Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Arraghey | Results: 85

arraghey (=Ir. athrú) adjourn, adjournment, change, change course, digress, digression, dislodge, dislodgement, displacement, mutation, trim; shift, manoeuvre, migration, motion, move, removal, remove: fow dty chooid aarloo son arraghey Bible; (transport) carriage


Inexact matches:

arraghey magh emigrate, emigration

arraghey mygeayrt shift about

arraghey oie moonlight flit

arraghey stiagh immigrate

Arraghey Theayagh Public Transport

feailley arraghey movable feast

jannoo arraghey shift

Rheynn Arraghey Department of Transport: Hie slattyssyn er caghlaa nurree dy lhiggey da'n Rheynn Arraghey cassanyn-streeaney 'enmyssey, chammah as raaidyn as cassanyn. BS

Shirveishagh Arraghey Transport Minister: Ta'n Shirveishagh Arraghey, John Shimmin, boirit ec ny caghlaaghyn syn emshyr feiy ny cruinney, as y gaue smoo dy bee thooillaghyn ayn kyndagh rish shen. BS

Arraghey Ellan Vannin Isle of Man Transport

arraghey my hiar easting

Bing Kiedyn Arraghey Raad (f.) Road Transport Licensing Committee

cur arraghey aigney er talk over, talk round

imman ergooyl arraghey-chengey reversing language shift

shirveish dy arraghey surransee thie-lheiys hospital patient transfer service

shirveish ry-hoi arraghey surransee patient transfer service

Stiureyder Arraghey Theayagh Director of Public Transport

Thie Tashtee Arraghey Yurby Jurby Transport Museum

Sheshaght Cheirdee ny h-Obbreeyn Arraghey as Obbreeyn Cadjin (f.) Transport and General Workers' Union

shift (v.) arraghey, jannoo arraghey, scughey; (n.) shayll obbree; shayll: Eight hour shift - Shayll hoght ooryn. DF idiom

adjournment (n.) arraghey; scuirr; shaghnys

carriage5 (transport) arraghey

change course (v.) arraghey

digress (v.) arraghey

digression (n.) arraghey

dislodge (v.) arraghey, scughey

dislodgement (n.) arraghey, scughey

emigrate (v.) arraghey magh

emigration (n.) arraghey magh

immigrate (v.) arraghey stiagh; inymmyrkey

manoeuvre (v.) arraghey; (n.) arraghys, fillosher

migration (n.) arraghey

moonlight flit (n.) arraghey oie

Public Transport Arraghey Theayagh

removal (n.) arraghey, scughey

Transport Minister (n.) Shirveishagh Arraghey

arraghey-chengey language shift: ta Fishman screeu dy vel eh doillee agglagh dy chur ergooyl arraghey-chengey. Carn

carbyd-arraghey dumper truck: Ta meoiryn-shee gra dy dooar dooinney baase lurg da carbyd-arraghey tuittym stiagh ayns jeeg. BS

adjourn (v.) arraghey; cur ry-lhiattee; scuirr

Department of Transport (n.) Rheynn Arraghey

displacement (n.) arraghey, scughey, toilleeaght, uillinagh

dumper truck (n.) carbyd-arraghey

easting (v.) arraghey my hiar; (n.) shiar-linney

fixture (n.) do-arraghey, do-scughey

foolproof (adj.) do-arraghey; lane jeen

language shift arraghey-chengey

removable (adj.) yn-arraghey, yn-scughey

remove (v.) arraghey, garraghey, scughey; skiolley

shift about (v.) arraghey mygeayrt; scughey

do-arraghey fixed, fixture, foolproof

yn-arraghey removable

Director of Public Transport (n.) Stiureyder Arraghey Theayagh

Isle of Man Transport (n.) Arraghey Ellan Vannin

Jurby Transport Museum (n.) Thie Tashtee Arraghey Yurby

movable feast (n.) feailley arraghey; feailley so-ghleashagh

patient transfer service (n.) shirveish ry-hoi arraghey surransee

reversing language shift (v.) imman ergooyl arraghey-chengey

Road Transport Licensing Committee (n.) Bing Kiedyn Arraghey Raad

talk round (v.) cur arraghey aigney er

hospital patient transfer service (n.) shirveish dy arraghey surransee thie-lheiys

mutation (n.) arraghey; ceaghley: Initial mutation - Ceaghley toshee. DF idiom

Transport and General Workers' Union (n.) Sheshaght Cheirdee ny h-Obbreeyn Arraghey as Obbreeyn Cadjin

trim arraghey; baarey beg; cormaghey; giarrey beg; jesh; jeshaghey; jeshey; skeiogh; stuitt; stuittey

staddyssaght (f.) statistics: Staddyssaght currit magh ec y Rheynn Arraghey BS; statistic

change1 arraghey, coonrey; caghlaa: Change of work is rest - Caghlaa obbyr aash. JJK idiom; cassey; ceaghley; neealeraght

fixed anchorragh; do-arraghey; gyn scughey; shickyr; soit: Seven days fixed - Soit rish shiaght laa. DF idiom

motion arraghey; gleashaght: Up and down motion - Gleashaght seose, sheese. DF idiom; lheiltys; obbraghey; obbraghey y chollane; speeinid; treealtys: To bring forward a motion - Dy chur treealtys roish. DF idiom

talk over (v.) cur arraghey aigney er, cur feysht fud y cheilley, loayr mychione echey

ard-linney (f.) headline: Art ayns y chur-magh jerrinagh jeh Earishlioar Arraghey Vannin, lesh yn ard-linney 'Y Traa ry Heet: Madran Noa ny Jerkallys Foalsey? BS; main, trunk, trunk line

baghteyrys criticism, critique: V'eh freggyrt baghteyrys veih Barrantee Valley Chashtal mychione y Rheynn Arraghey bentyn rish ny thooillaghyn-marrey ayns Toshiaght Arree mleeaney. BS; review

carbydyn See carbid biers; vehicles: Bee yn Rheynn Arraghey foast dellal rish cooishyn ennagh ec yn Ynnyd Varrey ayns Doolish, cooishyn goll rish recortyssey carbydyn theayagh as carbydyn mooarey cour lughtyn. BS

cott (house) cot, cottage: Ayns y nah haglym marish Benainshtyr Cannell, phrow yn obbree dy chur sthap er arraghey treealit gys Cott Leece BS

cour shen to that intent: T'eh er screeu gys y Rheynn Arraghey shirrey er studeyrys cour shen. BS

freggyragh amenable, answerable, congruent, consonant, liable, reactive, responsive: T'eh er vailleil dy gheddyn olteynyn dy liooar jeh'n Chiare as Feed dy votal ayns foayr jeh'n villey preevaadjagh echey cour jannoo yn Rheynn Arraghey freggyragh rish red noa. BS

Quarral Valley Poer Poortown Quarry: Ta'n Rheynn Arraghey goaill rish dy vrish ee conaantyn-plannal liorish bleaystey ec Quarral Valley Poer ec shiaght er y chlag moghrey Jesarn. BS

shappal (=Ir. siopáil) shop, shopping: Ta Mynjeig 4 bentyn rish ynsagh as obbyr, as ta Mynjeig 5 dellal rish shirveishyn goll rish arraghey, slaynt, bree, çhellinsh, shappal as argidys. Dhoor

sheinys theory: Shoh sheinys Fishman ry-hoi cur ergooyl arraghey chengey, saeeut ayns kesmadyn, nane lurg nane Carn

Skyll Vreeshey Bride: Ta'n aghin noi 'n Rheynn Arraghey as ad cur kied tarchuirreyder y hroggal queig kilomeadar mooie veih'n clyst-marrey ec Skyll Vreeshey. BS

sornaigey draining, sewering: Agh Stiureyder Sornaigey sy Rheynn Arraghey, Peter Winstanley, t'eh gra dy bee lhiettalys ayn kyndagh rish ny soilshaghyn-reill vees er y raad. BS

move (v.) arraghey, scugh; cur seose; gleashagh, gleashaghey: As soon as war was declared, both armies began to move - Cha leah's va caggey er ny hoilshaghey magh, ghow yn daa armee toshiaght dy ghleashagh. JJK idiom; lheill; raisey; scughey; scughys; brasnaghey, greinnaghey; gleashaght

billaghyn bank bills; bills: Hed kiare billaghyn as feed gys y Choonseil Slattyssagh, as ny mast'oc, y nah lhaih jeh'n Villey Arraghey-Raaidyn, as Billey y Faill Sloo, son resooney oltyn. BS

cur ergooyl repulse, stand over; let; abandon: My vees sleih laccal cur ergooyl arraghey-chengey, shegin dauesyn kinjagh cooinaghtyn dy vel ad laccal nyn jengey ennoil dy ve currit veih sheeloghe dys sheeloghe elley Bible

imman ergooyl (vehicle) back; repel, repellent; reverse: Liorish prowal d'imman ergooyl arraghey-chengey, t'ou croo reddyn noa nagh row ayn roïe. Carn

tuittym stiagh cave in, fall in: Ta meoiryn-shee gra dy dooar dooinney baase lurg da carbyd-arraghey tuittym stiagh ayns jeeg. BS

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog