishyn Sthie

household affairs (n.) cooishyn thie

legal matters (npl.) cooishyn leigh

matters (npl.) cooishyn; currymyn

money-matters (npl.) cooishyn argid

musical affairs (npl.) cooishyn kiaullee

proceedings criminal (npl.) cooishyn kimmeeys

real issues (npl.) cooishyn firrinagh

carbydyn See carbid biers; vehicles: Bee yn Rheynn Arraghey foast dellal rish cooishyn ennagh ec yn Ynnyd Varrey ayns Doolish, cooishyn goll rish recortyssey carbydyn theayagh as carbydyn mooarey cour lughtyn. BS

feer trome-chooishagh all-important: Coardail rish yn Çhirveishagh Cooishyn Sthie, Allan Bell, cha bee yn reiltys goaill ymmyd jeh'n phooar shoh agh ayns cooishyn 'feer trome-chooishagh'. BS

Sheenagh Chinaman, Chinese: Ta tushtey dy liooar cheet veih'n smooinaght dy vel eh foddey ny sassey dy yannoo studeyrys er cooishyn Frangagh, Rooshagh, Giarmaanagh, Sheenagh as myr shen na er cooishyn Celtiagh. Carn

any other business cooishyn elley

criminal proceedings (npl.) cooishyn-kimmeeys

domestic finances (npl.) cooishyn argidoil sthie

Home Secretary (n.) Screeudeyr Cooishyn Thie

cooishyn-kimmeeys criminal proceedings

calendar (n.) earroo cooishyn, lioar imbee; feaillere; feaillerey

connected purposes cooishyn bentyn rish y chooid cheddin

Department of Constitutional Affairs (n.) Rheynn Cooishyn Bunraghtoil

Department of Home Affairs (n.) Rheynn Cooishyn Sthie

Government Advocate-Civil (n.) Turneyr y Reiltys son Cooishyn Theayagh

Government Advocate-Criminal (n.) Turneyr y Reiltys son Cooishyn Kimmeeys

Home Affairs Minister (n.) Shirveishagh Cooishyn Sthie

miscellaneous provisions (npl.) caghlaaghyn dy chiarailyn, cooishyn elley

arising (v.) troggal ass: Matters arising - Cooishyn troggal ass. DF idiom

banking bancaght; bankaght; cooishyn bankagh; bancagh; banceyraght; (v.) cur 'sy vanc

business arising from the minutes (n.) cooishyn ass y ghiare-hennaghys

Economic Affairs Division of Treasury (n.) Fo-rheynn Cooishyn Tarmaynagh y Tashtey

Economic and Financial Affairs Council (n.) Coonceil Cooishyn Argidoil as Tarmaynagh

Standards and Members' Issues Committee (n.) Bing Stundartyn as Cooishyn Olteynyn

Treasury's Economic Affairs Division (n.) Fo-rheynn Cooishyn Tarmaynagh y Tashtey

understand2 (v.) (to); (dy) hoiggal: To understand business affairs - Dy hoiggal cooishyn dellal. DF idiom

zealot (n.) fer baanrit, fer jeean, fer-yeean, fer-vaanrit, fer-er-finnue ayns cooishyn chredjue

covargey trade area: As c'raad ta'n Co-vargey ayns ny cooishyn shoh? Carn

crootagh (=Ir. cruihaigtheoir) creator; creative: ta shin laccal greeasagh cooishyn Gailckagh er aght crootagh. Carn

politickagh (=Ir. polaitiúil) political: T'eh slane tushtagh ayns cooishyn politickagh. DF

skeealleyder anecdotist, storyteller: Ta'n skeealleyder dy vrah cooishyn follit Bible

slane tushtagh ayns well up in: T'eh slane tushtagh ayns cooishyn politickagh. DF

traghtee commercial, mercantile, trade: Dy hoiggal cooishyn traghtee. DF; of trade

contents (n.) cummal: These are the principal contents - T'ad shoh yn ard-chummal DF idiom; lanid; rolley dy chooishyn; cooishyn; sthoo thie

political (adj.) politickagh: He is well up in political affairs - T'eh slane tushtagh ayns cooishyn politickagh. DF idiom

Standing Committee of Tynwald on Environmental and Infrastructure Policy Review (n.) Bing Veayn Tinvaal mychione Aascrutaghey Polaseeyn er Cooishyn Chymmyltaght as Bun-troggalys

Standing Committee of Tynwald on Social Affairs Policy Review (n.) Bing Veayn Tinvaal mychione Aascrutaghey Polaseeyn er Cooishyn Kiarail y Theay

ard-jeeanid enthusiasm: Ta fys ain dy vel ardjeeanid son cooishyn Celtiagh kinjagh cheet neese sheese (goll rish ooilley cooishyn sheelnaue). Carn

bunraghtoil constitutional: Dooyrt Allan Bell, oltey jeh'n Chiare as Feed son Rhumsaa, dy jinnagh cur lesh stiagh billey elley myr lhiasaghey, dy jinnagh eh chyndaa cooishyn bunraghtoil bun ry skyn. Dhoor; constitutionally

caggoil aggressive, martial, militant, warlike: Ayns cooishyn chesh-veanagh, ta reddyn caggoil as reddyn sheeoil dy kinjagh mestit ry cheilley. Carn

conrieugh artificial, chimerical, imaginary, unreal: Ta cooishyn syn oorskeeal nagh vod oo feddyn ayns pargys conrieugh er y cheer Yernagh. Carn; unreality

cooish (=Ir. cúis) (f.) pl. cooishyn affair, business, case, cause, chat, conversation, issue, matter, natter, suit, theme: Ta'n dooinney cairal goaill seose cooish yn ymmyrchagh Bible; subject

coorsyn monthly; periods; rows: As hoie ad ayn kiare coorsyn dy chlaghyn Bible Tra ta ny coorsyn urree. DF; courses: S'treisht lhiam dy bee coorsyn mychione ny cooishyn shoh goll er cummal 'sy traa ry-heet. Dhoor

corvaal (f.) chaos, confusion, mix up, muddle, shambles, turmoil: Er y fa dy row dy liooar phrooghyn er nyn vollaghey ayns Mannin ec y traa shen, she shoh ta lhiggey er dy re ayns corvaal va cooishyn ny Manninee. GB

creenid maturity, ripeness; shrewdness: Agh t'eh credjal dy vel y Reiltys er hoilshaghey creenid syn aght t'eh er ghellal rish ny cooishyn BS

cultooroil cultural: Ga nagh vel Mannin dy jeeragh fo smaght Hostyn cha nod oo gra dy vel Mannin seyr, erskyn ooilley ayns cooishyn cultooroil. Carn

cur y leigh er sue: a'n Ard-Veoir-Shee, Mike Culverhouse, cur failt er plannyn Rheynn Cooishyn Sthie dy phointeil leighder, veagh seyrey ny meoiryn-shee veih'n obbyr jeh cur y leigh er sleih. BS

dendeysagh delicate: As hug eh raaue noi tooilley feyshtey mychione 'ny cooishyn dendeysagh shoh', myr v'eh gra roo. BS

faagit er mayrn left-over: Haink olteynyn jeh Tinvaal cooidjagh dy moghey son y seshoon shoh as ad prowal dy ghellal rish ny cooishyn politickagh va faagit er mayrn. BS

feer ghoillee stinker, very difficult: Va ny reillyn bentyn rish cooishyn ayns ny bunscoillyn caghlaait as haink eh dy feer ghoillee dy ynsaghey Yernish. Carn

feroil manful, manly, mannish, virile: agh ta Andreays ayns ny Aghtyn as Scriptyryn freayll seose aghtyn bea nagh vel corrym rish cooishyn caggee as feroil. Dhoor

fishig (f.) physics: foddee ad jannoo studeyrys ayns shoh dy chosney qualleeaght chorrym ayns cooishyn goll rish fishig, raad ta genney ynseyderyn. BS

focklagh declaratory, diffuse, expansive, garrulous, loquacious, oral, verbose, voluble, wordy: Dy firrinagh focklagh, ta sleih heet dy hoiggal dy vel ny Americanee cheu-heear jeh ram jeh ny cooishyn shoh. Carn

Ghaeltaght2 (Yn); (The) Highlands: Ta'n dean smoo (prime aim) dy chur Albinish as y cultoor Gaelgagh er y hoshiaght dy hroggal creeaght-hene y sleih sy Ghaeltaght as dy ghreeasaghey cooishyn tarmaynagh as sheshoil. Carn

ghreeasaghey (dy); (to) stir up: Ta'n dean smoo dy chur Albinish as y cultoor Gaelgagh er y hoshiaght dy hroggal creeaght-hene y sleih sy Ghaeltaght as dy ghreeasaghey cooishyn tarmaynagh as sheshoil. Bible

giare-choontey summary: Haink y naight shoh rish ayns giare-choontey jeh cooishyn y Lught-Reill Lectraghys liorish y Caairliagh Eddie Teare, oltey jeh'n Chiare as Feed. BS

goaill stiagh ooilley bar none: Va cooid elley jeh'n 'eailley goaill stiagh ooilley ny cooishyn lhisagh oo jerkal rish. Carn

goll dy moal backpedal, drag, drag on: Ga dy vel cooishyn er ve goll dy moal bentyn rish coadey'n chymmyltaght sy Vritaan, ta 22 ynnyd mwyljyn-geayee ayns shen ry hoi giennaghtyn lectraghys. Carn

grammar grammar: Agh lurg y gamman, v'ee goll trooid cooishyn grammar haink ass y seshoon. Carn

gyn soilshaghey unexplained: Son er-lhiam pene dy row eh red neu resoonagh pryssoonagh y choyrt, as gyn soilshaghey ny cooishyn va lhiasit n'oi. Bible

homocheintagh homosexual: Ta Wallace gra dy row y shirveish follit jeh'n armee Sostnagh kianlt seose ayns cooishyn homocheintagh ayns Kincora. Carn

joaraghyn boundaries: ayns cheer-aghyn eigsoylagh ayns cooishyn-ynsee, y leigh, reirey, yn ym-ysseraght, cultoor, bea tarmaynyssagh as sheshoil, as cooishyn goll harrish joaraghyn-steat. Carn

kemmigagh chemical; chemist: Roish y Nah Chaggey, va obbyr ec Desmond myr kemmigagh, agh lurg y caggey v'eh gobbraghey car y traa son cooishyn politickagh er y skian toshtal. Carn

kialgagh calculated, calculating, circumventory, crafty, deceitful, deceiving, deceptive, fallacious, fly, guileful, illusive, insidious, perfidious, seditious, treacherous, tricky, wily: t'eh dy voirey eh-hene ayns ymmodee cooishyn kialgagh Bible

laa casherick holy day: My hyndaa-ys oo dty chass veih cooishyn seihltagh er y doonaght, veih geiyrt da dty aigney hene er my laa casherick Bible

lhiasit amended, corrected, cultured, dunged, manured, recompensed, repaired: yn soilshaghey ny cooishyn va lhiasit n'oï. Bible

lioarlannee librarian: She Ard Lioarlannee yn Thie Tashtee eshyn as t'eh ny charrey mie da'n Cheshaght as cooishyn Gaelgagh. Dhoor

lughtyn multitudes: cooishyn goll rish recortyssey carbydyn theayagh as carbydyn mooarey cour lughtyn. BS

minnidyn minutes: Va my charrey Bob taggloo son minnidyn liauyrey rish Thobm Kelly (son va enn echey er) er cooishyn bentyn rish Barrantee Purt Noo Moirrey MB

mynvrishey pulverization, pulverize, shatter, smash, smash up: T'eh er ghellal rish cooishyn bentyn rish sauchys-bee, quallid-ushtey ayns awinyn, as mynvrishey stooghyn eirinagh. BS

neuchrogheydagh independent: Ta pannyl neuchrogheydagh ry-hoi plaiyntyn mychione cooishyn sy Rheynn Slaynt goll er lunney jiu. BS

neuresoonagh illogical, irrational: Son er-lhiam pene dy row eh red neu resoonagh pryssoonagh y choyrt, as gyn soilshaghey ny cooishyn va lhiasit n Bible; unrealistic, unreasonable

ouyrys suspect: S'quaagh eh, gyn ouyrys, dy vel shoh er haghyr geiyrt chionn er slattys ynsee noa hug niart da cooishyn cultooragh as Manninagh. Dhoor

Palestine Palestine: Ta anaase aym er cooishyn Hewnagh, Palestine as Israel rish ymmodee bleeantyn. Dhoor

pannyl dashboard; panel: Ta pannyl neuchrogheydagh ry-hoi plaiyntyn mychione cooishyn sy Rheynn Slaynt goll er lunney jiu. BS

peeikeyryn prying: cha nee ynrycan litcheragh, agh tutleryn neesht, as peeikeyryn ayns cooishyn sleih elley Bible; busybodies

quaiyllagh congressional; forensic: t'eh er ngoaill rish dy vel doilleeid ayn ayns Mannin, ta shen dy ghra, dy vel feanishee as fir vingagh goll er agglaghey roish my vel cooishyn quaiyllagh goaill toshiaght. BS

recort See recortys, pl. recortyn record, testimony, witness: As va ny cooishyn shoh mychione Purim jeant mie liorish decree Esther: as ve currit er recort Bible

roauyrid obeseness: T'eh dellal rish cooishyn dy liooar, goaill stiagh bee as jough, roauyrid, homocheintys, dellal rish lhiastynys, as y leigh. BS; stiffness

shaghryn error, transgression: Ren shoh soilshaghey magh nagh vel Foot toiggal monney mychione cooishyn Yernagh as dy vel eh er ny leeideil er shaghryn ec ny breagyn ta cheet gagh laa veih'n chellooish, radio as veih ny pabyryn Sostnagh. Carn

sheansagh scientific: Ta cooishyn sheansagh ry gheddyn trooid Galleeshish neesht bwooise da'n obbyr va jeant er y gherrid. Carn

sheshoil social: dy chur Albinish as y cultoor Gaelgagh er y hoshiaght dy hroggal creeaght-hene y sleih sy Ghaeltaght as dy ghreeasaghey cooishyn tarmaynagh as sheshoil. Carn; companionable

soie1 (=Ir. suí, suigh) seating, sitting, situate, aground, seated; resting place; session; sit, sitteth: As ayns cooishyn leigh nee ad soie ayns briwnys Bible; (as boat) bottom; (impv) set: Soie shiu dial nyn ghree liorish yn ghrian dy ynrickys. Bible; invest; mount, mounting; manhandle [O.Ir. saidid]

soilshit magh (as knowledge) aired: Nane jeh ny cooishyn scammyltagh va soilshit magh ec Wallace, ta shen y chooish jeh thie ny guillyn (Kincora) ayns Beeal Feirshtey. Carn

tarmaynagh economic, economical, economist: dy chur Albinish as y cultoor Gaelgagh er y hoshiaght dy hroggal creeaght-hene y sleih sy Ghaeltaght as dy ghreeasaghey cooishyn tarmaynagh as sheshoil. Carn

traastey press, squeeze, squeezing: Ta Mainshtyr Moffatt gra dy vel y Reiltys fo traastey dy gheddyn tooilley sleih dy yannoo ymmodee kiartaghyn ayns Mannin, agh ta reddyn ayn oddys ve jeant dy haraghey cooishyn. BS

turn turn: nagh vel lhie rish turn y yannoo, agh ta seiy ad-hene ayns cooishyn sleih elley Bible; job

yeearreyder (=Ir. iarrthóir) (pl -yn) applicant, candidate, entrant: Ta Rheynn Cooishyn Sthie gra nagh vod ad pointeil yeearreyder nyn gied reih myr yn ard-fer-mooghee. BS

ynnydagh (=Ir. ynnydagh) pl. ynnydee attorney, delegate, deputy, representative; local: Fod mraane ynnydagh goll gys yn ynnyd shoh dy gheddyn fys mychione cooishyn dy liooar. Carn

bing reiht (f.) select committee: Ta'n Ard-Shirveishagh er ghra nagh jed cooishyn-plannal bentyn rish lhiasaghey Mount Murray er ronsaghey liorish Bing Reiht veih'n Chiare as Feed. BS

cassey change, curl, distort, flick, flounce, involvement, meander, meandering, screw, spin, squirm, swing, swirl, tangle, turn, twist, warp, whip-round, wind, wrench; whirl: tee kinjagh cassey mygeayrt as chyndaa reesht rere e combaaseyn Bible; wring: ver y saggyrt lesh eh gys yn altar, as nee eh cassey yn kione jeh Bible; pervert: gioot dolley sooillyn y vooinjer creeney, as cassey cooishyn y sleih cairagh Bible; twisting

leeideil er shaghryn misdirect, misdirection, mislead: Ren shoh soilshaghey magh nagh vel Foot toiggal monney mychione cooishyn Yernagh as dy vel eh er ny leeideil er shaghryn ec ny breagyn ta cheet gagh laa veih'n chellooish, radio as veih ny pabyryn Sostnagh. Carn

rheynn (f.) pl. rheynnyn allocation, bill, class, compartment, dichotomy, dismemberment, dissection, distribution, divide, division, form, graduation, partition, portion, quota, ration, rationing, resolution, resolve, section, segmentation, share, sphere; (of land) parcel, precinct; bureau, department: Shirveishagh Cooishyn Sthie, Phil Braidwood, dooyrt eh dy row eh currym e Rheynn dy chur kiartaghyn shinsharagh da ny yeearreyderyn smoo cooie BS; mountain ridge; (v.) break up, classify, dispense, distribute, graduate, measure out: Rheynn ad my gharmadyn ny mastoc Bible; divided; dividing

stad arrest, intermission, stage, stand, standstill, station, stationary, stay, stoppage, stop sign; pull up, stop, stopping place, stop point: Ta'n stad er ve ayns Straid Christeen rish kuse dy hiaghteeyn, lurg da goll er garraghey veih'n stashoon-barroose, kyndagh rish cooishyn-sauçhys. BS; rank

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog