Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Chiarn | Results: 246 (first 200 shown)

chiarn pl. chiarnyn laird, lord, peer: Dy bannee'n Chiarn oo. Bible


Inexact matches:

ben chiarn (f.) lady, peeress

chiarn caggee war lord

Chiarn Jee (Yn); (The) Lord God: Eer myr loo mee dhyt liorish yn Chiarn Jee Israel Bible

chiarn thallooin ground landlord, landlord, squire

Close Chiarn Lord's Enclosure

Croit Chiarn Lord's Croft

Lough Chiarn Lord's Lake

mraane chiarn (f.) suzeraines

Purt Chiarn (f.) Port Erin: Hraie eh y baatey ayns Purt Chiarn. DF; Lord's Harbour

Slieau Chiarn Lord's Mountain

Ven Chiarn (voc.) (yn) Her Ladyship

ven chiarn (voc.) (Y) Your ladyship

blein yn chiarn (f.) dominical year

chiarn beg thallooin squireen

Chiarn dy heshaght-chaggee Lord of hosts: Quoi ta ree ny ghloyr ; dy jarroo yn Chiarn dy heshaght-chaggee, eshyn ree ny ghloyr. Bible

Chiarn dy heshaght-flaunyss Lord of hosts: tad geamagh er ennym y Chiarn dy heshaght-flaunyss, ta cummal eddyr ny Cherubim Bible

Chiarn dy heshaghtyn niau Lord of hosts: As lhig da dty ennym v'er ny ghloyraghey son dy bragh, gra, Yn Chiarn dy heshaghtyn niau yn Jee harrish Israel Bible

chiarn ny cheerey 1 laird, lord of the manor; 2 lord of the country a: As dooyrt y dooinney, chiarn ny cheerey rooin, Liorish shoh bee fys aym, dy nee deiney ynrick shiu Bible

Chiarn ny flaunyssee Lord of hosts: As nee kiannoortyn Yudah gra ayns nyn gree, Bee cummaltee Yerusalem my niart ayns Chiarn ny flaunyssee yn Jee oc. Bible

chiarn y lhuingys caggee sea lord

Chibbyr y Chiarn Lord's Well

Doonaght yn Chiarn (The) Lord's Day

Keeill yn Chiarn (f.) Lord's Church

Laa yn Chiarn (The) Lord's Day: Agh, hig laa yn Chiarn myr maarliagh 'syn oie; tra nee ny niaughyn cherraghtyn lesh feiyr atchimagh, as nee stoo yn theihll lheie lesh chiass loshtee Bible

Magher Killagh y Chiarn Lord's Church Field

Moyll y Chiarn (intj) Hallelujah, Praise the Lord

Mwyllin y Chiarn Lord's Mill: vrish ad ooilley ny quernyn ayns peeshyn, as hoig shin dy begin dooin as dy chooilley ghooinney-eirinee, goaill nyn arroo dys Mwyllin y Chiarn ec Grenaby, Ballasallagh ny Ballachashtal. Dhoor

Padjer yn Chiarn (f.) Lord's Prayer, paternoster

Pairk y Chiarn Lord's Pasture

raad y Chiarn way of the Lord: Jean-jee aarloo raad y Chiarn, kiartee-jee ayns yn eaynagh raad-mooar da'n Jee ain. Bible

Shibber y Chiarn Holy Communion, Lord's Supper: Jees ny lomarcan, er son ooilley ymmyrchagh gys saualtys, ta shen dy ghra, Bashtey, as Shibber y Chiarn. PB1765

Shibbyr y Chiarn Eucharist, Holy Sacrement, Lord's Supper

Slieau Chiarn Gerjoil COMPARE Slieau Carn Ajole Joyful Lord Mountain

Straid y Chiarn (f.) Lord Street

Keeill Vashtagh Grayse Yee Phurt Chiarn Grace Baptist Church Port Erin

Lord of hosts (n.) Chiarn dy heshaghtyn niau: The Lord of hosts is the God over Israel - Yn Chiarn dy heshaghtyn niau yn Jee harrish Israel Bible; Chiarn dy heshaght-chaggee; Chiarn dy heshaght-flaunyss: to sacrifice unto the Lord of hosts - dy hebbal oural gys y Chiarn dy heshaght-flaunyss Bible; Chiarn ny flaunyssee: Except the Lord of hosts had left unto us a very small remnant - Er-be dy daag Chiarn ny flaunyssee dooin sluight fardalagh Bible

fer-toyrt bestower: Son ta'n Chiarn y briw ainyn, yn Chiarn fer-toyrt nyn leigh, ta'n Chiarn nyn ree; nee eh shin y hauail. Bible

laird (n.) chiarn, chiarn ny cheerey

Lord's Day (n.) (The) Doonaght yn Chiarn, Laa yn Chiarn

tendreilyn dy aile flames of fire: Ta coraa yn Chiarn scoltey ny tendreilyn dy aile; ta coraa yn Chiarn craa yn assagh: yn Chiarn, dy feer, ta craa faasagh Chades. Bible

goaill ersooyl voish deprive: tan Chiarn, Chiarn ny flaunyssee, goaill ersooyl voish Jerusalem, as voish Judah, yn kemmyrk Bible

vodmayd that we may: Nagh vel ayns shoh phadeyr y Chiarn; liorishyn dy vodmayd briaght jehn Chiarn? Bible

ground landlord (n.) chiarn thallooin

Hallelujah (intj) Moyll y Chiarn

Her Ladyship (n.) (yn) Ven Chiarn

Lord God2 (n.) (The); (Yn) Chiarn Jee: the Lord God shall give unto him the throne of his father David - ver y Chiarn Jee dasyn stoyl-reeoil throne of his father David Bible

Lord's Croft (n.) Croit Chiarn

Lord's Harbour (n.) Purt Chiarn

Lord's Mountain (n.) Slieau Chiarn

peer (v.) blakey; (n.) chiarn

peeress (n.) ben chiarn

shall keep freillee: they shall keep the way of the Lord - freillee ad raaidyn y Chiarn Bible; reayllys: if thou shalt keep the commandments of the Lord thy God - my reayllys oo annaghyn y Chiarn dty Yee Bible

suzeraines (npl.) mraane chiarn

war lord (n.) chiarn caggee

way of the Lord (n.) raad y Chiarn: and walked not in the way of the Lord - as cha huill eh ayns raad y Chiarn Bible

Your ladyship (voc.) (Y) ven chiarn

ass niau 1 heaven-born; 2 out of heaven a: Eisht gheayrt y Chiarn er Sodom as er Gomorrah brimstone as aile veihn Chiarn ass niau Bible

brishey jeh break loose, break off, discontinue: nee'n Chiarn, eer Chiarn ny flaunyssee, brishey jeh yn banglane lesh atchim Bible; discontinuance

chebballyn offerings: Vel wheesh dy haitnys ec y Chiarn ayns ourallyn-losht as chebballyn, as techey ayns biallys da coraan Chiarn? Bible

cooyrt (f.) pl. cooyrtyn court, farmyard, forecourt, yard: Eisht haink Jeremiah veih Tophet, raad va'n Chiarn er choyrt eh dy yannoo phadeyrys, as hass eh ayns cooyrt thie yn Chiarn Bible; bowling alley

corree trome fierce anger: crogh ad seose fenish y Chiarn noin ghrian, dy vod corree trome y Chiarn ve er ny hyndaa ersooyl veih Israel Bible

eeasaght (=Ir. iasacht) (f.) advance, borrowing, lending, loan, loan-word: Dy der y Chiarn dhyt sluight jeh'n ven shoh, son yn eeasaght t'ou er choyrt da'n Chiarn Bible

ellanyn yn aarkey isles of the sea: jean-jee yn Chiarn y ghloyraghey ayns ny coanyn, dy jarroo ennym y Chiarn, Jee Israel, ayns ellanyn yn aarkey Bible

geaishtagh (=Ir. éisteacht) listen: Ren ad geaishtagh er-y-fa shen rish goo'n Chiarn, Bible; hear; hearken: Tra nee oo geaishtagh rish coraan Chiarn dty Yee Bible; listening

goaill kiarail jeh care for, look after: Ta'n Chiarn cooney lhieusyn t'er duittym: ta'n Chiarn goaill kiarail jeh'n vooinjer chairagh. Bible

goll back draw back: As dooyrt Isaiah, Yiow yn cowrey shoh veih yn Chiarn, dy jean y Chiarn yn red shoh t'eh er loayrt: Jed yn scadoo er e hoshiaght jeih ayrnyn, ny goll back jeih ayrnyn? Bible

hraie 1 beached: Hraie eh y baatey ayns Purt Chiarn DF; 2 (dy); (to) go back a: hug y Chiarn er yn aarkey dy hraie, lesh geay niartal veihn niar fud-ny-hoie shen Bible

Isaiah Isaiah: As dooyrt Isaiah, Yiow yn cowrey shoh veih yn Chiarn, dy jean y Chiarn yn red shoh teh er loayrt: Bible

lesh ammys admiringly: Cur-jee da'n Chiarn yn gloyr ta cooie da'n Ennym echey: cur-jee ooashley da'n Chiarn lesh ammys crauee. Bible

mast'ain (ny) amongst us: Ta shin toiggal y laa jiu dy vel y Chiarn ny mast'ain, son nagh vel shiu er n'yannoo'n peccah shoh noi'n Chiarn Bible

neuoolee guiltless: Gha gou us enym yn chiarn dy iih ayns fardayl: erson gha gum yn chiarn eshyn niau ouli, ta goyl y enymsyn ayud fardayl. PB1610

oural-arryltagh freewill offering: chammah jeh ny eaystyn-noa, as jeh ooilley feaillaghyn pointit y Chiarn, v'er ny chasherickey, as jeh dy chooilley unnane va chebbal dy aggindagh oural-arryltagh gys y Chiarn. Bible

phadeyryn prophets: dy ballish Jee dy beagh ooilley pobble y Chiarn phadeyryn, as dy jinnagh y Chiarn cur e spyrryd orroo Bible

taal adze; secretion, flowing: daue shoh ren y Chiarn breearrey nagh jinnagh eh shilley dauesyn jeh'n cheer ren y Chiarn loo da ny ayraghyn oc dy choyrt daue, cheer taal bainney as mill. Bible

thooilley ushtey water flood: ta yn chiarn na hyi erskyn yn tuilliu-uisky : as ta yn chiarn faraghtyn na rii erson gybragh. Psalm1610

toyrt (f.) See coyrt giving, presentation, transmission, transmittal: ta slattysyn yn chiarn jiragh, as janu bogey dyn ghri : ta abeyrts yn chiarn glann, as toyrt soilshe dy ny suylyn. Psalm1610

ynnyd reill domination: O loyrigi maei d'yn chiarn shiusse ully ny hobraghyn aggesyn, ayns gygh ully ynyd da reelsyn : mol us yn chiarn o m'anym. Psalm1610

acceptable (adj.) booiagh; booisal: Proving what is acceptable unto the Lord - Prowal shen ny ta booisal dan Chiarn Bible; cooie: In an acceptable time have I heard thee - Ayns traa cooie ta mee er dty chlashtyn Bible; s'taitnyssagh: To do justice and judgment is more acceptable to the Lord - Dy yannoo cairys as briwnys kiart, te ny staitnyssagh dan Chiarn Bible; taitnyssagh

cleave (v.) giarrey, scaaney, traaue; lhiantyn; lhiantyn da: The Lord shall make the pestilence cleave unto thee - Ver y Chiarn er y chramp dy lhiantyn dhyt B ible; lhiantyn gys: But ye that did cleave unto the Lord your God - Agh shiuish ren lhiantyn gys y Chiarn nyn Yee Bible; lhiantyn huggey: there shall no such cleave unto me - cha jean veg nyn lheid lhiantyn hym Bible; lhiantyn rish: and cleave unto the remnant of these nations - as lhiantyn rish fooilliagh ny ashoonyn shoh Bible; scoltey: And he shall cleave it with the wings thereof - As nee eh scoltey eh lesh e skianyn er Bible; taah

commandment (n.) abbyrts; sarey: he gave them in commandment all that the Lord had spoken - hug eh daue ayns sarey ooilley ny van Chiarn er loayrt Bible; currym; oardagh: according to the commandment of the Lord - cordail rish oardagh yn Chiarn Bible

displeased jymmoosagh: But the thing that David had done displeased the Lord - Agh van Chiarn jymmoosagh son shen ny va David er nyannoo Bible; meehaitnyssagh; neu-wooiagh; jymmoogh; cur jymoose er: it displeased the Lord - hug shoh jymmoose er y Chiarn Bible

dominical year (n.) blein yn chiarn

Holy Communion1 (n.) Shibber y Chiarn

Holy Sacrement (n.) Shibbyr y Chiarn

Lord Mayor (n.) ard-veoir, chiarn-veoir

Lord paramount (n.) ard-chiarn

Lord's Church (n.) Keeill yn Chiarn

Lord's Mill (n.) Mwyllin y Chiarn

Lord's Pasture (n.) Pairk y Chiarn

Lord's Prayer (n.) Padjer yn Chiarn

Lord Street (n.) Straid y Chiarn

Lord's Well (n.) Chibbyr y Chiarn

paternoster (n.) fartiman; Padjer yn Chiarn

stand still er-troggloo; er troggloo; shassoo sthill: When ye are come to the brink of the water of Jordan, ye shall stand still in Jordan - Tra vees shiu er jeet gys oirr awin Yordan, nee shiu shassoo sthill ayns Jordan BNible; (impv) shass-jee: stand still, and see the salvation of the Lord - shass-jee, as cur-jee my-ner yn saualtys neen Chiarn soilshaghey diu Bible; fuirree-jee: Stand still, and I will hear what the Lord will command concerning you - Fuirree-jee tammylt, as neem clashtyn cre neen Chiarn sarey mychione eu. Bible; shass raad tou: stand still, and consider the wondrous works of God - shass raad tou, as smooinee dy dowin er obbraghyn yindyssagh Yee Bible

suzerain (n.) ard-chiarn

walk after (v.) geiyrt da: And it shall be, if thou do at all forget the Lord thy God, and walk after other gods - Agh my nee shiu er aght erbee jarrood y Chiarn nyn Yee, as geiyrt da jeeghyn erbee elley Bible; geiyrt er: and burn incense unto Baal, and walk after other gods - as geiyrt er jeeghyn elley nagh vel enney eu orroo Bible; gimmeeaght lurg: They shall walk after the Lord - Nee ad gimmeeaght lurg y Chiarn Bible

ard-chiarn Lord paramount, suzerain

Chiarn-Chormeyder Lord Chancellor

chiarn-veoir Lord Mayor

irree magh1 (f.) insurgent, insurrection, mutiny, outbreak, rebellion, revolt, revolution, rising, sedition, turn out, uprising, uproar: er-dyn laa daag oo cheer Egypt, derrey haink shiu gys yn ynnyd shoh, ta shiu er ve ayns irree magh noi yn Chiarn. Bible; (v.) rebel, rise, uprise: as nee Israel hene toiggal; my te er-chee dy irree magh, ny ayns mee-viallys da'n Chiarn, (shen myr choonys eh lhien,) Bible

voddagh 1 (dy) that could; 2 that might a: As hug ad eh ayns pryssoon, dy voddagh aigney yn Chiarn ver ny hoilshaghey daue. Bible; 3 that should a: Son daag y Chiarn ad fo creoghys cree dy chaggey noi Israel, dy voddagh eh stroie ad dy bollagh Bible; 4 (interrog.) could a: voddagh fys ve ain son shickyrys, dy niarragh eh, Cur-jee lhieu nyn mraar sheese Bible

Joyful Lord Mountain (n.) Slieau Chiarn Gerjoil

Lord Chancellor (n.) Chiarn-Chormeyder, Hiarn Shansyleyr

lord of the manor (n.) chiarn ny cheerey

Lord's Church Field (n.) Magher Killagh y Chiarn

Lord's Enclosure (n.) Close Rea, Close Chiarn

Lord's Lake (n.) Lough y Lord, Lough Chiarn

Lord's Supper (n.) (Yn) Creesteeaght; Shibbyr y Chiarn

Praise the Lord (intj) Moyll y Chiarn

sea lord (n.) chiarn y lhuingys caggee

squire (n.) armeyder, chiarn thallooin, dooinney ooasle, squire

squireen (n.) chiarn beg thallooin, squire beg

ainyn (emph.) our: S'mooar ta'n Chiarn ainyn Bible

Eucharist1 (n.) Corp Chreest; erin; oalan chasherick; oalan vannee; Shibbyr y Chiarn

Grace Baptist Church Port Erin (n.) Keeill Vashtagh Grayse Yee Phurt Chiarn

landlord (n.) chiarn thallooin, fer aaghtagh, fer oast, fer thie, oasteyder, oasteyr

Port Erin (n.) Purt Chiarn, Purt Chasherick, Purt Erin, Purt Sheearan, Purt Yiarn

adsyn (emph.) them, themselves, they: Adsyn nee Chiarn ny flaunyssee bannaghey Bible

ammys allegiance, homage, respect: Hug ad ammys da'n Chiarn Bible; submission

ard-nieughyn serpents: As hug y Chiarn ard-nieughyn ailagh masteyn pobble Bible

armyn arms, weaponry: Ta'n Chiarn er vosley thie e armyn Bible

assdoo out of them: agh assdoo ooilley ren y Chiarn m'y livrey. Bible

ayns clashtyn within earshot: ta shiu er cheayney ayns clashtyn y Chiarn Bible

ayns shid there: hem's quail y Chiarn ayns shid. Bible

ayns traa duly, timely: Ayns traa my heaghyn hirr mee yn Chiarn Bible

Babylon (f.) Babylon: Ta'n Chiarn er hroggal seose dooin phadeyryn ayns Babylon Bible

Benjamin Benjamin: As hug y Chiarn Benjamin fo-chosh kiongoyrt rish Israel Bible

bieau (=Ir. beo) express, quick, rapid, speedy, swift: ta'n Chiarn markiagh er bodjal bieau Bible

booaghyn (f.) kine: heb ad ny booaghyn son oural-losht gys y Chiarn Bible

brasnit affronted, incensed, irritated, kindled, provoked: va corree'n Chiarn brasnit dy mooar Bible

b'yrjey highest: Hrog eh yn giat b'yrjey jeh thie yn Chiarn. Bible

casherickys holiness, sacredness: Va Israel casherickys gys y Chiarn

cheayll heard: cheayll ad coraa yn Chiarn Jee goll trooid y gharey Bible

cheb bet, bid, guess; offer, tender: cheb ad roish y Chiarn

choont counted: choont ad yn argid va ry-gheddyn ayns thie'n Chiarn Bible

cooinsheanse (f.) (pl -yn) conscience: Ta cooinsheanse dooinney hene cainle y Chiarn Bible

coonee (=Ir. chúnamh) 1 (adj.) assistant, helpful, secondary a: Ta'n Chiarn my er-coonee Bible; 2 (as dress) take in

cumm hold: Cumm shickyr gys y Chiarn as farkee dy surransagh ersyn Bible

cur jymmoose er chagrin: As hug shoh jymmoose er y Chiarn

curmit enjoined: Son shoh myr ve curmit orrym liorish goo'n Chiarn Bible

diuish to you: Cre ta'n Chiarn Jee Israel diuish? Bible

doonee (gen.) of Sunday; of sabbath: son shoh laa doonee yn Chiarn Bible; (v.) closing

dy peeshyn by pieces, piecemeal: Bee noidyn y Chiarn brisht dy peeshyn Bible

dy surransagh patiently: Ren mee farkiaght dy surransagh er y Chiarn

eadoilagh jealous: Son she mish y Çhiarn y Jee ayd Jee eadoilagh CS

eh hene goodman; himself: nee'n Chiarn eh hene y hoilshaghey diu. Bible; itself

fey (prep.) all: bee uss ayns aggle y Chiarn fey yn laa liauyr. Bible

ghooisht awoke: Myr shen ghooisht yn Chiarn myr fer ass cadley Bible

gimraa mention: cha jig lhien gimraa er ennym y Chiarn. Bible

gloyr (=Ir. glóir) (f.) (pl -aghyn) celebrity, glory, kudos: va gloyr y Chiarn ry-akin Bible

goaill taitnys delight: son ta'n Chiarn goaill taitnys aynyd Bible

goaun precious, scarce: va goo'n Chiarn goaun ayns ny laghyn shen Bible

goyms I will take: Goyms mooarane boggey ayns y Chiarn Bible

heeynys stretches: Tra heeynys y Chiarn magh e laue Bible; shall stretch

hyms to me: Reesht haink goo yn Chiarn hyms Bible; unto me

jannoo berchagh enrich: Tan Chiarn jannoo boght, as jannoo berchagh Bible

jeeaghyn sheese look down: Derrey neen Chiarn jeeaghyn sheese

Jehovah Jehovah: Ta'n Chiarn yn ard er-caggee; Jehovah yn ennym echey Bible

laa mooar 1 great day a: Ta laa mooar y Chiarn er-gerrey Bible; 2 gala day

lane aggle fear-causing: va ooilley'n pobble ayns lane aggle roish y Chiarn Bible

layal lay: va ny masoonee layal undin chiamble y Chiarn Bible

lhieusyn (emph.) theirs: Ta'n Chiarn cooney lhieusyn t'er duittym Bible

liorym's by me: Loayr Spyrryd y Chiarn liorym's Bible

livreyder assignor, deliverer, deliveryman, liberator, rescuer: hug y Chiarn livreyder da Israel Bible

mayrt's with you: Ta'n Chiarn mayrt's, uss ghooinney niartal-caggee. Bible

meeiteilyn convocations: Ad shoh feaillaghyn y Chiarn, eer ny meeiteilyn casherick Bible

mee-viallys rebellion, transgression: er-yn-oyr dy vel eh er n'ynsaghey mee-viallys noi'n Chiarn

my hiar easterly: ren y Chiarn Jee soiaghey garey my-hiar ayns Eden Bible

nee'm cooinaghtyn er I will remember: Nee'm cooinaghtyn er obbraghyn y Chiarn Bible

n'oisyn against them: nee yn Chiarn soiaghey seose noidyn Rezin n'oisyn Bible

oikyn administrations: As ta caghlaaghyn dy oikyn ayn, agh y Chiarn cheddin. Bible

ooilit anointed: son t'eh ree ooilit y Chiarn Bible

pooder (=Ir. puder) powder: Nee'n Chiarn jannoo fliaghey dty halloo pooder as joan Bible

reayllys shall keep: my reayllys oo annaghyn y Chiarn dty Yee Bible

red noa novelty: ta'n Chiarn er chroo red noa er y thalloo Bible

reillys (pl -syn) jurisdiction; rule: nee my vac reill harrishdiu: yn Chiarn reillys harrishdiu Bible

ro-ghoillee impracticable, too difficult: Vel nhee erbee ro-ghoillee da'n Chiarn ? Bible

roosyn to them: nee'n Chiarn roosyn, myr ren eh rish Sihon Bible

saggyrtys priesthood, vicarage: son ta saggyrtys y Chiarn yn eiraght ocsyn Bible

shellan-nieunagh hornet: ver y Chiarn dty Yee yn shellan-nieunagh nyn mastey Bible

shillaghyn sights, visions: hig-ym nish gys shillaghyn as ashlishyn y Chiarn Bible

soilshey (=Ir.soillsidh) pl. soilshaghyn illuminant, light, shine: chyndaaee'n Chiarn my ghorraghys gys soilshey Bible

taarnagh pl. taarneeaghyn, taarneeyn thunder, thundering: Hug y Chiarn taarnagh veih niau Bible

tendreil (=Ir. teinntreach) pl. tendreilyn lightning: ren y Chiarn taarnaghey lesh tendreil atchimagh Bible

toiggee shall understand: Eisht toiggee oo aggle y Chiarn Bible; will understand

treanagh 1 he-man, hero, mighty a: Hed y Chiarn magh myr treanagh Bible; 2 tyrant

treishtys trusteth: quoi-erbee treishtys ayns y Chiarn, s'maynrey t'eh. Bible

un (=O.Ir. óen) one, sole: Un Chiarn, un chredjue, un vashtey Bible [L. unus]

Ark of the Covenant (n.) Arg yn Eanish; Arg conaant: The ark of the covenant of the Lord - Arg conaant y Chiarn Bible; Arg y Chonaant: Take up the ark of the covenant - Trog-jee seose arg y chonaant Bible

beached er y traie; traieit, trait; hraie: He beached the boat in Port Erin - Hraie eh y baatey ayns Purt Chiarn. DF idiom

bless1 (v.) bannaghey, casherickee, casherickey; sheeaney: Bless me! - Sheean mie orrym! DF idiom; (to); (dy); (y) vannaghey: The Lord bless us - Dy jean yn Chiarn shin y vannaghey. DF idiom; bannee: Lord bless me - She bannee mee. DF idiom

covenant conaant: In the same day the Lord made a covenant with Abram - Ayns y laa cheddin ren y Chiarn conaant rish Abram Bible; (n.) coardail; (v.) connantey, jannoo conaant, consent

did call denmys; deïe: I did call upon the Lord with my voice - Deïe mee er y Chiarn lesh my choraa Bible

gaze (v.) lheeartaghey; goaill yindys: charge the break through unto the Lord to gaze, - cur currym er y pobble, nagh brish ad stiagh er y Chiarn dy ghoaill yindys Bible

great works (npl.) obbraghyn yindyssagh: who had seen all the great works of the Lord - va er vakin ooilley obbraghyn yindyssagh y Chiarn Bible

Holy Land (n.) (The); (Yn) Cheer Vannee; thalloo sheaynt: And the Lord shall inherit Judah his portion in the holy land - As nee yn Chiarn goaill huggey hene myr eiraght Judah e chronney ayns y thalloo sheaynt, Bible

households (npl.) thieysyn; mooinjer; lught-thieyn: and the family which the Lord shall take shall come by households - as yn kynney neen Chiarn y ghoaill, hig ad cordail rish ny lught-thieyn oc Bible

instructed (v.) ynsit: with their brethren that were instructed in the songs of the Lord - marish nyn mraaraghyn va ynsit ayns arraneyn y Chiarn Bible

it may be foddee eh ve: It may be the Lord thy God will hear all the words of Rab-shakeh - Foddee eh ve, dy jean y Chiarn dty Yee clashtyn ooilley goan Rab-shakeh Bible

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog