Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: CJ | Results: 21

Inexact matches:

ard-aspick archbishop, primate: "Ard-aspick ny Raue," dooyrt eh; "yn Paab Casherick hene." CJ

vooarey big: Va'n fer-oast gyllagh er dy kinjagh mychione e chassyn vooarey. CJ

astan (f.) (pl -yn) eel: Fy yerrey va'n astan currit gy baase as va ooilley'n cheshaght tayrn ennal reesht. CJ

bwoailley impinge; strike: Shymmey keayrt honnick shin eh agh cha vaik shin eh rieau bwoailley peiagh erbee. CJ

Cha nel fys aym I know not: Va lurgey caillt ec y chiaullteyr shoh; cha nel fys aym row eh caillt sy chaggey ny kyndagh rish drogh-haghyrt ennagh, agh aghterbee va lurgey fuygh echey. CJ

collag (f.) bait can: Laa dy row hooar yn nah vraar yn tlat-eeastee b'lesh e vraar as e rimlagh, dooanyn, collag as dy chooilley nhee ren e vraar ymmyd jeh tra v'eh goll geeastagh. CJ; cut, cutlet; cauliflower

danjeyryn dangers: Tra ren shin cosney yn awin hug my ayr lessoonyn feer liauyr dooin mychione danjeyryn yn ushtey. CJ

er faill stipendiary; on hire, on rent: Veagh my ayr goaill baatey beg er faill as ersooyl lhien magh ass y phurt. CJ

erskyn dooghys supernatural: V'eh dy kinjagh ginsh dooin skeealyn mychione ny scaanjoonyn, ny mraane obbee, fir obbee, bugganeyn, drogh-spyrrydyn as ymmodee reddyn elley erskyn dooghys. CJ

euar yew: Ta Glion Balley Euar faggys da Rhumsaa as t'eh ny voayl aalin feiy'n laa, agh lurg lhie ny greiney t'eh feer ghorraghey. CJ

folliaghtagh classified, confidential, esoteric, mysterious, secret, secretive, stealthy: Dad Geoff loayrt rish deiney ayns nyn ghlare hene as ta ymmodee skeealyn yindyssagh as folliaghtagh my-e-chione. CJ

freggyrtyn answers: Va skeeal mie ec Doody as dy cadjin v'eh cur freggyrtyn mie da'n fer-oast. CJ

grep (f.) dung fork, garden fork, manure fork: ga dy ren eh reuyrey lesh kiebbey, cha nee grep v'eh jannoo ymmyd jeh. CJ

ouyragh (of colour) creamy; (of colour) dull: V'eh smooinaghtyn dy beagh ad mie-er-baghtal ayns y cheeill ec ny shirveishyn ouyragh. CJ; dunnish

partanyn crabs: Hie mee moghrey Jesarn dy row gys Traie Cabbag dy hirrey partanyn. CJ

Purt Mooar Big Harbour: Ta purt mooar ec Purt ny hInshey. CJ; Port Mooar

pynt pint: Ghow eh pynt ny jees ny keayrtyn, as cha jagh eh rieau dys y cheeill yn Doonaght ny laa elley erbee. CJ; pint pot

riftan pl. riftanyn good-for-nothing, hooligan, worthless person: Tra lheim eh harrish y woalley reesht dooyrt Plod, "Ta mee er hayrtyn uss, my riftan beg; lhig dooin goll as feddyn magh ere vees dty yishag gra mychione. CJ

rimlagh (f.) cord, sail-cord; fishing line: Ren ee e cooid share dy hayrn yn rimlagh stiagh sy vaatey, agh cha dod ee tayrn yn eeast dys eaghtyr yn ushtey. CJ

tayrn ennal reesht again respire; draw breath: Fy yerrey va'n astan currit gy baase as va ooilley'n cheshaght tayrn ennal reesht. CJ

Thie Noa New House: Shiartanse dy vleeantyn er dy henney va my huyr baghey ayns thie noa ec Petworth. CJ

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog