Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: COMPARE | Results: 90

compare (v.) cosoylaghey, cosoylley; soulaghey


Inexact matches:

achlish COMPARE oghlish armhole

balaghys COMPARE bollaghys excess

boggane COMPARE buggane spectre

daunseyr COMPARE rinkeyr dancer

friaryghyn COMPARE faiyr grasshoppers

grape (f.) COMPARE grepp dung-pit; COMPARE grep manure fork: Fy yerrey, tra va'n piob lostey dy mie dooyrt Harry, "Ren y ven echey reuyrey eh magh ass y thorran lesh grape." MB

lioarlan (f.) COMPARE lioarlann library

scheimmeig COMPARE schimmeig line

Skoryn COMPARE Skortyn Chasms

arrag (f.) COMPARE earrag fledged chicken, young hen

brebban (=Ir. breban) COMPARE prebban patch; piece; allotment; manor; waste

fannidys COMPARE gannidys derision, mockery, ridicule, scorn

fuailley COMPARE whaaley mend, mending, sew, stitch

Glion Mwaaee COMPARE Glion Meay Hares Glen

lister COMPARE listyr fish spear; spear

my yeish COMPARE my yeeass eared, in ear

shast COMPARE shiast barren, sterile, unfruitful, unproductive

soulaghey compare, liken; intend, mean, wish, purpose

stuckan pl. stuckanyn COMPARE stuggey :5 piece

chibbyr (=Ir. tiobar, bior) (f.) pl. chibbraghyn COMPARE chibbyrt fount, spring, well: honnick ee chibbyr ushtey Bible

cranshal COMPARE craunshal, scranshal chew noisily, crunch, grinding, scrunch

cur farg er COMPARE cur ferg er enrage, infuriate, vex

foalley (gen.) COMPARE folley of flesh, sensual: lurg yn dooghys foalley, Bible; carnal

fuygh COMPARE foiee timber, wood: losht eh yn oural, as y fuygh Bible

Je See Jelune, Jemayrt COMPARE Jy day [O.Ir. día]

jeig (=Ir. deig) COMPARE yeig teen: three-feed as queig anmeenyn jeig. Bible

Offis yn Reiltys (f.) COMPARE offish government office, government offices

Slieau Chiarn Gerjoil COMPARE Slieau Carn Ajole Joyful Lord Mountain

Slieau ny Maggle COMPARE Cronk ny Moghil Testicle Mountain, Shepherds' Mountain

aarnieu COMPARE ardnieu adder, serpent, snake, viper: Ren yn aarnieu chionney mysh y conning. DF

Ah treih COMPARE Atreih Alas: Ah treih, my vec ; cha nee goo mie erbee eh ta mee clashtyn jiu ; ta shiu cur oyr da'n pobble dy hreigeil shirveish y Chiarn. Bible

ardan COMPARE ardane :1 platform, stage, stand: Cloie y chur er yn ardan. DF

arragh COMPARE smoo any more, ever again, anymore: Chamoo vees dty ennym arragh Abram Bible; rampart

bane (=Ir. bán) COMPARE fynn blank, blond, blonde, fair, pallid, white: yeeagh mee, as cur-my-ner, cabbyl bane Bible; (as ground) fallow, unbroken, untilled; desolate [O.Ir. bán]

beisht (=biasd or beisd; lat. besfia) (f.) COMPARE peisht beast, monster: honnick mee beisht troggal ass yn aarkey Bible; worm; (of person) toad [O.Ir. bíast]

bhielleyderyn COMPARE beihlleyder grinders: as nee ny bhielleyderyn scuirr, er-yn-oyr dy vel ad beggan Bible

bink (f.) pl. binkyn COMPARE beck bench, base: Eisht hie eh cheu-mooie gys y bink, as hrog eh yn clagh va ny choodey. Coraa

braid (=Ir. braigh and braid) (pl -yn) strut; splinter bar; theft; stolen goods; COMPARE Breid upper part, heights, mountain top

buggane (=Ir. bocan) COMPARE boagandoo apparition, bete noir, bogeyman, bugaboo, bugbear, hobgoblin, scarecrow: Hug y buggane ansoor, Oh nee shoh'n traitoor vrish shee ayns niau PC; unlaid egg

cha noddym COMPARE cha voddym I can not: cha noddym ve agh imneagh er aggle dy naasym cha meerioosagh as feallagh elley? CS

charrey1 (=Ir. teara or teora) COMPARE jeorey boundary; change: As ta sorch dy charrey ayns chyndaays gys noidys as streeu, as nee soilshaghey dty nearey. Apoc; (wet to dry) dry weather

cheyoo yeig COMPARE shey jeigoo (yn); (the) sixteenth: Yn cheyoo yeig er Hananiah; eh-hene, e vec, as e vraaraghyn, ghaa-yeig Bible

cleayn COMPARE cleoyn attraction, bent, enticement, inclination, inducement, lure, seduction; delusion: er-yn-oyr shoh ver Jee huc cleayn lajer Bible

cliegeen (f.) COMPARE cliejeen jewel: Myr cliegeen dy airh ayns stroin muickey, myr shen ta ben aalin Bible

cluge (f.) COMPARE cluke catch, craft, dodge, difficulty, intrigue, scheming, trickiness, slyness: Ta cluge ayn boayl ennagh. DF

cluic (f.) COMPARE cluke hoax, prank, ruse, stunt, subterfuge, trick: She cloider croutagh y fer shen oddys jannoo cluic er sleih lesh gialdynys foalsey as goan brynnagh. Carn; clasp

coonceil (v.) pl. coonceilyn COMPARE coonseil counsel: bee coonceil y chee eddyr ad ny-neesht. Bible; (n.) council: y chanstyr, as ny scrudeyryn, as y slane coonceil Bible

cooyl-skyrraghtyn COMPARE cooyl-shirraghtyn backslide, lapse, recidivism: er-yn-oyr dy vel y drogh-yannoo oc ymmodee, as y cooyl-skyrraghtyn oc goaill niart.

cosoylaghey allegorise, allegorize, assimilate, associate, compare, metaphor: Mastey ny cheeraghyn Celtiagh, shimmey keayrt ta shin cosoylaghey Mannin rish y Chorn. Carn

cosoylley compare: ta mee smooinaghtyn dy ren ny Sostnee ymmyd jeh Bretnish er aght cosoylley rish ny cheayrtyn. Carn

dagh (=Ir. gach) COMPARE gagh each, every: er dagh kione jeh stoyl y vyghin Bible; both; singular

dorryssyn COMPARE coollaghyn doors, gates, ports: jean myghin orym, o hiarn, smuni er y tyaghyn ta mi dullaghtyn iusyn ta duoi ack orym : us ta my hrogel shuas vei dorsyn yn vaas. Psalm1610

drogh earish COMPARE drogh-emshir adverse weather: Va'n drogh earish shoh ayn rish oor agh v'eh gennaghtyn dy row eh goll er rish ooryn. Dhoor; rough weather; bad weather

eaghtyr COMPARE iightyr, iyghtyr 1 surface, top, upper-part, uppers a: ren yn arg shiauley er eaghtyr ny ushtaghyn. Bible; 2 (of shoe) vamp; 3 area; 4 overburden, superstructure [OIr. úachtar ]

er son COMPARE son as for, for, for the sake of, on account of: Er son breagyn, ta feoh as dwoaie aym orroo Bible

er y fa shen COMPARE shen y fa consequently, therefore: Ny gow-jee aggle er-y-fa shen Bible

fannaghtyn COMPARE tannaghtyn abide, bide, continue, endure: ma viis Sathan niist renchiit na yoi heyn, kyns nii yn ririyght agge fannaghtyn? PB1610

feddyn COMPARE geddyn acquire, acquisition, find, get, locate, obtain, strike; finding: Cre'n-fa t'eh foast feddyn foill? Bible

fliugh (=Ir. fliuch) COMPARE fluigh dank, humid, inclement, marshy, soggy, swampy, wet: T'ad fliugh lesh frassyn ny sleityn Bible; (of potatoes) watery; (of potatoes) waxy [O.Ir. fliuch]

fluigh COMPARE fliugh :1 wet: ren eh gyndyr er faiyr myr ny dew, as va e chorp fluigh lesh druight yn aer; derrey hooar eh toiggal, dy vel y Jee smoo syrjey reill ayns reeriaght deiney Bible

garran COMPARE giarran garron, gelding, hack, pony: Va Garran as Float ain, as va shin goll mygeayrt Phurt ny h'Inshey creck vainney veih thie dy hie. LTQ

ghaaoo-yeig COMPARE ghaa yeigoo (yn); (the) twelfth: Yn ghaaoo-yeig er Hashabiah; eh-hene, e vec, as e vraaraghyn, ghaa-yeig Bible

gyn earroo COMPARE dyn earroo countless, myriad, numberless, unnumbered: Myr shen tan faarkey mooar as feayn myrgeddin: ayn ta cretooryn snauee gyn earroo Bible

iyghtyr COMPARE eaghtyr :1 bottom: as jeagh, ren veyl y chiampyl raypy ayns da ayrn, vei y iyghtyr gys yn iyghtyr, as ren y tallu kra, as ny klaghy raypy. PB1610

laueyn COMPARE lauesyn hands: She my vraar eh: ayns ônid my chree, as gyn loghtynid my laueyn, ta mee er nyannoo shoh Bible

Mannagh nhione dhyt COMPARE shione dhyt If you know not: Mannagh nhione dhyt, O uss saalin ta mastey mraane Bible

Mouru COMPARE Nouru Ruddy River: T'eh goll seose y clieau enmyssit Worzefel as t'eh goll sheese gys y trooan enmyssit Mouru. Chron

mwaaee COMPARE mwoie hares: gleashagh cho eddrym as bodjallyn yn aer, ny myr fedjagyn er skianyn ny geayee, as keayrt lheimyraght gollrish mwaaee! Coraa

neu- COMPARE mee- (pref.) un-, ill-, non-: nee oo ad y cheau ersooyl myr aanrit neu-ghlen Bible

peccagh (=Ir. Ir. peacach) pl. peccee COMPARE peiagh human, person: Ta peccagh ennagh er ventyn rhym Bible; transgressor, sinner: cre'n-fa foast ta mish myrgeddin er my vriwnys myr peccagh? Bible

peiagh COMPARE pyagh human, human being, person: Peiagh erbee ta smooinaghtyn dy jagh sidooryn Goaldagh gys Nerin Twoaie son y chied cheayrt sy vlein 1969, cha nel ad toiggal y chooish ro vie! Carn

pen (=Ir. pinn, binn) COMPARE beinn pen: cha jean-ym lesh ink as pen scrieu hood Bible; summit, top, crown, head

raad mooar COMPARE raad-vooar highway, main road, major road, public way, trunk road: Veih Ballakilpheric ghow mee y bayr ta goll seose da'n raad mooar er y clieau, faggys da'n tholtan aynsyn va Thom Dipper baghey Coraa

ray See re, COMPARE eayst moon: cha der yn eayst magh e ray-sollys Bible [O.Ir. ]

sallagh COMPARE sollagh dingy, filthy, grubby, impure, messy, nasty, piggish, squalid: Ec y toshiaght, va ooilley yn obbyr creoie as sallagh currit dou. JG; (putrid) foul

seose (=Ir. suas) COMPARE heose, neose heavenwards, up: ver shiu lhieu seose my chraueyn veih shoh Bible; upward, upwards

sheese (=Ir. síos) COMPARE heese (in motion) below; down, downward, downwards: huit ad sheese 'syn enish echey Bible

skeerey (f.) pl. skeeraghyn COMPARE skylley parish: mannagh vod oo cur er ve tushtagh jeh oill, insh eh da saggyrt y skeerey echey CS

streebeeys (f.) COMPARE streepeeys bawdiness, harlotry, prostitution, street-walking, whoredom, whoring: lhig j'ee cur ersooyl e streebeeys ass y chilley eck Bible

thie beg COMPARE thie-veg little house: T'eh baghey ayns thie beg fo'n valley. JJK; lavatory, loo

veg (f.) COMPARE beg anything, naught, none, nothing: ny abbyr-jee veg r'ee. Bible; (tennis) love; (cricket) duck

veih (=Ir. ó) COMPARE voish from: Ta mish dooinney aeg veih Egypt Bible; from him: ren ee toshiaght dy voirey eh, as hie e niart veih Bible

voish COMPARE veih, woish from, from him, of: As hie eh roish back voish Bible

comparison (n.) cosoylaght; co-soyllaghey: For look how high the heaven is in comparison of the earth - Son jeeagh cre cha ard as ta niau ayns co-soyllaghey jehn thalloo Bible; mac-soylley; soylaghey: What have I done now in comparison of you? - Cre ta mish nish er nyannoo ayns soylaghey jeuish? Bible; soyley; co-chaslys: or with what comparison shall we compare it? - ny lesh cren co-chaslys nee mayd y hoiaghey magh eh? Bible

jiarg (=Ir. dearg) COMPARE ruy bloodshot, florid, glowing, gules, live, red, rouge, ruddy, sanguine, stark: As hrog ad veih'n aarkey jiarg: as ren ad campal ayns faasagh Sin. Bible; burning: As hie eh magh veih Pharaoh ayns jiarg chorree. Bible; (intensive) fair; (as land) turned; abandoned [O.Ir. derg]

Keeill Voirrey (f.) COMPARE Keeill Woirrey St. Mary's Church: Sy wheiggoo blein jeh'n aspickys echey, ren yn Ayr Arrymagh Rigard, Aspick ny hEllanyn, casherickey keeill Voirrey ec Rushen, ayns fenish Vagnus Ree Vannin as ny hEllanyn ayns y wheiggoo blein jeh'n lhing echey Chron

keim (=Ir. céim) (f.) 1 COMPARE keym amble, caste, degree, of high rank, pace, phase, pitch, position, shortcut, stage, standard, station, step, stile; 2 (academic) degree; 3 grade a: Tra v'ad briaght jeh kiare feed scollagyn ayns yn cheyoo keim, cha row agh shey jeu smooinaghtyn er g'obbragh myr fir-ynsee kyndagh rish drogh 'aill, drogh cheimmeeaght as drogh staydyn-obbyr. Carn; 4 (of speech) register; 5 peg

mysh (=Ir. um) COMPARE mygeayrt See mooish about, concerning, regarding: nagh streeu ad mysh focklyn nagh vel gys veg yn ymmyd Bible; around, about him: Cre'n-fa ta shiu goaill aaght mysh y voalley? Bible; on the point of: Mysh y vean-oie hem's magh trooid Egypt. Bible

thie lhionney COMPARE thie oast ale house, beer house, boozer, pot house, pub: Dooinney ennagh ayns thie-lhionney ayns Mannin, tra cheayll eh dy row Gaelg goll er ynsaghey ayns ny scoillyn, ren eh guee nagh beagh Mannin cheet dy ve goll rish Bosnia Carn

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog