Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: CnyO | Results: 50

Inexact matches:

metteeys (f.) delicacy, delicateness, tenderness: Nagh mooar metteeys e chooinsheanse! CnyO; primness; (of health) tenderness; cowardice

bailloosyn they would wish: Hirr ad er dy ghoaill crooin ny ghaa, hooar eh ad as baillish folaue y yannoo; cha bailloosyn shen er chor erbee; hoie ad ec y voayrd. CnyO

bee millish sweet: stoo jeant jeh kay, bainney as flooyr, ta ry gheddyn ayns bee millish y Niar Veanagh CnyO; sweetmeat

bhir spits: Tra hug Candide tastey da'n choirrey as ny bhir deie eh: "Beemayd rostit ny broit son shickyrys." CnyO

brebbyn kicks: Va ny heiyrtyssyn atçhimagh; begin dou faagail y cashtal tammylt beg dy hraa erreish da'n Baron v'er neiyrt shiu magh lesh brebbyn mooarey er y thoyn. CnyO

Bulgarianee Bulgarians: hooar shin cooilleen-aigney fondagh, son ren ny hAbaree wheesh cheddin rish state çhiarn elley ta bentyn da ny Bulgarianee. CnyO

cabbaragh bragging, chatter, chatty, gabbling, gibbering, muttering, prattler, quibble, quibbler: ec y toshiaght va ny goan oc cabbaragh, as feyshtyn as freggyrtyn brishey stiagh noi ry hoi, osnaghyn, jeir as yllaghyn. CnyO

caghlaaghyn keayrt divers times, various times: as ennym creckeyder-lioaryn Ollannagh enmyssit Van Duren rish va Voltaire er arganey ec caghlaaghyn keayrt. CnyO

caillinyn bodies: va caillinyn aegey as nyn minnagh giarit assdoo tayrn nyn ennal s'jerree CnyO

çhaghter-reeoil ambassador: Va mee er my phointeil dy ve my haggyrt-cabbal da'n çhaghter-reeoil Frangagh ayns Constantinople. CnyO

cooneyderyn assistants: va ny guillyn-cabbil echey jannoo obbyr cooneyderyn lesh kippyn; va saggyrt y valley yn jeirkeydagh mooar echey. CnyO

cruick (f.) bucket, pail: gheayrt ee magh er e chione cruick lane dy… Dar y lioar, nagh mooar ta'n chraueeaght ec ny mraane! CnyO

daa-chassagh biped, two-footed, two-legged: honnick eh yn aght dewil as mee-onneragh v'ad dellal rish fer jeh ny braaraghyn echey, cretoor daa-chassagh fegooish fedjagyn va annym echey CnyO

Dar y lioar (intj) By George, By jingo, Crikey, By gum, By the book: Dar y lioar, nagh mooar tan chraueeaght ec ny mraane! CnyO

dateyn 1 dates: lesh speeineig shugyrit citronyn, oranjeyn, lemonyn, ooylyn-cughlin, dateyn, croiyn pistachio CnyO a: Rere ny dateyn. DF

eiyrtyssyn (npl.) consequences: arganey mychione eiyrtyssyn as oyryn, mychione olk y chree as olk y teihll CnyO

fadeyr pl. fadeyryn prophet: She'n fer-ynsee Pangloss va fadeyr creeney yn lught-thie, as va Candide geaishtagh rish ny lessoonyn echey lesh ooilley'n credjue mie haink jesh da'n eash as yn ymmyrkey echey. CnyO; vaticinator

fastid closeness, modesty, pensiveness, reserve, seriousness, taciturnity: "Vainshteryn," dooyrt Candide roo lesh fastid taitnyssagh. CnyO

fer doo black man: "She, vainshter," as y fer doo, "she yn cliaghtey t'ayn. CnyO

geddyn er ash get back, retrieval, retrieve: Ghow Candide ny smoo dy voggey jeh geddyn er ash y cheyrrey shoh CnyO

ghoo See doo black: casley rish Pangloss as rish y shenn ennym Mooir Marmara ta kiangley ry cheilley yn Vooir Ghoo as yn Vooir Veanagh CnyO; See goo voice: clasht-jee rish my ghoo Bible

gollrhym's like mee: ta mee goll gys y Raue dy chur shilley er y ree m'ayr, t'er choayl e stoylreeoil chiart gollrhym's as gollrish my haner CnyO

gollrhyt's like you: son cha jeanmayd dy bragh surranse dooinney gollrhyt's dy laccal argid CnyO

gyn fockle y ghra silently: Yeeagh olteynyn y çheshaght er y cheilley gyn fockle y ghra CnyO

ingyr (f.) corruption, ichor, pus, suppuration, whitlow, matter: va e ghoan 'lane dy ingyr', as fer elley va 'vinegar' ayns e ghoan. CnyO

jeirkeydagh almoner, alms-giver: va ny guillyn-cabbil echey jannoo obbyr cooneyderyn lesh kippyn; va saggyrt y valley yn jeirkeydagh mooar echey. CnyO

loght baaish capital crime, capital offence: Cha row fys aym dy nee loght baaish eh, Creestee dy v'er ny gheddyn slane rooisht marish Muslimagh aeg. CnyO

looyr husky; stalwart; strong bodied: Va'n maynagh jeeaghyn sunt, roauyr as looyr; va e hooillyn soilshean, yn aght echey shickyr, e ymmyrkey jeeragh, as e hooyl moyrnagh. CnyO

maggleyn balls, bollocks; testes, testicles: Agh nagh mooar yn arkys y ve gyn maggleyn! CnyO

marmyr (f.) marble: Va ny garaghyn dy mie soit magh lesh  sthowranyn aalin marmyr; va'n phlaase hene feer stoamey. CnyO

meehaitnyssagh charmless, disagreeable, displeased, displeasing, ill-pleased, objectionable, unacceptable, unattractive, unenjoyable, unprepossessing: Lavinia gyn blass, cha vel mee credjal dy vel ayn red erbee cha marroo  as cha meehaitnyssagh. CnyO; (as job) uncongenial

Moscow (f.) Moscow: Cha leah as va my heshaghyn abyl shooyl, hie ad er coyrt gys Moscow CnyO

neuhurransagh chronic; impatient, insufferable, intolerable, unbearable, unendurable, unforbearing, unsupportable: daase e ven ny smoo graney gagh laa, granganagh as neuhurransagh CnyO

olteyr entertainer, host: ren daa ghuilley as daa inneen jeh'n thie-oast, as eaddagh airhey moo, as y folt oc kianlt lesh rybbanyn, ad y chuirrey dy hoie ec boayrd yn olteyr. CnyO

Papan Pope: Cur-jee my-ner feeudys y screeudeyr; derrey'n traa t'ayn cha row papan erbee enmyssit yn jeihoo Urban rieau ayn CnyO

robaig (f.) whisker, whiskers: ta caa eu dy phoosey yn çhiarn smoo ayns America Jiass, echey ta robaig feer stoamey CnyO

roostit robbed: va dy chooilley nhee v'aym roostit jeem liorish gaddeeyn-sporran ec feailley'n Noo Carmane CnyO

s'broiee dirtier; dirtiest: Hie eh stiagh trooid Faubourg Saint-Marceau,62 as heill eh dy row eh 'sy valley çheerey s'broiee ayns Westphalia. CnyO

shelliuyn ointments: Ren fer-lhee mie lheihys Candide ayns tree shiaghtin lesh shelliuyn v'er nyn oardrail liorish Dioscorides CnyO

shocklaid (f.) chocolate: Va Cacambo twoaieagh er ghoaill kiarail dy lhieeney e phoagey lesh arran, shocklaid, yskid, mess, as boteil ny ghaa dy feeyn. CnyO

Spaainee Spanish: Ta enney ghorraghey ec ny Spaainee er yn thalloo shoh, t'ad dy enmys El Dorado CnyO

speckleyryn glasses, spectacles: Cur-jee tastey mie dy vel nyn strointeeyn jeant son gymmyrkey speckleyryn, shen-y-fa ta speckleyryn ain. CnyO

spoyrtyn sports: Huitt eh ayns dobberan trome, as cha ghow eh taitnys erbee 'syn opera alla moda ny spoyrtyn elley yn charnival CnyO

taitnyssee (comp./sup.) agreeable: va dy chooilley nhee fud y cheilley 'sy chashtal share as s'taitnyssee dy voddagh y ve ayn. CnyO

troagyraght (f.) hike, hiking, march, marching, tramp, trudge: Er laa ny vairagh va Candide slane riojit, as eh troagyraght gys y valley by niessey CnyO; (walk) tramp

aalin (=Ir. álainn) beautiful, fair, handsome, splendid: Dy vaik mec Yee inneenyn gheiney dy row ad aalin. Bible; pretty; lovely; comely: Va enn eu er Paquette, inney-veyl waagh y ven- çhiarn onneragh ain: ayns ny roihaghyn ecksh vlasht mee er eunyssyn pargys, ren cur orrym yn torçhagh iurinagh ta shiu fakin mee goll er gee CnyO; goodly; well favoured [OIr. álaind]

curragh (=Ir. corrach) (f.) pl. curreeyn bog, fen, marsh, quagmire, swamp: Yn nah laa haink jees jeh ny kirree oc dy ve çhionn ayns curragh as v'ad sluggit sheese marish nyn laadyn CnyO; canoe, coracle: Ren Severin as fer keirdey ny jees troggal curragh ayns Nerin. Dhoor; wickerwork pannier

doarnane haft, hilt, spoke; (of door) handle, hand grip: Va ooigyn-saaue smoo ec ny marchanyn, lesh saaue hoght trieyn er-lhiurid as trie er lheead ec y vean, lesh doarnane mooar ec dagh kione, Dhoor; fistful: va gamman faro fo raad ayns shen; va daa phunter treih jeig cummal doarnane dy chaartyn y pheesh ny laue CnyO; sheaf of papers

dooinney doo black man, Negro: yn blaa shoh, va mee er ve dy reayll son prinse aalin Massa-Carrara, v'eh raipit voym liorish captan ny roosteyryn-marrey; she dooinney doo eajee v'ayn, heill dy jarroo dy row eh jannoo ard onner dou. CnyO

maidjagh timber, timbered: Va Candide çhelleeragh er ny chur lesh gys shamyr ghuillagagh, lesh colonnade feer waagh dy varmyr glass as airh, as moggyl maidjagh aynsyn va parradyn, colibreeyn, ushagyn bing, eeanlee Ghuinea, as ooilley ny keintyn s'goaun dy ushagyn. CnyO

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog