Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Barrantee | Results: 48

barrantee commissioners: T'eh jeeaghyn dooin dy vel ny Barrantee Ghoolish er chee dolley magh yn fo leigh mychione choyrt magh rish yn theay duillageenyn er ny straaidjyn Carn


Inexact matches:

Barrantee Agglish Church Commissioners

Barrantee Chonnaghyn Onchan Commissioners

Barrantee Ghoolish Douglas Councillors

Barrantee Rhumsaa Ramsey Commissioners

barrantee ynnydagh local commissioners

barrantee ynnydoil local authorities

Barrantee Ardjyn Chonnaghyn Onchan District Commissioners

Barrantee Oaseirys Argidoil Financial Supervision Commission

Barrantee Valley Chashtal Castletown Commissioners

Barrantee yn Chirveish Heayagh Civil Service Commission

Barrantee yn Oaseirys Argidoil Financial Supervision Commission

Oik ny Barrantee Commissioners' Office

Barrantee son Aa-reaghey Feeuid Shelloo Ellan Vannin Isle of Man Rents and Rating Appeal Commissioners

Financial Supervision Commission (n.) Barrantee Oaseirys Argidoil, Barrantee yn Oaseirys Argidoil

Church Commissioners (npl.) Barrantee Agglish

commissioners (npl.) barrantee

Douglas Councillors (npl.) Barrantee Ghoolish

local commissioners (npl.) barrantee ynnydagh

Onchan Commissioners (npl.) Barrantee Chonnaghyn

Ramsey Commissioners (npl.) Barrantee Rhumsaa

Castletown Commissioners (npl.) Barrantee Valley Chashtal

Commissioners' Office (n.) Oik ny Barrantee

local authorities (npl.) lughtyn-reill ynnydagh, reiltyssyn ynnydagh; barrantee ynnydoil

Onchan District Commissioners (npl.) Barrantee Ardjyn Chonnaghyn

Civil Service Commission (n.) Barrantys Shirveish y Reiltys; Barrantee yn Chirveish Heayagh

Isle of Man Rents and Rating Appeal Commissioners (n.) Barrantee son Aa-reaghey Feeuid Shelloo Ellan Vannin

baghteyrys criticism, critique: V'eh freggyrt baghteyrys veih Barrantee Valley Chashtal mychione y Rheynn Arraghey bentyn rish ny thooillaghyn-marrey ayns Toshiaght Arree mleeaney. BS; review

baihaghey drown; invest: Ta Barrantee Rhumsaa goll dy resooney vel ad arryltagh dy chooney lesh croo plan dy haraghey yn balley as baihaghey argid ayn. BS

barrantagh pl. barrantee commissioner, guarantor, sponsor: Ta Barrantagh ayns Rhumsaa, Richard y Radlagh, shirrey aa-reayrtys jeh coarys-coonee keeshyn yn Ellan ec çhaglym noght. BS; dependable, trustworthy

Blein Vie Noa (intj) Happy New Year: Er y chied laa jeh'n vlein noa va sleih cur rish yn theay duillageen elley g'eearree "Blein vie Noa" orroo, Cha ren ny Barrantee veg ec y cheayrt shen. Carn

cooyl-reayrtagh retrospective: Va ny Barrantee er nyannoo plaiynt noi kied-plannal va currit dy cooyl-reayrtagh da Studioghyn Fillym Ellanagh ayns Rhumsaa. BS

cur er e hoshiaght encourage, press forward, promote, run: Ta Barrantee Phurt ny h-Inshey cur er e hoshiaght plannyn dy ghreinnaghey lhiasaghey ayns 'Ard-valley Lhie ny Greiney'. BS

dreaght draft: Barrantee Skylley Rosien, t'ad shirrey er y theay barelyn y chur stiagh mychione Dreaght y Phlan Strateyshagh son Skylley Rosien. BS; number; piece: Dreaght feeleeaght. DF

duillageen leaflet: Er y chied laa jeh'n vlein noa va sleih cur rish yn theay duillageen elley g'eearree "Blein vie Noa" orroo, Cha ren ny Barrantee veg ec y cheayrt shen. Carn

freggyrt feyshtyn oral answer: Ec haglym theayagh riyr, ren Mainshtyr Shimmin freggyrt feyshtyn noidagh veih ny Barrantee as veih cummaltee ynnydagh. BS

Ghoolish (gen.) See Doolish of Douglas: T'eh jeeaghyn dooin dy vel ny Barrantee Ghoolish er chee dolley magh yn fo leigh mychione choyrt magh rish yn theay duillageenyn er ny straaidjyn Carn

gialdyn er (bet) back: Va ny Barrantee er n'gialdyn er dyn three bleeaney dy gholley magh paart jeh ny fo-feighaghyn feer henn as yn fo-leigh imraait harrish ny mast oc. Carn

Glion Vradda Bradda Glen: Lurg shen, hie shin liorish Bayr ny Sleityn dys Glion Vradda Purt Chiarn as ayns shoh ghow shin ooridagh liorish cuirrey Barrantee y Valley Coraa

jannoo rea level, level up, sleek, smooth: Er y chiaghtin cheddin hooar shin fys dy row ny Barrantee jannoo rea rish yn fo-leigh. Carn

laareagh (f.) floored, flooring: Ta Barrantee Rhumsaa geearree lhiasaghey ynnyd Raad-Yiarn Lectragh Vannin ayns y valley myr pairk-ghleashtan yl-laareagh. BS

lhag-laynt (f.) asthenia, frail health, indifferent health: Colin Dawson, y cleragh t'er nobbraghey da Barrantee Valley Chashtal rish bleeantyn dy liooar, nee eh girree ass e chiartey kyndagh rish lhag-laynt, ec jerrey ny bleeaney. BS

meeoil menstrual, menstruous; monthly: Derek Crellin, eear-veoir-shee, v'eh loayrt ec y haglym meeoil jeh Barrantee Chione Droghad. BS

minnidyn minutes: Va my charrey Bob taggloo son minnidyn liauyrey rish Thobm Kelly (son va enn echey er) er cooishyn bentyn rish Barrantee Purt Noo Moirrey MB

mrastyr afternoon snack, evening meal: Va Barrantee y Valley Rhumsaa er chuirrey shin gys mrastyr ec y Thie-oast Baie Rhumsaa. Coraa

Skylley Carmane Kirk German: Purt ny h-Inshey, freggyrt cremeydys veih barrantee yn valley lurg jee votal noi'n treealtys dy heeyney yn cagliagh jeh Purt ny h-Inshey stiagh ayns Skylley Carmane. BS

Skyll Lonan Kirk Lonan: Ec brialtys ayns Mee Averil, va plaiyntyn noi'n treealtys dy hroggal ny thieyn veih cummaltee ynnydagh, Barrantee Skyll Lonan BS

studioghyn studios: Va ny Barrantee er nyannoo plaiynt noi kied-plannal va currit dy cooyl-reayrtagh da Studioghyn Fillym Ellanagh ayns Rhumsaa. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog