Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Celtiagh | Results: 42

Celtiagh (=Ir. Ceilteach) pl. Celtee (n.) Celt; (adj.) Celtic: Slaynt as eash dy vea gys ny cheeraghyn Celtiagh. Carn


Inexact matches:

Commeeys Celtiagh (Yn); (The) Celtic League: T'eh er dagh Manninagh dooie dy gholl stiagh ayns Mec Vannin as y Commeeys Celtiagh nish. Carn

Jarroo-enney Sooilley Celtiagh Celtic Visual Identity

Celt (n.) Celtiagh

Celtic (adj.) Celtiagh; (n.) Celtish

Celtic League (The); (Yn) Commeeys Celtiagh

neupholitickagh non-political: ta fys ec sleih dy-liooar er y Chommeeys Celtiagh (yn cheshaght pholitickagh) as ec paart dy 'leih er y Cho-haglym Celtiagh (yn cheshaght neu-pholitickagh). Carn

Toshiaght Souree May: Yn nah feailley mooar Celtiagh t'ayn, shen Boaldyn, Toshiaght Souree, as foddee dy vel shen yn fer smoo ayns ny ardjyn Celtiagh. Dhoor

Celtic Visual Identity Jarroo-enney Sooilley Celtiagh

league (n.) cochiangley; cologue; commeeys: The Celtic League - Yn Commeeys Celtiagh. DF idiom; leeg

ard-jeeanid enthusiasm: Ta fys ain dy vel ardjeeanid son cooishyn Celtiagh kinjagh cheet neese sheese (goll rish ooilley cooishyn sheelnaue). Carn

ashoonaghteyryn nationalists: Peiagh erbee ta feddyn foill lesh yeearreeyn ny ashoonaghteyryn Celtiagh son seyrsnys lane, ta ny hashoonaghteyryn cur freggyrt da gra dy vel cheer ennagh ta ny sloo na yn cheer ocsyn slane seyr Carn

caaig (pl -yn) chough, daw: Myr Celtiagh t'eh cur trimshey orrym nagh vel caaig erbee er-mayrn 'sy Chorn. Dhoor

carryn tunes: er-lhiams nagh vod possan-kiaull erbee goll nyn lurg dys Britaan Beg, na cheer Celtiagh elley, mannagh vel ny kiaullderyn slane er chee cloie carryn Manninagh ynrican roish yn theay. Carn

cheeraghyn countries: As myr shen, ta mee gra - Slaynt as eash dy vea gys ny cheeraghyn Celtiagh. Carn

cochadjin mutual: dy loayrt mychione ny caslyssyn eddyr enmyn-buill ny shey cheeraghyn Celtiagh enmyn haink voish focklyn cochadjin goll rish 'ross' as myr shen. Carn

cochoardail mutual: dy loayrt mychione ny caslyssyn eddyr enmyn-buill ny shey cheeraghyn Celtiagh enmyn haink voish focklyn cochadjin goll rish 'ross' as myr shen. Carn

cohionnal (f.) community, confluence, congregation, congress: Keayrt dy row, dooyrt Bretnagh ennagh ec Cohionnal Celtiagh ayns Mannin Carn

cosoylaghey allegorise, allegorize, assimilate, associate, compare, metaphor: Mastey ny cheeraghyn Celtiagh, shimmey keayrt ta shin cosoylaghey Mannin rish y Chorn. Carn

druaightys charming, druid, druidism, magic: Hooar eh y startey liorish kialgeyrys Celtiagh, ta shen dy ghra obbeeys as druaightys. Carn

earishlioar (=Ir. irisleabhar) (f.) magazine, periodical, review: Chionnee mee pabyr Baarlagh veih Ynys Mon as mish treishteil dy beagh skeeal ny ghaa ayn veagh cooie dy screeu mychione ayns Gailck ayns earishlioar Celtiagh. Carn

Ellanyn ny Geyrragh (f.) (The) Faeroes: Ta'n Commeeys Celtiagh laccal tuarastyl va jeant ec lughtyn-reill Ellanyn ny Geyrragh mychione y gholl fo dy ve currit magh neesht. BS; (The) Faroe Islands

fashistaghys fascism: Shegin da gagh Celtiagh as dagh dooinney ta cur graih da cairys jannoo e chooid share dy chaggey noi'n fashistaghys ayns Nerin Twoaie. Carn

fer kiaullee musician: va chaglym jeh'n Commeeys Celtiagh ec Purt Chiarn as va daa fer-kiaullee Kernowagh tannaghtyn ec nyn dhie. Carn

filmyn films: Chammah as shen, t'eh anaasagh dy vel Pobblyn Celtiagh er reaghey çhaglym sy  Chorn ec yn un traa as Feailley Filmyn as Çhellveeish ny Celtiee. Dhoor

guilley drid bellboy, boots, buttons, errand boy, fag, flunkey, footman, message boy: Ren lught-reill Hostyn coayl impiraght vooar as ta ram Sostnee as guillyn-drid Celtiagh foast dobberan mysh shen Carn

gyn dooyt doubtless, undoubtedly: As gyn dooyt, ta eu, nyn oltyn, cheeraghyn Celtiagh, mooarane jeh'n shenn eiraght eu-hene dy reayll myrgeddin. Carn

jerrey shiaghtin (=Ir. deireadh seachtaine) weekend: Hie mee gys jerrey shiaghtin Celtiagh elley sy Nant ayns Jerrey Fouyir as ta'n raad coon er ve tarmacit. Carn

Lerphoyll (f.) Liverpool: Screeu eh (er pabyr oikoil) dy row eh cheet gys Lerpoyll dy yannoo studeyrys Celtiagh ec yn ollooscoill. Carn

lught-jeeaghyn viewers: shoh yn chied cheayrt ren lught-jeeaghyn eddyr-ashoonagh fakin scannaneyn jeant ayns chengey Celtiagh as coontey ram jeu. Carn

Lunnin (=Ir. Londain) (f.) London: Va chaglym cummit ayns Lunnin syn Ynnyd Vretnagh ayns Averil mychione lioaryn screeut ayns ny chengaghyn Celtiagh. Carn

mactullagh echo: Beggan ny s'anmey haink yn eie dy ragh erin er cummal yn nah laa Mee Houney da ooilley anmeeyn ny merriu Creestee -mactullagh jeh'n chenn chredjue Celtiagh. Dhoor

meefoayroil adverse, unfavourable: Ayns y screeuyn echey ta Michael Grade cur e laue gys cremeydys y Chommeeys Celtiagh mychione shirveish y BBC da Mannin, as y soylaghey meefoayroil lesh ny shirveishyn da ny h-Ellanyn Vooir Eeaght. BS

mynlee minorities: Ta mee credjal dy vel yn chooid smoo dy leih (Sostnagh as Celtiagh) smooinaght dy row Baarle rieau goll er loayrt dy chooilley voayl as dy row mynlee quaagh loayrt nyn jengaghyn aitt ayns poggaidyn Celtiagh. Carn

Sheenagh Chinaman, Chinese: Ta tushtey dy liooar cheet veih'n smooinaght dy vel eh foddey ny sassey dy yannoo studeyrys er cooishyn Frangagh, Rooshagh, Giarmaanagh, Sheenagh as myr shen na er cooishyn Celtiagh. Carn

shenndaalee (pl -yn) archaeologist: Va claar er y radio Sostnagh er y gherrit mychione shenndaaleeyn va goll dy reuyrey seose shenn chlaghyn Celtiagh boayl ennagh ayns Derbyshire. Carn

shenndaaleeagh archaeological: Hug chaghteryn veih'n Chohaglym Celtiagh shilley er ynnyd shenndaaleeagh faggys da Karaez. Carn

shenn eiraght ancient heritage: As gyn dooyt, ta eu, nyn oltyn, cheeraghyn Celtiagh, mooarane jeh'n shenn eiraght eu-hene dy reayll myrgeddin. Carn

slane seyr scot-free: Ta Mnr Boyd goll er dy ghra dy vel ashoonaghteyryn Celtiagh jannoo daa varran tra t'ad geearree y ve slane seyr veih Sostyn. Carn

sollaghey as kionnaghey bribery and corruption: cur er sleih çheu-mooie jeh'n Ellan vees lhaih cur-magh y Chommeeys Celtiagh dy chredjal dy vel prowalys jeh sollaghey as kionnaghey er ny eddyn, as cha nel shen kiart. BS

startey pl. startaghyn job: Hooar eh y startey liorish kialgeyrys Celtiagh, ta shen dy ghra obbeeys as druaightys. Carn

streppey pl. streppaghyn tug; (v.) struggle: Shegin da dagh ashoonagh streppey noi'n olk ayns e heer hene, er'n aght shen ta shin cooney lesh dagh ashoon Celtiagh elley. Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog