Fockleyreen: Manx - English Dictionary

..

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Chiare | Results: 89

chiare meant, purposed, assayed: chiare Jee eh son bannaght Bible; prepared


Inexact matches:

cheu chiare (f.) 1 larboard, port side; 2 left hand, left side a: hie ad er nyn eiyrts gys Hoba er cheu chiare jeh Damascus Bible

duillag chiare-fillit (f.) quarto

laue chiare (f.) left hand: bwoaill-ym dty vhow ass dty laue chiare Bible

lhong-chiare chruin (f.) four-master

liebage chiare (f.) sole

liehbaig chiare (f.) black sole

ayns eash y chiare feed octogenarian

er y cheu chiare on the left side: as queig er y cheu chiare kiongoyrt rish yn ynnyd casherick Bible

jesh lesh y laue chiare left-handed: va shiaght cheead reih deiney cha jesh lesh y laue chiare dy voddagh dagh fer jeu clagh y hilgey ass sling, gys lheead renaig, gyn missal Bible

lhiabbee chiare postyn (f.) four-poster

Loayreyder y Chiare as Feed Speaker of the House of Keys

Oltey jeh'n Chiare as Feed Member of the House of Keys: Va'n fys shoh ayns freggyrt screeut veih'n Shirveish Turrysid gys Edgar Quine, Oltey jeh'n Chiare as Feed son Skylley Chreest ny h-Ayrey. BS

Oltey yn Chiare as Feed M.H.K., Member of the House of Keys: Va oltey yn Chiare as Feed, Peddyr Karran, marin as t'eshyn jannoo obbyr mie da'n Ghaelg. Carn

Bing Reillyn Beayn y Chiare as Feed (f.) House of Keys Standing Orders Committee

Bing y Chiare as Feed mychione Billey Cairys Kimmee (f.) House of Keys Committee on the Criminal Justice Bill

Oltey jeh'n Chiare as Feed son Doolish Yiass South Douglas MHK

Oltey jeh'n Chiare as Feed son Skylley Maayl Member of the House of Keys for Michael

Shenn Thie yn Chiare as Feed Old House of Keys

on the left side er y cheu chiare: and they four had the face of an ox on the left side - as vec y chiare eddin dow er y cheu chiare Bible; er y cheu hoshtal

meant chiare: but God meant it unto good - agh chiare Jee eh son bannaght Bible

Member of the House of Keys (n.) See M.H.K. Oltey jeh'n Chiare as Feed, Oltey yn Chiare as Feed, O.K.F.

assayed chiare

black sole (n.) liehbaig chiare

four-poster (n.) lhiabbee chiare postyn

prepared aarlit; kiarit; kiartit; ullee: Be prepared - Bee ullee. DF idiom; daarlee; greihit; chiare: And the Lord God prepared a gourd - As chiare yn Chiarn Jee gourd Bible

purposed (v.) chiare

Dover sole (n.) liehbage-chiare

four-master lhong-chiare chruin

quarto (n.) duillag chiare-fillit, kiare-fillit

liehbage-chiare (f.) Dover sole

larboard (n., adj.) cheu chiare; cheu hoshtal; cheu lheirrym

left side (n.) cheu chiare; cheu hoshtal

M.H.K. (n.) O.C.F., Oltey yn Chiare as Feed

octogenarian (n., adj.) ayns eash y chiare feed

O.C.F. = Oltey yn Chiare as Feed M.H.K.

House of Keys Standing Orders Committee (n.) Bing Reillyn Beayn y Chiare as Feed

left-handed (adj.) kyttagh, toshtalaght, kiuttaght, kiuttagh, toshtalagh; jesh lesh y laue chiare

Old House of Keys (n.) Shenn Thie yn Chiare as Feed

port side cheu chiare; cheu chlee; cheu hoshtal; lherrym

South Douglas MHK (n.) Oltey jeh'n Chiare as Feed son Doolish Yiass

Speaker of the House of Keys (n.) Loayreyder y Chiare as Feed

O.K.F. See Oltey jeh'n Chiare as Feed Member of the House of Keys

got1 hooar: I also got money - Hooar mee argid neesht. DF idiom; chossyn: He got in the Keys - Chossyn eh stiagh 'sy Chiare as Feed. DF idiom

House of Keys (n.) (The); (Yn) Kiare as Feed: The Speaker of the House of Keys - Loayreyder yn Chiare as Feed. DF idiom

House of Keys Committee on the Criminal Justice Bill (n.) Bing y Chiare as Feed mychione Billey Cairys Kimmee

left hand (yn) chiutttag, chuittag; clee; kiuttag; laue chiare; laue chiuttagh; laue chlee; laue hoshtal

Member of the House of Keys for Michael (n.) Oltey jeh'n Chiare as Feed son Skylley Maayl

sole (n.) bun, bun ny coshey, cree ny coshey, grunt, grunt ny cass, trie; (v.) cur bun noa er, cur trie noa er; (n.) liebage, liehbage, liebage chiare, liehbaig; (adj.) un, ynrican

victual (v.) cur bee da, geddyn bee, stoyral bee ayn; (n.) beaghey: And those officers provided victual for king Solomon - As chiare ny fir-oik shoh beaghey cour ree Solomon Bible

barelyn y theay public consultation: T'eh traa dy hirrey barelyn y theay mychione doilleeidyn lesh shirveishyn Raaidyn Aer Goaldagh gys as voish Mannin, coardail rish Bill Henderson, oltey jeh'n Chiare BS

bass (f.) 1 bass, scale pan; 2 (of oar) blade; 3 pl. bassyn flat of hand, palm a: nee'n saggyrt deayrtey jeh'n ooil ayns bass e laue chiare Bible

billey pl. billaghyn bank bill: Billey y 'aagail gyn eeck DF; (proposed law) bill: Hug eh lesh stiagh billey ayns Y Chiare as Feed DF; pl. biljyn :1 big bush, tree: Ta mess y dooinney cairagh billey dy vea Bible [O.Ir. bile]

bing reiht (f.) select committee: Ta'n Ard-Shirveishagh er ghra nagh jed cooishyn-plannal bentyn rish lhiasaghey Mount Murray er ronsaghey liorish Bing Reiht veih'n Chiare as Feed. BS

bunraghtoil constitutional: Dooyrt Allan Bell, oltey jeh'n Chiare as Feed son Rhumsaa, dy jinnagh cur lesh stiagh billey elley myr lhiasaghey, dy jinnagh eh chyndaa cooishyn bunraghtoil bun ry skyn. Dhoor; constitutionally

cah battle, military action: chiare ad dy hilgey ooilley yn cah s'jerree, PC; engagement

Choonseil Slattyssagh (Yn); (The) Legislative Council: ta shen dy ghra, cur yn imraa da Coonseil ny Shirveishee, as eh y resooney marish olteynyn jeh'n Chiare as Feed as jeh'n Choonseil Slattyssagh. BS

coarys-kerree penal system: Edgar Quine, yn Oltey jeh'n Chiare as Feed son Ayre, t'eh gra dy lhisagh coarys-kerree Vannin goll er aa-ronsaghey veih bun gys baare. BS

co-choyrle (f.) concert; conference, consultation, council: Loayreyder y Chiare as Feed, Tony Brown, t'eh ayns Canada dy ghoaill ayrn ayns co-choyrle Loayreyderyn as Offishearyn Gurneilagh y Cho-unnaneys Goaldagh. BS

connaasagh contemptuous: T'ad jannoo briwnys row Allan Bell connaasagh mychione y Chiare as Feed as eshyn cur ad er shaghryn ayns nuy cheead jeig, kiare feed as daa- yeig, coardail rish Commishoon Brialtys Chronk Murray BS; scoff, sneer

cuirreyder entertainer; host: Bee cummaltee abyl feyshtey oltey ynnydagh y Chiare as Feed, David Cannan, vees cuirreyder y çhaglym, voish lieh-oor lurg shiaght noght ayns halley yn scoill. BS

cur coontey jeh describe, portray, qualify, report, sketch in: Lurg da'n Çhirveishagh Tashtee, Richard Corkill, cur coontey jeh'n chlaare argidoil, ren olteynyn jeh'n Chiare as Feed votal nuy-jeig gys nane ayns foayr jeh. BS

cur lesh stiagh import; introduce: V'eh inshit da'n Chiare as Feed dy noddagh assee ve jeant da ambee eddyrashoonagh Vannin mannagh jinnagh yn Ellan cur lesh stiagh slattys cour cooidjaght-chynney. BS

drogh ellyn unmannerliness: Va'n meoir-shee, Gary Roberts, freggyrt rish baghteyrys veih'n oltey jeh'n Chiare as Feed, John Houghton, dy vel rouyr drogh ellyn as meshtallys goll er as cha nel ny meoiryn-shee cur geill da. BS

drogh-reirey ill-management, misdirection, mismanagement: Oltey jeh'n Chiare as Feed son Rosien, Phil Gawne, t'eh gaggyrt dy vel drogh-reirey er chumrail er skeym cour ocsyn ta laccal kionnaghey thie son y chied cheayrt. BS

dy meein softly, meekly, patiently: Hooar eh baase dy meein as dy sheeoil moghrey Jydoonee, yn 26 Averil, 1953, ayns e chiare feedoo vlein as tree jeig Coraa

edyr either, at all: cha row raad erbee dy hyndaa, edyr gys y laue yesh, ny gys y laue chiare Bible

er-dy-rieau eternal, everlasting, ever: Cordail rish e phointeil ro-laue chiare eh er-dy-rieau ayns Creest Yeesey nyn Jiarn PB1765

foawr pl. foawir giant, hulk: Va'n chiare shoh ruggit da'n foawr ayns Gath Bible

freggyragh amenable, answerable, congruent, consonant, liable, reactive, responsive: T'eh er vailleil dy gheddyn olteynyn dy liooar jeh'n Chiare as Feed dy votal ayns foayr jeh'n villey preevaadjagh echey cour jannoo yn Rheynn Arraghey freggyragh rish red noa. BS

freggyrtyn loayrit oral answers: Ta shiaght feyshtyn ayns feme jeh freggyrtyn loayrit ec traa-feysht sy Chiare as Feed jiu. BS

giare-choontey summary: Haink y naight shoh rish ayns giare-choontey jeh cooishyn y Lught-Reill Lectraghys liorish y Caairliagh Eddie Teare, oltey jeh'n Chiare as Feed. BS

goll dy dree drag, drag on: Agh ec y traa t'ayn, by vie leshyn dy beagh olteynyn jeh'n Chiare as Feed goaill ymmyd jeh ny votyn oc syn ynnyd jeh lhiggey da'n chooish goll dy dree. BS

gurneilagh directing, ruling; presiding: Loayreyder y Chiare as Feed, Tony Brown, t'eh ayns Canada dy ghoaill ayrn ayns co-choyrle Loayreyderyn as Offishearyn Gurneilagh y Cho-unnaneys Goaldagh. BS

kainlereyn candlesticks: As ny kainlereyn dy airh ghlen, queig er y cheu yesh, as queig er y cheu chiare Bible

kiare (=Ir. ceathar, O.Ir. cethair) four, foursome, quartette: hug eh ny loobyn er ny kiare corneilyn; left: er y derrey yeh lesh e laue yesh, as er y jeh elley lesh e laue chiare; quadri, quadru-; prepare [L. quater]

meevriwnys (f.) misjudgement, misreckoning: Victor Kneale, eear-Loayreyder y Chiare as Feed, t'eh gra dy vel Tinvaal er nyannoo meevriwnys er barelyn y phobble, bentyn rish caghlaa title y Chiannoort. BS

neuchroghagh independent: dooyrt yn Ard-Shirveishagh, Donald Gelling, rish Peddyr Karran, Oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, dy vel imraa neuchroghagh fondagh er ve jeant hannah BS

skeayl magh untuck: Nish ren Mac Yee e ghrooish, roie kiune, 'chaghlaa, lesh jymmoose lostey, baggyrt kerragh braa; yn chiare skeayl magh nyn skianyn sooillagh lhean, dagh sooill ceau magh stroo d'aile noi'n drogh hioltane PC

soieyn sittings: Ta shen dy ghra nagh bee lhiaggan lhiasit y villey heet erash gys y Chiare as Feed roish toshiaght y nah heshoon, mannagh vees tooilley soieyn reaghit. BS

sooillagh eyed, eyelike, ocular: yn chiare skeayl magh nyn skianyn sooillagh lhean, dagh sooill ceau magh stroo d'aile noi'n drogh hioltane PC

traa-feysht question time: Ta shiaght feyshtyn ayns feme jeh freggyrtyn loayrit ec traa-feysht sy Chiare as Feed jiu. BS

lose (v.) caill; coayl: if he lose one of them, doth not leave the ninety and nine in the widerness - as coayl unnane jeu nagh vel eh faagail yn chiare-feed as yn nuy jeig ayns yn aasagh Bible; (to); (dy) choayl: or have caused the owners thereof to lose their life - ny er chur orroosyn by-liesh ve dy choayl nyn mioys Bible; (to); (dy) choayll: A time to get, and a time to lose - Traa dy chosney, as traa dy choayll Bible

jeeraghey direct, erect, level, point, rectification, rectifier, straighten, straightening, unbend; (as gun) aim, focus, train: Treealtys, va currit roish ec John Houghton, oltey jeh'n Chiare as Feed son Doolish Twoaie, myr cooish jeh scansh theayagh, ren eh jeeraghey er daa red. BS; straightens

leaystey 1 bank, boggle, brandish, dangle, fluctuate, heel, hesitate, loll, oscillate, rock, roll, see-saw, sway, swerve, swing, swing back, vacillate, waddle a: Caid ta shiu leaystey eddyr daa chredjue? Bible; 2 balancing, fluctuating, hesitating, lolling, reeling, rocking, swinging, swaying, vacillating, waddling, wavering; 3 (of hand) wave; 4 (of fixture) waver; 5 fluctuation, hesitation, oscillation, vacillation; 6 decline: cha jean oo leaystey veihn vriwnys oc, gys y laue yesh ny gys y laue chiare Bible; 7 reel, stagger: teh cur orroo dy leaystey myr dooinney meshtal. Bible; 8 tossed: fardalys leaystey noon as noal mâroosyn ta geiyrt er toyrt-mow Bible; 9 stumble: tad mollit ayns ashlish, tad leaystey ayns briwnys Bible; 10 jumping: sheean freaney ny queeylyn, as lheimyraght ny cabbil, as leaystey ny fainee. Bible; 11 unstable

nuy jeig nineteen: Quoi yn dooinney ny mast' euish ta keead keyrrey echey, as coayl unnane jeu nagh vel eh faagail yn chiare-feed as yn nuy jeig ayns yn aasagh, as goll dy hirrey yn cheyrrey chailjey Bible

Shirveishagh Tashtee Treasury Minister: Lhisagh y Reiltys goaill rish dy bollagh ny reddyn hooar Brialtys Chronk Murray magh - goaill stiagh y briwnys dy dug Allan Bell, y Shirveishagh Tashtee nish, dy dug eshyn y Chiare as Feed er shaghryn. BS

tayrn er ash draw back, draw off, pull back, retract, retractation, revocation, stand down, unsay, withdraw, withdrawal: Ta Mainshtyr Gelling goaill ynnyd Richard Corkill, oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, ren tayrn er ash tra va eshyn as e ven goit ec meoiryn-shee ta ronsaghey toyrtyssyn-turrysid hooar ad son nyn gottyn laghyn seyrey ec Balley Cain ayns Skyll Connaghy BS

tramylt hardy, robust, stout, sturdy; stalwart: Ta sleih ayns Partee Obbraghys Vannin gra dy vel ad trimshagh dy vel oltey tramylt, Peter Karran, oltey jeh'n Chiare as Feed son Kione Droghad, faagail y partee lurg feed blein as ny smoo. BS; (as plant) vigorous

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog