Fockleyreen: Manx - English Dictionary

Search for:


TLex Dictionary
Current search: Apoc | Results: 141

Inexact matches:

staydoilagh ceremonial, stately: Raad haink eh dy ve shenn as ooasle, as doanluck eh e ayr as e voir-'sy-leigh dy staydoilagh Apoc; vulgar; pompous: Ta coamrey yn dooinney, as garaghtee grindyragh, as shooyl staydoilagh soilshaghey cre te. Apoc; pompous person

lhiantyn gys cleave: Ta dagh dooinney veih e aegid lhiantyn gys olk Apoc

skeeal ommijagh fable: Ta skeeal ommijagh dy kinjagh ayns beeal y vlebbin. Apoc

accan y yannoo lay a complaint: as gowee eh padjer, gys yn er smoo syrjey, as foshlee eh e veeal ayns padjer, as nee eh accan y yannoo son e pheccaghyn. Apoc

aigney-mie amicableness: Son myr dooinney ta er stroie e noid; eer myrgeddin t'ou er choayl aigney-mie dty naboo. Apoc

anchasherickey profane: bee ooilley Judea ny hraartys, as yn ynnyd casherick ain vees er ny spooilley; as nee eh geearree son anchasherickey Yn chooid cheddin ec y veeal ainyn. Apoc

annoonagh frail, weak, weakening: ta ny mraane oc sailley as tashtey paart jeh'n chooid cheddin, agh da'n boght as yn annoonagh cha der ad veg jeh. Apoc; impotent person, invalid

ardjyn ny marrey sea coast: Lesh shen v'eh feer jymmoosagh, as deie eh er ooilley princeyn Voab, as captanyn Ammon, as ooilley kiannoortyn ardjyn ny marrey Apoc

Assyrianee Assyrians: Tra va captanyn armee ny Assyrianee er chlashtyn ny goan shoh, raip ad nyn gooatyn, as va nyn aignaghyn yindyssagh seaghnit Apoc

ayns pian pained: Eisht va ny creeaghyn as ny laueyn oc er-creau, as eisht v'ad ayns pian myr mraane er-troailt. Apoc

beealeragh blabber, prattle: Ta dooinney ny ghaa cummal e hengey, derrey heeys eh caa; agh cha der y pleadeyr beealeragh, ny ommydan, geill da traa erbee. Apoc; mocking, tattling

birrag (f.) (pl -yn) canine tooth, eye tooth, fang; skewer, spike: Yn lheeah-rio neesht myr sollan t'eh deayrtey er y thalloo, as tra te riojit, t'eh lhie er baare ny stakyn birragh. Apoc; Dutch rush, shave grass

blaze blaze: Ta co-chruinnaght ny mee-chrauee myr kionnan dy lieen-barree: dy ve stroit fy-yerrey ayns blaze dy aile. Apoc

boggysagh boastful, brag, smug, triumphant in nasty way: Son myr vee boggysagh ec dt'assee, as booiagh jeh dty lhieggey: shen myr vees ee seaghnit son y traartys eck-hene. Apoc; pl. boggyssee boaster

braag (=Ir. bróg) (f.) pl. braagyn brogue, shoe: Cha vel mee er ghoaill cooid ghooinney erbee, wheesh as braag: as cha ren dooinney erbee eshyn y gheyrey. Apoc

brahder betrayer, detector, informer, traitor: Foddee lhott ver ny lheihys lesh shelliu, as lurg trodjey hig coardail: agh ta brahder folliaghtyn faagit mooie. Apoc

breïn womb: As ayns breïn my vayrey va mee er my chummey ry jeih meeaghyn, jeant jeh fuill as bree dooinney Apoc

cage cage: Myr eean freilt ayns cage dy volley eeanlee elley, myr shen ta cree yn vooinjer chluicagh Apoc

cairys eiraght (f.) entail; birthright: as dy chiangley yn drogh spyrryd Asmodeus; er-yn-oyr as dy row ee bentyn da Tobias liorish cairys eiraght. Apoc

ceab pl. ceabyn clod, clump, lump: As goaill unnane jeh ny peeshyn gyn-ymmyd (dy jarroo ceab cam- crontagh) as er ghrainney eh dy kiarailagh ec e chaa, er chummey shen dy aghtal, as er chiaddey eh ayns cocaslys dooinney. Apoc; flake; ingot

ceau shelley expectorate, salivate, spit: My heidys oo er y smarage, nee eh lossey; ceau shelley er, as bee eh er ny vooghey Apoc

charrey1 (=Ir. teara or teora) COMPARE jeorey boundary; change: As ta sorch dy charrey ayns chyndaays gys noidys as streeu, as nee soilshaghey dty nearey. Apoc; (wet to dry) dry weather

cheer-har east country: As hed oo noi ooilley yn cheer-heear, er-yn-oyr as dy ren ad mee- viallys er y sarey aym's. Apoc

cheer-heear west country: As hed oo noi ooilley yn cheer-heear, er-yn-oyr as dy ren ad mee- viallys er y sarey aym's. Apoc

cheu heose jeh above: t'er y laue yesh jeh'n Ard-valley shen ta dy cairagh enmysit Nephthali ayns Galilee cheu heose jeh Aser. Apoc

chionnt strained: Eisht dosnee Susanna, as dooyrt ee, Ta mee chionnt er dy chooilley heu Apoc

cistern cistern:Sy lhing echeysyn van cistern dy ghoaill ushtey, ayns combaase myr faarkey, er ny choodaghey lesh plateyn prashey. Apoc

cliaghtaghey accustom, exercise, practise: Ny jean cliaghtaghey sheshaght ben rouanagh, er-aggle dy bee oo goit ayns ny ribbaghyn eck. Apoc

colliar pl. colliaryn collar, necklet: Ta quing as colliar freayll yn mwannal fo smaght, shen myr ta torchaghyn as greddyn yn drogh-harvaant. Apoc

crauee-oalsey hypocrite: Ny bee dty er-crauee-oalsey ayns shilley gheiney, as gow kiarail vie cre t'ou dy loayrt. Apoc

Cre cha mennick How often: Cre cha mennick, as cre whilleen nee craidey mysh! Apoc

creoi-wannalagh impenitent person, stiff-necked person: As my vees fer creoi-wannalagh mastey yn pobble, te yindys my scapys eh gyn kerraghey: son mârishyn ta myghin as jymmoose; t'eh niartal dy leih, as dy gheayrtey magh e yymmoose. Apoc; stiff-necked, stubborn

cummeyder composer, designer, fabricator, inventor: Myr shoh ren schleï vooar cummeyder ny jallooyn dy mooar niartaghey ny mee-hushtee ayns faase-credjueys. Apoc; chair, holder, supporter

cur mullagh er roof: giall daue myghin, O Hiarn, as cur mullagh er y vea oc ayns slaynt lesh boggey as myghin. Apoc

currit gy baase slain: Shen-y-fa hug oo ny reiltee oc dy ve currit gy baase Apoc

cur shickyrys da assure: Ta airh as argid cur shickyrys da'n chass: agh ta coyrle vie ny share na ad ny-neesht. Apoc; certify

daunseeyn dances: Myr shen dy ren ad-hene as ooilley yn cheer runt mygeayrt goaill roo lesh attaghyn-blaa, as daunseeyn, as lesh timbrelyn. Apoc

Deignee forced: Agh va'n pobble feer phaa as deignee ad shin y yannoo daue myr ta shin er loayrt, as dy ghoaill orrin-hene loo, cooid nagh jean mayd y vrishey. Apoc

deiney lajer strong men: Eisht ren ny deiney lajer oc scughey nyn gampyn er y laa shen Apoc

derragh (interrog.) would give; (nagh) would not give: As deie ad gys y Jee dy Israel ooilley lesh un chree as aigney nagh derragh eh nyn gloan son cragh, as nyn mraane son spooilley Apoc

dooraght (f.) bonus, commission, discount, fringe benefit, gratuity, luck-penny, perquisite, tip: Dy jarroo, as ny smoo na shen, my hig shiu thie reesht dy sauchey, dy der-ym dooraght dhyt. Apoc; intentness

drogh-choardail conspire: Boirey shee deiney mie, jarrood thurnyn dooie, tayrn anmeenyn fo peccah, caghlaa dooghys, drogh-choardail 'sy stayd-phoosee, brishey-poosey, as neu- ghlennid gyn-nearey. Apoc

drogh-ennym bad name, ill repute: Ta trimshey deiney mychione nyn gallin: agh bee drogh-ennym ny drogh-yantee er ny yarrood. Apoc

drogh-hurn bad turn: Ny foshil dty chree gys dy chooilley ghooinney, er-aggle dy gooilleenee eh oo lesh drogh-hurn ennagh. Apoc

drogh-imraa bad report, infamy: Yiow ish, ta ammyssagh da e sheshey, slane goo yn ven chreeney: agh hig faghid as drogh-imraa yn theihll urreeish ta craa e moyrn er. Apoc

dty yeï after you: Uss, ren reeaghyn y ooilaghey dy ghoaill cooilleeney, as phadeyryn dy heet ayns oik dty yeï Apoc

dullyr dowin gross darkness: Te dullyr dowin nagh vod dooinney erbee cur-my-ner; son ta'n chooid smoo jeh e obbraghyn keillit. Apoc

dy jeidagh diligently: Foast yeeagh ad magh dy jeidagh veih laa dy laa d'akin ee. Apoc

dy moyrnagh proudly: Agh adsyn ta gymmyrkey ad hene dy moyrnagh, as dy mooaralagh, trooid drogh-ynsagh, nee tayrn scammylt er ooashley nyn gynney. Apoc

dy sheelt soberly: Ta jough, my te iu't dy sheelt, as ayns traa feme, coyrt gennallys 'sy chree, as aash gys yn aigney. Apoc

ec y vunlaa at noon: Nish tra jimmee yn pobble roue ass y raad ec y vunlaa, hie Susanna ayns garey e sheshey dy walkal. Apoc

eillaghyn accoutrements: Eisht gowee adsyn nyn eillaghyn, as hed ad ayns nyn gamp Apoc

er e cheeayll sane; on his mind: Jymmoose as troo, seaghyn as anvea, aggle y vaaish, as corree, as streeu, as ayns traa ny fea er e lhiabbee, ta e chadley-oie cur shaghrynys er e cheeayll. Apoc

er feiy during; throughout: Eisht dooyrt Osias ree, O inneen, bannit t'ou uss liorish y Jee smoo-ard er-skyn ooilley ny mraane t'er feiy ny cruinney Apoc

er ny gheddyn gotten: Quoi t'er ve prowit liorish, as er ny gheddyn ynrick? Apoc

erskyn deiney superhuman: My ta e ymmyrkey, dooie, meen, as bannee, s'maynrey e sheshey erskyn deiney elley. Apoc; above men, over men

erskyn earroo infinite, innumerable, uncountable: cha bee cooinaghtyn jee'm mastey whilleen pobble: son cre ta'n annym aym's mastey lheid yn earroo erskyn earroo dy chretooryn? Apoc

fakider bystander, fortune teller, observer, seer, spectator: Nish va Achiacharus yn shirveishagh-cappan, as tashteyder yn cowrey, as stiurt, as fakider harrish ny coontaghyn Apoc

fakin ro-laue foreseeing: t'ee fakin ro-laue cowraghyn, as yindyssyn, as taghyrtyn keillit ayns imbaghyn as traaghyn. Apoc

fast quiet: Son tra va dy chooilley nhee ayns fea as fast Apoc; silence

feïeys wildness: Myr ta blass y vee-feïeys soilshaghey yn keint, myr shen ta cree tastagh goaill baght jeh raaghyn foalsey. Apoc

feodoil grisly: Eajee as feodoil vees yn oural echeysyn, ta chebbal cooid cosnit dy aggairagh: son cha jean Jee soiaghey jeh gannidys ny mee-chairee. Apoc

fer balloo mute: Quoi my hee ad fer balloo nagh vod loayrt, t'ad dy choyrt lhieu eh,  as guee gys Bel dy vod eh loayrt, myr dy beagh eh abyl dy hoiggal. Apoc

fer noa parvenu: Ny treig dty henn charrey, son cha vel fer noa dy ve soylit huggey: ta carrey noa myr feeyn noa, tra te er naase shenn, nee oo giu eh dy blaystal. Apoc

fir choonee accessories: tra ta dooinney berchagh er duittym ta ymmodee fir choonee echey Apoc

fir-failt employees: As quoi oo-hene, Achior, as fir-failt Ephraim, dy vel uss er n'adeyrys ny-mast'ainyn jiu Apoc

foalsid (pl -yn) affectation, deceitfulness, falseness, fictitiousness, perfidiousness, untruth: Er-son y chengey oc te jeant shliawin liorish ny obbreeyn, as t'ad-hene jeant bwee as coodit harrish lesh airh; ny-yeih cha vel ad agh foalsid, as cha vod ad loayrt. Apoc

fo arkys straightened: As shoh va oyr shaghrynys y theihll: son deiney surranse fo arkys ny tranlaase erbee Apoc

focklym literature: Ta my chree cur roym dy vel nuy reddyn maynrey, as focklym magh yn jeihoo lesh my hengey Apoc

follanys haleness, healthiness, salubrity, soundness, wholesomeness: Ta carrey firrinagh follanys nyn mea, as adsyn ta ayns aggle y Chiarn yiow ad e lheid. Apoc

fo mollaght accursed: Eshyn ta treigeil e ayr, t'eh myr lûnagh as eshyn ta cur corree er e voir, t'eh fo mollaght Yee. Apoc

Fow thie (impv) Get home; reach home: Trog ort ayns traa mie, as ny bee yn er s'jerree, agh fow thie fegooish lhiggey shaghey. Apoc

geirr (=Ir. geir) (f.) dripping, fat, suet, tallow: Eisht ghow Daniel pick, as geirr, as geaysh, as vroie eh cooidjagh ad, as ren eh crammanyn y yannoo jeh'n chooid cheddin: shoh hug eh ayns beeal y Dragon Apoc

giensal carousal, rejoicing, revel: Myr shen ren y pobble tannaghtyn giensal ayns Jerusalem kiongoyrt rish yn ynnyd casherick son choud as three meeaghyn, as duirree Judith maroo. Apoc

glenney ersooyl sweep away: Son ta jeirk livrey voish baase, as nee eh glenney ersooyl dy chooilley pheccah, adsyn ta cur-rish jeirk as ynrickys vees er nyn yannoo magh lesh bea: 10. Apoc

goo mooar fame: Veih'n laa shen magh va goo mooar ec Daniel ayns shilley'n pobble. Apoc

gortys brackishness; sourness: Ta fer ayn ta gaase berchagh liorish imnea as gortys; as shoh leagh e cronney Apoc

gow baght (impv) N.B., nota bene, note well, take notice: Cha faggys as oddys oo, gow baght jeh dty naboo, as shir coyrle veih'n vooinjey chreeney. Apoc

gow greim er nail; take hold of: Chyndaa uss, O Yacob, as gow greim er: shooill kiongoyrt rish soilshey yn chooid cheddin, dy vod oo ve er dty hoilshaghey. Apoc

Gow kiarail2 (impv) Watch your step: Gow kiarail nagh bee oo mollit, as er dy leodaghey liorish lheid y rouanys costal. Apoc; Take care; Take heed

goym cooilleeney er I will requite: cha vaik oo m'eddin's arragh maghey'n laa shoh, derrey goym cooilleeney er yn ashoon shoh haink magh ass Egypt. Apoc

greïney (gen.) of sun: Toshiaght, as jerrey, as mean ny traaghyn: caghlaaghyn, as chyndaaghyn ny greïney, as imbaghyn ny bleeaney: Coorse ny bleeantyn, as order ny rollageyn Apoc

grindyragh mock: Ta coamrey yn dooinney, as garaghtee grindyragh, as shooyl staydoilagh soilshaghey cre te. Apoc

grooid (f.) gloom, gloominess, melancholy: Ta kione-lajerys ben coyrt grooid 'syn eddin eck, as neeal groymagh myr aanrit-sack. Apoc

gyn blass flavourless, savourless, tasteless: Ta bee blaystal da beeal gyn blass, myr mooarane gien er beeal yn oaie. Apoc

gyn ennal breathlessly: Yn shilley echey ta dy chleayney ommydanyn dy ve jollyssagh ny-yeï, as myr shen tad geearree co-chaslys jalloo marroo, gyn ennal. Apoc

gyn-foaynoo of no value: t'ad genmys adsyn jeeghyn ta obbyr laueyn deiney, airh as argid cummit dy schleïoil, as co-chaslys dy chretooryn, ny red gyn-foaynoo dy chlagh, obbyr shenn laue aghtal. Apoc

gyn lheihll impotent, inactive, stock-still: Son ghow eh kiarail er y hon, nagh duittagh eh; toiggal dy row eh red gyn lheihll (son cha vel eh agh jalloo, as eh hene feme cooney). Apoc

gyn-loght sinless: Er-nonney, my va mee mie haink mee stiagh ayns corp gyn-loght. Apoc

haghyrys befall: Lhig dooin fakin vel firrinagh ayns e ghoan: as hee mayd cre haghyrys da ec y jerrey. Apoc

hea fled: varr jees jeh e vec eh, as hea ad gys sleityn Ararath Apoc

injillid-aigney humbleness of mind; humility: Myr ta ny mooaralee as dwoaie oc er injillid-aigney; myr shen ta ny berchee as dwoaie oc er ny boghtyn. Apoc

jalloonagh idolater; idolatrous: Marish nyn saggyrtyn mastey nyn sheshaghtyn jalloonagh, as ny ayraghyn lesh nyn laueyn hene dunverys anmeenyn gyn-cooney Apoc

jei shoh (ny) henceforth: son t'ou er heet gys sauchys; bee dy yien mie, bee oc bio noght, as ny-jei shoh Apoc

keintyn classes: 2Ta three keintyn dy leih, as feoh ec my annym orroo: Dooinney boght as eh moyrnagh, dooinney berchagh ta ny vreagerey, as shenn vaarderagh, ta coayl e chooinaghtyn Apoc

kione-lajerys contumacy, obduracy, obstinacy, persistency: Ta kione-lajerys ben coyrt grooid 'syn eddin eck, as neeal groymagh myr aanrit-sack. Apoc

laarit floored: As bee straidyn Yerusalem laarit lesh beryl as carbuncle as claghyn dy Ophir. Apoc

lane airh auriferous: Fow-jee ynsagh lesh sym mooar dy argid, as jean-jee lane airh y chosney lioree. Apoc; plenty of gold

lane fea restful: Cur-jee my-ner lesh nyn sooillyn, kys nagh vel mee er ghoaill mooarane deinys, as ta mee er gheddyn dou hene lane fea. Apoc

lhie sheeynt (ny) procumbent, recumbent: As va Judith faagit ny lomarcan 'sy chabbane, as va Holofernes ny lhie sheeynt er e lhiabbee: son v'eh lhome-lane dy feeyn. Apoc

marvaanys mortality: Cooinee er dty yerrey, faag void noidys; as smooinee er marvaanys as y baase, as freill ny annaghyn. Apoc; deadness

meansal support financially: My ta ben meansal e dooinney, t'ee fargagh, daaney, as oltooanagh. Apoc

mooaraghey da begrudge: Cha vel fer ayn ny smessey na eshyn ta mooaraghey da hene, as ta shoh cooilleeney er e olkys. Apoc

noi ain against us: son ta ny kercheenyn dy daaney er jeet sheese noi ain dy chaggey, dy vod ad 've dy bollagh er ny'n stroie. Apoc

noi'n leigh unlawful: cur reesht da ny oaneryn eh; son te noi'n leigh dy ee red erbee ta geidit. Apoc

oaiys (f.) perjury: Son edyr t'ad ass nyn geeayll tra t'ad ayns nyn reaïd, ny phadeyrys breagyn, ny dellal dy neu-chairal, ny gyn scansh 've oc jeh loo-oaiys. Apoc

obbraghyn mooarey great acts: Eisht ghow ad rish obbraghyn mooarey as yindyssagh Yee, as kys va ainle y Chiarn er yeeaghyn eh-hene daue. Apoc

ommidanyn fools: Vel shiu lheid ny ommidanyn, shiuish vee Israel, dy vel shiu fegooish feyshtey ny toiggal jeh'n irriney, er gheyrey inneen jeh Israel? Apoc

ommidjys absurdity, bunkum, folly, foolishness, nonsense, rot, silliness: Agh v'ad stroit, er-y-fa nagh row veg dy chreenaght oc, as ren ad cherraghtyn trooid nyn ommidjys hene. Apoc

ooilley- (pref.) all: bannit dy row uss jeh'n Chiarn Ooilley-niartal son dy bragh farraghtyn; as dooyrt ooilley'n pobble, Myr shen dy row eh. Apoc

peeikear pl. peeikeyryn, peeikearyn descrier, spy: Myr eean freilt ayns cage dy volley eeanlee elley, myr shen ta cree yn vooinjer chluicagh; as myr peeikear t'eh lhie cooyl-chlea son dty lhieggey. Apoc; spoilsport

perkin (f.) busybody, impertinent person, loquacious person, pragmatic, pragmatist, prater, saucy person, talkative person: Ver sleih feoh dan perkin: as bee dwoaie oc ersyn ta goaill rouyr taggloo er. Apoc; dolphin

postyr (f.) bully, scold: Bee briaght foddey as gerrit jeant son postyr dy ven veeallagh, ee hene ver scaalhean er nyn noidyn. Apoc; beldam

postyr dy ven (f.) termagant: Bee briaght foddey as gerrit jeant son postyr dy ven veeallagh, ee hene ver scaalhean er nyn noidyn. Apoc

potecaree pl. pothecareeyn apothecary, chemist, dispenser, druggist, pharmacist: Jeh nyn lheid ta'n potecaree jannoo seose e haaseyn lheihys; gyn jerrey ta e obbraghyn, as voishyn ta aash feaï-ny-cruinney. Apoc

raghtagh orgasmic, refractory; strong-willed: Ta coyrle vie yn dooinney raghtagh ny share na brynneraght y ven oalsey, ben, er lhiam, ta cur lh'ee nearey as oltooan. Apoc

red sloo least thing: Son slaynt, teh geamagh huggeysyn ta faase: son bioys, teh guee gys red gyn-vioys: son cooney, teh jannoo accan imlee gys y red sloo cooney tayn Apoc

ro aggys too near: Chea veih peccah, myr veih eddin yn ard-nieu: son my hig oo ro aggys da, lhottee eh oo Apoc

scaait overshadowed, shaded: As fer as fer jeu lieh-varroo scaait noon as noal, hoilshee ad oyr nyn maaish. Apoc

scaanyn ghosts: Va paart jeu seaghnit lesh scaanyn neu-ghooghyssagh, as paart goll my-neealloo, nyn gree failleil ad: son haink aggle doaltattym orroo, as shen nagh row ad jeeaghyn er y hon. Apoc

shynney lesh cherish: Shynney lesh dy chooilley vaagh e ghooie hene, as shynney lesh dy chooilley ghooinney e naboo dooie. Apoc; love

smaghtey castigate, chasten, chastening, check, checking, control, curb, discipline, manage, master, repression, suppress: agh ta'n Chiarn smaghtey adsyn ta tayrn er-gerrey da, son dy chur ayns kiarail ad. Apoc

soit er-lheh separated: Liorish sarey'n Chiarn v'ad soit er-lheh, as eshyn doardee caghlaa imbaghyn as feaillaghyn. Apoc

striggey draw, drawing off: As nee eh dty naaraghey lesh e chuirraghyn costal, derrey t'eh er striggey oo chirrym, ayns traa gerrit Apoc; squirt, stripe

struge (f.) stroke: As ghow eh greim er e, ayr: as hug eh struge jeh'n gall er sooillyn e ayrey, gra, bee dy yein mie, my ayr. Apoc

surdremagh trustworthy: Eisht dooyrt eh, Eie er hym, dy vod fys ve aym cre'n tribe t'eh jeh, as vel eh dooinney surdremagh dy gholl mayrt. Apoc

taaley draw, flow, flowing: doardee'n Chiarn liorish Moses e harvaant ec y traa hug eh lesh nyn ayraghyn magh ass cheer Egypt, dy choyrt dooinyn cheer ta taaley lesh bainney as mill Apoc; lactate, secrete; lactation, secretion

tempreil (f.) anneal, annealing, temper: Son ta'n pasheyder tempreil yn chray vog, as dy deinagh cummey dagh saagh son nyn ymmyd Apoc; moderate

thie ynsee academy: Tayrn-jee er-gerrey dou, shiuish neu-ynsit, as jean-jee cummalsy thie ynsee. Apoc

tortys allowance, gift: Cur tortys da'n dooinney crauee, as son y drogh-yantagh ny cur kemmyrk da. Apoc

treishteil ayns trust in: t'ad treishteil ayns scape, as shleiy, as bow, as shling Apoc

trughanagh complaining, murmuring; complainant, grumbler, rival: Son ta'n chleaysh eadolagh clashtyn dy chooilley nhee, chamoo ta'n accan trughanagh er ny cheiltyn. Apoc

uail disservice, fine, injury, penalty, privation, ruination: Ta chengey chooyl-chassidagh er n'eebyrt magh eer mraane mie voish nyn gummallyn, as er hayrn orroo uail nyn gooid. Apoc

veih laa dy laa from day to day: Foast yeeagh ad magh dy jeidagh veih laa dy laa d'akin ee. Apoc

ver-yms I shall put: tra ver-yms my chliwe ayns laue ree Vabylon Bible; I shall give: Ver-yms booise dhyt's, O Hiarn as Ree, as nee'm oo y voylley Apoc; I will give

ymmyrkey-bea behaviour: Edyr eh ve rish carrey ny noid, ny tar harrish ymmyrkey-bea deiney elley, as my oddys oo gyn-loght, ny jean ad y vrah. Apoc

cum sojourn, dwell: Cum 'sy cheer shoh, as beem's mayrt Bible;: Cummee my laue eshyn dy-shickyr: as nee my roih eh y niartaghey. Bible Cum shickyr huggey, as ny scugh dy lhiattee, dy vod oo ve er dty  vishaghey ec y jerrey. Apoc

er caa on spec: nish tra va Judith er jeet stiagh as er hoie sheese, va cree Holofernes er-cannoo lhee, as v'eh dy mooar geearree yn cheshaght eck; son v'eh farkiaght er caa dy violagh ee, er-dyn laa, honnick eh ee. Apoc

kiaullaneyder bellman, bell ringer, campanologist; clamourer, town crier: Son y veggan t'eh dy choyrt, t'eh mooaraghey dy creoi, t'eh fosley e veeal myr kiaullaneyder: t'eh geeasagh jiu, as shirrey reesht mairagh: ta lheid y fer dwoaiagh fenish Jee as dooinney. Apoc; herald

lhiassit alleged: Ta ny screeunyn bentyn rish haglym lhiassit eddyr yn Ard-scrudeyr as yn Ard-veoir- shee, lurg da'n eear-Ard-shirveishagh, Richard Corkill, v'er ny ghoaill ec ny meoiryn-shee. BS; contrived: Ta'n mess soilshaghey kys va'n billey lhiassit: myr shen ta raa cooishagh veih cree yn dooinney. Apoc; preserved; potted

ve torragh (of female) teem; be pregnant: Ayns traa e moidynys, er-aggle dy voghe ee scammylt, as ee dy ve torragh ayns thie e ayrey: as tra ta dooinney eck, er-aggle dy jean ee gymmyrkey ee hene dy olk; as erreish j'ee ve poost, dy beagh ee gennish. Apoc

About:

This is a mirror of Phil Kelly's Manx vocabulary (Fockleyreen). It contains over 130,000 entries. This mirror was created 2 December 2014.

The dictionary is "mobile-friendly" - you can use it from your mobile device. Clicking on a word within the results will perform a search on that word.

The dictionary is edited using TLex, and placed online using TLex Online.

Click here to send feedback about the dictionary »

This dictionary can also be downloaded in TLex format (which can a.o. be used with tlReader) at: http://tshwanedje.com/downloads/files/ (this is the same dictionary currently housed at http://homepages.manx.net/gaelg/).

Advanced Search Quick-help:
SymbolFunctionalityExample
&ANDdog & cat
|ORdog | cat
"..."Exact phrase"out of office"
%Multi-character wildcardgarey%
_Single-character wildcardno_
/(1-9)Within x words of one another, given order"coyrt fardalagh"/8
@(1-9)Within x words of one another, any order"coyrt fardalagh"@8
#XOR (find one or the other, but not both)dog # cat
^None of ...^dog