Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Bretnish | Results: 26

Bretnish (=Ir. Breatnais) (f.) Welsh: Tra ta'n billey shoh cheet dy ve ny slattys bee Bretnish as Baarle cochorrym fo'n leigh. Carn


Inexact matches:

eginagh compelling, compulsive, compulsory, needy, obligatory, rapist: Ta'n Dr Marek gra dy vel eh geddyn ram screeunyn veih sleih ta feer voirit mychione Bretnish 'eginagh' as ta baggyrt cur nyn baitchyn gys scoillyn ayns Sostyn my hig Bretnish eginagh. Carn

gobbyr operate, working: Ta tree ard-scoillyn as feed ta gobbyr trooid Bretnish. Carn

Scottish (adj.) Albinagh; (n.) Albinish: Do you speak English, Welsh, Irish, Scottish? - Vel oo loayrt Baarle, Bretnish, Yernish, Albinish? JJK idiom

Baarle Albinagh (f.) (language) Anglo-Scottish: ry lhaih mysh chengaghyn dy liooar: Goalish, Pictish, Yernish, Gailck Albinagh, Gailck, Bretnish, Cornish, Cumbric, Ladjyn, Baarle, Baarle Albinagh, Loghlynish, Frangish as Romanish. Carn; Lallans, Scots

bluckan coshey football: Ta ny politickeyryn ayns Kiare as Feed Hostyn ayns Lunnin gymmydey Bretnish myr bluckan-coshey politickagh Carn

Britaanish (f.) (language) Breton: Cha nel Yernish ny Gailck er y list, as cha nel mee fakin Bretnish, Gailck Albinagh, Cornish ny Britaanish noadyr. Carn

caaynt (f.) spoken language, spoken word, talk: She Bretnish yn ghlare chadjin ta goll er loayrt sy halley shoh as s'ooraghey t'eh dy chlashtyn caaynt elley ayns ynnyd Baarle. GB

cosoylley compare: ta mee smooinaghtyn dy ren ny Sostnee ymmyd jeh Bretnish er aght cosoylley rish ny cheayrtyn. Carn

fer aeg youngster: She Bretnagh y fer aeg shoh, as ta Bretnish echey. Carn; (of whale) calf

firrynagh he, male, masculine: Dooyrt fer-ynsee yn Rangish dy vel cummaghyn ny vreearyn cosoylley roosyn ayns Bretnish as myrgedddin ta enmyn firrynagh as bwoirrinagh ayns nyn yees jeu. Carn

fir-ynsee teachers: Ta Davyth er nynsaghey Bretnish chammah as dy vel eh gobbyr myr fer-ynsee ayns scoill Vretnish faggys da balley Caernarfon. Carn

kiartey chore, job, task: Ta ram sleih credjal nagh vod oo geddyn kiartey mie ayns Bretin mannagh vel Bretnish ayd as mannagh vel oo ayns foayr jeh'n phossan shoh. Carn

Ladjyn (f.) Latin: Er y fa nagh vel Bretnish ec monney sleih, v'eh goll rish jannoo scannaneyn ayns Ladjyn, bunnys! Carn

lieh-inshey peninsula: Ta Nant Gwrtheyrn ny ynnyd ry hoi gynsaghey Bretnish t'ayns lieh-inshey Llyn ayns Bretin twoaie, my yiass woish balley Caernarfon. Carn

Loghlynish (f.) Norse, Norwegian: chengaghyn dy liooar: Goalish, Pictish, Yernish, Gailck Albinagh, Gailck, Bretnish, Cornish, Cumbric, Ladjyn, Baarle, Baarle Albinagh, Loghlynish, Frangish as Romanish. Carn

lught ynsee scholastic profession, teaching profession: Ta drogh ourys ec Bretnee dooie nagh vel y lught-ynsee slane ayns foayr jeh ynsaghey trooid Bretnish. Carn

mraane-ynsee (female) teachers: Bee feme son tooilley fir as mraane-ynsee Bretnish my vees bree currit da ny treealtyssyn shoh. Carn

Rangish (Yn) French language: Dooyrt fer-ynsee yn Rangish dy vel cummaghyn ny vreearyn cosoylley roosyn ayns Bretnish as myrgeddin ta enmyn firrynagh as bwoirrinagh ayns nyn yees jeu. Carn

reaghey argid financing: Nee yn argid reaghey argid da fir-ynsee Bretnish veih Bretin gys Patagonia Dhoor

reaghey argid da finance: Nee yn argid reaghey argid da fir-ynsee Bretnish veih Bretin gys Patagonia; traenal ynseyderyn Bretnagh ynnydoil as da'n lhiasaghey jeh taghyrtyn cultooragh Bretnagh. Dhoor

Romanish (f.) Romany: Goalish, Pictish, Yernish, Gailck Albinagh, Gailck, Bretnish, Cornish, Cumbric, Ladjyn, Baarle, Baarle Albinagh, Loghlynish, Frangish as Romanish. Carn

schoillyn schools: Ta speeideilys yn Bretnish ayns ny schoillyn yn oyr smoo scanshoil son yn aght ta smoo arrym currit da'n chengey. Carn

scoill (=Ir. scoil) See schoill (f.) learning, schooling; school: Ta mac oc ta hoght bleeaney dy eash as t'ad cur eshyn gys scoill Vretnish, ta shen dy ghra, scoill raad ta ny paitchyn gynsaghey dy chooilley red trooid Bretnish. Carn

yiarrin I would say: Yiarrin hene dy vel yn caggey son Bretnish yn caggey smoo scanshoil ayns Bretin hene. Carn

ymmodee keayrtyn dozens of times, many a time: Ymmodee keayrtyn neayr's y traa shen ta caarjyn er ghra dou, Nagh ren oo gynsaghey Bretnish tra v'ou baghey as gobbraghey ny mast'oc? JG

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog