Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Chron | Results: 99

Inexact matches:

dy chron-oaylleeagh chronologically

straih chron chronozone

screeueyrys gyn chron (f.) copperplate

chronozone (n.) straih chron

chronologer (n.) chron-oayllee

chronological (adj.) chron-oaylleeagh

chronologist (n.) chron-oayllee

chronology (n.) chron-oaylleeaght

chron-oayllee chronologer, chronologist

chron-oaylleeagh chronological

chron-oaylleeaght (f.) chronology

chronologically (adv.) dy chron-oaylleeagh; rere ny dateyn

copperplate (n.) plait cobbyr, screeueyrys gyn chron

Steaoin Stephen: Steaoin, Eearley Voulogne, e ynnyd. Chron

Doon (Yn) Down: V'eh oanluckit faggys da keeill Pherick ayns Doon. Chron

Ellan Lioas (f.) (Isle of) Lewis: Hug Rennell Ellan Lioas da'n vraar echey, Olaf. Chron

manishter abbey: Hie eshyn er oanluckey ayns Manishter Vangor. Chron

Thomaase Thomas, Tom: Lurg eshyn haink Albinagh enmyssit Thomaase. Chron

abb abbot: V'eh abb Vanishter Rushen rish hoght bleeaney jeig as v'eh Aspick ny hEllanyn rish shey bleeaney as feed. Chron [L. abbas]

Aspickys Vannin Diocese of Sodor and Man: Shoh ny h-Aspickyn reill aspickys Vannin veih traa Ghorree Crovan as tammylt beg roish shen. Chron

Awin Hulby (Yn) Sulby River: Myr shen t'eh goll sheese liorish Awin Hulby gys y cheyll ec Myroscogh, as t'eh loobey mygeayrt tree ellanyn. Chron

ben vooinjerey (f.) cousin, kinswoman, relation: Nagh vel fys ayd dy row uss poost rish ben vooinjerey da'n ven t'ou poost ree ec y traa t'ayn? Chron

Blein Nyn Jiarn (f.) Anno Domini, Year of Our Lord: Ayns blein nyn Jiarn 1000 (1016) hooar Ree Cnut, mac Svein, yn ard-reill harrish Sostyn ooilley. Chron

Bryseth Brusi's Shieling: Eisht t'eh goll seose er-gerrey da Rozelean choud's y trooan enmyssit Bryseth, as veih shen t'eh goll seose trooid Glen na droman. Chron [Scand]

caggey rish y cheilley warring: Sy vlein cheddin (1138) ren ny Sostnee as ny Albinee caggey rish y cheilley ayns Cah y Vergey. Chron

cheet er gerrey da near: V'ad shiaulley feiy'n laa shen as fud ny hoie, bunnys, derrey v'ad cheet er gerrey da'n clyst varrey Bretnagh. Chron

chemmal mygeayrt besiege: Ghow ad cheer ec purt Strangford as ren ad chemmal mygeayrt Cashtal Rath, agh dy neu- chiarailagh. Chron

chiassaght (f.) feverishness: Agh tra raink eh Ellan Kerrera, haink chiassaght er as hooar eh baase ayns shen. Chron

cleree clerks: hirr ad er ny cleree dy chur lhieu baghyl Noo Maghal as cheet dy chur shilley er y vainshtyr oc son v'ad sheiltyn dy row eh raad y vaaish. Chron

Corna Mill Water: liorish y voalley cheddin eddyr Cornama as Totmanby, as dy neu-yeeragh liorish y voalley cheddin eddyr Oxrayzer as Totmanby seose gys yn awin enmyssit Corna. Chron

Cornama Mill River Ford: T'eh goll sheese liorish y voalley cheddin eddyr Cornama as Totmanby Chron

co-vollaght conspiracy: As tra phoint ad y laa as yn ynnyd raad lhisagh y chooinseil cheet cooidjagh, ec y traa cheddin va ny drogh-gheiney shen jannoo co-vollaght ry cheilley dy varroo yn ree. Chron

cummeydagh able, competent, inventive, powerful, well-shaped: Ec y traa shen ren Paayl mac Valkey, fer-toshee yn Ellan Skianagh, as ny ghooinney cummeydagh lesh bree fud ny reeriaght Chron; (n.) old Manx sheep dog; schemer; pliable

cur sannish da suggest: Nish ren nane jeh ny fir-toshee smoo niartal, enmyssit Guilleychollym, cur sannish da Sorley mychione yn argid shoh. Chron

dreih drudge, miserable creature, pitiful person, victim, wretch: Ren y dreih buirroogh dy ard as ghooisht eh dy chooilley pheiagh ayns ny cabbaneyn. Chron

dy anmagh late: Dy anmagh syn astyr ren dooinney aeg dy row, va geiyrt er Ivar yn reejerey, soie er ny noidyn marish ymmodee cummaltee ny hEllanyn. Chron

dy leighoil legally: Chooilleen eh e churrym myr Ard-hiaghter as hug eh er Ree Gorree dy ve poost dy leighoil rish Fenella, inneen vac Loghlan Chron

dy treishteilagh confidentially, confidingly: haink eh dy treishteilagh gys e vraar Rennell, va ayns ny hEllanyn ec y traa shen Chron

eiginit forced, obliged, urged: Haink eh gys Mannin, ren eh caggey noi ny cummaltee, as v'eh currit fo haart as eiginit dy hea. Chron

eiraghtagh hereditary: hug eh yn twoaie da ny Manninee hene, er conaant nagh b'loys da Manninagh erbee shirrey dy fondaghey greim eiraghtagh erbee er thalloo erbee. Chron

eiyrtysagh (of person) copier; imitator: Va'n eiyrtysagh echey Harald mac Godwin, ren caggey noi Harald Harfagri, Ree Loghlyn, ec Droghad Stamford. Chron; resultant

Ellan Voaid (f.) (Isle of) Bute: Tra haink ad gys Ellan Voaid, v'ad geearree goaill greim er y chashtal er egin. Chron

er-traie ashore: Hug ad nyn sidooryn er traie marish nyn eillaghyn as mergaghyn as ooilley nyn gooid Chron

feed skillin sovereign: Shen y chied aspick ren faastey feed skillin ass kialteenyn Vannin myr keesh enmyssit procuratio. Chron

fer ooasle aristocrat, nobleman: Agh roish my raink eh, denmys Hakon fer ooasle ennagh jeh'n sluight reeoil enmyssit Ospak mac Asmund dy ve Ree ny hEllanyn. Chron

fo haart defeated, overthrown, ruined: Haink eh gys Mannin, ren eh caggey noi ny cummaltee, as v'eh currit fo haart as eiginit dy hea. Chron

fondaghey1 establishment, ground: a'n cheshaght veg jeh ny Ellanee ren tannaghtyn marish, as hug eh yn twoaie da ny Manninee hene, er conaant nagh b'loys da Manninagh erbee shirrey dy fondaghey greim eiraghtagh erbee er thalloo erbee. Chron; perfect; prove

Frastyl (f.) Ascension: Mysh irree ny greiney Jerdein Frastyl, ren Rigard le Mandeville as e vraaraghyn goaill cheer ec Runnysvie lesh deiney ooasle as spooilleyderyn elley Chron

gimmanagh debauched, salacious, smutty, unchaste, wanton: va eshyn as e heshaght goaill soylley jeh roosteyrys as jollyssid, spooilley glennid mraane-poost as inneenyn, as jannoo dy chooilley red gimmanagh as rouanagh. Chron

goaill cheer land: Ren yn Chiarn Robard, Ree ny hAlbey, goaill cheer lesh lhuingys-chaggee mooar ec Rhumsaa er y hoghtoo laa jeig jeh Mee ny Boaldyn. Chron

goaill er ash take back: V'eh geearree goaill er ash voish Olaf, e vraar, yn ayrn shen jeh'n cheer v'eh er chur da. Chron

goaill greim er catch, clutch, grab: Tra haink ad gys Ellan Voaid, v'ad geearree goaill greim er y chashtal er egin. Chron

gyn oanluckey unburied: yeeagh eh er magher y chaggee, raad va ny Manninee er n'yannoo caggey tammylt giare roish shen, as raad va ymmodee kirp varroo foast nyn lhie gyn oanluckey. Chron

gyn vrishey unvanquished; unbroken: Doardee Gorree da'n phobble Manninagh Olaf y yannoo ny ree orroo tra veagh eshyn hene marroo, as nyn mreearrey-ammys da y chummal gyn vrishey. Chron

Inish Island: Sy vlein cheddin hooar Gorree, Ree ny hEllanyn, baase er y jeihoo laa jeh Mee Houney er Inish Pherick ayns Mannin. Chron

Jerdein Frastyl Ascension Day: Mysh irree ny greiney Jerdein Frastyl, ren Rigard le Mandeville as e vraaraghyn goaill cheer ec Runnysvie lesh deiney ooasle as spooilleyderyn elley as lhuingys-chaggee mooar voish Nerin. Chron

jollyssid (f.) greed, insatiability: Agh ec y traa shen va eshyn as e heshaght goaill soylley jeh roosteyrys as jollyssid, spooilley glennid mraane-poost as inneenyn, as jannoo dy chooilley red gimmanagh as rouanagh. Chron

kiarkyl (=Ir. cearcal) (pl -yn) pl. kiarkil circle, coterie, O, rim, ring: as ayns tostid oie chiune, lhunn ad queig baatyn veih traie mysh kerroo meeilley veih Ellan Cholumb Killey, as cheau ad kiarkyl mygeayrt yn ellan. Chron; circuit

killey (gen.) near the church; of a church: Fy yerrey hooar ad magh liorish peeikearyn dy row Gorree er ellan dy row enmyssit Ellan Cholumb Killey marish kuse dy gheiney, gyn goaill aggle roish gaue erbee. Chron

kimmeeys (general) crime: Lurg y kimmeeys agglagh shen, rheynn ad yn Ellan eddyr oc hene dy chelleeragh. Chron; criminal, criminality, felony

Kor Round Hill: voish y logh enmyssit Hesca na appayze t'eh goll seose liorish Sicscetum dy jeeragh veih'n voayl enmyssit Munenyrzana liorish keyll enmyssit Kor as boayl enmyssit Leabba Aukonnlhay. Chron

laa'l feast day: Jelune lurg shen, hionn eh stiagh er Cashtal Rushen va er ny endeil liorish Donaghey mac Dugal noi'n ree shen derrey'n Jemayrt lurg Laa'l Pharlane, tra ghow Robard yn cashtal er egin. Chron

Laurys Laurence, Lawrence: Agh dobb Harald Laurys y phointeil myr aspick er y fa dy dooar eh screeunyn ennagh veih Mannin va loayrt n'oi. Chron

leaghagh remunerative, valuable: Ren eh reejerey jeh, as hug eh dy valley eh, lesh onnor mooar as giootyn leaghagh. Chron; professional

linnaghyn (f.) lines: Reagh ad ad hene ayns daa chummey-chaggee as haink ad er nyn doshiaght gys ny linnaghyn Manninagh derrey haink ad gys bun Vaarool y Jiass Chron

livreyit delivered, rescued: Cre cho mennick as oddagh eh shen y yannoo, yinnagh eh gliooney sheese as goaill padjer rish y Chiarn dy ve livreyit veih e vondiaght liorish aghin ny Moidyn Bannee Chron

livreys assignment; reprieve, rescue: Ny lurg shen va livreys currit da Ean de Cursi. Chron

Loghlynee Vikings: Haink Olaf marish Gorree Dhone as ny Loghlynee gys Mannin, raad rheynn ad Reeriaght Vannin as ny hEllanyn eddyr oc. Chron

loshtit burnt: V'eshyn loshtit gy baase liorish aile mee-haghyrtagh as neuchiarailys e harvaantyn. Chron

Lught Ooasle (Yn); (The) Establishment: Cha row Rennell ny e lught ooasle ayns Mannin ec y traa shen. Chron

Markys Mark: Va Markys ny ghooinney giastyllagh as meen, as tra v'eh ny henn ghooinney as doal, hooar eh baase. Chron

martyr martyr: Sy vlein cheddin, va Magnus mac Olaf, Ree Loghlyn, as oe Harald Harfagre, geearree feddyn magh row corp y Noo Olaf, y martyr reeoil, er loau. Chron

meelowit disallowed, prohibited: ga nagh row Enree agh ny ghuilley aeg, as dy beagh eh yn Doonaght lurg shen casherickit liorish Roree, Ardaspick meelowit York. Chron

Mee ny Boaldyn (f.) May: Ghow Rennell mac Olaf toshiaght dy reill ayns Mannin er y cheyoo laa jeh Mee ny Boaldyn. Chron

Mouru COMPARE Nouru Ruddy River: T'eh goll seose y clieau enmyssit Worzefel as t'eh goll sheese gys y trooan enmyssit Mouru. Chron

Munenyrzana Ravan Grass Thicket: voish y logh enmyssit Hesca na appayze t'eh goll seose liorish Sicscetum dy jeeragh veih'n voayl enmyssit Munenyrzana liorish keyll enmyssit Kor as boayl enmyssit Leabba Aukonnlhay. Chron

my heear westerly, westward: Eisht t'eh loobey my heear eddyr lheeanee ny maynee as Villa MacAkoen. Chron

myr t'eh enmyssit so-called: T'eh goll sheese voish Balesalach liorish y voalley as y jeeig gys Awin Rushen, myr t'eh enmyssit liorish ny Manninee Chron

neuchiarailys carelessness: V'eshyn loshtit gy baase liorish aile mee-haghyrtagh as neuchiarailys e harvaantyn. Chron

neuhastagh indiscreet: V'eh geearree goaill baght jeh'n cheer, agh tra hie eh dy neuhastagh red beg veih ny lhongyn, dy doaltattym haink ny Yernee mygeayrt y mysh as v'eh marrooit marish y chooid smoo jeh'n cheshaght echey. Chron; incautious

Ollister Alexander: Ec y traa shen haggil Ollister Ree ny hAlbey flod mooar dy chur ooilley ny hEllanyn fo chosh. Chron

onnorit honoured: Myr shen, va'n oardagh cooilleenit echey as va ny chaghteryn onnorit echey. Chron

Oxrayzer Cairn of the Oxen: T'eh goll sheese liorish y voalley cheddin eddyr Cornama as Totmanby, as dy neu-yeeragh liorish y voalley cheddin eddyr Oxrayzer as Totmanby seose gys yn awin enmyssit Corna. Chron

Oxwath Ox Ford: Eisht t'eh goll sheese liorish y voalley cheddin as y jeeig cheddin gys yn awin faggys da Oxwath. Chron

Paayl Paul: Hug ad moo nyn eilley, as hirr ad dy hassoo noi'n noid agh ayns fardail, son ayns mean yn astyr hionn Olaf as Paayl mac Valkey stiagh er yn ellan. Chron

Phaab See Paab (Yn); (The) Pope: Hie eh er casherickey ec Avignon liorish yn Phaab Clement Vl, as she eshyn va'n chied aspick reiht er ny hEllanyn y ve casherickit as shickyrit liorish y Phaab hene. Chron

Robard Bob, Bobby; Robert: Sy vlein cheddin, hooar Robard, duke jeh'n Thalloo Normannagh, baase. Chron

Runnysvie Ronaldsway: as eisht hiauill eh gys Mannin marish daa lhong yeig as feed as ghow ad cheer ec Runnysvie. Chron

Skyal Sky Hill: haink eh syn oie gys y phurt enmyssit Rhumsaa, as dollee eh tree cheead deiney ayns keyll er liargagh y clieau ta enmyssit Skyal. Chron [Scand]

spoiy castrate, emasculate, geld, gelding, neuter, spay: Ghow ad greim er Gorree as ren ad eh y gholley as y spoiy. Chron; castration, emasculation

thallooinyn lands: Hug eh myrgeddin da kialteenyn elley ny hEllanyn thallooinyn as vondeishyn er lheh. Chron

Traie ny Marrey Shore of the Sea: Tra haink traie ny marrey, as y raad gys yn ellan foshlit reesht, hayrn Ean as e gheiney er ash gys nyn lhongyn Chron

troailtys (f.) journey, travel, trek: Tra haink eh er ash veih'n troailtys echey, haink eh reesht gys Rennell, hug oltaghey creeoil da. Chron

Valentine Valentine: Er y chiarroo laa jeig jeh Toshiaght-Arree, ta shen er Laa Noo Valentine. Chron

varrey See marrey of the sea: V'ad shiaulley feiy'n laa shen as fud ny hoie, bunnys, derrey v'ad cheet er gerrey da'n clyst varrey Bretnagh. Chron

chyndaa ergooyl volte face: hoie ad orroo lesh wheesh dy eulys as dy ren ad chyndaa ergooyl as chea ayns stayd fud y cheilley er ash gys Mannin raad varr ad paart dy 'leih voish Galloway va baghey syn Ellan Chron

Keeill Voirrey (f.) COMPARE Keeill Woirrey St. Mary's Church: Sy wheiggoo blein jeh'n aspickys echey, ren yn Ayr Arrymagh Rigard, Aspick ny hEllanyn, casherickey keeill Voirrey ec Rushen, ayns fenish Vagnus Ree Vannin as ny hEllanyn ayns y wheiggoo blein jeh'n lhing echey Chron

Laksaa Laxey, Salmon River: Shoh yn cagliagh eddyr thalloo y ree as thalloo maynee Skinscoe: t'eh goaill toshiaght ec beeal purt Laksaa as t'eh goll seose liorish Awin Laksaa dy jeeragh fo'n wyllin gys y ghlion veg t'eddyr Cabbal Niglas as y balley enmyssit Gretastaz. Chron [Scand]

straneyn lines: Er y laa pointit, haink y ghaa heshaght ry cheilley ec Rhumsaa as hoie ad sheese ayns straneyn, y ree as y vooinjer echey er yn derrey heu as ny braaraghyn as adsyn maroo, er y cheu elley. Chron; ranks; series

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog